Campaners de la Catedral de València

Campaners de la Catedral de València

DE VIELSA, MIQUEL -

Fundidor Desaparecido

Denominat a vegades DE BIELSA; MIQUEL.
Fon en 1621 el Manuel i La Violant de la Catedral de València, esta darrera refosa en 1732. En 1631 fa el cimboriet de la Catedral de València, fon pujada i instal·lada el 12 de setembre, refosa aquesta en 1805. Tenim també constància per documentació del ARV que en 1663 fa una campana per al rellotge de la Cartoixa d´Ara Cristi, "La campana de dit relonge, se feu tambe este ayn per Miquel Bielsa oficial de Valencia...pesa 3 quintals menys 6 lliures"

Nombrado a veces como DE BIELSA; MIQUEL.
Funde en 1621 el Manuel y la Violant de la Catedral de València, esta última refundida en 1732. En 1631 hace el cimboriet de la Catedral de València, que fue subida e instalada el 12 de setiembre, y refundida de nuevo en 1805. Tenemos constancia también por documentación del ARV que en 1663 hace una campana para el reloj de la Cartuja de Ara Cristi, "La campana de dit relonge, se feu tambe este ayn per Miquel Bielsa oficial de Valencia...pesa 3 quintals menys 6 lliures"

Fabricació de campanes

  • [1] Maria (3) (1620ca) ALGEMESÍ - Capella de la Troballa de la Mare de Déu de la Salut (existent)
  • [2] Maria, la de València (3) (1620ca) MISLATA - Parròquia de la Mare de Déu dels Àngels (existent)
  • [3] Santa Maria (2) (1621) ALBALAT DE LA RIBERA - Parròquia de Sant Pere Apòstol (existent)
  • [4] El Manuel (10) (1621) VALÈNCIA - Catedral de Santa Maria (existent)
  • [5] Simbalet, Anna Maria de la Crus (1631) VALÈNCIA - Catedral de Santa Maria (desapareguda)