LLASER, Francesc; RUY, Josep - Lliurament 20 lliures orfena Vicenta Gramunt (1641)

Lliurament 20 lliures orfena Vicenta GramuntLLASER, Francesc; RUY, Josep
(06-05-1641)

Autor LLASER, Francesc; RUY, Josep
Full 001r
Notes Lliurament 20 lliures orfena Vicenta Gramunt
Data 06-05-1641
Foto original

1 2

Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València
© Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València (2023)
confrariasantallucia@gmail.com
NIF R4601355C
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia 021836 (antiguo 8647-SE/C)
Cuenta Corriente SABADELL IBAN ES23 0081 0297 1300 0188 0298
Hospital, 15 - 46001 VALÈNCIA
Telèfon 627 651 721

Última modificació: 11-12-2023