Rellotgers documentats

Relojeros documentados

En els inventaris de campanes hi figuren les referències d'una sèrie de rellotgers que han treballat en els ultims segles en la Comunitat Valenciana i altres territoris d'España. L'inventari es troba en procés de realització: en conseqüència la falta d'informacions d'un nom concret no significa de cap manera la inexistència actual de màquines produïdes o instal·lades per ell. Es tracta per tant d'un inventari obert, en el qual sols hi figuren els rellotges signats o fàcilment atribuïbles. En los inventarios de campanas figuran las referencias de una serie de relojeros que han trabajado en los últimos siglos en la Comunidad Valenciana y otros territorios de España. El inventario se encuentra en proceso de realización: en consecuencia la falta de datos sobre un nombre concreto no significa la inexistencia actual de máquinas producidas o instaladas por él. Se trata por tanto de un inventario abierto, en el que figuran únicamente los relojes firmados o fáciles de atribuir.