Inventari general de rellotges amb autòmats

Inventario general de relojes con tardones o autómatas

Els rellotges amb autòmates són una antiga tradició encara existent. Los relojes con tardones o autómatas son una antigua tradición aún existente.