BARBERÍ - RIUDELLOTS DE LA SELVA (CATALUNYA)

Fonedor Desaparegut
Polígon Industrial de Girona s/n

Tel. +34 972 47 82 14

FAX +34 972 47 81 14

17457 Riudellots de la Selva

(Girona)

SPAIN

www.foneriabarberi.com


CAMPANES
L'activitat de la foneria Barberí ha estat històricament lligada a la població d'Olot, on van iniciar aquest ofici l’any 1700, segons el catàleg de la casa. Ara bé, sembla que la professió dels Barberí a la ciutat és anterior a aquesta data.
D’acord amb els historiadors locals Miquel de la Garganta i Josep Ma Dou, els Barberí eren tres germans procedents d'Itàlia que recorrien pobles i regions oferint els seus serveis i treballant en l'art de fer campanes. Pels volts de 1544 s'instal•laren a Olot. Una de les primeres peces que sortí dels Barberí va ser la campana de Sant Miquel de Falgars, que datava de mitjan segle XVI. Al cap d'uns anys els germans continuaren el seu camí, però un d'ells, Miquel, el petit, es casà amb una olotina i fixà definitivament la seva residència a la capital de la Garrotxa.
Una altra versió sobre la història de la família Barberí la dóna el Dr. Danés, que assegura que la data autèntica i més antiga que s'ha trobat dels Barberí és de 1788. Segons Danés, hi ha un Esteve Barberí que aquest mateix any s'encarrega de la fosa de les campanes de Capsec i el 1797, d’una de les dues campanes de l'església de Sant Andreu del Coll.
De tota manera, és durant el segle següent, el XIX, que la feina dels Barberí està més documentada. Obra de la foneria va ser la refosa de la campana major de Sant Joan les Fonts, el 1817, a càrrec de Miquel Barberí; així com la de Santa Bàrbara de Pruneres, el 1826, cas en què les referències citen Esteve i Miquel Barberí. Porta també la marca Barberí, 1833, la campana actual de la capella de Sant Francesc, a dalt de tot del volcà Montsacopa, dins del terme municipal d'Olot.
L'any 1851, Esteve Barberí, fill d'Esteve, va fondre la campana més gran de l'església de Sant Esteve d'Olot.
Entre 1881 i 1888 un altre Esteve, fill i nét dels esmentats anteriorment, va augmentar el grau d'activitat i prosperitat de la família amb la fosa de nombroses campanes per a diverses parròquies de la Garrotxa.
L'obra dels Barberí va ser exposada a l'Exposició Universal de Barcelona de 1888 i premiada amb la medalla d’or per la bellesa, perfecció i excel•lent sonoritat de dues campanes, una destinada al Mallol i l'altra, a Sant Hipòlit de Voltregà.
Ja en el segle XX (1928) cal destacar la fosa de la campana del temple del Sagrat Cor del Tibidabo de Barcelona, que pesava més de 1.000 kg i feia 1,20 m de diàmetre.
Fou dels Barberí la que es féu a Olot, el 1932, per substituir la campana Martina de l’església del Tura, que s'havia de treure per retornar-la a Sant Martí del Canigó. Fou batejada amb els noms de Ma del Tura i Sabina.
L'esclat de la Guerra Civil Espanyola va comportar la desaparició d'un gran nombre de campanes, ja que s'utilizava el seu acer per a la fabricació d'armament. "Durant la guerra Civil, es féu a Olot i a la comarca un tal inútil picolament general de campanes, que tots els cloquers quedaren a tot arreu despullats, fent-se a Olot mateix un piló inútil, d'unitats i bocins d'enmig del qual fou sols miraculosament possible salvar-ne unes poques. (…) Passada la guerra, la feina a refer i fondre campanes ha estat contínua. De mica en mica, totes les esglésies s'han hagut de tornar a proveir", assenyala el Dr. Danés.
Les campanes de la catedral de Girona, que havien resistit guerres i invasions estrangeres, no pogueren sobreviure a la fúria inicial del conflicte bèl•lic i la família Barberí es va encarregar de la fosa de les noves campanes de la catedral de Girona, l'any 1946.
Dels Barberí i dels seus descendents són quasi totes les campanes modernament foses que hi ha a les esglésies de la comarca de la Garrotxa i de totes les capelles i santuaris romànics que s'han anat restaurant fins a l'actualitat. L'activitat de la foneria fins i tot ha traspassat les nostres fronteres amb l'elaboració de campanes destinades a temples de Caracas i Miami.
FONERIA ARTÍSTICA
La casa Barberí no solament s'ha dedicat a fer campanes, sinó que fins i tot ha fet canons d'artilleria. Concretament, durant la tercera guerra Carlina (1872-1876) foneren canons per a cadascun dels bàndols en conflicte: els carlins i els republicans.
La casa Barberí també s'ha dedicat a construir notables treballs de forja artística. Sobretot destaca un dels grups (tres figures) del monument al Dr. Robert (alcalde de la Barcelona republicana), original de Joaquim Llimona, que s'havia d'instal•lar a la plaça de la Universitat a Barcelona, però que el franquisme va recloure durant quaranta anys en un magatzem municipal de la Ciutat Comtal.
La imatge en bronze de Santa Elena, destinada a coronar el cimbori de la catedral de Barcelona; l'altar major del monestir de Ripoll, segons un projecte de Rubió i l'escultura L’abundor, instal•lada a la plaça d'Espanya de Barcelona, obra dels germans Oslé.
El 1928 fonien una escultura de Marés, el grup Barcelona, per a la plaça de Catalunya de la capital catalana. El setembre del 1932 exposaven una imatge de bronze del Sagrat Cor de Jesús, de 6 m d'alçada, destinada a Ocaña (Colòmbia). Igualment realitzaren un bust del general Trujillo per a la República Dominicana, i una escultura per a Cincinnati (Estats Units).
El 1934 executaren en bronze l'estàtua de la república, obra de l'escultor Viladomat, situada al monument de Francesc Pi i Margall, erigit a Barcelona a la cruïlla del passeig de Gràcia amb la Diagonal.
També feren, el 1950, el Sagrat Cor de Jesús, situat a la cúpula del Tibidabo (Barcelona), de 7,40 m i 4.800 kg de pes, obra de J. Miret.
L'any 1979 realitzaren el monument a Fèlix Rodríguez de la Fuente, que es col•locà en uns jardins de Calella, obra de l'escultor olotí Albert Rosa.
L'octubre de 1981 fou atorgat un premi de la Cambra de Comerç a l'empresa Barberí SA per la seva antiguitat.
L'activitat de la família Barberí arriba fins a la mort, el 1976, de Pere Barberí i la posterior jubilació del seu germà Iu, els últims descendents de la família dedicats a la foneria. Llavors la direcció de l'empresa recau sobre Ramon Castey.
ARXIU


 • Casulà i Vilanova, Joan, Els Barberí, fonedors (Arxiu Casulà), Olot, 1985.
 • Verdaguer i Illa, Ma Carme, L’escultura a Olot-Diccionari biogràfic d’autors, Ed. El Bassegoda, Olot, 1987.

(Font FONERIA BARBERÍ)

En 2017 l'empresa ha deixat de produir campanes i de fondre escultures, dedicant-se exclusivament a la producció de cassoles d'alumini.


CAMPANAS
La fundición Barberí ha estado ligada históricamente a la ciudad de Olot, enclave donde su actividad está acreditada desde el año 1.700. De todas formas, parece ser que la historia de los Barberí en esta ciudad es anterior a esa fecha.
Según los historiadores locales, Miquel de la Garganta y Josep Mª Dou, los Barberí eran tres hermanos procedentes de Italia que recorrían pueblos y regiones ofreciendo sus servicios y trabajando en el arte de hacer campanas. Alrededor del 1544 se instalaron en Olot. Una de las primeras piezas que surgieron de los talleres de la familia Barberí fue la campana de Sant Miquel de Falgars, que fecha de mediados del siglo XVI. Al cabo de los años, los hermanos continuaron su camino, pero el más pequeño de los tres, Miquel, se casó con una olotense y fijó definitivamente su residencia en esta localidad.
El Dr. Danés nos da otra versión sobre los Barberí, que asegura que la primera referencia documentada de la familia es de 1788. Según el Dr. Danés, existía un Esteve Barberí que ese mismo año se encargó de fundir las campanas de la parroquia olotense de Capsec y posteriormente, en 1797, una de las dos campanas de la iglesia de Sant Andreu del Coll.
De todas formas, es el siglo XIX la época más documentada de la familia Barberí. Una de las obras fue la refundición en 1817 de la campana Mayor de Sant Joan Les Fonts, por Miquel Barberí, así como la de Santa Bárbara de Pruneres en 1826 que las referencias citan a Esteve y Miquel Barberí como fundidores.
La actividad de la familia no se para aquí y es en el año 1851, que se produce un relevo generacional en la fundición y Esteve Barberí hijo de Esteve funde la mayor campana de la iglesia de Sant Esteve de Olot.
Pero la obra de los Barberí no se limita solo al área de influencia de la Garrotxa y a finales del siglo XIX, en el año 1888, sus trabajos se pudieron ver en la Exposición Universal de Barcelona, donde fueron premiados con la medalla de oro de la citada exposición por la belleza, perfección y excelente sonoridad de sus campanas.
La Guerra Civil Española, comportó la desaparición de un importante número de campanas. Cita el Dr. Danés que "durante la Guerra Civil, se hizo en Olot y en la comarca un inútil repicar general de campanas. Que todos los campanarios quedaron desnudos en todas partes, haciéndose en el mismo Olot un inútil pilón, de unidades y trozos en medio de los cuales fue sólo milagrosamente posible salvar unas pocas", y continua en otro párrafo, " Pasada la guerra, el trabajo de rehacer y fundir campanas ha sido continua. Poco a poco todas las iglesias han tenido que proveerse".
Las campanas de la Catedral de Girona, que hasta entonces habían resistido guerras e invasiones extranjeras, no pudieron sobrevivir a la furia inicial del conflicto bélico y fue la familia Barberí quien se encargó de la fundición de las nuevas campanas de la Catedral de Girona en el año 1946.
De los Barberí y de sus descendientes, son casi todas las campanas modernamente fundidas que están en las iglesias de la región. La actividad de la fundición ha traspasado incluso fronteras con la elaboración de campanas destinadas básicamente a América del Sur.
FUNDICION ARTISTICA
La casa Barberí también se ha dedicado a construir notables trabajos de fundición artística. La lista de imágenes es larga, así como la de esculturas destinadas a parques y jardines de capitales de todo el mundo.
A principios del siglo XX, surgió de sus talleres uno de los grupos del Monumento de Dr. Robert, alcalde de la Barcelona Republicana, original de Joaquim Llimona, que tenia que instalarse en la Plaça de la Universitat de la citada ciudad, pero que el franquismo recluso durante cuarenta años en un almacén de la Ciudad Condal.
En el 1906-1907 se fundía la estatua que figuraba en el "Primer Misterio de las Glórias de Montserrat, obra del escultor Josep Llimona, la cual representaba el Cristo Triunfante. Hacia tres metros de altura.
En el 1928 se fundía una escultura de Marés, el grupo "Barcelona" para ser instalada en la Plaza Catalunya de la capital catalana. En septiembre del 1932 exponían una imagen de bronce del Sagrado Corazón de Jesús, de 6 mts de altura destinada a Ocaña (Colombia).
En el 1934 se fundió en bronce la Estatua de la República, obra del escultor Viladomat, que se instaló en el monumento a Francesc Pi i Maragall, erigido en Barcelona, en el cruce de Passeig de Gràcia con Diagonal.
También hicieron en 1950 El Sagrado Corazón de Jesús, destinado a la cúpula del Tibidabo (Barcelona) de 7.40mts de altura i 4800 kg de peso, obra de J. Miret.
Otras obras elaboradas durante la segunda década del siglo pasado en los talleres de la fundición son: la imagen en bronce de Santa Elena, que iba destinada a coronar el cimbro de la catedral de Barcelona; El Altar Mayor del monasterio de Ripoll, según el proyecto de Rubió y la escultura "l'abundor", instalada en la Plaza España de Barcelona, obra de los hermanos Oslé.
En Octubre de 1981 la Cámara de Comercio otorgó un premio por la antigüedad de la empresa, la más antigua de su región.
La actividad de la familia Barberí llega hasta 1976 año en que murió Pere Barberí y la posterior jubilación de su hermano Iu, que eran los últimos descendientes de la familia destinados a la fundición. En este momento pasa a manos de la familia Castey, en la cual ha habido ya un relevo generacional.
En el año 1994 la familia Castey trasladó sus instalaciones de la fundición a Riudellots de la Selva (Girona), donde se sigue ejerciendo esta bella profesión.
ARCHIVO


 • Casulà i Vilanova, Joan, Els Barberí, fonedors (Arxiu Casulà), Olot, 1985.
 • Verdaguer i Illa, Ma Carme, L’escultura a Olot-Diccionari biogràfic d’autors, Ed. El Bassegoda, Olot, 1987.

(Fuente FONERIA BARBERÍ)

En 2017 la empresa ha dejado de producir campanas y de fundir esculturas, para dedicarse exclusivamente a la producción de cazuelas de alumnio.d'alumini.

Bibliografia (Es pot ordenar per qualsevol dels camps)

Autors de la documentacióData
RACIONERO, Luis - VIVOS VOCO, MORTUOS PLANGO, FULGURA FRANGO1985
GENERALITAT VALENCIANA - Església Parroquial de l'Assumpció de Vilafamés - Concert d'inauguració de la restauració de les campanes1989
BARREDA, Albert - Jous de fusta per a campanes manuals i motoritzades1993
DIRECCIÓ GENERAL DE PATRIMONI ARTÍSTIC - GENERALITAT VALENCIANA - La restauració de les campanes majors de Santa Maria - Ontinyent1998
Parroquia de San Miguel Arcángel de Enguera - Campaña pro-restauración torre campanario. 1ª fase, restauración campanas2000
Parròquia de Ntra. Sra. dels Dolors de Manacor - Història de la Parròquia dels Dolors de Manacor (Mallorca)2000
MONTOLIO TORÁN, David; RONDA NÚÑEZ, Domingo - Estat i inventari de campanes de la comarca de la Costera2001
LLOP i BAYO, Francesc - Informe sobre les campanes Rifer – Barberí2001
LLOP i BAYO, Francesc - RIFER - BARBERÍ (RIUDELLOTS DE LA SELVA - CATALUNYA)2001
CABALLERO, Javier - El sonido de Nochevieja viene de Palencia2006
SANCHIS TÁRREGA, Felipe - Las campanas del templo parroquial de Vallada - San José (3)2010
GINÉ ALSINET, Pere; PIÑOL CERRO, Isidre - Les campanes dels tocs. Anàlisi de les campanes de Les Garrigues2011
MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier - Notas sobre la destrucción de campanas durante la guerra civil, documentada en la Causa General (Archivo Histórico Nacional)2011
MONTELL TORMO, Isaac - Inventari de campanes - Benissoda2012
RIERA, Jordi - La Magina i la Montserrat ja pengen del campanar de Vinaixa2012
ACN - 'Llibertat', una campana que començarà a repicar el dia que Catalunya sigui independent2013
SABADELL.CAT - La Campana d’Antoni Tàpies s’instal·la al Racó del campanar2014
CONEIXER CANALS - Historia de Canals: Benedicció de la campana Sant Antoni nova 19962015
ACN - La foneria Barberí tanca després de més de quatre segles creant campanes i escultures2016
ACN - La fundición gerundense Barberí abandona la creación de campanas y esculturas2016
ROMERA SOTILLO, Álvaro - Las campanas y sus toques en España (1ª parte) 2017
CAMPANERS DE LA VALL BLANCA - Inventari de campanes - Alqueria de Gallim - L'Olleria2018
CAMPANERS DE LA VALL BLANCA - Inventari de campanes - Ermita de Santa Maria de la Solana - Benigànim2018
PALLÀS MARIANI, Xavier - Mai que els haguéssim vistos...2018
MONTELL TORMO, Isaac - Inventari de campanes - Santuari de la Verge de Loreto - L'Olleria (La Vall d'Albaida)2019
ESCRICHE, Elisabet - Les campanes del segle XVI, les paelles del segle XXI2019
CAMPANERS DE LA VALL BLANCA - Inventari de campanes - Parròquia de la Puríssima Concepció - Otos2020
PALLÀS MARIANI, Xavier - Joan Boer, mestre dels fonedors de campanes olotins2020
42 fotos de BARBERÍ

Vídeo (Es pot ordenar per qualsevol dels camps)

CampanarMunicipiVídeoDataDuració
Moments - Campanes i campaners 10-11-201312:03

Audio (Es pot ordenar per qualsevol dels camps)

CampanarMunicipiAudioDataDuració
Vicent TOMÁS CALATAYUD 03-02-198928:02

Fabricació de campanes (1994-2016)

campanaany fosa
año fundición
població
población
edifici
edificio
diàmetre
diámetro
pes
peso
1 Maria Àngels 1994ANGLÈSErmita de Sant Pere Sestronques 259 existent
2 Almogavers (3) 1994ONTINYENTErmita de Santa Anna 72216 existent
3 Campana (1) 1994GIRONASant Lluc 72216 existent
4 Anna 1995LA VALL D'EN BASSantuari de la Mare de Déu de les Olletes 2610 existent
5 Campana 1 1995LA VALL DE BIANYAEsglésia de Sant Ponç d’Aulina 53.790 existent
6 Sant Josep (2) 1995TAVERNES BLANQUESParròquia de la Santíssima Trinitat 62138 existent
7 José Ramón (2) 1995CERDÀParròquia de Sant Antoni Abat 73225 existent
8 Campaneta d'eixida de missa (0) 1996CANALSParròquia de Sant Antoni Abad existent
9 Pepeta 1996LA VALL DE BIANYASantuari de Sant Miquel del Mont 43.949 existent
10 La mitjana, la Misericòrdia (2) 1996BORRIANALa Mercé 5491 existent
11 Salut (2) 1996PALMERAParròquia de la Puríssima Concepció 63145 existent
12 La gran, la Mercé (3) 1996BORRIANALa Mercé 68182 existent
13 Sants Joan i Miquel (2) 1996ONDARAParròquia de Santa Anna 73225 existent
14 Patriarca Sant Josep (3) 1996VALLADAParròquia de Sant Bertomeu 82319 existent
15 Concepció (3) 1996PALMERAParròquia de la Puríssima Concepció 82319 existent
16 Joanna (4) 1996PALMERAParròquia de la Puríssima Concepció 96512 existent
17 Maria del Patrocini (4) 1996PENAGUILAAssumpció 116904 existent
18 Sant Antoni Abat (4) 1996CANALSParròquia de Sant Antoni Abad 1211026 existent
19 Patriarca Sant Josep (1) 1997EL VERGERParròquia de la Mare de Déu del Roser 4037 existent
20 San Isidro Labrador (1) 1997VENTA DEL MOROParroquia de Nuestra Señora del Loreto 4037 existente
21 Santa Cecilia (2) 1997VENTA DEL MOROParroquia de Nuestra Señora del Loreto 5491 existente
22 La Santa Creu (1) 1997CANALSParròquia de Sant Antoni Abad 5596 existent
23 Santa Llúcia (3) 1997ALCOIParròquia de Sant Roc i Sant Sebastià 66166 existent
24 Nostra Senyora de Loreto (4) 1997L'OLLERIASantuari de la Mare de Déu de Loreto 81308 existent
25 Sant Vicent Ferrer (4) 1997ALCOIParròquia de Sant Roc i Sant Sebastià 86368 existent
26 Cor de Jesús (2) 1997BENEIXAMAParròquia de Sant Joan Baptista 92451 existent
27 Sant Joan Baptista (3) 1997BENEIXAMAParròquia de Sant Joan Baptista 101597 existent
28 Sant Roc i Sant Sebastià (5) 1997ALCOIParròquia de Sant Roc i Sant Sebastià 108729 existent
29 Immaculada Concepció (6) 1997ALCOIParròquia de Sant Roc i Sant Sebastià 1321332 existent
30 Montserrat 1998LA VALL D'EN BASCapella de Santa Margarida de la Dou 3525 existent
31 Caterina, Elvira i Júlia (1) 1998LLORET DE MARErmita de Sant Pere i Santa Maria de Gràcia de Sant Pere del Bosc 3525 existent
32 Salut, campana dels quarts (A) 1998SABADELLParròquia de Sant Vicenç de la Creu Alta 4037 existent
33 Marta (2) 1998OLIVAParròquia de Sant Francesc d'Assís 5090 existent
34 Sant Quirc 1998LA VALL DE BOÍErmita de Sant Quirc de Durro 5072 existent
35 Santa Julita 1998LA VALL DE BOÍErmita de Sant Quirc de Durro 5072 existent
36 Montserrat, campana de les hores (B) 1998SABADELLParròquia de Sant Vicenç de la Creu Alta 72216 existent
37 Maria Gràcia i Cristina (2) 1998LLORET DE MARErmita de Sant Pere i Santa Maria de Gràcia de Sant Pere del Bosc 82319 existent
38 Betlem (4) 1998OLIVAParròquia de Sant Francesc d'Assís 90422 existent
39 Mare de Déu dels Desamparats (4) 1998LLANERA DE RANESParròquia de Sant Joan Baptista 95496 existent
40 Vicenta (4) 1998SABADELLParròquia de Sant Vicenç de la Creu Alta 96512 existent
41 Sant Pere (6) 1998TAVERNES DE LA VALLDIGNAParròquia de Sant Pere Apòstol 110771 existent
42 Maria de Sant Josep (1) 1999LA VALL DE LAGUARErmita de Sant Josep de Campell 3525 existent
43 Agustina (1) 1999ALFARA DE LA BARONIAErmita de Mare de Déu dels Afligits 4037 existent
44 Germana Alfonsa 1999FALSETParròquia de Santa Maria Assumpta 60125 existent
45 Sant Antoni Abad (1) 2000BENISSODAMonument de Sant Antoni 2914 existent
46 Campana de Santa Maria de Palau 2000BAGÀAssociació Medieval de Bagà 3016 existent
47 Maria (1) 2000TIVISSAParròquia de Sant Jaume 4037 existent
48 Campana petita (1) 2000TARRÉSParròquia de L'Assumpció 5072 existent
49 Antònia (1) 2000CANET D'ADRIParròquia de Sant Martí de Biert 68182 existent
50 Afra (3) 2000SANT GREGORISantuari de Santa Afra de Ginestar 72216 existent
51 Concepció (2) 2000SOLIVELLAParròquia de L'Assumpció 80296 existent
52 Josefa (3) 2000TIVISSAParròquia de Sant Jaume 80296 existent
53 Maria del Rosario (3) 2000ENGUERAParroquia de San Miguel Arcángel 90422 existente
54 Sant Urbà (2) 2000FORADADASant Josep de Foradada 90422 existent
55 Martina (3) 2000SANT MARTÍ DE RIUCORBParròquia de Sant Martí de Tours 110771 existent
56 N´Eloi 2000MANACORParròquia de la Mare de Déu dels Dolors 1231077 existent
57 Campana 2000caBESCANÓCapella casa particular (Montfullà) existent
58 Francesca i Clara 2000caLA BISBAL D'EMPORDÀEsglésia dels Pares Franciscans 205 existent
59 Campana decorativa 2000caELS PRATS DE REIParròquia de Santa Maria 3016 existent
60 Campana grossa (2) 2000caTORREDEMBARRAParròquia de Sant Joan Baptista de Clarà 3016 existent
61 Assumpta (1) 2000caSANTA CRISTINA D'AROParròquia de Santa Maria de Bell-lloc 4037 existent
62 Maria del Mar (3) 2000caL'ESCALAParròquia de Sant Martí d'Empúries 70199 existent
63 Dolors, Conxita 2000caLA LLACUNAEsglésia de Sant Josep de Rofes 80296 existent
64 Martina (4) 2000caL'ESCALAParròquia de Sant Martí d'Empúries 90422 existent
65 Maria Mercè 2001AMERErmita de la Mare de Déu de la Pietat 60125 existent
66 Campana 2001CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURAErmita de la Mare de Déu de l'Esperança 60125 existent
67 Ernesta i Anna (2) 2001ÒRRIUSParròquia de Sant Andreu 63145 existent
68 Margarida, Nou Mil·lenni 2001LES FRANQUESES DEL VALLÈSParròquia de Santa Maria de Llerona 80296 existent
69 Quitèria (2) 2001LINYOLAParròquia de Santa Maria 83330 existent
70 Maria Immaculada 2001MIERESParròquia de Sant Pere 92451 existent
71 Francesca Teresa (3) 2001LINYOLAParròquia de Santa Maria 97520 existent
72 Maria Assumpta (4) 2001LINYOLAParròquia de Santa Maria 107720 existent
73 Assumpta 2002FLIXParròquia de L'Assumpció de Maria existent
74 Campana 1 2002SALES DE LLIERCAEsglésia de Sant Andreu del mas Banyils 34.724 existent
75 Auxiliadora (1) 2002GIRONAParròquia de Santa Eugènia de Ter 3525 existent
76 Eugènia (3) 2002GIRONAParròquia de Santa Eugènia de Ter 5491 existent
77 Campana gran (2) 2002SILSParròquia de Santa Eulàlia de Vallcanera 73225 existent
78 Montserrat 2003EL PLA DE SANTA MARIAParròquia de Santa Maria existent
79 Lluïsa 2004SANTA CRISTINA D'AROParròquia de Sant Martí de Romanyà de la Selva 5072 existent
80 Sant Adrià (3) 2005TORREDEMBARRAParròquia de Sant Pere Apòstol 72216 existent
81 Montserrat (2) 2005ARTESA DE SEGREParròquia de Santa Maria de Seró 80296 existent
82 Santa Rosalia (4) 2005TORREDEMBARRAParròquia de Sant Pere Apòstol 82319 existent
83 Marianna 2006SANTA COLOMA DE FARNERSCapella de l'Albó 3016 existent
84 Campana (1) 2006MONTAGUT I OIXCapella de la Mare de Déu de la Devesa 39.837 existent
85 Josefina (1) 2006QUARTParròquia de Sant Sadurní de Palol d'Onyar 5491 existent
86 Miquela 2006LA VALL D'EN BASCapella de Sant Miquel de Castelló 5491 existent
87 Maria Àngels (1) 2006QUARTParròquia de Sant Sadurní de Palol d'Onyar 72216 existent
88 Montserrat (3) 2006QUARTParròquia de Sant Sadurní de Palol d'Onyar 82319 existent
89 Marta (1) 2007OLESA DE BONESVALLSEsglésia de Santa Maria de l'Hospital 5072 existent
90 Maria de l'Anunciació (2) 2007OLESA DE BONESVALLSEsglésia de Santa Maria de l'Hospital 87381 existent
91 Montserrat, Josep, Oriol i Agustina 2008PERAFORTParròquia de Sant Pere existent
92 Reina de la Pau (1) 2008SANT MARTÍ VELLSantuari de la Mare de Déu dels Àngels 4037 existent
93 Campana (1) 2008SALES DE LLIERCAParròquia de Santa Cecília de Sadernes 53.589 existent
94 Maria Dolors (1) 2008LA BISBAL D'EMPORDÀEsglésia dels Pares Franciscans 5491 existent
95 Santa Maria 2008EL MILÀParròquia de Santa Úrsula 60150 existent
96 Maria del Claustre 2008TARRAGONAParròquia de Sant Pau 60330 existent
97 Moreneta 2008CABRA DEL CAMPParròquia de Santa Maria 95496 existent
98 Sant Crist 2008EL PONT D'ARMENTERAParròquia de Santa Maria Magdalena 95520 existent
99 Tots Sants (3) 2008SOLIVELLAParròquia de L'Assumpció 100579 existent
100 Fructuosa 2008SARRALParròquia de Santa Maria de Sarral 100550 existent
101 Anna Maria Janer (1) 2009LA SEU D'URGELLConvent de la Punxa 4037 existent
102 Campana 1 2009SANT ANIOL DE FINESTRESSantuari de la Mare de Déu de Puig d’Elena 4037 existent
103 Núria, Maria i Roser (1) 2009ARBÚCIESParròquia de Sant Mateu de Joanet 5491 existent
104 Montserrat, Carme i Bàrbara (2) 2009ARBÚCIESParròquia de Sant Mateu de Joanet 72216 existent
105 Ventdelplà; campana dels quarts (A) 2010BREDAAjuntament de Breda, antiga església de Santa Maria 5072 existent
106 Campana Dongda 2010caLA POBLA DE CÉRVOLESCeller Mas Blach i Jové existent
107 Campana (1) 2010caSANT BOI DE LLOBREGATParròquia de Sant Antoni Maria Claret 3016 existent
108 Campana (2) 2010caSANT BOI DE LLOBREGATParròquia de Sant Antoni Maria Claret 4037 existent
109 Santa Margarida Maria (1) 2011SENTMENATCapella de Sant Josep del col·legi Cor Immaculat de Maria 4560 existent
110 Nostra Senyora Ben Apareguda (2) 2011SENTMENATCapella de Sant Josep del col·legi Cor Immaculat de Maria 55100 existent
111 Maria, Anna i Àgueda 2012BREDAErmita de Santa Anna de Breda 4037 existent
112 Estefania (2) 2012MASSANESParròquia de Sant Esteve 5491 existent
113 Montserrat (2) 2012VINAIXAParròquia de Sant Joan Baptista 60125 existent
114 La Magina (3) 2012VINAIXAParròquia de Sant Joan Baptista 75244 existent
115 Andrea 2012TONACastell i església de Sant Andreu 80296 existent
116 Maria Auxiliadora i Sant Joan Bosco (1) 2012BARCELONATemple Expiatori i Basílica menor del Sagrat Cor de Jesús o del Tibidabo 100579 existent
117 Llúcia 2013PERAFORTParròquia de Sant Sebastià de Puigdelfí existent
118 Llibertat (1) 2013JUIÀParròquia de Sant Pere 3525 existent
119 Llibertat 2013OLOTAssemblea Nacional Catalana de La Garrotxa 62.5141 existent
120 Maria del Mar 2014CALONGE I SANT ANTONIErmita de Santa Maria del Collet 5072 existent
121 Santa Maria (2) 2014SENANParròquia de Santa Maria 80296 existent
122 Tomasa 2014TORROELLA DE FLUVIÀEsglésia de Sant Tomàs de Fluvià 80296 existent
123 Campana "Llibertat" 2016OS DE BALAGUERAjuntament d'Os de Balaguer 4037 existent
124 Miquela 2016CASTELLTERÇOLCapella de Sant Miquel del castell o del Remei 4037 existent

Textos


 • RIUDELLOTS DE LA SELVA: Campanes, campaners i tocs
 • Investigador, escriptor, compositor
 • Campaners
 • Carillonistes
 • Escalatorres
 • Fonedors de campanes
 • Empreses de manteniment
 • Rellotgers
 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  © Campaners de la Catedral de València (2024)
  campaners@hotmail.com
  Actualització: 22-02-2024
  Convertir a PDF

  Connectats: 26 Visitants: 26 Usuaris: 0