Inventari de Campanes

Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu - TURÍS (COMUNITAT VALENCIANA)

(Referència: 1)Data de construcció 1790-1803ca (primer cos i part del segon), 1998 (conclusió del campanar)
Autor Antonio GILABERT
Descripció La torre es troba ubicada a un lateral de la façana principal. És de planta quadrada i té tres cossos. El primer compta amb tres trams de similar factura, separats per motllures i decorats amb franges horitzontals. Al tercer tram trobem l'esfera del rellotge i damunt un entaulament decorat amb cornisa damunt la qual s'alça el segon cos. Aquest compta amb quatre finestres per a les campanes, emmarcades a la cara exterior per quatre pilastres a cada cara, situades damunt d'un basament. De nou un entaulament i cornisa, semblants als anteriors serveixen de base per a la balustrada. El tercer cos està format per una torre decreixent, seguint el model del barroc valencià. La torre té dos nivells i el primer compta amb arcs en diagonal amb entaulament i pinacles. El segon nivell està cobert per una teulada a quatre aigües i rematat per una creu i parallamps.

El campanar disposa d'una escala "a la castellana", que recorre el perímetre interior fins arribar a la Sala de les Campanes. Des d'aquest punt hi ha una escala de mà que puja al tercer cos.
Protecció El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Graffitti La torre compta amb un conjunt de graffitti, que marquen els períodes constructius. Al primer cos trobem: "AÑO 1790". Un poc més amunt, a l'esfera del rellotge, indica la data en que es va col·locar: "AÑO 1803". També en aquest cos hi ha una placa commemorativa de les obres efectuades a l'any 1998: "ESTA TORRE - CAMPANARIO - FUE TERMINADA POR / D. BAUTISTA SOLER CRESPO / EN MEMORIA DE SU ESPOSA / Dña LOLA LUJAN PALMERO / TURIS 16 OCTUBRE 1998". Al segon cos trobem una inscripció que indica que el campanar es va elevar a partir d'eixe punt: "AÑO / 1998". A l'interior de la torre, un poc més amunt del punt on es va elevar la torre, hi han de nou dos plaques commemoratives. La primera d'elles diu: "FAMILIA SOLER LUJAN / JUAN SOLER LUJAN / LOLA SOLER LUJAN / VICTORIA SOLER LUJAN / JAVIER SOLER LUJAN/. A la segona indica les persones que estigueren al front de l'obra: "EQUIPO TECNICO / PASQUAL GENOVES ARQTE / JOSE MARIA FORTAÑA APRDOR / RAMON VILANOVA M. D'OBRES".
Estat original Les campanes disposaven de truges de fusta, fetes per la casa fonedora. Tindrien a més llargues cordes unides als batalls que arribaven fins als peus del campanar per fer repics i altres tocs més senzills. La torre disposaria d'una maquinària, encarregada d'accionar el toc de les hores.
Estat anterior Fins les obres de 1998 la torre es trobava sols construïda fins la meitat de la Sala de les Campanes. Aquesta comptava amb una coberta que es va construir per no deixar a cel obert aquest espai. Les campanes estaven instal·lades amb truges de ferro i mecanitzades amb motor de vol continu i electromalls trifàsics.
Estat actual La torre es troba en bon estat de conservació, al igual que les campanes. Aquestes disposen de truges de fusta de perfil tradicional valencià i estan mecanitzades amb motor d'impulsos i electromall monofàsic. La instal·lació permet el toc manual i imita l'estil tradicional de tocar. La campana gran disposa d'una batallera postissa.
Campanes Compta amb un conjunt de quatre campanes, tres de les quals corresponen al conjunt fos l'any 1941. La Gran està dedicada a la Mare de Déu baix les dos advocacions de major veneració al poble (la Nativitat i els Dolors Gloriosos). La Mitjana es la més recent del conjunt, fosa l'any 1998 i dedicada a Sant Francesc de Borja, patró del poble. La Tercera està dedicada a Sant Josep i la més menuda a Sant Vicent Ferrer.
Tocs tradicionals de campanes Els tocs tradicionals es diferenciarien en dos funcions bàsiques, tot i que eren executats per les mateixes campanes: les hores i els litúrgics. Els primers marcaven el pas del temps civil, de dia i nit; mentre que els segons marcaven el temps pròpiament religiosos. Aquests segons variarien en funció de les celebracions, repicant les campanes des dels peus de la torre, mentre que els vols es feien des de la mateixa Sala.
Tocs actuals de campanes Les quatre campanes repiquen i voltegen automàticament.
Intervencions L'any 1767 s'acordava la construcció del nou temple parroquial de la Nativitat de la Mare de Déu de Turís. L'autor de les traces de l'església i les del campanar va ser l'aquitecte Antonio Gilabert, que a més va dirigir la construcció. La torre es va iniciar entorn a 1790, data que figura al primer cos del campanar. A l'esfera del rellotge, situada a la part alta d'aquest cos, indica la data de 1803, per tant entorn a eixe any la torre estava alçada fins la meitat del segon cos. Segurament per motius econòmics es va deixar sense acabar, cobrint la Sala de les Campanes per tal de poder-la utilitzar. L'any 1998 es va decidir concloure el campanar amb un aspecte semblant al que Gilabert hauria traçat. La família Soler Luján va finançar les obres, sent dirigides per Pasqual Genovés (arquitecte) i José María Fortaña (aparellador). Ramón Vilanova va ser el mestre d'obres.

Pel que fa a les campanes, les antigues es varen perdre durant la Guerra Civil (1936-1939). Per aquest motiu es va fondre un nou conjunt de quatre campanes l'any 1941 als tallers de la foneria de Manuel Roses Vidal del Grau de València. En 1970 la foneria Roses d'Atzeneta d'Albaida va mecanitzar el conjunt. Les truges de fusta es canviaren per altres de ferro, instal·lant motors de vol continu i electromalls trifàsics. Entorn a 1998 es va badar la Mitjana, ocasió que unida a les obres del campanar va propiciar la restauració del conjunt. Les quatre campanes es baixaren de la torre i la badada es va enviar a la foneria dels Hermanos Portilla de Gajano (Cantabria) per refondre. Les campanes es dotaren de truges de fusta i la mecanitzacio es va renovar per motors d'impulsos i electromalls monofàsics.
Autor
 • LLOP i BAYO, Francesc (24-11-1998)
 • ALEPUZ CHELET, Joan [Documentació del campanar i les campanes] (06-05-2015)
 • Rogle, roda de campanes
  Hi ha un rogle, segurament adquirit en acabar la Guerra Civil, ubicat en la Sagristia i entre dos bigues de fusta.

   

  Bibliografia (Es pot ordenar per qualsevol dels camps)

  AutorTítolData
  AL-ABBAR, IbnCassida en Sin, al Rei de Tunísia1240
  AL-ABBAR, IbnCassida en Sin, al Rei de Tunísia1240
  ANÒNIMLibre de Antiquitats1521-1631
  ANÒNIMLibre de Antiquitats1521-1631
  ANÒNIMLibre de Antiquitats1521-1631
  ANÒNIMLibre de Antiquitats1521-1631
  ANÒNIMLibre de Antiquitats1521-1631
  BIRINGUCCIO, VannochioInvitación al acto de presentación de la primera edición en castellano de La Pirotechnia1540
  DE MIRANDA, Maestro MartínInstrucion breue1558
  ROIZ, PedroLibro de reloges solares. Compuesto por Pedro Roiz ...; en el qual muestra a hazer reloges, en llano, y en paredes a qualquier viento descubiertas, leuantadas a plomo, o inclinadas hazia tierra, y otras cosas para esto necessarias1575
  MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier (tr.)Bendición de campanas en el "Libro de las cosas de la Yglesia de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús de Valencia (ARV, Clero nº 2988)"1590
  MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier tr.Últim testament y codicil de Miquel BIELSA campaner1628
  BIEDMA, Antonio deArte de hacer campanas1630
  BENLLOCH POVEDA, Antonio (Ed.)Advertencias para los edificios y fabricas de los Tenplos1631
  BENLLOCH POVEDA, Antonio (Ed.)Advertencias para los edificios y fabricas de los Tenplos1631
  BENLLOCH POVEDA, Antonio (Ed.)Advertencias para los edificios y fabricas de los Tenplos1631
  RELOX DIVINO DEL AVE MARIAOración al tocar las horas del reloj1631
  MANUAL DE CONSELLS Y ESTABLIMENTS DE 1647 A 1648Notes sobre l'establiment dels vols de campanes al Micalet en les festes de la Mare de Déu dels Desemparats i Sant Vicent Màrtir1647
  URBINA, Pedro deAbstractum valentini manualis1654
  HERRERA Y BONILLA, THEODOSIOConsueta de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Valencia1705
  NASSARRE, Padre Fray PabloEscuela Música según la Práctica Moderna1724
  DICCIONARIO DE AUTORIDADESCampanero1729
  DICCIONARIO DE AUTORIDADESCampana1729
  ANÓNIMOLa orden de cuando y como se han de tocar las campanas1750
  PLUCHE, Abad M.Espectáculo de la Naturaleza ó conversaciones acerca de las particularidades de la Historia Natural1758
  FABIÁN y FUERO, Francisco - Obispo de la Puebla de los ÁngelesEdicto XLII en que se prohibe que las esquilas ô campanas de qualquier iglesia, capilla o hermita se toquen a vuelo1767
  BUIGUES METOLA, Marcos (tr.)Anotaciones del sacristán de San Bartolomé de Xàbia sobre los toques de campanas1769
  DE VELDERRAYN, Fray FranciscoVIII. Del modo de tocar las campanas1770
  DE VELDERRAYN, Fray FranciscoVIII. Del modo de tocar las campanas1770
  DE VELDERRAYN, Fray FranciscoVIII. Del modo de tocar las campanas1770
  ANÒNIMVarias Poesias recojidas de entre las colocadas en los Altares...1784
  MERCURIO DE ESPAÑALogroño 4 de Agosto1786
  FABIÁN y FUERO, FranciscoEdicto sobre los toques de campanas1790
  FABIÁN y FUERO, FranciscoEdicto sobre los toques de campanas1790
  HARDOUIN TARBÉ, LouisLettre écrite a M. Le President de l'Assemblée Nationale1791
  LOBERA y ABIO, AntonioEl porqué de todas las ceremonias de la Iglesia y sus misterios1791
  MORAL, Marqués del; ZANONI, Conde deCarta del Conde Zanoni remitiendo a la Sociedad las Ordenanzas del Gremio de Fundidores o Campaneros de la ciudad. Informe sobre dichas Ordenanzas emitido el 14 de junio por el Marqués del Moral. Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia.1796
  SCHILLER, Johann Christoph Friedrich vonDas Lied von der Glocke - Canto de la Campana1799
  REAL ISLA DE LEÓNSatisfacción que dán las campanas de Madrid á su vecindario respetable1812
  CALASANZ BIÑEQUE, JoséNotes extretes del manuscrit de "Fiestas y costumbres..." relacionades amb les campanes1819
  HUGO, VictorGrenade (Les Orientales)1828
  HUGO, VictorGrenade (Les Orientales)1828
  ARCHIVO MUNICIPAL DE LA PUEBLA DE ALFINDÉNFundición de tres campanas1829
  LLORCA, FranciscoMiscelanea de Francisco Llorca. Año 1832. Noticias de las campanas mas famosas y celebradas que hay en España y en otras partes.1832
  LLORCA, FranciscoMiscelanea de Francisco Llorca. Año 1832. Noticias de las campanas mas famosas y celebradas que hay en España y en otras partes.1832
  LLORCA, FranciscoMiscelanea de Francisco Llorca. Año 1832. Noticias de las campanas mas famosas y celebradas que hay en España y en otras partes.1832
  CALVO, CándidoInventario de las campanas de la torre hecho por el campanero Cándido Calvo en el año 18361836
  POE, Edward AllanEl diablo en el campanario1839
  MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier (tr.)Documentación sobre las campanas de la Parroquia de los Santos Juanes de Valencia y arreglos de las mismas1840
  BAUDELAIRE, CharlesLa campana rajada1851
  REDACCIÓNSobre incendios en Madrid1851
  FLAUBERT, GustaveUne âme se mesure...1853
  ARCHIVO PARROQUIAL DE LA PUEBLA DE ALFINDÉNFundición de la campana María Asunción1856
  C. LUKIS, WilliamAn Account of Church Bells1857
  C. LUKIS, WilliamAn Account of Church Bells1857
  CORBLET, Abbé JulesNotice historique et liturgique sur les cloches1857
  ULLASTRE, JosepExercici del cristiá XXII - Oració del Angelus Domini1858
  DE CASTRO, RosalíaCampanas de Bastabales1863
  BOIX, VicenteLa expulsión de los moriscos - Leyenda histórica1867
  TEDESCHICampanas eléctricas1868
  VALDIVIESO, Rafael ValentínOrdenanza sobre el uso de las campanas en la ciudad de Santiago de Chile1872
  VALERA, JuanPepita Jiménez1874
  RAMBOSSON, J.La campana - El tam-tam1879
  RAMBOSSON, J.La campana - El tam-tam1879
  RAMBOSSON, J.La campana - El tam-tam1879
  JANINI VALERO, JuanUso y abuso de las campanas1884
  JANINI VALERO, JuanUso y abuso de las campanas1884
  F. F.2.-El monje sacristán, ahogado en el río1885
  MEARS & STAINBANK (pub.)Bell foundry, Whitechapel, London E.1885
  MARTÍNEZ ALCUBILLA, MarceloCampanas de las iglesias1886
  MARTÍNEZ ALCUBILLA, MarceloCampanas de las iglesias1886
  MARTÍNEZ ALCUBILLA, MarceloCampanas de las iglesias1886
  MARTÍNEZ ALCUBILLA, MarceloEpidemias1886
  BERTHELÉ, JosephÀ travers les clochers du Bas-Poitou1889
  WOLLSTEIN GOLLIG, JesúsMOGENTE AÑO 18891889
  J. L. S.Cuentecitos1892
  MISCELÁNEAEl Miguelete y sus campanas1892
  MISCELÁNEAEl Miguelete y sus campanas1892
  MISCELÁNEAEl Miguelete y sus campanas1892
  MISCELÁNEAEl Miguelete y sus campanas1892
  MISCELÁNEAEl Miguelete y sus campanas1892
  SIMONET, Franciso JavierLa Torre de la Vela en Granada1892
  Almanaque AsturianoLas campanas de mi pueblo1895
  SUMMORUM PONTIFICUMPontificale Romanum - De Benedictione Signi vel Campanae1895
  TODOCOLECCION.NETFábrica Fundición de Campanas - Hijos de Eduardo de Linares Pérez1895
  PALMA SORIANO, Manuel RicardoLa primera campana de Lima1896
  PALMA SORIANO, Manuel RicardoLa primera campana de Lima1896
  PALMA SORIANO, Manuel RicardoLas Campanas de Eten1896
  PASO, ManuelLUX ÆTERNA1898
  DE LARRA, Luis MarianoLas campanas de Carrión : zarzuela en tres actos y en prosa1899
  TASET DE COPA D'ORSegona interwieux ab Lo Campanar del Castell1899
  TASET DE COPA D'ORSegona interwieux ab Lo Campanar del Castell1899
  TASET DE COPA D'ORSegona interwieux ab Lo Campanar del Castell1899
  SEBASTIÁN, CándidoObligaciones del Sacristán de la Iglesia Parroquial del Salvador de Manzanera1900
  ÁVILA, José VicenteEl hundimiento de la torre de la catedral (la culpa fue de las campanas)1902
  MONTILLA, J.Bendición de las nuevas campanas de la Catedral de Córdoba1903
  REDONDO BONILLA, LorenzoRELOJERÍA FRANCO-SUIZA1903
  BRITTEN, F. J.Old clocks and watches & their makers1904
  RAVEN, J. J.; D.D.; F.S.A.The Bells of England1906
  GRAN FUNDICIÓN DE CAMPANAS DE MOISES DIEZPublicidad1908
  LAUT, ErnestLa sonnerie des cloches le jour de Pâques à la Giralda de Séville1908
  LAUT, ErnestLa sonnerie des cloches le jour de Pâques à la Giralda de Séville1908
  LINARES, Constantino deTalleres de Fundición de Campanas1908
  TALLERES DE FUNDICION DE CAMPANAS DE CONSTANTINO DE LINARESPublicidad1908
  SAGRADA CONGREGACIÓN DE RITOSBendición breve de las campanas que han de servir para las iglesias y oratorios, aprobada recientemente1908-1909
  SAGRADA CONGREGACIÓN DE RITOSBendición breve de las campanas que han de servir para las iglesias y oratorios, aprobada recientemente1908-1909
  SAGRADA CONGREGACIÓN DE RITOSBendición breve de las campanas que han de servir para las iglesias y oratorios, aprobada recientemente1908-1909
  ANÓNIMOReglamento del Altar y Coro1909
  FLORO, Lázaro (José SANCHIS SIVERA)Descripción é historia del Miguelete y sus campanas1909
  FLORO, Lázaro (José SANCHIS SIVERA)Descripción é historia del Miguelete y sus campanas1909
  FLORO, Lázaro (José SANCHIS SIVERA)Descripción é historia del Miguelete y sus campanas1909
  FLORO, Lázaro (José SANCHIS SIVERA)Descripción é historia del Miguelete y sus campanas1909
  FLORO, Lázaro (José SANCHIS SIVERA)Descripción é historia del Miguelete y sus campanas1909
  FLORO, Lázaro (José SANCHIS SIVERA)Descripción é historia del Miguelete y sus campanas1909
  DE CUENCA, Carlos LuisLopito1910
  DE CUENCA, Carlos LuisLopito1910
  MARTÍN, AnselmoLa hija del campanero1910
  MORALES, TomásLa campana a vuelo1910
  BLANCO Y NEGROUna fundación original1911
  JIMÉNEZ, Juan RamónEl viaje definitivo1911
  PAGE, William (Ed.)Industries: Bell-founders1911
  PAGE, William (Ed.)Industries: Bell-founders1911
  PAGE, William (Ed.)Industries: Bell-founders1911
  WALTERS, Henry BeauchampChurch Bells of England1912
  MARTÍNEZ ALOY, JoséLa famosa campana del Hotel Mission de Riverside1913
  AGON, Jean P.Les cloches martyres1915
  AGON, Jean P.Les cloches martyres1915
  AGON, Jean P.Les cloches martyres1915
  LÓPEZ VELARDE, RamónEl campanero1916
  BOLETÍN ECLESIÁSTICO DEL OBISPADO DE ASTORGAiii El toque de las campanas durante las tempestades1917
  MEARS & STAINBANK (pub.)Church Bells1919
  MESA REVUELTAConcierto de campanas1919
  ANÓNIMOCampanas forma romana sonido grave y sonoro - Lista para saber los pesos1920
  BARRUFET i PUIG, PereLes campanes del nostre campanar1920
  BARRUFET i PUIG, PereLes campanes del nostre campanar1920
  BARRUFET i PUIG, PereLes campanes del nostre campanar1920
  ENCICLOPEDIA ESPASAReloj1920
  LECEA y MURUARelojes Campanas LYM1920
  LECEA y MURUARelojes Campanas LYM1920
  ORTIZ TIRADO, AlfonsoCampanas de mi tierra1920
  REVERCHON, LéopoldLes orchestres de cloches exigent des mécanismes aussí délicats que compliqués1920
  REVERCHON, LéopoldLes orchestres de cloches exigent des mécanismes aussí délicats que compliqués1920
  PARROQUIA DE LOS SANTOS JUANES DE VALENCIADiversas anotaciones de campanas y campaneros1923
  MATA, Juan M.El volteo de las campanas frente a la primavera1926
  ABCMalvaloca, super-producción española1927
  CAIRELESUna información “de altura”1927
  CAIRELESUna información “de altura”1927
  LINARES, Constantino deAntigua y acreditada fundición de campanas de Constantino de Linares1928
  ESTREMERA, Antonio; PASO, AntonioLas campanas de la Gloria1929
  ROSES HERMANOSFundición de campanas garantizadas al tono que se desee1929
  IBÉRICALa reparación de las campanas rajadas1931
  ANÓNIMOLa voz de la campana1934
  J. C., PárrocoRequiem aeternam1934
  VALLE, NataliaEsta señora ha pasado cincuenta años en una catedral...1936
  MAILLEFERT, AlfredoLas campanas1937
  LA VANGUARDIA ESPAÑOLARelación de campanas depositadas en el Seminario1939
  LA VANGUARDIA ESPAÑOLARelación de campanas depositadas en el Seminario1939
  MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALOrden de 31 de mayo de 1939 sobre devolución a entidades y particulares de los elementos y conjuntos rescatados por el Servicio Militar de Recuperación del Patrimonio Artístico Nacional1939
  MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALOrden de 11 de enero de 1940 fijando normas para que en plazo no lejano pueda liquidarse el Servicio de Recuperación Artística, reintegrando al de Defensa del Patrimonio Artístico Naciona a las funciones únicas que le son propias1940
  GREUS SAEZ, JosefinaEl campanar d'Alginet1941
  MURUA, VIUDA DECatálogo de Relojes y Campanas1941
  ROSES VIDAL, ManuelFundición de campanas1941
  REGUALT, B.Soldadura Autógena y Eléctrlca1944
  REGUALT, B.Soldadura Autógena y Eléctrlca1944
  PUIG, Juan - Pbro.Campaneros en Catí1945
  PUIG, Juan - Pbro.Campaneros en Catí1945
  PUIG, Juan - Pbro.Campaneros en Catí1945
  PUIG, Juan - Pbro.Campaneros en Catí1945
  PUIG, Juan - Pbro.Campaneros en Catí1945
  PUIG, Juan - Pbro.Campaneros en Catí1945
  PUIG, Juan - Pbro.Campaneros en Catí1945
  PUIG, Juan - Pbro.Campaneros en Catí1945
  PUIG, Juan - Pbro.Campaneros en Catí1945
  PUIG, Juan - Pbro.Campaneros en Catí1945
  SECRETOS DE GRANADALa campana asesina de la Catedral 1945
  SECRETOS DE GRANADALa campana asesina de la Catedral 1945
  CIURANA i ABELLÍ, Blai75 anys de la campana Assumpta1946
  ANÓNIMOCircular de Campanas1948
  FERNANDEZ ARDAVIN. LuisLas Viejas Campanas1948
  FUNDICIÓN DE CAMPANAS SALVADOR MANCLÚSFolleto publicitario (incompleto)1950
  GAURESCHI, GiovanniEl pequeño mundo de Don Camilo: Capítulo 8. Persecución1950
  GÓMEZ MURIEL, EmilioEntre tu amor y el cielo1950
  ROSES MARTÍ, GermánFundición de campanas de todos los tamaños1950
  SIERRA MEDINA, Claudia IvonneCinco campanas de la Catedral cumplen 40 años1951
  FIESTA DE LOS NIÑOS DE LA CALLE SAN VICENTEEn memoria de D. Avelino Faus1953
  NECROLÓGICADon Avelino Faus Pelechano1953
  LAS PROVINCIASD. Bautista Roses Soler1954
  MORA BERENGUER, FranciscoCampanarios de Valencia1954
  CABEZAS, Juan AntonioCampanas, campaneros y campanólogos.1958
  CABEZAS, Juan AntonioCampanas, campaneros y campanólogos.1958
  SANMARTÍN BARGUES, RicardCampaneta del convent1958
  SANMARTÍN BARGUES, RicardCampaneta del convent1958
  WIESEL, E.La noche1958
  AVANLa Revista Catedral de Valencia reúne a los escaladores de la “Operación Miguelete” que en 1959 limpiaron la torre por primera vez1959
  Bernardino LLORCA, S. I.,San Bernardino de Siena y el Anagrama de Jesús1959
  ORTIZÁ, VicenteLa campana “badá”1959
  ORTIZÁ, VicenteLa campana “badá”1959
  SANMARTÍN BARGUES, RicardLa campana dels platers1959
  C. E. A. R. I.El mejor sonido de campanas1960
  COLUMBIACoralito de Jaén: La hija del campanero1960
  MARTINEZ MORELLA, VicenteLa iglesia de San Nicolás de Alicante - Torre campanario, campanas y reloj1960
  MARTINEZ MORELLA, VicenteLa iglesia de San Nicolás de Alicante - Torre campanario, campanas y reloj1960
  PUEBLOAlarma el reloj a Valdepeñas1960
  VIDAL CORELLA, VicenteLas campanas de la torre de Santa Catalina1960
  VIDAL CORELLA, VicenteLas campanas de la torre de Santa Catalina1960
  ZAMORA, R.Fundición de Campanas de Salvador Manclús1960 ca
  ZAMORA, R.Fundición de Campanas de Salvador Manclús1960 ca
  ZAMORA, R.Fundición de Campanas de Salvador Manclús1960 ca
  BLASCO IBÁÑEZ, VicenteLos enemigos de la mujer1961
  CORRIERE MILITAREDal Castello di Rovereto rimossa la storica campana dai pionieri del XX Btg. del I. Reggimento Genio1961
  VIDAL CORELLA, VicenteLa campana del "Portal dels Serrans"1961
  BOLETÍN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL Nº 33Donación de una campana a Valencia del Ecuador1962
  PERARNAU DE BRUSE, CarmenLas campanas de la Catedral de Barcelona1962
  VIDAL CORELLA, VicenteUn sistema ingenioso para subir las campanas al Miguelete1962
  ARRIBALlamada1963
  MINISTERIO DE HACIENDADecreto 2527/1963, de 10 de octubre, referente al Juzgado Gubernativo de la plaza de Madrid1963
  ONST.La Abadía de St.-Gall1963
  CARDONA, VicentAyer, hoy y las campanas1966
  MAMIASSustitución de cojinetes por rodamientos1966
  GARCÍA CHICO, EstebanDocumentos para el estudio del arte en Castilla. Maestros campaneros1967
  GARCÍA CHICO, EstebanDocumentos para el estudio del arte en Castilla. Maestros campaneros1967
  GARCÍA CHICO, EstebanDocumentos para el estudio del arte en Castilla. Maestros campaneros1967
  GARCÍA CHICO, EstebanDocumentos para el estudio del arte en Castilla. Maestros campaneros1967
  GARCÍA CHICO, EstebanDocumentos para el estudio del arte en Castilla. Maestros campaneros1967
  GARCÍA CHICO, EstebanDocumentos para el estudio del arte en Castilla. Maestros campaneros1967
  VILLEDIEUÀ la fonderie Cornille-Havard un stage international de carillonneurs1967
  VILLEDIEUÀ la fonderie Cornille-Havard un stage international de carillonneurs1967
  VILLEDIEUÀ la fonderie Cornille-Havard un stage international de carillonneurs1967
  VILLEDIEUÀ la fonderie Cornille-Havard un stage international de carillonneurs1967
  VILLEDIEUÀ la fonderie Cornille-Havard un stage international de carillonneurs1967
  VILLEDIEUÀ la fonderie Cornille-Havard un stage international de carillonneurs1967
  VILLEDIEUÀ la fonderie Cornille-Havard un stage international de carillonneurs1967
  VILLEDIEUÀ la fonderie Cornille-Havard un stage international de carillonneurs1967
  GLOCKEN-SCHWEIßWERK HANS LACHENMEYERNous soudons des cloches percées de toute dimension1968
  TRILLAS, JoanClausurades les visites al campanar de la catedral1968
  TRILLAS, JoanClausurades les visites al campanar de la catedral1968
  CASTELL, VicenteDelegación al Sr. D. Francisco José Llop Lluch para realizar un Catálogo de las campanas de esta diócesis1969
  LÉTOILE D'ORAlleluia1969
  CRUZ ROMÁN, José MaríaEl ocaso de las campanas1970
  MORENO DOMINGO, DámasoGeografía e historia de la Villa de Andilla1970
  MORENO DOMINGO, DámasoGeografía e historia de la Villa de Andilla1970
  MORENO DOMINGO, DámasoGeografía e historia de la Villa de Andilla1970
  PRADES FABRA, SalvadorLucena del Cid: los relojes de la torre1970
  ARZOBISPADO DE VALENCIACatálogo monumental: Campanas, Vidrieras1971
  DE LOS REYES, AntonioLa Catedral de Murcia (Torre y campanas)1971
  DE LOS REYES, AntonioLa Catedral de Murcia (Torre y campanas)1971
  RIVERA DOMÍNGUEZ, GabrielFundición de campanas - Yugos Metálicos - Volteos eléctricos y accesorios1971
  CEREZO, HermeTubular Bells, cuatro décadas de campanas1973
  LLOP i BAYO, FrancescBandeando las campanas de Casetas1973
  LLOP i BAYO, FrancescBandeando las campanas de Casetas1973
  NERUDA, PabloEsta campana rota...1973
  IBÁÑEZRompetechos1974
  Levante - El Mercantil ValencianoCampana y torre1974
  VIDAL CORELLA, VicenteLa Valencia de otros tiempos: las campanas de Valencia1974
  FOLKLORE DE CHAMPAGNEÀ toute volée - cloches & sonneurs1976
  AUGÈ i CLOSA, Josep MariaCarta a Pascual Calvete1977
  AUGÈ i CLOSA, Josep MariaCarta a Pascual Calvete1977
  MORENO, David y LEÒN, ManuelEl campanario y las campanas de Massamagrell1977
  MORENO, David y LEÒN, ManuelEl campanario y las campanas de Massamagrell1977
  DUARTE, Carlos F.Los maestros fundidores canarios en Venezuela1978
  DUARTE, Carlos F.Los maestros fundidores canarios en Venezuela1978
  DUARTE, Carlos F.Los maestros fundidores canarios en Venezuela1978
  DUARTE, Carlos F.Los maestros fundidores canarios en Venezuela1978
  DUARTE, Carlos F.Los maestros fundidores canarios en Venezuela1978
  DUARTE, Carlos F.Los maestros fundidores canarios en Venezuela1978
  FOLKLORE DE CHAMPAGNELe carillonneur1978
  ARLANDIS, LisardCampanas y toques de campana1979
  PLATEROEste año será "sonada" la fiesta del Corpus1979
  VANESSEN, Mrs. HenryChurch Bells1979
  VANESSEN, Mrs. HenryChurch Bells1979
  VIADEL MORALES, VicenteLas campanas de la Iglesia del Carmen1979
  VIADEL MORALES, VicenteLas campanas de la Iglesia del Carmen1979
  AZAGRA MURILLO, VíctorCampanas y campaneros1980
  CARRASCO, BelLas técnicas de tocar campanas, tema de una película filmada en Valencia1980
  FORGESQue viene la peste!1980
  FRAZER, J. G.XVII. Las campanillas de oro1980
  LLOP i BAYO, FrancescEls tocs de campanes com a sistema simbòlic de comunicació i d'integració1980
  LLOP i BAYO, FrancescEls tocs de campanes com a sistema simbòlic de comunicació i d'integració1980
  SÁNCHEZ REAL, José¡SALVEMOS NUESTRAS CAMPANAS!1980
  SIRERA, Rodolf?De teatre1980
  TROITIÑO, ManuelCampanas de la Catedral de Santiago de Compostela1980
  TROITIÑO, ManuelCampanas de la Catedral de Santiago de Compostela1980
  TROITIÑO, ManuelCampanas de la Catedral de Santiago de Compostela1980
  TROITIÑO, ManuelCampanas de la Catedral de Santiago de Compostela1980
  TROITIÑO, ManuelCampanas de la Catedral de Santiago de Compostela1980
  ALKAMire, piense y... ¡acierte!1980ca
  HERNÁNDEZ, NorbertoLas campanas: doscientos años de comunicación al servicio de Siete Aguas1981
  SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMOAhora es más fácil1981
  GARCÍA RUBIO, José ManueAñoranzas de Zamora1982
  LLOP i BAYO, Francesctocar a mano las campanas para las fiestas: una participación activa en el espacio sonoro comunitario.1982
  LLOP i BAYO, FrancescInvestigar los toques de campanas: La recogida de datos (1)1982
  LLOP i BAYO, FrancescCharla audiovisual. El lenguaje de las campanas. La Iglesia de San Valero de Valencia.1982
  SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DE TOQUES DE CAMPANASLas campanas, símbolo y lenguaje1982
  BARBER, Llorenç24 epítomes de encrucijada1983
  C. RIDRUEJO, CarmeloMilitante de HB anuncia su detención a toque de campana1983
  ABC El campanero de la Giralda1984
  APARICIO OLMOS, Emilio MaríaElectrificar es electrocutar las campanas - Carta1984
  ASENSIO, AgustínDon Remigio el Campanero1984
  ASENSIO, AgustínDon Remigio el Campanero1984
  DELEGACIÓN DE CULTURA Y FESTEJOS - EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZAConcierto de campanas1984
  FOLKLORE DE CHAMPAGNELe coq de clocher1984
  GALÁN, Diego"Malvaloca", morbosa fundición de las campanas1984
  GALÁN, Diego"Malvaloca", morbosa fundición de las campanas1984
  GIL i CABRERA, Josep LluísInforme - crónica de la refundición de la campana «San Bartolomé» de la Villa de La Jana1984
  LLOP i BAYO, FrancescEnregistraments de campanes per la UNESCO / Grabaciones de campanas por la UNESCO1984
  LLOP i BAYO, FrancescEnregistraments de campanes per la UNESCO / Grabaciones de campanas por la UNESCO1984
  LLOP i BAYO, FrancescInforme sobre el trabajo de investigación antropológica “Los toques de las campanas en Aragón”1984
  LLOP i BAYO, FrancescInforme sobre el trabajo de investigación antropológica “Los toques de las campanas en Aragón”1984
  LLOP i BAYO, FrancescInforme sobre el trabajo de investigación antropológica “Los toques de las campanas en Aragón”1984
  LLOP i BAYO, FrancescInforme sobre el trabajo de investigación antropológica “Los toques de las campanas en Aragón”1984
  LLOP i BAYO, FrancescInforme sobre el trabajo de investigación antropológica “Los toques de las campanas en Aragón”1984
  MILLÁS, JaimeAntropólogo valenciano que escribe una tesis doctoral sobre los toques de campanas1984
  MILLÁS, JaimeAntropólogo valenciano que escribe una tesis doctoral sobre los toques de campanas1984
  MILLÁS, JaimeAntropólogo valenciano que escribe una tesis doctoral sobre los toques de campanas1984
  NOZAL CALVOLa fundición de campanas - Fundiciones Quintana (Palencia)1984
  NOZAL CALVOLa fundición de campanas - Fundiciones Quintana (Palencia)1984
  NOZAL CALVOLa fundición de campanas - Fundiciones Quintana (Palencia)1984
  ROSSING, Thomas D.The Acoustics of Bells1984
  ANÓNIMOAngelus1985
  CHARUTY, GiordanaLe fil de la parole1985
  CHARUTY, GiordanaLe fil de la parole1985
  CHARUTY, GiordanaLe fil de la parole1985
  CHARUTY, GiordanaLe fil de la parole1985
  CORNILLE-HAVARDLa Fonderie de Cloches1985
  DELEGACIÓN DE CULTURA Y FESTEJOS - EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZAConcierto de campanas1985
  GUERRERO CAROTLas campanas de Segorbe en buenas manos1985
  NÚÑEZ CASTILLO, Francisco; CAMPOS VIDAL, FernandoRestauración de la Torre de la Iglesia1985
  RACIONERO, LuisVIVOS VOCO, MORTUOS PLANGO, FULGURA FRANGO1985
  RACIONERO, LuisVIVOS VOCO, MORTUOS PLANGO, FULGURA FRANGO1985
  RACIONERO, LuisVIVOS VOCO, MORTUOS PLANGO, FULGURA FRANGO1985
  RACIONERO, LuisVIVOS VOCO, MORTUOS PLANGO, FULGURA FRANGO1985
  RACIONERO, LuisVIVOS VOCO, MORTUOS PLANGO, FULGURA FRANGO1985
  SÁNCHEZ, Miguel ÁngelEl último eslabón de una dinastía de "campaneros"1985
  SÁNCHEZ, Miguel ÁngelLa tradición de fundir el bronce1985
  SÁNCHEZ, Miguel ÁngelLa electrificación llega a los campanarios1985
  ÁLVARO MUÑOZ, Maricarmen; LLOP i BAYO, FrancescCampanas y Campaneros1986
  ARAZO, María ÁngelesFrancesc Llop Lluch, archivero de torres, campanas y espadañas1986
  ARAZO, María ÁngelesFrancesc Llop Lluch, archivero de torres, campanas y espadañas1986
  BELDA GONZÁLEZ, Pedro GermánManual de relojería1986
  BERNAT i ROCA, Margalida; GONZÁLEZ GOZALO, Elvira; SERRA i BARCELÓ, JaumeEls graffiti del Campanar de la Seu de Mallorca1986
  BERNAT i ROCA, Margalida; GONZÁLEZ GOZALO, Elvira; SERRA i BARCELÓ, JaumeEls graffiti del Campanar de la Seu de Mallorca1986
  BERNAT i ROCA, Margalida; GONZÁLEZ GOZALO, Elvira; SERRA i BARCELÓ, JaumeEls graffiti del Campanar de la Seu de Mallorca1986
  BERNAT i ROCA, Margalida; GONZÁLEZ GOZALO, Elvira; SERRA i BARCELÓ, JaumeEls graffiti del Campanar de la Seu de Mallorca1986
  CRUZ, HilarioLas campanas1986
  CRUZ, HilarioLas campanas de Pobeña1986
  DÍAZ, María JoséEl último de los campaneros1986
  LLOP i BAYO, FrancescFichas utilizadas para la tesis doctoral1986
  LO RAT PENATPremis extraordinaris permanents1986
  MARTÍNEZ ORTIZ, JoséTestimonios epigráficos de la historia de Utiel1986
  STUDIO SMCloches du Monastère d'En Calcat et des Monastères de Ligugé, de St.Wandrille, de La Lucerne et de la Cathédrale de Périgueux1986
  TORRES GARCÍA, LeopoldoLa campana en el medio rural1986
  DURÁN GUDIOL, AntonioEl campanario de la Catedral de Huesca (1302-1422)1987
  FERRAND, ManuelLas campanas perdidas1987
  GLOCKEN-SCHWEIßWERK HANS LACHENMEYER125 Jahre1987
  GUILDE DES CARILLONNEURS DE FRANCECarillons traditionnels de France1987
  JIMÉNEZ ZORZO, Francisco JavierLa industrialización en Aragón. La fundición Averly de Zaragoza.1987
  LEHR, Dr. AndréThe designing of swinging bells and carillon bells in the past and present1987
  LLOP i BAYO, FrancescHuesca (Hoya de Huesca)1987
  LLOP i BAYO, FrancescLas campanas y las horas (Del tiempo en la sociedad tradicional)1987
  LLOP i BAYO, FrancescRecogida y verificación audiovisual de materiales etnográficos1987
  LLOP i BAYO, FrancescPaisajes sonoros, espacio sonoro1987
  LLOP i BAYO, FrancescPaisajes sonoros, espacio sonoro1987
  LLOP i BAYO, FrancescPaisajes sonoros, espacio sonoro1987
  PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE PADIERNOS (VALLE AMBLÉS)Bendición de las dos campanas refundidas1987
  RUIZ DE LIHORY, José (Barón de Alcahalí)La Música en Valencia - Campanas de Valencia1987
  RUIZ DE LIHORY, José (Barón de Alcahalí)La Música en Valencia - Campanas de Valencia1987
  SINYAN SHENAcústica de las antiguas campanas chinas1987
  CALATAYUD, DoloresJavier Solana inaugura una antológica de badajos1988
  DOMÍNGUEZ MORENO, José MariaLas Campanas en la provincia de Cáceres: Simbolismo de identidad y agregación1988
  DOMÍNGUEZ MORENO, José MariaLas Campanas en la provincia de Cáceres: Simbolismo de identidad y agregación1988
  EL PAÍSTesis doctoral: Françesc Llop i Bayo1988
  LLOP i BAYO, FrancescCol·locació d'una reixa al campanar per evitar accidents - Alfara del Patriarca (2)1988
  LLOP i BAYO, FrancescLas campanas en Aragón: un medio de comunicación tradicional1988
  LLOP i BAYO, FrancescLas campanas en Aragón: un medio de comunicación tradicional1988
  LLOP i BAYO, FrancescLas campanas en Aragón: un medio de comunicación tradicional1988
  LLOP i BAYO, FrancescLas campanas en Aragón: un medio de comunicación tradicional1988
  LLOP i BAYO, FrancescLas campanas de las Catedrales: un Bien Cultural en peligro1988
  LLOP i BAYO, FrancescPablo DEL CAMPO ALBARADO: Fundición artesana y ambulante de campanas1988
  LLOP i BAYO, FrancescPablo DEL CAMPO ALBARADO: Fundición artesana y ambulante de campanas1988
  LLOP i BAYO, FrancescPablo DEL CAMPO ALBARADO: Fundición artesana y ambulante de campanas1988
  LLOP i BAYO, FrancescPablo DEL CAMPO ALBARADO: Fundición artesana y ambulante de campanas1988
  LLOP i BAYO, FrancescPablo DEL CAMPO ALBARADO: Fundición artesana y ambulante de campanas1988
  LLOP i BAYO, FrancescPablo DEL CAMPO ALBARADO: Fundición artesana y ambulante de campanas1988
  LLOP i BAYO, FrancescPablo DEL CAMPO ALBARADO: Fundición artesana y ambulante de campanas1988
  LLOP i BAYO, FrancescPablo DEL CAMPO ALBARADO: Fundición artesana y ambulante de campanas1988
  LLOP i BAYO, FrancescPablo DEL CAMPO ALBARADO: Fundición artesana y ambulante de campanas1988
  LLOP i BAYO, FrancescPablo DEL CAMPO ALBARADO: Fundición artesana y ambulante de campanas1988
  LLOP i BAYO, FrancescPablo DEL CAMPO ALBARADO: Fundición artesana y ambulante de campanas1988
  LLOP i BAYO, FrancescPablo DEL CAMPO ALBARADO: Fundición artesana y ambulante de campanas1988
  LLOP i BAYO, FrancescPablo DEL CAMPO ALBARADO: Fundición artesana y ambulante de campanas1988
  LLOP i BAYO, FrancescPablo DEL CAMPO ALBARADO: Fundición artesana y ambulante de campanas1988
  LLOP i BAYO, FrancescPablo DEL CAMPO ALBARADO: Fundición artesana y ambulante de campanas1988
  LLOP i BAYO, FrancescPablo DEL CAMPO ALBARADO: Fundición artesana y ambulante de campanas1988
  LLOP i BAYO, FrancescPablo DEL CAMPO ALBARADO: Fundición artesana y ambulante de campanas1988
  LLOP i BAYO, FrancescPablo DEL CAMPO ALBARADO: Fundición artesana y ambulante de campanas1988
  LLOP i BAYO, FrancescPablo DEL CAMPO ALBARADO: Fundición artesana y ambulante de campanas1988
  LLOP i BAYO, FrancescPablo DEL CAMPO ALBARADO: Fundición artesana y ambulante de campanas1988
  LLOP i BAYO, FrancescPablo DEL CAMPO ALBARADO: Fundición artesana y ambulante de campanas1988
  LLOP i BAYO, FrancescPablo DEL CAMPO ALBARADO: Fundición artesana y ambulante de campanas1988
  LLOP i BAYO, FrancescPablo DEL CAMPO ALBARADO: Fundición artesana y ambulante de campanas1988
  LLOP i BAYO, FrancescPablo DEL CAMPO ALBARADO: Fundición artesana y ambulante de campanas1988
  LLOP i BAYO, FrancescPablo DEL CAMPO ALBARADO: Fundición artesana y ambulante de campanas1988
  LLOP i BAYO, FrancescPablo DEL CAMPO ALBARADO: Fundición artesana y ambulante de campanas1988
  LLOP i BAYO, FrancescLos toques de campanas de Ateca1988
  LLOP i BAYO, FrancescLos toques de campanas de Agüero1988
  LLOP i BAYO, FrancescLos toques de campanas de Aguilón1988
  LLOP i BAYO, FrancescLos toques de campanas de Cariñena1988
  LLOP i BAYO, FrancescLos toques de campanas de Albarracín1988
  LLOP i BAYO, FrancescLas campanas en Aragón: un medio de comunicación tradicional1988
  LLOP i BAYO, FrancescLas campanas en Aragón: un medio de comunicación tradicional1988
  LLOP i BAYO, FrancescLas campanas en Aragón: un medio de comunicación tradicional1988
  LLOP i BAYO, FrancescLos toques de campanas de Jaca1988
  LLOP i BAYO, FrancescLos toques de campanas de Caldearenas - Latre1988
  LLOP i BAYO, FrancescPablo DEL CAMPO ALBARADO: Fundición artesana y ambulante de campanas1988
  LLOP i BAYO, FrancescPablo DEL CAMPO ALBARADO: Fundición artesana y ambulante de campanas1988
  LLOP i BAYO, FrancescLas campanas en Aragón: un medio de comunicación tradicional1988
  LLOP i BAYO, FrancescLas campanas en Aragón: un medio de comunicación tradicional1988
  LLOP i BAYO, FrancescLas campanas en Aragón: un medio de comunicación tradicional1988
  LLOP i BAYO, FrancescLos toques de campanas de Alcorisa - (Bajo Aragón)1988
  LLOP i BAYO, FrancescEls tocs de les campanes i altres senyals de la Rogativa de Catí a Sant Pere de Castellfort1988
  LLOP i BAYO, FrancescLos toques de campanas de Cimballa1988
  LLOP i BAYO, FrancescLos toques de campanas de Caspe1988
  MARTÍN DIEGO, EnricEl campanar de Sant Valer1988
  MAS GADEA, FranciscoTorre de la Catedral de Valencia1988
  BELTRÁN MARTÍNEZ, AntonioLas campanas de Velilla1989
  BELTRÁN MARTÍNEZ, AntonioLas campanas de Velilla1989
  BELTRÁN MARTÍNEZ, AntonioLas campanas de Velilla1989
  BELTRÁN MARTÍNEZ, AntonioLas campanas de Velilla1989
  BELTRÁN MARTÍNEZ, AntonioLas campanas de Velilla1989
  BELTRÁN MARTÍNEZ, AntonioLas campanas de Velilla1989
  BELTRÁN MARTÍNEZ, AntonioLas campanas de Velilla1989
  BELTRÁN MARTÍNEZ, AntonioLas campanas de Velilla1989
  CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURAExtraordinario Concierto de Toques de Campanas1989
  DEHAUT, François; GAUTHIER, Louise; JOANETTE, YvesThe Bells Test: A Quantitative and Qualitative Test For Visual Neglect1989
  DEN HOLLANDER, Ing. Pieter A. - ROYAL EIJSBOUTSLetter inviting dr. Llopo i Bayo to the cast of the biggest bell of the Cathedral of Santiago1989
  DOMUND 89Por un mundo solidario, comunidades más fraternas1989
  ELLIS, Alan F.Cathedral of the Holy Rosary - Vancouver, British Columbia1989
  FERRÉ, GlòriaLas campanas, protagonistas de Os1989
  FERRÉ, GlòriaLas campanas, protagonistas de Os1989
  GALERÍA DEL COLECCIONISTALas 12 Campanas de la Suerte1989
  GENERALITAT VALENCIANAEsglésia Parroquial de l'Assumpció de Vilafamés - Concert d'inauguració de la restauració de les campanes1989
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSNotas para unas fichas del inventario de campanas de catedrales1989
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSNotas para unas fichas del inventario de campanas de catedrales1989
  J. M. C.Las campanas de Os tañen a fiesta1989
  JOURNÉES NATIONALES DE CAMPANOLOGIEProgramme des Journées Nationales de Campanologie1989
  JOURNÉES NATIONALES DE CAMPANOLOGIEProgramme des Journées Nationales de Campanologie1989
  JOURNÉES NATIONALES DE CAMPANOLOGIEProgramme des Journées Nationales de Campanologie1989
  JOURNÉES NATIONALES DE CAMPANOLOGIEProgramme des Journées Nationales de Campanologie1989
  JOURNÉES NATIONALES DE CAMPANOLOGIEProgramme des Journées Nationales de Campanologie1989
  JOURNÉES NATIONALES DE CAMPANOLOGIEProgramme des Journées Nationales de Campanologie1989
  JOURNÉES NATIONALES DE CAMPANOLOGIEProgramme des Journées Nationales de Campanologie1989
  LLOP i BAYO, FrancescCarta al subdirector general del patrimonio mueble sobre el retraso en la fundición de las campanas del reloj de la Catedral de Santiago de compostela1989
  LLOP i BAYO, FrancescCarta al subdirector general del patrimonio mueble sobre el retraso en la fundición de las campanas del reloj de la Catedral de Santiago de compostela1989
  LLOP i BAYO, FrancescCarta al subdirector general del patrimonio mueble sobre el retraso en la fundición de las campanas del reloj de la Catedral de Santiago de compostela1989
  LUQUE, A.Campanas valencianas en un Museo Europeo1989
  LUQUE, A.Campanas valencianas en un Museo Europeo1989
  LUQUE, A.Campanas valencianas en un Museo Europeo1989
  MARTÍN SOLANAS, AlbertoEl toque a Nublo y otros toques y volteos de campanas en La Rioja1989
  OMBUENA, JoséHay monumentos que mueren de pie como los árboles1989
  PLA SOLER, EnriqueRelación de las campanas antes del 19361989
  PORTILLA LINARES, MiguelPresupuesto para fundir la campana "Berenguela" y un reloj Apolo para la catedral de Santiago de Compostela1989
  REDACCIÓNCultura dice que hay razones técnicas y económicas para la fundición de la Berenguela en Holanda1989
  REDACCIÓNCultura dice que hay razones técnicas y económicas para la fundición de la Berenguela en Holanda1989
  SALA SEVA, FedericoExpolio de la Iglesia y desmonte de las campanas. Año 18231989
  BELDA, FerranEl patrimonio eclesiástico1990
  BOTÍAS, AntonioLa supervivencia increíble de las voces de la huerta1990
  CABRELLES MARTÍNEZ, José LuisFundición de campanas1990
  CAL PARDO, EnriqueAlgunos datos sobre las campanas de la Catedral de Mondoñedo1990
  CAL PARDO, EnriqueAlgunos datos sobre las campanas de la Catedral de Mondoñedo1990
  CAL PARDO, EnriqueAlgunos datos sobre las campanas de la Catedral de Mondoñedo1990
  CARLES, José LuisEl Paisaje Sonoro de la ciudad de Valencia. El ciclo diario.1990
  DIPUTACIÓ DE BARCELONA / AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈSRestauració del campanar de l'església de Santa Maria 1986-19901990
  DOMINGUEZ MORENO, José MaríaLas campanas extremeñas en el contexto antropológico1990
  GLOCKEN-SCHWEIßWERK HANS LACHENMEYERGlocken-Schweißwerk1990
  GRABER, ClaudeGlockenexpertise Dénia1990
  GUILLEM MONTANER, Jesús«For whom the bell tolls - Para quien las campanas tocan»1990
  LAS PROVINCIAS"Campaners": La recuperación de las campanas de Valencia1990
  LLOP i BAYO, FrancescCorreo a la parroquia de Ansó con recomendaciones para la mecanización de las campanas1990
  LLOP i BAYO, FrancescCorreo a la parroquia de Ansó con recomendaciones para la mecanización de las campanas1990
  LLOP i BAYO, FrancescCorreo a la parroquia de Ansó con recomendaciones para la mecanización de las campanas1990
  LLOP i BAYO, FrancescCorreo a la parroquia de Ansó con recomendaciones para la mecanización de las campanas1990
  LLOP i BAYO, FrancescCorreo a la parroquia de Ansó con recomendaciones para la mecanización de las campanas1990
  LLOP i BAYO, FrancescCorreo a la parroquia de Ansó con recomendaciones para la mecanización de las campanas1990
  LLOP i BAYO, FrancescCorreo a la parroquia de Ansó con recomendaciones para la mecanización de las campanas1990
  LLOP i BAYO, FrancescLas campanas: una música para todos1990
  LLOP, Joan LluísAviso de salida1990
  LLOP, Joan LluísAviso de salida1990
  MARTELES LÓPEZ, PascualVenta de campanas de conventos1990
  MARTELES LÓPEZ, PascualVenta de campanas de conventos1990
  MOLINES, M. / LEVANTE-EMVLocos por las campanas1990
  MOLINES, M. / LEVANTE-EMVLocos por las campanas1990
  MORA, VicenteTratamiento y conservación de metales1990
  MUSEU COMARCAL DE LA GARROTXALa fosa de campanes1990
  ROCA CABANELLAS, MiguelEstatutos del Cabildo de la Catedral Basílica Metropolitana de Valencia1990
  SOCIRALa conservación y restauración del bronce1990
  ANDRÉS FERREIRA, ManuelClausura del "I Congreso de Cultura Tradicional"1991
  ANDRÉS FERREIRA, ManuelClausura del "I Congreso de Cultura Tradicional"1991
  CALVETE HERNÁNDEZ, PascualCatedral de Ibiza1991
  CALVETE HERNÁNDEZ, PascualHistoria de las campanas1991
  CALVETE HERNÁNDEZ, PascualCatedrales de España y de Aragón1991
  CALVETE HERNÁNDEZ, PascualCatedral de Badajoz1991
  CALVETE HERNÁNDEZ, PascualCatedral de Badajoz1991
  CALVETE HERNÁNDEZ, PascualCatedral de Granada1991
  CALVETE HERNÁNDEZ, PascualCatedrales de España y de Aragón1991
  CALVETE HERNÁNDEZ, PascualCatedral de Albacete1991
  CALVETE HERNÁNDEZ, PascualCatedral de San Sebastián1991
  CALVETE HERNÁNDEZ, PascualCatedral de San Sebastián1991
  DÍAZ EREÑO, Gregorio; MENDIOROZ LACAMBRA, Ana Mª; PAREDES GIRALDO, Mª CaminoNoticias sobre maestros campaneros y relojeros en Navarra durante el siglo XIX1991
  DÍAZ EREÑO, Gregorio; MENDIOROZ LACAMBRA, Ana Mª; PAREDES GIRALDO, Mª CaminoNoticias sobre maestros campaneros y relojeros en Navarra durante el siglo XIX1991
  DÍAZ EREÑO, Gregorio; MENDIOROZ LACAMBRA, Ana Mª; PAREDES GIRALDO, Mª CaminoNoticias sobre maestros campaneros y relojeros en Navarra durante el siglo XIX1991
  DÍAZ EREÑO, Gregorio; MENDIOROZ LACAMBRA, Ana Mª; PAREDES GIRALDO, Mª CaminoNoticias sobre maestros campaneros y relojeros en Navarra durante el siglo XIX1991
  DÍAZ EREÑO, Gregorio; MENDIOROZ LACAMBRA, Ana Mª; PAREDES GIRALDO, Mª CaminoNoticias sobre maestros campaneros y relojeros en Navarra durante el siglo XIX1991
  DÍAZ EREÑO, Gregorio; MENDIOROZ LACAMBRA, Ana Mª; PAREDES GIRALDO, Mª CaminoNoticias sobre maestros campaneros y relojeros en Navarra durante el siglo XIX1991
  DÍAZ EREÑO, Gregorio; MENDIOROZ LACAMBRA, Ana Mª; PAREDES GIRALDO, Mª CaminoNoticias sobre maestros campaneros y relojeros en Navarra durante el siglo XIX1991
  DÍAZ EREÑO, Gregorio; MENDIOROZ LACAMBRA, Ana Mª; PAREDES GIRALDO, Mª CaminoNoticias sobre maestros campaneros y relojeros en Navarra durante el siglo XIX1991
  DÍAZ EREÑO, Gregorio; MENDIOROZ LACAMBRA, Ana Mª; PAREDES GIRALDO, Mª CaminoNoticias sobre maestros campaneros y relojeros en Navarra durante el siglo XIX1991
  DÍAZ EREÑO, Gregorio; MENDIOROZ LACAMBRA, Ana Mª; PAREDES GIRALDO, Mª CaminoNoticias sobre maestros campaneros y relojeros en Navarra durante el siglo XIX1991
  EFEConcierto de campanas en el Congreso de Cultura de Valencia1991
  GELABERTÓ VILAGRAN, MartínTempestades y conjuros de las fuerzas naturales1991
  GELABERTÓ VILAGRAN, MartínTempestades y conjuros de las fuerzas naturales1991
  GENERALITAT VALENCIANAIer Congrés de Cultura Tradicional 1991
  GENERALITAT VALENCIANAIer Congrés de Cultura Tradicional 1991
  I CONGRÉS DE CAMPANERS DE CATEDRALS D’EUROPADecàleg de les campanes1991
  I CONGRESO DE CAMPANEROS DE CATEDRALES DE EUROPADecálogo de las campanas1991
  IBÁÑEZ CASTAÑER, AndrésLas campanas de la Santa Iglesia Catedral de Segorbe1991
  IGUACÉN BORAU, DamiánExtracto del Diccionario del Patrimonio Cultural de la Iglesia1991
  IGUACÉN BORAU, DamiánExtracto del Diccionario del Patrimonio Cultural de la Iglesia1991
  IGUACÉN BORAU, DamiánExtracto del Diccionario del Patrimonio Cultural de la Iglesia1991
  LEVANTE-EMVEl Congreso de Cultura Tradicional debatió sobre las danzas del Corpus1991
  LLOP i BAYO, FrancescPaisatges sonoro-festius de la ciutat1991
  LLOP i BAYO, FrancescNuestras campanas (1) - El Micalet1991
  LLOP i BAYO, FrancescNuestras campanas (4) - Toques de misa1991
  LLOP i BAYO, FrancescNuestras campanas (6) - Contrapesos de madera (1)1991
  LLOP i BAYO, FrancescNuestras campanas (6) - Contrapesos de madera (1)1991
  LLOP i BAYO, FrancescNuestras campanas (8) - Contrapesos de madera (2)1991
  LLOP i BAYO, FrancescNuestras campanas (8) - Contrapesos de madera (2)1991
  LLOP i BAYO, FrancescNuestras campanas (3) - Campanas soldadas1991
  PLAZAOLA, J.Campana y Campanario1991
  PLAZAOLA, J.Campana y Campanario1991
  SENDER GARCÉS, Ramón José (Ramón J. Sender)El Campanario1991
  SENDER GARCÉS, Ramón José (Ramón J. Sender)El Campanario1991
  SENDER GARCÉS, Ramón José (Ramón J. Sender)El Campanario1991
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSFull informatiu intern1991-1993
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSFull informatiu intern1991-1993
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSNuestras Campanas - Iglesia en Valencia1991-1999
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSNuestras Campanas - Iglesia en Valencia1991-1999
  ASSOCIATION CARILLONS EN PAYS D´OCSonneries et techniques traditionnelles pour faire sonner les cloches1992
  ASSOCIATION CARILLONS EN PAYS D´OCSonneries et techniques traditionnelles pour faire sonner les cloches1992
  BORT, SusanaEl último campanero de Alfafar1992
  CAZORLA LEÓN, SantiagoLas campanas1992
  CRÓNICA DE LA TÉCNICATeófilo funde campanas (1100-1199)1992
  GENERALITAT VALENCIANA Les campanes de l'Expo: la normalització d'un fet musical tradicional 1992
  GUAL, AmèliaLa conservación del patrimonio etnológico1992
  LEHR, AndréThe two-pitch Chinese Bell during the Shang and Chou Dynasty1992
  LLIBRET FALLA ARXIDUC CARLES-XIVA DEPENDÈNCIA MERCANTILInstalaciones Acústicas Gervit S. L.1992
  LLOP i BAYO, FrancescSonneries et techniques traditionnelles pour faire sonner les cloches1992
  MARTÍNEZ REDONDO, FabiánLas campanas de nuestro templo parroquial y su lenguaje1992
  MARTÍNEZ REDONDO, FabiánLas campanas de nuestro templo parroquial y su lenguaje1992
  RIQUELME, PabloOrihuela acogerá un concierto internacional de campanas1992
  RIQUELME, PabloOrihuela acogerá un concierto internacional de campanas1992
  RIQUELME, PabloOrihuela acogerá un concierto internacional de campanas1992
  RIQUELME, PabloOrihuela acogerá un concierto internacional de campanas1992
  RIQUELME, PabloOrihuela acogerá un concierto internacional de campanas1992
  RIQUELME, PabloOrihuela acogerá un concierto internacional de campanas1992
  RIQUELME, PabloOrihuela acogerá un concierto internacional de campanas1992
  RIQUELME, PabloOrihuela acogerá un concierto internacional de campanas1992
  RIQUELME, PabloOrihuela acogerá un concierto internacional de campanas1992
  RIQUELME, PabloOrihuela acogerá un concierto internacional de campanas1992
  ROYAL EIJSBOUTSThe Astronomical Clock with Mechanical Moving Figures1992
  ROYAL EIJSBOUTSThe Astronomical Clock with Mechanical Moving Figures1992
  SCHULZ, Charles Rabanitos1992
  SCHULZ, Charles / LEVANTE-EMVRabanitos1992
  AJUNTAMENT DE PARDINESLlibre de l'Ajuntament1993
  AJUNTAMENT DE PARDINESLlibre de l'Ajuntament1993
  AJUNTAMENT DE PARDINESLlibre de l'Ajuntament1993
  AJUNTAMENT DE PARDINESLlibre de l'Ajuntament1993
  AJUNTAMENT DE PARDINESLlibre de l'Ajuntament1993
  ALBET, MontserratFrederic MOMPOU1993
  BARBER, LlorençConcierto de campanas en el pantano de Cíjara 1993
  BARREDA, AlbertJous de fusta per a campanes manuals i motoritzades1993
  DE BLAAUW, SibleCampanae supra Urbem. Sull'uso delle campane nella Roma medievale1993
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSRevista "Campaners"1993
  LEHR, Dr. AndréEls problemes de la restauració de les campanes i dels carillons1993
  LEHR, Dr. AndréRestauració de campanes1993
  LEHR, Dr. AndréRestauració de campanes1993
  LEHR, Dr. AndréEls problemes de la restauració de les campanes i dels carillons1993
  LLOP i BAYO, FrancescProjecte per a la restauració integral del Campanar de la Catedral de València1993
  LLOP i BAYO, FrancescProjecte per a la restauració integral del Campanar de la Catedral de València1993
  LLOP i BAYO, FrancescProjecte per a la restauració integral del Campanar de la Catedral de València1993
  LOZANO GAMO, FranciscoLas Campanas de Hita1993
  ROVIRA, Alfonso¿Por quién doblan las campanas?1993
  SCHULZ, CHarlesRabanitos1993
  BRUNO, BARTOLONI" non fondero' piu' le campane papali "1994
  CESPEDES RESINES, AlejandroLas campanas de Burgos1994
  DIARI D´EXPOCULTURAEls nostres veïns convidats: València, Aragó i les Illes1994
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSActa de l´Assemblea General del Gremi - València (25/06/1994)1994
  JEPANETal día como hoy... en Andalucía1994
  LLOP i BAYO, FrancescIglesia Magistral de los Santos Justo y Pastor ALCALÁ DE HENARES - Informe sobre la torre, las campanas y los toques1994
  LLOP i BAYO, FrancescNuestras campanas (9) - Las campanas de la Catedral de València volverán a sonar1994
  LLOP i BAYO, FrancescNuestras campanas (10) - ¿Los toques de muerto han muerto?1994
  LLOP i BAYO, FrancescNuestras campanas (11) - Motores auxiliares para las campanas de Sant Valer de Russafa1994
  LLOP i BAYO, FrancescCampanes i tocs tradicionals a Culla1994
  LLOP i BAYO, FrancescCampanes i tocs tradicionals a Culla1994
  LLOP i BAYO, FrancescCatedral de l'Assumpció de la Mare de Déu de Tortosa - Informe sobre la torre, las campanas y los toques1994
  LLOP i BAYO, FrancescCatedral de l'Assumpció de la Mare de Déu de Tortosa - Informe sobre la torre, las campanas y los toques1994
  LLOP i BAYO, FrancescCatedral de l'Assumpció de la Mare de Déu de Tortosa - Informe sobre la torre, las campanas y los toques1994
  LLOP i BAYO, FrancescSanta Iglesia Catedral de Jaén - Informe sobre la torre, las campanas y los toques1994
  LLOP i BAYO, FrancescSanta Iglesia Catedral de Jaén - Informe sobre la torre, las campanas y los toques1994
  AGUIRRE SORONDO, AntxonLas campanas1995
  AGUIRRE SORONDO, AntxonLas campanas1995
  AGUIRRE SORONDO, AntxonLas campanas1995
  AGUIRRE SORONDO, AntxonLas campanas1995
  AGUIRRE SORONDO, AntxonLas campanas1995
  AGUIRRE SORONDO, AntxonLas campanas1995
  AGUIRRE SORONDO, AntxonLas campanas en la vida de las Comunidades Religiosas femeninas de Gipuzkoa1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUERVIII Trobada de Campaners a les Terres de Ponent1995
  CID CEBRIÁN, José RamónInstrumentos tradicionales de música de la tierra de Ciudad Rodrigo1995
  CID CEBRIÁN, José RamónInstrumentos tradicionales de música de la tierra de Ciudad Rodrigo1995
  CONSORCIO DE FOMENTO MUSICAL"La campana" - 6ª Muestra de Instrumentos Tradicionales1995
  CORNILLE-HAVARDUna visita original1995
  FORGESEl encanto de un recio coscorrón con una campana1995
  GONZÁLEZ, ÒscarLas industrias Manclús funden campanas para toda España1995
  GONZÁLEZ, ÒscarLas industrias Manclús funden campanas para toda España1995
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSL'Alcúdia: concert de campanes1995
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSL'Alcúdia: concert de campanes1995
  LLOP BAYO, Juan LuisModels de truges metàl·liques1995
  LLOP BAYO, Juan LuisModels de truges metàl·liques1995
  LLOP BAYO, Juan LuisModels de truges metàl·liques1995
  LLOP BAYO, Juan LuisModels de truges metàl·liques1995
  LLOP BAYO, Juan LuisModels de truges metàl·liques1995
  LLOP BAYO, Juan LuisModels de truges metàl·liques1995
  LLOP BAYO, Juan LuisModels de truges metàl·liques1995
  LLOP BAYO, Juan LuisModels de truges metàl·liques1995
  LLOP BAYO, Juan LuisModels de truges metàl·liques1995
  LLOP i BAYO, FrancescNuestras campanas (16) - Veinticinco años tocando las campanas del Patriarca1995
  LLOP i BAYO, FrancescNuestras campanas (13) - La restauración de las campanas de Alboraia1995
  LLOP i BAYO, FrancescNuestras campanas (15) - Las campanas de Bèlgida: notas para una correcta restauración1995
  MARENGO, José A.Infrared Laser System to produce and detect with no physical contact low and very low frequency vibrations1995
  MONFERRER GUARDIOLA, RafaelEduardo Ramirez, campanero, en el recuerdo1995
  PARRÒQUIA DE SANT PERE - MASSANASSAColla de Campaners de Massanassa informa1995
  RACIONERO i GRAU, LluísLa campana...1995
  ROOZEN-KRON, F. J. M.; SCHOOFS, A. J. G.; VAN CAMPEN, D. H.Shape optimization of carillon bells1995
  ROOZEN-KRON, F. J. M.; SCHOOFS, A. J. G.; VAN CAMPEN, D. H.Shape optimization of carillon bells1995
  ROOZEN-KRON, F. J. M.; SCHOOFS, A. J. G.; VAN CAMPEN, D. H.Shape optimization of carillon bells1995
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSNotícies del Gremi de Campaners Valencians1995-2001
  ÁLVAREZ DÍAZ, RafaelEl Santísimo está solo1996
  ÁLVAREZ DÍAZ, RafaelEl Santísimo está solo1996
  AZNAR, Ramón; CLIMENT, Máximo¿Cuándo volverá a sonar el Retorn?1996
  BARTMANN, ManfredMétodo para analizar grabaciones de vídeo sobre toques de campanas1996
  BERRAONDO, M. J.Murillo de Gállego: los toques de campanas en el siglo XVIII1996
  BERRAONDO, M. J.Murillo de Gállego: los toques de campanas en el siglo XVIII1996
  BONCOMPTE i TORRENTE, JosepL'afinament de les campanes1996
  CAMPANEROS DE JÉRICAI encuentro de campaneros de la Comunidad Valenciana - Segunda Sesión1996
  ELECTRO-RECAM - RELOJERÍA ELECTRÒNICAMemòria dels treballs fets en la Torre de Sant Pere de Xàtiva1996
  FERNÁNDEZ-GALLARDO J., Fr. GonzaloLas campanas de Escalonilla1996
  FRANCE CARILLONS S. A. R. L.Autómata programable y sistema de grabación1996
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSNotícies del Gremi de Campaners Valencians nº 51996
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSNotícies del Gremi de Campaners Valencians nº 51996
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSConcert plaça del Carme - València (22/11/1996)1996
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSParque de la Paz: toques de campanas (01/11/1996)1996
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSActa de l'Assemblea General del Gremi - Castelló de la Plana (09-03-1996)1996
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSNotícies del Gremi de Campaners Valencians1996
  GUERRERO CAROT, Francisco J.Refundición de la campana mayor (1879) de la Catedral de Segorbe1996
  GUERRERO CAROT, Francisco J.Refundición de la campana mayor (1879) de la Catedral de Segorbe1996
  INDUSTRIAS MANCLÚS S. C. V.Principios comprometidos de la empresa1996
  LLOP i BAYO, FrancescDe la Cruz de Mayo a la Cruz de Setiembre... (1)1996
  LLOP i BAYO, FrancescNuestras campanas (18) - La conservación de las instalaciones1996
  LLOP i BAYO, FrancescLos toques y las campanas de la arciprestal de Santiago de Villena: estado actual y propuestas para su restauración1996
  LLOP i BAYO, FrancescInforme sobre el inventario de las campanas de las Catedrales españolas1996
  LLOP i BAYO, FrancescInforme sobre el inventario de las campanas de las Catedrales españolas1996
  LLOP i BAYO, FrancescInforme sobre el inventario de las campanas de las Catedrales españolas1996
  LLOP i BAYO, FrancescUn rayo en la torre del Carmen de València1996
  LLOP i BAYO, FrancescUn rayo en la torre del Carmen de València1996
  MARTÍNEZ RONDÁN, JosepL´església parroquial dels Sants Joans de Faura1996
  MARTÍNEZ RONDÁN, JosepL´església parroquial dels Sants Joans de Faura1996
  McFLYVuelta de campana1996
  REDONDO CANTERA, María JoséEl reloj de la iglesia riosecana de Santa Cruz, obra de maestros burgaleses1996
  RINCÓN, ElenaEl silencio de las campanas1996
  TOMÁS CALATAYUD, VicentTrabajos realizados en el campanario de Onil1996
  VILLALONGA ALBERT, Juan AntonioLucena del Cid: sitio sufrido por Cabrera1996
  VOIGT, VilmosLe langage des cloches en Europe1996
  VOIGT, VilmosLe langage des cloches en Europe1996
  ALIANA CORRAL, AngelinesPoema a D. Ángel Aliana Corral1997
  ALONSO PONGA, José Luis; SÁNCHEZ DEL BARRIO, AntonioLa campana. Patrimonio Sonoro y Lenguaje Tradicional. La Colección Quintana en Urueña1997
  BARBER, LlorençENTORN(O) AUSIÀS MARCH1997
  BARBER, LlorençLa ciudad y sus ecos1997
  BARBER, Llorençuna música pneumática: la linguofarincampanología1997
  BARBER, Llorençcampanas: música y libertad1997
  BARBER, LlorençLa ciudad y sus ecos1997
  BARBER, Llorençcastrum felicitatis: una composición de lugar1997
  BARBER, Llorençmúsica, analogía y espacio (o sobre campanas y ciudades)1997
  BARBER, Llorençaportación a una danza lejana1997
  BARBER, LlorençLa ciudad y sus ecos1997
  BARBER, LlorençLa ciudad y sus ecos1997
  BARBER, LlorençLa ciudad y sus ecos1997
  BARBER, LlorençLa ciudad y sus ecos1997
  BARBER, LlorençLa ciudad y sus ecos1997
  BARBER, LlorençLa ciudad y sus ecos1997
  BARBER, LlorençLa ciudad y sus ecos1997
  BARBER, LlorençLa ciudad y sus ecos1997
  BARBER, LlorençLa ciudad y sus ecos1997
  BARBER, Llorençde hypnerotomachia sonoris1997
  BARBER, LlorençLa ciudad y sus ecos1997
  BARBER, Llorença cerca de laudate dominum, noche de los conjuros1997
  BARBER, Llorençcoribantiada: música para un eclipse solar1997
  BARBER, LlorençLa ciudad y sus ecos1997
  BARBER, LlorençLa ciudad y sus ecos1997
  BARBER, Llorençlux aeterna o sobre la música, su volatilidad, su peso y su espacio1997
  BARBER, Llorençplaza mayor: una música para multitud de bandas1997
  BARBER, Llorençnotas ante la composición de salutatio, una obra para los campanarios y espadañas de la ciudad de plasencia1997
  BARBER, LlorençLa ciudad y sus ecos1997
  BARBER, LlorençLa ciudad y sus ecos1997
  BARBER, LlorençLa ciudad y sus ecos1997
  BARBER, Llorençsobre el concierto de campanas: música y eternidad1997
  BARBER, LlorençLa ciudad y sus ecos1997
  BARBER, Llorençnotas ante la naumaquia a isaac peral1997
  BARBER, LlorençLa ciudad y sus ecos1997
  BARBER, LlorençLa ciudad y sus ecos1997
  BARBER, Llorençnotas ante la composición del concierto de los sentidos1997
  BARBER, LlorençLa ciudad y sus ecos1997
  BARBER, LlorençLa ciudad y sus ecos1997
  BARBER, LlorençLa ciudad y sus ecos1997
  BARBER, LlorençLa ciudad y sus ecos1997
  BARBER, Llorençrespeto a las minorías1997
  BARBER, LlorençLa ciudad y sus ecos1997
  BARBER, LlorençLlorenç Barber: una nota biográfica1997
  BARBER, LlorençLa ciudad y sus ecos1997
  BARBER, LlorençRelación de conciertos de campanas y espadañas y eventualmente sirenas de buques o bandas sinfónicas o fuegos de artificio y otros etcéteras1997
  BARBER, LlorençFechas de los escritos1997
  BARBER, Llorençcampanas: música y libertad1997
  BARBER, Llorençcampanas: música y libertad1997
  BARBER, Llorençcampanas: música y libertad1997
  BARBER, LlorençLa ciudad y sus ecos1997
  BARBER, LlorençLa ciudad y sus ecos1997
  BARBER, LlorençDe irregularis musica1997
  BARBER, Llorençnota sobre actum1997
  BARBER, Llorençla commedia è finita1997
  BARBER, Llorençmuerte a la parti(tor)turocracia1997
  BARBER, LlorençLa ciudad y sus ecos1997
  BOUCHÉ PERIS, J. HenriLas campanas interpretan nuestros sentimientos1997
  BOUCHÉ PERIS, J. HenriLas campanas interpretan nuestros sentimientos1997
  ESTEBAN, HéctorJóvenes de Cheste interpretan melodías populares con las campanas de la iglesia1997
  FUNDACIÓN MARCELINO BOTÍNLas campanas: Cultura de un sonido milenario1997
  GENERALITAT VALENCIANASubvencions de campanes 19971997
  GÓMEZ MARTÍNEZ, JavierTorres campanario: entre el templo clásico y la iglesia gótica1997
  Gramáticas del AguaEscritos de arte y estética1997
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSCalendari de tocs manuals de campanes per a 1997/19981997
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSArtana - Concert dialogat de campanes Ermita de Santa Cristina - 23/05/19971997
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSConcierto del Campanomòbil en el III Congreso de la Sociedad Ibérica de Etnomusicología - Benicàssim (24/05/1997)1997
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSConcert del campanomòbil a Burriana - Falla Club 53 - "La Passadeta" - 15/03/19971997
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSNotícies del Gremi de Campaners Valencians nº 61997
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSNotícies del Gremi de Campaners Valencians nº 61997
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSNotícies del Gremi de Campaners Valencians nº 61997
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSNotícies del Gremi de Campaners Valencians nº 61997
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSNotícies del Gremi de Campaners Valencians nº 61997
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSNotícies del Gremi de Campaners Valencians nº 61997
  GUTIÉRREZ LERA, ChemaLeyenda del Abad de Alquézar1997
  INSTRUMENTAL 2001Dossier actuaciones recientes1997
  JANÉS, Clara(tras el concierto Campanas y Almenas)1997
  LLOP i ÁLVARO, FrancescEl carillón: un instrumento musical1997
  LLOP i BAYO, FrancescNuestras campanas (20) - La acústica de los campanarios1997
  LLOP i BAYO, FrancescNuestras campanas (20) - La acústica de los campanarios1997
  LLOP i BAYO, FrancescNuestras campanas (23) - Los palomos, unas ratas volantes1997
  LLOP i BAYO, FrancescLa restauración de las campanas de Santa María la Mayor de Moya1997
  LLOP i BAYO, FrancescLa restauración de las campanas de Santa María la Mayor de Moya1997
  LLOP i BAYO, FrancescNota del Gremi de Campaners Valencians1997
  LLOP i BAYO, FrancescL'aspecte musical i tècnic dels tocs de les campanes1997
  LÓPEZ CANO, RubénMúsica Plurifocal. Los Conciertos de Ciudades de Llorenç Barber1997
  MANZANET, XavierI centenario de la proclamación de San Pascual como patrono del culto Eucarístico1997
  MANZANET, XavierI centenario de la proclamación de San Pascual como patrono del culto Eucarístico1997
  MARCOS VILLAN, Miguel Ángel; MIGUEL HERNÁNDEZ, FernandoArqueología del horno de fundición de campanas del convento de San Francisco Extrapontem de Zamora1997
  MARTÍ GARCÍA, PacoCampana mayor de la iglesia de Catí1997
  MARTÍ GARCÍA, PacoCampana mayor de la iglesia de Catí1997
  MÁXIMO GARCÍA, EnriqueDe campanas y relojes1997
  MÁXIMO GARCÍA, EnriqueDe campanas y relojes1997
  MÁXIMO GARCÍA, EnriqueDe campanas y relojes1997
  MOLLÀ i ALCAÑIZ, Salvador-ArtemiEsquema de la tesis doctoral1997
  MORALES, F.; TRELIS, J.Las campanas de Valencia repicaron en la noche de ayer en honor de Ausias March1997
  Parroquia de Santa María de UrueñaExtracto de noticias del Libro de Cuentas de Fábrica 1760-18401997
  QUIÑONES LUGO, LucianoCampanas Nupciales1997
  QUIÑONES LUGO, LucianoCampanas Nupciales1997
  RINCÓN, ElenaEl Fadrí recuperará el antiguo "toque" para sus ocho campanas1997
  SAPENA I AZNAR, Carles Les campanes1997
  SAPENA I AZNAR, Carles Les campanes1997
  SAPENA I AZNAR, Carles Les campanes1997
  SAPENA I AZNAR, Carles Les campanes1997
  TALLERES CRONOS / RELOJES FERRÉConstrucción y reparación de relojes públicos1997
  TALLERES CRONOS / RELOJES FERRÉConstrucción y reparación de relojes públicos1997
  VARSOVIA, UlisesCampanas1997
  Vila-Real VirtualSan Pascual. Carillón y Campanas1997
  Vila-Real VirtualSan Pascual. Carillón y Campanas1997
  2001 BELLSNo hay nadie mejor que el agente distribuidor especializado de su región instalando los productos Campa1998
  2001 BELLSNo hay nadie mejor que el agente distribuidor especializado de su región instalando los productos Campa1998
  Ajuntament de VicL'espectacular nocturn de campanes acomiada la setmana de Sant Jordi1998
  ANTOLÍ, LolesCampana a campana1998
  ANTOLÍ, LolesCampana a campana1998
  AZANZA, XabierLas campanas de Zirauki1998
  AZANZA, XabierLas campanas de Zirauki1998
  BASÍLICA DE SANTA MARIA DE MATARÒCalendari de repicades- Any litúrgic1998-19991998
  BENITO, Juan JoséVallibona rememora la rogativa del siglo XIV en busca de novia1998
  BESÓ ROS, AdriàParroquia Asunción de Nuestra Señora de Torrent - Historia de la Parroquia1998
  BESÓ ROS, AdriàParroquia Asunción de Nuestra Señora de Torrent - Historia de la Parroquia1998
  BESÓ ROS, AdriàParroquia Asunción de Nuestra Señora de Torrent - Historia de la Parroquia1998
  BESÓ ROS, AdriàParroquia Asunción de Nuestra Señora de Torrent - Historia de la Parroquia1998
  BESÓ ROS, AdriàParroquia Asunción de Nuestra Señora de Torrent - Historia de la Parroquia1998
  Campaners d'Albaida i de l'AljorfProjectes de restauració1998
  CASTELLÒ, RemeiUn campanar arran de terra1998
  CHÁVEZ CASTILLO, SandraLas campanas de Pantepec1998
  DE SAGARRA, Josep MariaLa campana de Sant Honorat - 17141998
  DIRECCIÓ GENERAL DE PATRIMONI ARTÍSTIC - GENERALITAT VALENCIANALa restauració de les campanes majors de Santa Maria - Ontinyent1998
  DIRECCIÓ GENERAL DE PATRIMONI ARTÍSTIC - GENERALITAT VALENCIANALa restauració de les campanes majors de Santa Maria - Ontinyent1998
  DIRECCIÓ GENERAL DE PATRIMONI ARTÍSTIC - GENERALITAT VALENCIANALa restauració de les campanes majors de Santa Maria - Ontinyent1998
  DIRECCIÓ GENERAL DE PATRIMONI ARTÍSTIC - GENERALITAT VALENCIANALa restauració de les campanes majors de Santa Maria - Ontinyent1998
  Els Xulius - Sant Pere de RibesLa Traca i repicament de campanes1998
  EUROPA PRESSEl Síndic de Greuges estudiarà la denúncia pel so de les campanes de Girona1998
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSCaravaca de la Cruz: restauración de las campanas del Salvador1998
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSConcert del Campanomòbil en Leuven1998
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSCampanas para Teruel (13/02/1998)1998
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSActa de l'Assemblea General del Gremi - Massanassa (28/06/1998)1998
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSActa de l'Assemblea General del Gremi - Massanassa (28/06/1998)1998
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSActa de l'Assemblea General del Gremi - Massanassa (28/06/1998)1998
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSActa de l'Assemblea General del Gremi - Massanassa (28/06/1998)1998
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSActa de l'Assemblea General del Gremi - Massanassa (28/06/1998)1998
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSActa de l'Assemblea General del Gremi - Massanassa (28/06/1998)1998
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSActa de l'Assemblea General del Gremi - Massanassa (28/06/1998)1998
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSActa de l'Assemblea General del Gremi - Massanassa (28/06/1998)1998
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSActa de l'Assemblea General del Gremi - Massanassa (28/06/1998)1998
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSActa de l'Assemblea General del Gremi - Massanassa (28/06/1998)1998
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSActa de l'Assemblea General del Gremi - Massanassa (28/06/1998)1998
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSActa de l'Assemblea General del Gremi - Massanassa (28/06/1998)1998
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSActa de l'Assemblea General del Gremi - Massanassa (28/06/1998)1998
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSActa de l'Assemblea General del Gremi - Massanassa (28/06/1998)1998
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSActa de l'Assemblea General del Gremi - Massanassa (28/06/1998)1998
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSActa de l'Assemblea General del Gremi - Massanassa (28/06/1998)1998
  JUNTA DE ALETSNuestro agradecimiento a toda la ciudad1998
  Levante - El Mercantil ValencianoEls campaners estudien crear una federació ibèrica1998
  LLOP i BAYO, FrancescNuestras campanas (21) - Las matracas en la Semana Santa1998
  LLOP i BAYO, FrancescNuestras campanas (25) - La iluminación de las torres1998
  LLOP i BAYO, FrancescCuestionarios1998
  LLOP i BAYO, FrancescBells in Spain: restoration, research and new ensembles of bellringers1998
  LLOP i BAYO, FrancescBells in Spain: restoration, research and new ensembles of bellringers1998
  LLOP i BAYO, FrancescBells in Spain: restoration, research and new ensembles of bellringers1998
  LLOP i BAYO, FrancescAñadir una campana1998
  LLOP i BAYO, FrancescAfegir una campana1998
  LLOP i BAYO, FrancescCuestionarios1998
  LLOP i BAYO, FrancescCurso de toques de campanas en Aragón (1)1998
  LLOP i BAYO, FrancescCurso de toques de campanas en Aragón (2)1998
  LLOP i BAYO, FrancescCurso de toques de campanas en Aragón (3)1998
  LLOP i BAYO, FrancescCurso de toques de campanas en Aragón (4)1998
  LLOP i BAYO, FrancescCurso de toques de campanas en Aragón (5)1998
  LLOP i BAYO, FrancescCurso de toques de campanas en Aragón (6)1998
  LLOP i BAYO, FrancescRestauración del carillón de San Pablo de Córdoba1998
  LLOP i BAYO, FrancescPascual CALVETE HERNÁNDEZ: in memoriam1998
  LLOP i BAYO, FrancescAfegir una campana1998
  LLOP i BAYO, FrancescSant Pasqual de Vila-real: campanes i campanars1998
  LLOP i BAYO, FrancescSant Pasqual de Vila-real: campanes i campanars1998
  LLOP i BAYO, FrancescSant Pasqual de Vila-real: el carilló en obres1998
  LLOP i BAYO, FrancescSant Pasqual de Vila-real: el carilló en obres1998
  LLOP i BAYO, FrancescBells in Spain: restoration, research and new ensembles of bellringers1998
  LLOP i BAYO, Francesc; MARTÍN NOGUERA, Francesc XavierMetodología de los inventarios de campanas1998
  LLORENS, Mª EnriquetaConcierto en Quesa (15/02/1998)1998
  LÒPEZ, RafaelLas campanas: una voz olvidada1998
  LÒPEZ, RafaelLas campanas: una voz olvidada1998
  MARTÍN NOGUERA, Francesc XavierNuestras campanas (26) - Las campanas de Forn d'Alcedo, una restauración ejemplar1998
  MARTÍNEZ, ErnestoEscuela sonora1998
  MARTÍNEZ, ErnestoEscuela sonora1998
  MÁXIMO GARCÍA, EnriqueTurris Ebúrnea1998
  MÁXIMO GARCÍA, EnriqueTurris Ebúrnea1998
  MÁXIMO GARCÍA, EnriqueTurris Ebúrnea1998
  MÁXIMO GARCÍA, EnriqueTurris Ebúrnea1998
  MÁXIMO GARCÍA, EnriqueTurris Ebúrnea1998
  MÁXIMO GARCÍA, EnriqueTurris Ebúrnea1998
  MOLLÀ i ALCAÑIZ, Salvador-ArtemiEscritura en campanas.1998
  PEÑARROCHA, CarlesLos campaneros valencianos impulsan la creación de una federación nacional1998
  PEÑARROCHA, CarlesLos campaneros valencianos impulsan la creación de una federación nacional1998
  PEÑARROCHA, CarlesLos campaneros valencianos impulsan la creación de una federación nacional1998
  PEÑARROCHA, CarlesLos campaneros valencianos impulsan la creación de una federación nacional1998
  PEÑARROCHA, CarlesLos campaneros valencianos impulsan la creación de una federación nacional1998
  VALENCIAEl Bloc pide que Canal 9 retransmita las campanadas desde Valencia1998
  2001 BellsObras en fase de realización1999
  AMICS DE VALLIBONAL´Associació restaura "el simbolet" del campanar1999
  AMICS DE VALLIBONAL´Associació restaura "el simbolet" del campanar1999
  AYUNTAMIENTO DE SORIAOrdenanza municipal de ruido admisible en el medio urbano1999
  BARRERA i SÁNCHEZ, ErnestMarques de pedrapiquer de l'escala del Micalet de la Seu de Valencia1999
  BOLETÍN DE NOTICIAS SOBRE EL CAMINO DE SANTIAGOCerca de un centenar de campanas tañirán en concierto1999
  CAMPANAS QUINTANAActuaciones recientes1999
  CASA DE LEÓN EN MADRIDEspectaculares jornadas sobre la Omaña1999
  CASA DE LEÓN EN MADRIDEspectaculares jornadas sobre la Omaña1999
  CONEJO GARROTE, Luis MiguelLas campanas1999
  CONEJO GARROTE, Luis MiguelLas campanas1999
  DAUMAL i DOMÈNECH, Francesc de PaulaEl Paisaje sonoro de los campanarios1999
  DAUMAL i DOMÈNECH, Francesc de PaulaEl Paisaje sonoro de los campanarios1999
  DOMINGO, L.Los campaneros exigen que El Miguelete toque de noche aunque impida dormir1999
  DOMINGO, L.Los campaneros exigen que El Miguelete toque de noche aunque impida dormir1999
  DONATO, CarolinaPor fin doblan las campanas1999
  ERMECSoldadura de campanes i restauració de campanes antigues1999
  EUROPA PRESSEl Ayuntamiento invita a los vecinos a tomar las uvas con las campanas del reloj "Frascuelo"1999
  EUROPA PRESSLa Cofradía de Campaneros de Catalunya convoca dos repiques de campanas para el día de Navidad y Fin de Año1999
  EUROPA PRESSLa Cofradía de Campaneros de Catalunya convoca repiques de campanas para celebrar la Navidad y el nuevo milenio1999
  EUROPA PRESSEl santuario del Vall de Núria recupera todas sus campanas1999
  EUROPA PRESSLa Cofradía de Campaneros de Catalunya convoca repiques de campanas para celebrar la Navidad y el nuevo milenio1999
  FANTOZZI, Lic. SilviaOrígenes del Tiempo1999
  GARCÉS ROMEO, José1907: Refundición de las campanas de la torre de Senegüé1999
  GENERALITAT VALENCIANASubvencions de campanes 19991999
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSConvocatòria de Junta General del Gremi de Campaners Valencians - Albaida1999
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSCalendari de tocs manuals de campanes per a 1999/20001999
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSBendició i toc de les campanes de Sant Antoni Abat de València1999
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSConvocatòria de Junta General del Gremi de Campaners Valencians - Albaida1999
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSConvocatòria de Junta General del Gremi de Campaners Valencians - Albaida1999
  HEYMAN, JacquesTeoría, historia y restauraciń de estructuras de fábrica1999
  HEYMAN, JacquesEl esqueleto de piedra. Mecánica de la arquitectura de fábrica.1999
  LAGUNA, ReginaCampanadas a medianoche1999
  LEVANTE - EMVEl campanero más joven de la Comunidad1999
  LEVANTE - EMVEl campanero más joven de la Comunidad1999
  LLOP i BAYO, FrancescPresentació de les campanes restaurades d'Ares del Maestrat1999
  LLOP i BAYO, FrancescLa restauración de las campanas de Cimballa1999
  LLOP i BAYO, FrancescRestauració de la campana "Maria" de Xàtiva1999
  LLOP i BAYO, FrancescRestauració de la campana "Maria" de Xàtiva1999
  LLOP i BAYO, FrancescRestauració de la campana "Maria" de Xàtiva1999
  LLOP i BAYO, FrancescRestauració de la campana "Maria" de Xàtiva1999
  LLOP i BAYO, FrancescJa estan instal·lats els dos conjunts de campanes de Sant Pasqual de Vila-real1999
  LLOP i BAYO, FrancescJa estan instal·lats els dos conjunts de campanes de Sant Pasqual de Vila-real1999
  LLOP i BAYO, FrancescNuestras campanas (27) - La falsificación de campanas1999
  LLOP i BAYO, FrancescNuestras campanas (29) - Más campanas falsificadas1999
  MANZANET, XavierUna nueva asociación pretende recuperar los toques tradicionales del campanario1999
  MARCOS CASQUERO, Manuel AntonioEl supersticioso mundo de las campanas1999
  MARTÍN, XavierRestauración campana de la ermita de "Sant Marc de la Barcella" de Xert1999
  MIRADAS URBANASUn campanario mudo1999
  MORALES GÓMEZ, Juan JoséLa campana, mito y símbolo de poder en el Aragón medieval1999
  NÁCHER, GermánEl presidente Zaplana visitará Albaida el domingo para ver las obras de restauración del campanario1999
  Noticias EclesialesConcierto unirá campanas de Iglesias en Roma en homenaje al Papa1999
  NÚÑEZ PEÑAFLOR, MarlemEl simbolismo del toque de las campanas: introducción histórica1999
  NÚÑEZ PEÑAFLOR, MarlemEl simbolismo del toque de las campanas: presencia de las campanas en América1999
  NÚÑEZ PEÑAFLOR, MarlemEl simbolismo del toque de las campanas: virtudes de las campans y técnicas generales1999
  NÚÑEZ PEÑAFLOR, MarlemEl simbolismo del toque de las campanas: introducción histórica: las prácticas socioculturales desde las mediaciones1999
  NÚÑEZ PEÑAFLOR, MarlemEl simbolismo del toque de las campanas: posiciones y trayectorias dentro del espacio social1999
  NÚÑEZ PEÑAFLOR, MarlemEl simbolismo del toque de las campanas: el consumo y la distinción1999
  NÚÑEZ PEÑAFLOR, MarlemEl simbolismo del toque de las campanas: los Sistemas Simbólicos1999
  NÚÑEZ PEÑAFLOR, MarlemEl simbolismo de las campanas. Tercera llamada: puntualidad metodológica1999
  NÚÑEZ PEÑAFLOR, MarlemEl simbolismo de las campanas. Contextualización de las comunidades de estudio1999
  NÚÑEZ PEÑAFLOR, MarlemEl simbolismo de las campanas. 4. Oficio de la discusión1999
  NÚÑEZ PEÑAFLOR, MarlemEl simbolismo de las campanas. Resultado de las encuestas1999
  NÚÑEZ PEÑAFLOR, MarlemEl simbolismo de las campanas. Bibliografía y anexos1999
  NÚÑEZ PEÑAFLOR, MarlemEl simbolismo del toque de las campanas y sus mecanismos de reconocimiento en dos contextos de enunciación cotidianos: rural/urbano1999
  OLANO, RamónTres vecinos de L1999
  ORTOLÁ, AndrésNuestras campanas1999
  Paraula / Iglesia en ValenciaCorpus Christi, único día que suenan las once campanas1999
  Paraula / Iglesia en ValenciaCorpus Christi, único día que suenan las once campanas1999
  Portal La PlataLas campanas sinfónicas de nuestra Catedral1999
  PUIG, LluísPatrimonio entrega a Ares las cinco campanas restauradas1999
  PUIG, LluísVilafranca celebra el segundo aniversario de la campana "María Losar"1999
  PUIG, LluísObjetivo Campana1999
  PUIG, LluísObjetivo Campana1999
  PUIG, LluísCuatro poblaciones de Els Ports unen esfuerzos para reparar sus campanas1999
  R. M. V.Un concierto para cien iglesias1999
  RABADÁN, YolandaLas visitas de Dios1999
  RIBERA CARBÓ, EulaliaSegregación y control, secularización y fiesta1999
  RIBERA CARBÓ, EulaliaSegregación y control, secularización y fiesta1999
  ROSELL, VIcenteEl domingo, fiesta en Jérica para celebrar la restauración de la campana1999
  SANCHEZ REAL, JoséLas campanas de Constantí1999
  SANCHEZ REAL, JoséLas campanas de Constantí1999
  SORONDO, AntxonCampanas y religiosidad en Euskalerria1999
  TABITA SERRANO, DianaSobre campanas1999
  TABITA SERRANO, DianaSobre campanas1999
  TABITA SERRANO, DianaSobre campanas1999
  THURSTON , HerbertÁngelus1999
  THURSTON , HerbertÁngelus1999
  VILAR, AlbertL´arquitecte Ricard Bofill demana al rector de Mont-ras que les campanes no toquin tan aviat1999
  WQBAHistorias supersticiosas1999
  WQBAHistorias supersticiosas1999
  2001 TÉCNICA Y ARTESANÍA S. L.Conservación de las campanas de Almedíjar2000
  2001 Técnica y Artesanía S. L. L.Restauración campana pequeña de la parroquia de Todolella (Castellón)2000
  2001 Técnica y Artesanía S. L. L.Restauración campana Ermita San Onofre de Todolella (Castellón)2000
  2001 Técnica y Artesanía S. L. L.Restauración campana "Tiple" - Campanario de Nuestra Señora de las Nieves - LA MATA (CASTELLÒN)2000
  AMJGDichos, coplas y canciones de Orgaz2000
  ANDRÉS FERREIRA, M.El tañido del bronce2000
  ANDRÉS FERREIRA, M.El tañido del bronce2000
  ANÓNIMOTrasero de la Iglesia2000
  ANÒNIMOTubular bells - "Campanas tubulares"2000
  ANÒNIMOTubular bells - "Campanas tubulares"2000
  APONTE MARÍN, Ángel; LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio1.2 Campanas, relojes y calendarios2000
  APONTE MARÍN, Ángel; LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio1.2 Campanas, relojes y calendarios2000
  APONTE MARÍN, Ángel; LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio1.2 Campanas, relojes y calendarios2000
  APONTE MARÍN, Ángel; LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio1.2 Campanas, relojes y calendarios2000
  APONTE MARÍN, Ángel; LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio1.2 Campanas, relojes y calendarios2000
  ASSOCIAZIONE SUONATORI DI CAMPANE A SISTEMA VERONESEI veri custodi dell'antica Arte Campanaria2000
  AVANEl Gremi de Campaners construye el único carrillón de campanas que sonará en Valencia2000
  AVANLlocnou de Sant Jeroni estrena mañana sus campanas holandesas y construirá el campanario en invierno para adecuarlo a ellas2000
  AVANEl próximo domingo será bendecida la nueva campana mayor de Benimodo2000
  BABER, Llorençmúsicas de ágora y de bronce (manual para perderse)2000
  BOYER, RamónEl campanario de la parroquia recupera su tañido original2000
  Campaners de Sant Feliu de LlobregatCampaners de Sant Feliu de Llobregat2000
  Campaners de Sant Feliu de LlobregatCampaners de Sant Feliu de Llobregat2000
  Campaners de Sant Feliu de LlobregatCampaners de Sant Feliu de Llobregat2000
  Campaners de Sant Feliu de LlobregatCampaners de Sant Feliu de Llobregat2000
  CAMPO BETÉS, JoaquínDesde la Sierra (III). Campanarios, campanas y campaneros2000
  CAMPOS RODRÍGUEZ, José ArturoCampanas y campanarios2000
  CAMPOS RODRÍGUEZ, José ArturoCampanas y campanarios2000
  CLOCK-O-MATICReloj astronómico2000
  CORINTOVidriera de colores: la voz de las campanas2000
  DÍAZ DE TERÁN, GloriaLas campanas de la señora Paulina2000
  DÍAZ OLALLA, José ManuelRepiques2000
  DÍAZ OLALLA, José ManuelRepiques2000
  EFELlevan cinco años sin sonar las campanas2000
  EFELos vecinos impiden que la Guardia Civil silencie el reloj de la torre del pueblo2000
  EFELos vecinos impiden que la Guardia Civil silencie el reloj de la torre del pueblo2000
  ESCRIVÁ, PabloLa hora del acuerdo2000
  ESTEBAN, HéctorLos vecinos de Llocnou de Sant Jeroni compran las campanas sin tener campanario para voltearlas2000
  FELIP SEMPERE, VicentNotes sobre les campanes de la Vila de Nules2000
  FELIP SEMPERE, VicentNotes sobre les campanes de la Vila de Nules2000
  FELIP SEMPERE, VicentNotes sobre les campanes de la Vila de Nules2000
  FELIP SEMPERE, VicentNotes sobre les campanes de la Vila de Nules2000
  FLETA, MiguelLas campanas de la iglesia2000
  GENERALITAT VALENCIANASubvencions de campanes 20002000
  GENERALITAT VALENCIANASubvencions de campanes 20002000
  GENERALITAT VALENCIANASubvencions de campanes 20002000
  GENERALITAT VALENCIANASubvencions de campanes 20002000
  GENERALITAT VALENCIANASubvencions de campanes 20002000
  GENERALITAT VALENCIANASubvencions de campanes 20002000
  GENERALITAT VALENCIANASubvencions de campanes 20002000
  GENERALITAT VALENCIANASubvencions de campanes 20002000
  GENERALITAT VALENCIANASubvencions de campanes 20002000
  GENERALITAT VALENCIANASubvencions de campanes 20002000
  GENERALITAT VALENCIANASubvencions de campanes 20002000
  GENERALITAT VALENCIANASubvencions de campanes 20002000
  GENERALITAT VALENCIANASubvencions de campanes 20002000
  GENERALITAT VALENCIANASubvencions de campanes 20002000
  GENERALITAT VALENCIANASubvencions de campanes 20002000
  GENERALITAT VALENCIANASubvencions de campanes 20002000
  GENERALITAT VALENCIANASubvencions de campanes 20002000
  GENERALITAT VALENCIANASubvencions de campanes 20002000
  GENERALITAT VALENCIANASubvencions de campanes 20002000
  GENERALITAT VALENCIANASubvencions de campanes 20002000
  GIMÉNEZ CHORNET, Vicent (transcriptor)Aprovació dels capítols del Gremi de Campaners de València (1606 - 1772)2000
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSDoble actuació del Campanomòbil – Benidorm i Castelló de la Plana (08-04-2000)2000
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSComencen les obres del carilló del Gremi en Santa Llúcia2000
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSTesis sobre campanes2000
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSEls "tardones" i altres autòmates de rellotge2000
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSEls "tardones" i altres autòmates de rellotge2000
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSSolemne Benedicció de les Noves Campanes - Llocnou de Sant Jeroni2000
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSConcierto del Campanomòbil en Vall de Almonacid (15-07-2000)2000
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSTesis sobre campanes2000
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSTesis sobre campanes2000
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSTesis sobre campanes2000
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSTesis sobre campanes2000
  HERNÁNDEZ, DavidPatrimonio olvida restaurar el histórico Fadrí de Castellón2000
  HUGAS, LluísMatraques2000
  IVORRA CHORRO, SalvadorAgost. Nuestras campanas.2000
  IVORRA CHORRO, SalvadorRespuesta dinámica sobre la estructura de la torre-campanario de la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol de Agost2000
  IVORRA CHORRO, SalvadorInforme final sobre la intervención en la sala de campanas de la torre-campanario de la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol de Agost, provincia de Alicante2000
  IVORRA, Salvador; PALOMO, María José; VERDÚ, GumersindoEquations of motion of a free bell and clapper2000
  LA GACETA EXTREMEÑA DEL ESTUDIANTEEl tañir de las campanas extremeñas podrá escucharse en todo el mundo2000
  LATORRE, JesúsRepicar / doblar2000
  Levante - El Mercantil ValencianoDel engranaje al ordenador2000
  LIAÑO RIVERA, ManuelJesús María. La campana de San Mateo2000
  LLOP i BAYO, FrancescEls tocs catalans de campanes: una espècie cultural en extinció (I)2000
  LLOP i BAYO, FrancescEls tocs catalans de campanes: una espècie cultural en extinció (I)2000
  LLOP i BAYO, FrancescEls tocs catalans de campanes: una espècie cultural en extinció (I)2000
  LLOP i BAYO, FrancescVídeo de les campanes i els tocs de Llíria2000
  LLOP i BAYO, FrancescDiverses fitxes per documentar torres i campanes2000
  LÓPEZ HARTMANN, JaimePara todos los campaneros2000
  LÓPEZ HARTMANN, JaimePara todos los campaneros2000
  MANZANET, XavierLos dos bronces instalados en 1979 tienen un temple incorrecto2000
  MANZANET, XavierEl programa de Sant Pasqual incluye por vez primera la visita a la torre de la Arciprestal2000
  MARTÍN NOGUERA, Francesc XavierLa restauració de les campanes de Suera2000
  MIRA, DésiréeUn vecino dona 4 millones para comprar campanas2000
  MONTAVA, ElenaUn carillón de campanas para la ermita de Santa Lucía2000
  MORENO, PacoCultura decidirá tras la limpieza si elimina el reloj de Santa Catalina2000
  Parròquia de Ntra. Sra. dels Dolors de ManacorHistòria de la Parròquia dels Dolors de Manacor (Mallorca)2000
  Parroquia de San Miguel Arcángel de EngueraCampaña pro-restauración torre campanario. 1ª fase, restauración campanas2000
  PASTOR, F. y BENAVENT, L.Ya tienen las campanas, ahora sólo les falta ... ¡el campanario!2000
  PEDRALS, JoanEl reloj de la Catedral de Santiago de Compostela2000
  PEDRALS, JoanEl reloj de la Catedral de Santiago de Compostela2000
  PELLA, G.Los 34 municipios de la Vall se suman al acto de despedida del milenio de los campaneros2000
  PELLA, G.Los 34 municipios de la Vall se suman al acto de despedida del milenio de los campaneros2000
  PELLÓN GÓMEZ DE RUEDA, Adela MªCampaneros de Cantabria2000
  PlanetavisualLa curiosidad del día: Concurso de campaneros (21/08/2000)2000
  PUIG, LluísCultura destina 45 millones para restaurar la torre-campanario2000
  RIVERA, CAMPANASCampanas y Relojes RIVERA2000
  RODRÍGUEZ, SusanaLa torre barroca de la Catedral de El Burgo de Osma2000
  SANJUAN GARCÉS, ZacaríasLas campanas, instrumentos de múltiples servicios2000
  SANJUAN GARCÉS, ZacaríasLas campanas, instrumentos de múltiples servicios2000
  SETIÉN, AdriánCampaneros trasmeranos2000
  SETIÉN, AdriánCampaneros trasmeranos2000
  TERCERO, P. y MANZANET, X.El campanario acogerá el concierto nocturno después de medio siglo2000
  TORREJÓN, CheloLa restauración ha durado catorce meses2000
  TORREJÓN, CheloLa restauración ha durado catorce meses2000
  TORREJÓN, CheloConcluye la restauración del campanario de la catedral-basílica de Segorbe2000
  TRELIS, JesúsCampanas con nombre propio2000
  UGARTE GARCÍA, María del CarmenRepicar/doblar2000
  VERGARA CHAMINETE, ÁngelInstrumentos musicales de tradición popular en Aragón2000
  WALLACE, SteveEl obispo Manuel Ureña bendice hoy en Llocnou las tres nuevas campanas2000
  LUQUE, José MaríaGraduado en campanas2000 ca
  SIGNATARIONo me toquen las campanas2000 ca
  TURINA, José LuisCampanadas2000 ca
  TURINA, José LuisCampanadas2000 ca
  2001 TÉCNICA Y ARTESANÍARestauración de las campanas de la Parroquia de Santa Bárbara2001
  2001 TÉCNICA Y ARTESANÍARestauración campana nº 2 de la Parroquia San Antonio de Padua de Rafelcofer2001
  2001 Técnica y Artesanía S. L. LRestauración campanas de la Parroquia Nuestra Señora de Albuixec (Valencia)2001
  2001 Técnica y Artesanía S. L. L.Restauración de "El Campano" - Parroquia de El Salvador (Titaguas)2001
  2001 Técnica y Artesanía S. L. L.Restauración campanas de la Nuestra Señora de los Ángeles de Cortes de Pallás (Valencia)2001
  2001 Técnica y Artesanía S. L. L.Inauguración de las campanas de la Parroquia de Santa Bárbara2001
  2001 Técnica y Artesanía S. L. L.Restauración campanas de la iglesia de Les Borges del Camp (Tarragona)2001
  2001 Técnica y Artesanía S. L. L.Restauración campanas del Remei de Llíria (València)2001
  2001 Técnica y Artesanía S. L. L.Restauración de las campanas de la Parroquia de San Miguel de Catarroja2001
  2001 Técnica y Artesanía S. L. L.Restauración de las campanas de la Parroquia de San Miguel de Catarroja2001
  Ajuntament de CastellcirCurset de campaners2001
  ALBO, F.; RUEDA, Carlos Más de cien años fundiendo campanas2001
  ANÒNIMLa Colla de Campaners em la processó diocesana2001
  ANÓNIMOA la memoria de mi abuelo, el último campanero de Cariñena... Joaquín Pintanel Lusilla2001
  ANÓNIMOEl Angelus2001
  AVANDespués de un siglo inactivo, mañana se inaugura el reloj solar, lunar y estacional del campanario de Estivella2001
  Ayuntamiento de UtreraUtrera: información turística2001
  Ayuntamiento de UtreraUtrera: información turística2001
  B. B.Un concierto de toques puso punto final a la segunda Mostra de Campanes2001
  BARBER, LlorençGlockenkonzert Hoc donum2001
  BARBER, LlorençBiografía2001
  BARBER, LlorençBiografía2001
  BARBER, LlorençBiografía2001
  BORREGO, Mary LuzLas Campanas de Cuco Pasamontes2001
  BUFALIArribada de les campanes de Bufali i bateig de la campana del Santíssim Crist de la Pobresa2001
  CASTELLÀ FORMIGUERA, JosepFebre constructora a Tàrrega, i des de dalt del campanar2001
  Consell Cultural de les Valls d´ÀneuPer l´escala secreta - Campanars i campanes a les valls d´Àneu2001
  CONSELLERIA DE CULTURA I EDUCACIÓORDRE de 4 de maig de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d’ajudes per a la restauració de campanes i de las seues instal·lacions tradicionals a la Comunitat Valenciana.2001
  CORINTIOVidriera de colores: Algunos campanarios...2001
  CORINTIOVidriera de colores: Algunos campanarios...2001
  DÁVALOS, MarcelaEl lenguaje de las campanas2001
  DÁVALOS, MarcelaEl lenguaje de las campanas2001
  EUROPA PRESSEl sonido inglés de las campanas2001
  EUROPA PRESSEl sonido inglés de las campanas2001
  GARCÍA BIDÓ, RafaelViaje al tiempo ido en busca de unas campanas2001
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSReportatge fotogràfic de la restauració de les campanes de Bufali2001
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSReportatge fotogràfic de la restauració de les campanes de Bufali2001
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSReportatge fotogràfic de la restauració de les campanes de Bufali2001
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSReportatge fotogràfic de la restauració de les campanes de Bufali2001
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSReportatge fotogràfic de la restauració de les campanes de Bufali2001
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSMostra de Tocs,Vols i Repics de Campanes amb motiu de la restauració de les campanes de Bufali2001
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSActa de la Asamblea General Ordinaria - Alqueria de la Comtessa (23/06/2001)2001
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSII Mostra de campanes i campaners - L´Alqueria de la Comtessa2001
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSCrónicas2001
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSCrónicas2001
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSNotícies del Gremi de Campaners Valencians nº 132001
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSNotícies del Gremi de Campaners Valencians nº 132001
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSNotícies del Gremi de Campaners Valencians nº 132001
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSNotícies del Gremi de Campaners Valencians nº 132001
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSNotícies del Gremi de Campaners Valencians nº 132001
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSEl Carilló del Gremi de Campaners Valencians en Santa Llúcia2001
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSEl Carilló del Gremi de Campaners Valencians en Santa Llúcia2001
  GuifreAlé Alé Alé2001
  HERALDO ESCOLAREntre toques de campanas y viajes a Canfranc2001
  HERNÁNDEZ, DavidCultura pone fin a 20 años de olvido y restaura el Fadrí de Castellón2001
  HERTZ ELECTRONICSTempus User's Manual Version 1.012001
  HERTZ ELECTRONICSTempus Specifications2001
  JORDÁN MONTAÑÉS, Manuel1437: Las peripecias de la campana "Manuel"2001
  LACHENMEYER NÖRDLINGENErhalt alter Glocken durch Schweissung2001
  LÁZARO MARTÍNEZ, Iris y BertaDe campanas y campaneros2001
  LEGUIZAMÒN, Gustavo, "El Cuchi"Las campanas de Salta2001
  LEVANTE-EMVMurria (PP) pide excluir el uso de las campanas de las normas sobre el ruido2001
  LEVANTE-EMVMurria (PP) pide excluir el uso de las campanas de las normas sobre el ruido2001
  LLOP i ÁLVARO, Francesc; LLOP i BAYO, Francesc; LLOP i MIGUEL, MauroConcierto de Campanas - Catedral de Jaca2001
  LLOP i ÁLVARO, Francesc; LLOP i BAYO, Francesc; LLOP i MIGUEL, MauroConcierto de Campanas - Catedral de Jaca2001
  LLOP i BAYO, FrancescRIFER - BARBERÍ (RIUDELLOTS DE LA SELVA - CATALUNYA)2001
  LLOP i BAYO, FrancescInforme sobre les campanes Rifer – Barberí2001
  LLOP i BAYO, FrancescInforme sobre les campanes Rifer – Barberí2001
  LLOP i BAYO, FrancescConcierto de las campanas de la Catedral de Jaca2001
  LLOP i BAYO, FrancescConcierto de las campanas de la Catedral de Jaca2001
  MONTAVA, ElenaTres generaciones fabricando campanas para todo el mundo2001
  OKUMURA, KoichiLa historia de la Campana Budista "Bonshyõ"2001
  PALÀ, LluísEl mNACTEC celebra la Diada amb un concert de carilló2001
  Paraula / Iglesia en ValenciaPego - Recital del Gremi de Campaners2001
  Paraula / Iglesia en ValenciaPego - Recital del Gremi de Campaners2001
  Parròquia de Sant Pere Apòstol de CinctorresLa restauració de les campanes de la parròquia de Cinctorres2001
  REDACCIÓNLa Generalitat convoca las ayudas de Patrimonio Artístico para la restauración de campanas e instalaciones antiguas2001
  REDACCION CASTELLONPedirán que las campanas sean excepción en leyes sobre ruidos2001
  REDACCION CASTELLONPedirán que las campanas sean excepción en leyes sobre ruidos2001
  RONDA NÚÑEZ, Domingo; MONTOLÍO TORÁN, DavidEstado e inventario de campanas de la comarca de La Costera2001
  RONDA NÚÑEZ, Domingo; MONTOLÍO TORÁN, DavidEstado e inventario de campanas de la comarca de La Costera2001
  RONDA NÚÑEZ, Domingo; MONTOLÍO TORÁN, DavidEstado e inventario de campanas de la comarca de La Costera2001
  RONDA NÚÑEZ, Domingo; MONTOLÍO TORÁN, DavidEstado e inventario de campanas de la comarca de La Costera2001
  RONDA NÚÑEZ, Domingo; MONTOLÍO TORÁN, DavidEstado e inventario de campanas de la comarca de La Costera2001
  RONDA NÚÑEZ, Domingo; MONTOLÍO TORÁN, DavidEstado e inventario de campanas de la comarca de La Costera2001
  RONDA NÚÑEZ, Domingo; MONTOLÍO TORÁN, DavidEstado e inventario de campanas de la comarca de La Costera2001
  RONDA NÚÑEZ, Domingo; MONTOLÍO TORÁN, DavidEstado e inventario de campanas de la comarca de La Costera2001
  RONDA NÚÑEZ, Domingo; MONTOLÍO TORÁN, DavidEstado e inventario de campanas de la comarca de La Costera2001
  RONDA NÚÑEZ, Domingo; MONTOLÍO TORÁN, DavidEstado e inventario de campanas de la comarca de La Costera2001
  RONDA NÚÑEZ, Domingo; MONTOLÍO TORÁN, DavidEstado e inventario de campanas de la comarca de La Costera2001
  RONDA NÚÑEZ, Domingo; MONTOLÍO TORÁN, DavidEstado e inventario de campanas de la comarca de La Costera2001
  RONDA NÚÑEZ, Domingo; MONTOLÍO TORÁN, DavidEstado e inventario de campanas de la comarca de La Costera2001
  RONDA NÚÑEZ, Domingo; MONTOLÍO TORÁN, DavidEstado e inventario de campanas de la comarca de La Costera2001
  RONDA NÚÑEZ, Domingo; MONTOLÍO TORÁN, DavidEstado e inventario de campanas de la comarca de La Costera2001
  RONDA NÚÑEZ, Domingo; MONTOLÍO TORÁN, DavidEstado e inventario de campanas de la comarca de La Costera2001
  RONDA NÚÑEZ, Domingo; MONTOLÍO TORÁN, DavidEstado e inventario de campanas de la comarca de La Costera2001
  RONDA NÚÑEZ, Domingo; MONTOLÍO TORÁN, DavidEstado e inventario de campanas de la comarca de La Costera2001
  RONDA NÚÑEZ, Domingo; MONTOLÍO TORÁN, DavidEstado e inventario de campanas de la comarca de La Costera2001
  ROVIRA LLORENS, SalvadorEl bronce de campana. Una perspectiva histórica.2001
  ROVIRA LLORENS, SalvadorEl bronce de campana. Una perspectiva histórica.2001
  S. M.Los campaneros valencianos se reúnen hoy en l'Alqueria para debatir su futuro2001
  SALISI i CLOS, Josep MariaLes campanes de Verdú: recerca històrica i etnomusicològica2001
  SALISI i CLOS, Josep MariaLes campanes de Verdú: recerca històrica i etnomusicològica2001
  SENADOMedidas para salvaguardar el uso de campanas2001
  SENADOMedidas para salvaguardar el uso de campanas2001
  SERRA, MàriusCampanades a mots2001
  ServimediaLas campanas de las iglesias seran excluidas de las normas anti-ruido2001
  VILELLA BARRACHINA, SantiagoLa campana de Lalueza2001
  2001 TÉCNICA Y ARTESANÍA S. L.Restauració campanes Parròquia Sant Miquel de La Pobla Tornesa2002
  2001 Técnica y Artesanía S. L. L.Restauración campanas Assumpció d'Onda2002
  2001 Técnica y Artesanía S. L. L.Castalla: llegan las campanas restauradas2002
  2001 Técnica y Artesanía S. L. L.Artà: Comienzan los trabajos de restauración de las campanas2002
  2001 Técnica y Artesanía S. L. L.Artà: Concluyen los trabajos de restauración de las campanas2002
  2001 Técnica y Artesanía S. L. L.Memòria técnica: restauració Campana Grossa d'Alfafar2002
  2001 Técnica y Artesanía S. L. L.Restauración de la campana María del Remedio de Titaguas2002
  2001 Técnica y Artesanía S. L. L.Memoria tècnica: restauració campanes Maria de l2002
  2001 Técnica y Artesanía S. L. L.Memoria Técnica restauración campana nº 2 "Santa María del Llosar" - Iglesia Santa María Magdalena (Vilafranca)2002
  2001 Técnica y Artesanía S. L. L.Memòria técnica restauració campanes de Sant Martí - Alcàsser2002
  A. Q. A.Les campanes de la Parròquia - Entrevista a Mn. Salvador Portolès Navarro2002
  ABAD, FernandoLos sonidos del tiempo2002
  ABAD, FernandoLos sonidos del tiempo2002
  ABCCae una campana de la Iglesia Santa María de Écija por el mal estado del campanario2002
  ABIZANDA SEVIL, ÓscarEl campanario de Nuestra Señora de La Jarea y su reloj2002
  ALBALADEJO, PabloLa restauración de las campanas de la Catedral de Murcia en el periódico "La Verdad"2002
  ALONSO MARTÍN, Joaquín; SÁNCHEZ MANTECÓN, CarlosAudición de percusión: "El lenguaje de las campanas"2002
  ALONSO MARTÍN, Joaquín; SÁNCHEZ MANTECÓN, CarlosAudición de percusión: "El lenguaje de las campanas"2002
  ALONSO MARTÍN, Joaquín; SÁNCHEZ MANTECÓN, CarlosAudición de percusión: "El lenguaje de las campanas"2002
  ALONSO MARTÍN, Joaquín; SÁNCHEZ MANTECÓN, CarlosAudición de percusión: "El lenguaje de las campanas"2002
  ALONSO MARTÍN, Joaquín; SÁNCHEZ MANTECÓN, CarlosAudición de percusión: "El lenguaje de las campanas"2002
  ALONSO MARTÍN, Joaquín; SÁNCHEZ MANTECÓN, CarlosAudición de percusión: "El lenguaje de las campanas"2002
  ALONSO MARTÍN, Joaquín; SÁNCHEZ MANTECÓN, CarlosAudición de percusión: "El lenguaje de las campanas"2002
  ALONSO MARTÍN, Joaquín; SÁNCHEZ MANTECÓN, CarlosAudición de percusión: "El lenguaje de las campanas"2002
  ALONSO MARTÍN, Joaquín; SÁNCHEZ MANTECÓN, CarlosAudición de percusión: "El lenguaje de las campanas"2002
  ALONSO MARTÍN, Joaquín; SÁNCHEZ MANTECÓN, CarlosAudición de percusión: "El lenguaje de las campanas"2002
  ALONSO MARTÍN, Joaquín; SÁNCHEZ MANTECÓN, CarlosAudición de percusión: "El lenguaje de las campanas"2002
  ALONSO MARTÍN, Joaquín; SÁNCHEZ MANTECÓN, CarlosAudición de percusión: "El lenguaje de las campanas"2002
  ALONSO MARTÍN, Joaquín; SÁNCHEZ MANTECÓN, CarlosAudición de percusión: "El lenguaje de las campanas"2002
  ALONSO MARTÍN, Joaquín; SÁNCHEZ MANTECÓN, CarlosAudición de percusión: "El lenguaje de las campanas"2002
  ALONSO MARTÍN, Joaquín; SÁNCHEZ MANTECÓN, CarlosAudición de percusión: "El lenguaje de las campanas"2002
  ALONSO MARTÍN, Joaquín; SÁNCHEZ MANTECÓN, CarlosAudición de percusión: "El lenguaje de las campanas"2002
  ANAGUNMuseo de Campanas Municipal de Meruelo y Siete Villas2002
  ANDREU, JavierEl Fadrí se cose con fibra de vidrio2002
  AVANLos feligreses de Alfarp restauran el campanario de la parroquia2002
  AVANLa iglesia de Serra concluye la restauración de su campanario2002
  AVANEl Gremi de Campaners difunde por primera vez en internet sonidos de campanas y relojes de 150 iglesias valencianas2002
  AVANCampanas centenarias de Requena serán restauradas en Alemania para recuperar su sonoridad original2002
  AVANCampanas centenarias de Requena serán restauradas en Alemania para recuperar su sonoridad original2002
  Ayuntamiento de AlustanteCampanas y campaneros en el Señorío de Molina2002
  Ayuntamiento de AlustanteCampanas y campaneros en el Señorío de Molina2002
  BADER, A.; LAU, B.; SCHNEIDER, A.; SPIESS, H.; WIGGENHAGEN, M.; WRIGGERS, P.Analysis of Bell vibrations2002
  BADER, A.; LAU, B.; SCHNEIDER, A.; SPIESS, H.; WIGGENHAGEN, M.; WRIGGERS, P.Analysis of Bell vibrations2002
  BARBER, LlorençCronología de los Conciertos de Ciudades de Llorenç Barber2002
  BARBER, LlorençMúsicas de cielo y suelo o sobre la composición del lugar 2002
  BELLIDO, Juan PabloLas campanas de Santiago recuperan toques olvidados2002
  C. MENDOZA, RafaelPatentan las tradicionales campanitas de la Velá2002
  CABANES, V.La parroquia de San Martín Obispo de Alcàsser inaugura su campanario2002
  CAMINO, AinhoaLos vecinos de Senegüé devuelven los tañidos originales a su iglesia2002
  CARRERA MONTALVO, CalixtoEl Doble "Doble"2002
  CASTELLÀ FORMIGUERA, JosepEl campanar emmudit2002
  CASTELLÀ FORMIGUERA, JosepEl campanar emmudit2002
  DIARIO CORREODos enormes grúas trabajaron horas para descolgar dos viejas campanas de la catedral2002
  DIARIO CORREODos enormes grúas trabajaron horas para descolgar dos viejas campanas de la catedral2002
  DÍEZ, R.Concurso Provincial de Campaneros - Avellanosa del Páramo2002
  DÍEZ, R.Concurso Provincial de Campaneros - Avellanosa del Páramo2002
  DÍEZ, R.Concurso Provincial de Campaneros - Avellanosa del Páramo2002
  DÍEZ, R.Concurso Provincial de Campaneros - Avellanosa del Páramo2002
  EFEVolver a lo alto de la Torre de Pisa2002
  EFEArqueólogos australianos afirman que los españoles fueron los primeros en llegar al continente2002
  El Cancell - Associació Ribes InternetSant Pere de Ribes - Les campanes enceten la festa2002
  EL MENSAJERO DE SAN ANTONIOagenda de noviembre - 17 de noviembre Día de la Iglesia Diocesana2002
  ERMECRestauració de campanes del Segle XVIII i XIX a Salardú i Tredòs2002
  ERMECERMEC.org ha presentado un mini-carillón en la Feria Ekumene2002
  ESTÉBAN, RamónPrimera restauració del campanar de la Catedral en 238 anys2002
  FERRÁNDIZ, VicenteEl derribo de la biblioteca inicia la restauración del campanario2002
  FONOLLOSA, E.; BENITO, J.J.La torre campanario2002
  FRANCÉS MIRALLES, NúriaQuè passa? Que el campanar és més gran que la plaça!2002
  FRANCÉS MIRALLES, NúriaQuè passa? Que el campanar és més gran que la plaça!2002
  FULGOR SERVICEAmplificación y Sonido - Automatización de campanarios2002
  GENERALITAT VALENCIANASubvencions de campanes 20022002
  GIMÉNEZ CARSI, FabioCALENDARIO DE TOQUES MANUALES DE CAMPANAS PARA EL AÑO 2002 - Campanar de la Vila (Castelló de la Plana)2002
  GOMAR, MarcLos campaneros patentan un sistema de volteo electrónico único en toda España2002
  GOMAR, MarcLos campaneros patentan un sistema de volteo electrónico único en toda España2002
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSAlcàsser: inauguració de les campanes restaurades2002
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSMostra de tocs tradicionals al campanar de Santa Maria de Sagunt (26/03/2002)2002
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSProposta de curs i altres activitats sobre les campanes en Silla2002
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSCalendari de tocs manuals de campanes per a 2002/20032002
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSNotícies del Gremi de Campaners Valencians nº 142002
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSNotícies del Gremi de Campaners Valencians nº 142002
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSNotícies del Gremi de Campaners Valencians nº 142002
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSNotícies del Gremi de Campaners Valencians nº 142002
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSNotícies del Gremi de Campaners Valencians nº 142002
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSNotícies del Gremi de Campaners Valencians nº 142002
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSNotícies del Gremi de Campaners Valencians nº 142002
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSNotícies del Gremi de Campaners Valencians nº 142002
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSNotícies del Gremi de Campaners Valencians nº 142002
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSNotícies del Gremi de Campaners Valencians nº 142002
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSNotícies del Gremi de Campaners Valencians nº 142002
  GUBERN, ÀlexEl mejor repique de Barcelona2002
  GUBERN, ÀlexEl mejor repique de Barcelona2002
  IBORRA, JoanXeresa: un inventari de campanes2002
  IBORRA, JoanXeresa: un inventari de campanes2002
  IVORRA CHORRO, SalvadorAcciones dinámicas introducidas por las vibraciones de las campanas sobre las torres-campanario2002
  LAS PROVINCIASSube Francesc Llop Presidente del Gremio de Campaneros2002
  LLOP i ÁLVARO, FrancescAnálisis acústico de las campanas de San Jorge (Paiporta)2002
  LLOP i ÁLVARO, FrancescAnálisis acústico de las campanas de San Jorge (Paiporta)2002
  LLOP i ÁLVARO, Francesc; LLOP i BAYO, FrancescRestauració de la campana "Andreua" de la Sang d'Ontinyent2002
  LLOP i BAYO, FrancescInauguració del rellotge restaurat de Sant Josep de Moià2002
  LLOP i BAYO, FrancescInforme preliminar sobre les campanes i els campanars de Moià2002
  LLOP i BAYO, FrancescCampanas y tiempos2002
  LLOP i BAYO, FrancescLas campanas, los campaneros y los toques de la Catedral de Barbastro: ¿un patrimonio perdido?2002
  LLOP i BAYO, FrancescLas campanas, los campaneros y los toques de la Catedral de Barbastro: ¿un patrimonio perdido?2002
  LLOP i BAYO, FrancescToques de campanas documentados en Alustante (12/10/2002)2002
  LLOP i BAYO, FrancescEKUMENE 20022002
  LLOP i BAYO, FrancescEKUMENE 20022002
  LLOP i BAYO, FrancescInforme para la incoación de la campana "Andreua" como BIC2002
  LLOP i BAYO, FrancescEKUMENE 20022002
  LLOP i BAYO, FrancescEKUMENE 20022002
  LÓPEZ CANO, RubénNotas sobre la Música Plurifocal de Llorenç Barber2002
  MANCLÚS CAMPANAS Y RELOJESNuevas instalaciones2002
  MANETHOVÁ, EvaLas campanas de la catedral de San Vito2002
  MANETHOVÁ, EvaLas campanas de la catedral de San Vito2002
  MANETHOVÁ, EvaLas campanas de la catedral de San Vito2002
  MARCO, MarianoToques de campanas de Labros2002
  Monasterio de Santa María de Bujedo (Burgos)Torre, reloj y campanas del Monasterio de Santa María de Bujedo2002
  Monasterio de Santa María de Bujedo (Burgos)Torre, reloj y campanas del Monasterio de Santa María de Bujedo2002
  MONTANOS FERRÍN, Emma"DE FACTO A QUAESTIO IURIS: ALIUD SIGNUM... QUID IURIS?2002
  MORELL, Neus"El toque de las campanas es un lenguaje"2002
  Museo de las Ferias de Medina del CampoCampana esquilonada c. Siglo XV2002
  ONTORIA OQUILLAS, PedroRecuerdos del reloj de la torre de la iglesia2002
  PALLÁS, M. A.El párroco baja la campana a la calle para mostrar su deterioro2002
  PASCUAL i SOLER, XaviLes campanes deixaran de sonar per uns mesos2002
  PEDRALS, JoanInforme de la restauració del rellotge de Sant Josep "Josepet" de Moià2002
  PEDRALS, JoanRecomendaciones para la restauración de relojes monumentales2002
  PEDRALS, JoanRecomendaciones para la restauración de relojes monumentales2002
  Relojería VALVERDERelojería VALVERDE - Actuaciones recientes2002
  Relojería VALVERDEParroquia de Ntra. Sra. de la Asunción en Xixona2002
  SANDOVAL ALDANA, Juan AlbertoCampanas de Nochebuena en la nueva Guatemala de la Asunción2002
  SANDOVAL ALDANA, Juan AlbertoCampanas de Nochebuena en la nueva Guatemala de la Asunción2002
  SANDOVAL ALDANA, Juan AlbertoCampanas de Nochebuena en la nueva Guatemala de la Asunción2002
  SANZ MARTÍNEZ, DiegoEl uso de las campanas en el Señorío de Molina2002
  SANZ MARTÍNEZ, DiegoEl uso de las campanas en el Señorío de Molina2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  SOLER, AbelEls Roses: introducció històrica2002
  Suplemento Periódico REFORMAArtesanos hidalguenses funden la campana para la canonización2002
  Suplemento Periódico REFORMAArtesanos hidalguenses funden la campana para la canonización2002
  TRELIS, JuanEl repique de Internet2002
  VÉLEZ, F. - EFEConcierto de campanas en homenaje a Antonio José2002
  YAGO, RamonEls Roses: una dinastia de fabricants2002
  YAGO, RamonEls Roses: una dinastia de fabricants2002
  2001 Técnica y Artesanía S. L. L.Se coloca la primera campana del nuevo templo del Salvador (Alacant)2003
  A. P. F.La ermita de Santa Llúcia de Xàbia estrenará el sábado su nueva campana2003
  A. P. F.La nueva campana ya repica2003
  Ajuntament de Sant Andreu de la BarcaEls tocs de campanes de Sant Andreu de la Barca2003
  Ajuntament de Sant Andreu de la BarcaEls tocs de campanes de Sant Andreu de la Barca2003
  Ajuntament de Sant Andreu de la BarcaEls tocs de campanes de Sant Andreu de la Barca2003
  ALBERO NAVARRO, PepeLes nostres campanes2003
  ALBERO NAVARRO, PepeLes nostres campanes2003
  ÁLVAREZ VELASCO, FranciscoCampanas de Covadonga2003
  ÁLVAREZ VELASCO, FranciscoCampanas de Covadonga2003
  ÁLVAREZ VELASCO, FranciscoCampanas de Covadonga2003
  ANDRÉS FERREIRA, M.Colocan las 4 campanas de la iglesia de Campanar2003
  ANDRÉS FERREIRA, M.Colocan las 4 campanas de la iglesia de Campanar2003
  ANDRÉS FERREIRA, ManuelLa voz de las campanas vuelve a la parroquia de la Virgen de la Misericordia de Campanar2003
  ANDRÉS FERREIRA, ManuelLa voz de las campanas vuelve a la parroquia de la Virgen de la Misericordia de Campanar2003
  ANDRÉS FERREIRA, ManuelLa voz de las campanas vuelve a la parroquia de la Virgen de la Misericordia de Campanar2003
  APLICACIONES MECÁNICAS METALOCKCorreo sobre las características del sistema2003
  ARNAU i ZAMORANO, RicardBenedicció de les campanes restaurades de L'Eliana2003
  ARRIMADAS ESTEBAN, Eustaquio y "Las Páginas de Salmoral"Las campanas de Salmoral2003
  Artà WebRestauració i electrificació de les campanes i el rellotge del campanar de la Parròquia2003
  Artà WebRestauració i electrificació de les campanes i el rellotge del campanar de la Parròquia2003
  Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de CuencaConcierto de campanas en Cuenca (06/07/2003)2003
  ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE LES CAMPANES DE VILA-REALII Aplec de Campaners a Vila-real2003
  AVANHoy se presenta el primer libro sobre toques tradicionales de campanas en la ciudad de Valencia2003
  AVANHoy se presenta el primer libro sobre toques tradicionales de campanas en la ciudad de Valencia2003
  AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCORRotulación Calle Manuel Roldan El Campanero2003
  BANCO DE LA REPÚBLICA - COLOMBIAMatraca2003
  BARBER MOLL, AntoniLes campanes de la Catedral de Menorca2003
  BARBER MOLL, AntoniLes campanes de la Catedral de Menorca2003
  BARBER MOLL, AntoniLes campanes de la Catedral de Menorca2003
  BARBER MOLL, AntoniLes campanes de la Catedral de Menorca2003
  BELLVER, RosanaPer fi, el nou campanar2003
  BELLVER, RosanaPer fi, el nou campanar2003
  BELLVER, RosanaPer fi, el nou campanar2003
  BOLUFER MARQUÉS, JoaquimLa campaneta gòtica de l´ermita de Santa Llúcia de Xàbia2003
  BRISACH, LauraUn andamio cubre el campanario de Ayódar desde hace seis años2003
  BUIGUES METOLA, MarcosSobre los toques automáticos de san Bartolomé, en Xàbia2003
  C. P.Una nueva campana preside la ermita de Santa Llúcia de Xàbia2003
  CAÑELLAS, Miquel S.Un rellotge que no ha donat la talla2003
  CARDA, JosepEl campanario de la ciudad celebra el 300° aniversario2003
  CEDRÓN, MaríaArtesanos gallegos harán girar las campanas de la Almudena2003
  Diputación de BurgosFinalistas del X Concurso Provincial de Campaneros 20032003
  Diputación de BurgosFinalistas del X Concurso Provincial de Campaneros 20032003
  Diputación de BurgosFinalistas del X Concurso Provincial de Campaneros 20032003
  Diputación de BurgosFinalistas del X Concurso Provincial de Campaneros 20032003
  Diputación de BurgosFinalistas del X Concurso Provincial de Campaneros 20032003
  Diputación de BurgosFinalistas del X Concurso Provincial de Campaneros 20032003
  Diputación de BurgosFinalistas del X Concurso Provincial de Campaneros 20032003
  Diputación de BurgosFinalistas del X Concurso Provincial de Campaneros 20032003
  Diputación de BurgosFinalistas del X Concurso Provincial de Campaneros 20032003
  Diputación de BurgosFinalistas del X Concurso Provincial de Campaneros 20032003
  Diputación de BurgosFinalistas del X Concurso Provincial de Campaneros 20032003
  Diputación de BurgosFinalistas del X Concurso Provincial de Campaneros 20032003
  Diputación de BurgosFinalistas del X Concurso Provincial de Campaneros 20032003
  Diputación de BurgosFinalistas del X Concurso Provincial de Campaneros 20032003
  Diputación de BurgosFinalistas del X Concurso Provincial de Campaneros 20032003
  Diputación de BurgosFinalistas del X Concurso Provincial de Campaneros 20032003
  Diputación de BurgosFinalistas del X Concurso Provincial de Campaneros 20032003
  Diputación de BurgosFinalistas del X Concurso Provincial de Campaneros 20032003
  Diputación de ValenciaCastelló del Rugat - Restauración del campanario de la iglesia2003
  Diputación de ValenciaGiner asistió anoche en Albaida a la puesta en funcionamiento de las campanas rehabilitadas2003
  DOMINGO, MiguelToque maestro2003
  EFEEl Gremi Campaners difunde sonido campanas valencianas en Internet2003
  El Correo Gallego / O Correo GalegoGente a la última2003
  El Semanal digitalLas iglesias vuelven al repique de campanas2003
  ELECTRORECAMP S. L.Subida de las campanas de la Asunción de Utiel (02/09/2003)2003
  ESCOBAR MIRELES, FranciscoToques de Campanas en la diócesis de San Juan de los Lagos (Jalisco)2003
  FABRA, M.Alcalà de Xivert alberga un curso de toques tradicionales de campana2003
  FABRA, M.Alcalà de Xivert alberga un curso de toques tradicionales de campana2003
  FERRER ORTS, AlbertoEl templo de los Santos Juanes de Meliana. Su arquitectura y documentación2003
  FERRER ORTS, AlbertoEl templo de los Santos Juanes de Meliana. Su arquitectura y documentación2003
  FERRER, JoséEl obispo bendice las campanas de la iglesia de El Salvador tras ser refundidas en Alemania2003
  GARCÉS MANAU, CarlosRaimunda: historia de una campana2003
  GARCÍA MARTÍN, Sebastián. Prbo.Inauguración y bendición de la nueva torre-campanario. Recorrido histórico. 2003
  GARCÍA MARTÍN, Sebastián. Prbo.Inauguración y bendición de la nueva torre-campanario. Recorrido histórico. 2003
  GARCÍA MARTÍN, Sebastián. Prbo.Referencias históricas sobre las campanas. Iglesia parroquial de La Guancha2003
  GARCÍA MARTÍN, Sebastián. Prbo.Referencias históricas sobre las campanas. Iglesia parroquial de La Guancha2003
  GIMENO ESTORNELL, Mn. VicentAssociació cultural "Amics de les campanes de Vila-real"2003
  GIMENO ESTORNELL, Mn. VicentAssociació cultural "Amics de les campanes de Vila-real"2003
  GIMENO i ESTORNELL, Mn. VicentHistòria del Campanar de Vila-Real2003
  GIMENO i ESTORNELL, Mn. VicentHistòria del Campanar de Vila-Real2003
  GLOCKEN-SCHWEIßWERK LACHENMEYERSoldadura de campanas históricas2003
  GONZÁLEZ GUDINO, María ÁngelesCampanas de siempre2003
  GONZÁLEZ GUDINO, María ÁngelesCampanas de siempre2003
  GONZÁLEZ GUDINO, María ÁngelesCampanas de siempre2003
  GONZALO DE ANDRÉS, CarmenMeteorología popular: "Acordarse de Santa Bárbara cuando truena"2003
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSMostra de tocs de campanes - Fira de Sant Sebastià de Silla - Gener 20032003
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSMostra de tocs tradicionals al campanar de la basílica de Sant Jaume d2003
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSTocs manuals de campanes al campanar de la Mare de Déu del Carme - L´ Eliana2003
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSTocs manuals de campanes al campanar de la Mare de Déu del Carme - L´ Eliana2003
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSMostra de tocs tradicionals al campanar de Sant Nicolau d'Alacant2003
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSIII Encuentro Internacional de Pastores Trashumantes2003
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSTocs manuals de campanes al campanar de la Mare de Déu del Carme - L´ Eliana2003
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSII Mostra de tocs tradicionals al campanar de Santa Maria del Mar - València (07/06/2003)2003
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSMostra de tocs tradicionals valencians al campanar de Santa Maria d´Elx2003
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSBenedicció de les campanes de l´Assumpció de la Mare de Déu d'Albaida (26/09/2003)2003
  HASELL, Anton; KERAMATI NIGJEH, Behzad; MCLACHLAN, NeilThe design of bells with harmonic overtones2003
  HEREDIA, CarlosEl “matracón” de Novillas2003
  Ideal digitalToque maestro2003
  IES Pedro de Luna - ZaragozaVisita a la iglesia de San Pablo2003
  Iglesia de Santa María de ÉcijaBajada de campanas2003
  Iglesia de Santa María de ÉcijaEl coste de la Restauración de las Campanas de Santa María2003
  INDUSTRIAS MANCLÚS S. C. V.Restauración de las campanas de la parroquia Mare de Déu del Pilar de Tírig2003
  J. B.Un minicarillón capaz de tocar desde un chotis hasta el himno del Barça2003
  J. C.Santa Maria de Gardeny beneeix dos noves campanes2003
  J. P.Un especialista aconseja tocar manualmente las campanas en el Misteri2003
  JORNET i RIBERA, ÀlvarLa pàtina noble2003
  LA FONDERIE DE CLOCHES CORNILLE-HAVARDVisitez la Fonderie de Cloches2003
  LA FONDERIE DE CLOCHES CORNILLE-HAVARDBienvenue dans notre Atelier2003
  LABASTIDA, M.El Consell de Cultura edita cuatro nuevas obras sobre la Comunidad2003
  LEVANTE-EMVLas campanas de la iglesia de Campanar se voltearán a mano para celebrar la Nit de l'Albada2003
  LLOP BAYO, Juan LuisCampanadas sin iglesia2003
  LLOP i BAYO, FrancescLas campanas de Llocnou d'En Fenollet2003
  LLOP i BAYO, FrancescInforme sobre la restauración de las campanas de San Martín Obispo de Hecho (Valle de Hecho) (Aragón) (borrador)2003
  LLOP i BAYO, FrancescCampanas, campanarios y toques: la recuperación de un sonido perdido2003
  LLOP i BAYO, FrancescCampanas, campanarios y toques: la recuperación de un sonido perdido2003
  LLOP i BAYO, FrancescCampanas, campanarios y toques: la recuperación de un sonido perdido2003
  LLOP i BAYO, FrancescLes campanes de Santa Maria: la més antiga música del Misteri2003
  LLOP i BAYO, FrancescLas campanas de Llocnou d'En Fenollet2003
  LLOP i BAYO, FrancescNoves campanes per al Crist de La Fe de La Canyada2003
  LLORET NULES, A.El ´simbolet´ se lava la cara2003
  LLORET NULES, A.El ´simbolet´ se lava la cara2003
  M. S. S.La campana de Foc, la más antigua de la Vall d´Albaida, será declarada BIC2003
  M. S. S.La campana de Foc, la más antigua de la Vall d´Albaida, será declarada BIC2003
  MAGGIANI, S.Ángelus2003
  MARTÍNEZ, Cristina; GIMÉNEZ, J. A. y J. H.Concierto de campanas en la Concatedral de San Nicolás2003
  MÁXIMO GARCÍA, EnriqueRéquiem por los relojes mecánicos2003
  NOTIMEX¡Suenan las campanas en Puebla!2003
  ORSZÁGOS MÜSZAKI MÚZEUM - ÖNTÖDEI MÚZEUMA4. glockenhistorischen Enquete unter der Mitwirkung der MEGI Mitteleuropäische Giessereiinitiative2003
  PÉREZ i LLUCH, Eduard J.La torre i les campanes de la parròquia de Nostra Senyora de la Misericòrdia - Campanar (València)2003
  PÉREZ i LLUCH, Eduard J.La torre i les campanes de la parròquia de Nostra Senyora de la Misericòrdia - Campanar (València)2003
  PÉREZ i LLUCH, Eduard J.La torre i les campanes de la parròquia de Nostra Senyora de la Misericòrdia - Campanar (València)2003
  PÉREZ i LLUCH, Eduard J.La torre i les campanes de la parròquia de Nostra Senyora de la Misericòrdia - Campanar (València)2003
  PÉREZ i LLUCH, Eduard J.La torre i les campanes de la parròquia de Nostra Senyora de la Misericòrdia - Campanar (València)2003
  PÉREZ RIVERA, LolaCampaneros de la Ribera del Duero2003
  PÉREZ RIVERA, LolaCampaneros de la Ribera del Duero2003
  PÉREZ RIVERA, LolaCampaneros de la Ribera del Duero2003
  PÉREZ RIVERA, LolaCampaneros de la Ribera del Duero2003
  PÉREZ RIVERA, LolaCampaneros de la Ribera del Duero2003
  PÉREZ RIVERA, LolaCampaneros de la Ribera del Duero2003
  PÉREZ RIVERA, LolaCampaneros de la Ribera del Duero2003
  PÉREZ RIVERA, LolaCampaneros de la Ribera del Duero2003
  PICÓ, GuillemDe Algaida a Alemania2003
  PLATH, OresteLa campana de oro hundida en el río Valdivia2003
  PONCE L., ErnestoConservación de campanas de bronce2003
  PONCE L., ErnestoConservación de campanas de bronce2003
  Radio OntinyentRestauran las campanas de la Iglesia de la Asunción de Albaida2003
  Relojería VALVERDE S. A.Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción en Xixona2003
  Rincón de AdemuzCastielfabib, volteo humano de campanas2003
  Rincón de AdemuzCastielfabib, volteo humano de campanas2003
  ROS, JoanLa Iglesia de Fuentes de Ayódar2003
  ROVIROSA, GuillermoGuillermo, el campanero2003
  SÁNCHEZ FERRER, JoséAddenda al libro Antiguas Campanas de Torre de la provincia de Albacete2003
  SÁNCHEZ FERRER, JoséAddenda al libro Antiguas Campanas de Torre de la provincia de Albacete2003
  SÁNCHEZ FERRER, JoséAddenda al libro Antiguas Campanas de Torre de la provincia de Albacete2003
  SÁNCHEZ FERRER, JoséAddenda al libro Antiguas Campanas de Torre de la provincia de Albacete2003
  SÁNCHEZ REAL, JoséLa campana y la ciencia2003
  SANTIAGO, FranAprendiendo a tocar las campanas2003
  SERRA VALLET, LorenaFuturo Templo de San Francisco de Asís2003
  TORRES i PETERS, Francesc X.Despenjada la campana de Sant Jordi de Ses Salines (Eivissa)2003
  VALLÉS, C.La Fira aposta pels tocs tradicionals de les campanes2003
  Viu a Lleida.comEls campaners reivindiquen a Òs de Balaguer que l2003
  Viu a Lleida.comEls campaners reivindiquen a Òs de Balaguer que l2003
  Web Santa María de las HoyasLos relojes de antaño2003
  YAHOO NOTICIASLas campanas, protagonistas hoy en la IV edición del mercado rural artesano de Montehermoso2003
  YAHOO NOTICIASLas campanas, protagonistas hoy en la IV edición del mercado rural artesano de Montehermoso2003
  A. P. F.Xàbia asegurará la campana de la iglesia2004
  ABIETAR ZAHONERO, J.Una muestra de campanas festeja los 100 años de la ciudad de Ontinyent2004
  ABIETAR ZAHONERO, J.Un estudio revela que los bronces de San Carlos de Ontinyent son de antes de 19412004
  ABIETAR ZAHONERO, J.La urgente restauración del campanario de San Carlos de Ontinyent empezará en 15 días2004
  ABIETAR ZAHONERO, J.La campana de Foc de Santa María de Ontinyent del XVI recupera su sonido2004
  AGRASO, Aida R.El concierto de campanas de Llorenç Barber causa admiración y alarma2004
  Ajuntament de CastellóMás de tres mil escolares subirán al campanar con motivo del 400º aniversario del Fadrí2004
  Alumnes de Sisé de Primària del CEIP Marià Galí (Terrassa)Els oficis tradicionals al Pessebre - Els campaners2004
  Andalucía 24 horasLa Diputación de Cádiz cede la campana de la Institución Provincial al convento de Santo Domingo2004
  ANÓNIMOGranizo: campanas contra el pedrisco2004
  ANÓNIMOGranizo: campanas contra el pedrisco2004
  ANTEQUERA, P.La recuperación de los toques2004
  ARAZO, María ÁngelesAlegre 'Ding Dong'2004
  ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL CASTELL - GELIDALes campanes: la veu del temps2004
  ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL CASTELL - GELIDALes campanes: la veu del temps2004
  ATRIUM CONSTRUCTIONCampaniste: la nouvelle identité d'un métier millénaire2004
  Ayuntamiento de la La NucíaFinaliza la rehabilitación de la ermita de San Rafael con la instalación de las campanas restauradas2004
  Ayuntamiento de SonejaSoneja recibirá 6.000 euros para restaurar sus campanas2004
  Ayuntamiento de SonejaSoneja recibirá 6.000 euros para restaurar sus campanas2004
  BALLÚS CASÓLIVA, GlòriaLa Música a la col·legiata basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa: 1714-1808 - Referències de campanar, campanes, campaners i tocs2004
  Barriodelcarmen.netLa torre del Micalet (el Miguelete)2004
  BELDA MARTÍNEZ, A; CASTELLÓ MORA, J; MATAIX BLANQUER, A; MIRA CALATAYUD, FJ;SEMPERE MARTÍNEZ,M; VAÑÓIglesia Parroquial de Banyeres de Mariola2004
  BELDA MARTÍNEZ, A; CASTELLÓ MORA, J; MATAIX BLANQUER, A; MIRA CALATAYUD, FJ;SEMPERE MARTÍNEZ,M; VAÑÓIglesia Parroquial de Banyeres de Mariola2004
  BELDA MARTÍNEZ, A; CASTELLÓ MORA, J; MATAIX BLANQUER, A; MIRA CALATAYUD, FJ;SEMPERE MARTÍNEZ,M; VAÑÓIglesia Parroquial de Banyeres de Mariola2004
  BERTRAN, JosepRestauran las campanas del templo de Agramunt2004
  BLESA.INFOLas campanas de la iglesia de la Santa Cruz en Blesa2004
  BODETDepuis 1868, notre passion du patrimoine est présent dans 25.000 clocehrs en France2004
  BOIX, EmiliFestes i fires2004
  BOLUFER MARQUÉS, JoaquimLes campanes de Santa Llúcia2004
  BORRAJO, V.Convocarán un concurso de ideas para construir el nuevo campanario de Murla2004
  BORRULL, VicentLas voces del bronce del Fadrí recordaron ayer sus 400 años2004
  BOSELLI, AngeloIl baby-campanaro di Molini2004
  BOSELLI, AngeloIl baby-campanaro di Molini2004
  Butlletí d'ArtesaniaCampaner, fabricació de campanes: un ofici artesà en perill de desaparèixer2004
  Butlletí d'ArtesaniaCampaner, fabricació de campanes: un ofici artesà en perill de desaparèixer2004
  C. CUBELLS, AdelaLa iglesia de Guadassèquies exhibe las campanas restauradas2004
  CAMPANEROS UTRERANOSTradición viva2004
  CAMPANEROS UTRERANOSTradición viva2004
  CAMPANEROS UTRERANOSTradición viva2004
  CAMPANEROS UTRERANOSTradición viva2004
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAEl Campanomòbil2004
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAEl Campanomòbil2004
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAEl Campanomòbil2004
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAEl Campanomòbil2004
  CAMPANERS DE LA MILAGROSA120 aniversario de las campanas de la Milagrosa2004
  Canfali Marina AltaLa campana grande de la iglesia Sant Bertomeu deja de voltear por el mal estado de la cubierta2004
  CARRASCO, RicardoUn taller palentino se encarga de afinar las campanas de La Almudena para la boda2004
  CASADO, AnnaEl campanar d´Esparreguera va recuperar ahir les seves dues venerables campanes, desallotjades amb motiu de les obres de restauració del campanar2004
  CASADO, AnnaEl campanar d´Esparreguera va recuperar ahir les seves dues venerables campanes, desallotjades amb motiu de les obres de restauració del campanar2004
  CASTELLA , MilagrosDe sacristán/campanero a la era electrónica2004
  CASTELLA , MilagrosDe sacristán/campanero a la era electrónica2004
  CENTRO VIRTUAL CERVANTESIntroducción a la colección de relojes del Patrimonio Nacional2004
  CHAVIRA CÁRDENAS, Jesús CarlosLas campanas alzaron su canto2004
  CHAVIRA CÁRDENAS, Jesús CarlosLas campanas alzaron su canto2004
  CITY OF KINGSTONBy-Law Number 2004-52. A By-Law To Regulate Noise2004
  CLAVEL, AnaLa Castigada de Catedral2004
  CLOCK-O-MATICEen zalig kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar2004
  COL·LECTIU VALL DE VERNISSALes campanes i el riu-rau de Ròtova, sense subvenció2004
  CRIADO, P.Las grietas del campanario de Pinet obligan a hacer otro nuevo2004
  DE MELLO, AnthonyHe dejado mi yo – Cuento2004
  DEL PON, JoséLas ocho de San Millán2004
  DIARIO DE LEÓNMás de cuarenta campaneros toman parte en un concurso en Burgos2004
  DIARIO DE LEÓNMás de cuarenta campaneros toman parte en un concurso en Burgos2004
  DIARIO DE LEÓNMás de cuarenta campaneros toman parte en un concurso en Burgos2004
  DIARIO DE LEÓNMás de cuarenta campaneros toman parte en un concurso en Burgos2004
  DIARIO DE VALENCIALas campanas de la iglesia de San Isidro recuperan su ubicación y sonido original2004
  DOMINGO, J.Cultura invierte 6.000 euros en la restauración de la campana «María Asunción» de Vilafranca2004
  EFE"La campana es una obra de arte que pervivirá en el tiempo", señala Revilla2004
  EFELa «Naumaquia» de Llorenç Barber reúne a 30.000 personas en el Fòrum 20042004
  EL COMERCIOLas campanas de Quito vuelven a sonar esta noche2004
  EL VOLE DIGITALLa Torre Mudéjar y su renovada imagen2004
  EL VOLE DIGITALLa Torre Mudéjar y su renovada imagen2004
  ELECTRO RECAMP S. L.el placer del buen sonido2004
  ESGLÉSIA DE SANTA MARIAEl Cant de la Sibil·la - Acte litúrgic en temps d'advent2004
  EUROPA PRESSCinco de las campanas de La Almudena retornarán al templo a finales de marzo ya "entonadas" para la boda real2004
  EUROPA PRESSFallece un hombre en Utrera tras caer desde la torre de una parroquia mientras volteaba una campana2004
  FERRÀ i MARTORELL, MiquelEn Figuera; tres rellotges i tres campanes (1436)2004
  FERRÁNDIZ, VicenteEl Ayuntamiento aporta 128.000 € para terminar la reforma de la torre de la iglesia2004
  FERRANDO, IsabelLa "Bertomeua" no volteará por el deterioro del campanario de San Bartolomé de Xàbia2004
  FERRANDO, IsabelXàbia acometerá obras de urgencia en el campanario de San Bartolomé2004
  FERRANDO, IsabelLas campanas de Murla repican en el suelo desde 1990 porque siguen sin campanario2004
  FONOLLOSA, EmiliEl campanario de Vinaròs quiere recupera su imagen de torre medieval de defensa2004
  FONOLLOSA, EmiliEl campanario de Vinaròs quiere recupera su imagen de torre medieval de defensa2004
  GARGUREVICH, JuanPregoneros y campanas en el Perú virreinal2004
  GASCO, J. I.Campana sobre San Asensio2004
  Gaseta Matadepera Acció CulturalCentenari del campanar de l'Església de Sant Joan2004
  GENERALITAT VALENCIANAComienza la restauración de la campana ´Rauxa´ de Ontinyent2004
  GÓMEZ, Francisco (INDUSTRIAS MANCLÚS)Memoria de los trabajos realizados - Parroquia de la Santísima Trinidad de Casas Altas2004
  GÓMEZ, Francisco (INDUSTRIAS MANCLÚS)Memoria de los trabajos realizados - Parroquia de la Santísima Trinidad de Casas Altas2004
  GONZÁLEZ ECHEGARAY, Mª del CarmenCampanas de Cantabria2004
  GONZÁLEZ ECHEGARAY, Mª del CarmenCampanas de Cantabria2004
  GORDON, NoahLas campanas de Londres2004
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSBenedicció de les campanes de Sant Francesc d'Assís - Cullera2004
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSConvocatòria de Junta Extraordinària i Enquesta - Caudete (26/06/2004)2004
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSConcert de campanes del 725 Aniversari2004
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANSConcert de campanes del 725 Aniversari2004
  GUINDO, DanielEl arte de las horas2004
  GUINDO, DanielEl arte de las horas2004
  INSTITUT EUROPÉEN ART CAMPANAIREFaire part du décès de Jean-Claude Salles, Régisseur Géneral de l'Institut2004
  INSTITUT EUROPÉEN ART CAMPANAIREL'IEAC Midi-Pyrénées vos présente ses meilleurs voeux pour 20042004
  IVORRA CHORRO, SalvadorEstudio mecánico del volteo de campanas2004
  J. A. Z.Una actuación de emergencia sellará las grietas del campanario de San Carlos de Ontinyent2004
  J. A. Z.Una actuación de emergencia sellará las grietas del campanario de San Carlos de Ontinyent2004
  J. A. Z.Una actuación de emergencia sellará las grietas del campanario de San Carlos de Ontinyent2004
  J. B. I.Las campanas de Saldaña, izadas en la catedral de La Almudena2004
  LA MAÑANALes sessions de ball centren la celebració a Vilanova de Meià2004
  La VerdadEl público podrá tañer el martes las campanas de la iglesia de Santa Lucía2004
  Levante - El Mercantil ValencianoPatrimonio adjudica en Ayódar la reforma de la torre campanario de los Dominicos2004
  LLOP i ÁLVARO, FrancescLes campanes de Bocairent2004
  LLOP i BAYO, FrancescIntervenciones en campanarios y otros espacios sonoros2004
  LLOP i BAYO, FrancescGegants de pedra i crits de Déu2004
  LLOP i BAYO, FrancescNotes per al concurs d´idees per a l´edificació d´un campanar a la Comunitat Valenciana / Notas para el concurso de ideas para la edificación de un campanario en la Comunidad Valenciana2004
  LLOP i BAYO, FrancescBenedicció de les campanes restaurades de Sant Andreu2004
  LLOP i BAYO, FrancescEl més alt instrument sonor2004
  LLOP i BAYO, FrancescPasión, muerte, ¿resurrección? de los toques de campanas tradicionales2004
  LLOP i BAYO, FrancescPasión, muerte, ¿resurrección? de los toques de campanas tradicionales2004
  LLOP i BAYO, FrancescCurset d'introducció als tocs de campanes de la Comunitat Valenciana2004
  LÓPEZ, EmilioLas campanas ya están de nuevo en la torre de Santo Domingo2004
  LÓPEZ, EmilioLas campanas vuelven mañana al convento de Santo Domingo2004
  M. C.Un concierto de campanas inauguró los actos conmemorativos del Corpus Christi2004
  M. C.Un concierto de campanas inauguró los actos conmemorativos del Corpus Christi2004
  M. C.Un concierto de campanas inauguró los actos conmemorativos del Corpus Christi2004
  Madreadmirable.comSolemnidad de santa María, Madre de Dios2004
  Madreadmirable.comSolemnidad de santa María, Madre de Dios2004
  MANCLÚS CAMPANAS Y RELOJESles desea una feliz navidad2004
  MARCO, LuisaSan Isidro volverá a vibrar2004
  MARCOS VÁZQUEZ, CándidoLas campanas de Fresno2004
  MARTINELL i BRUNET, CésarLa Restauració del campanar de la Seu Vella de Lleida (1940)2004
  MORATALLA, P.Finaliza la restauración de las campanas de San Isidro2004
  MORENO, IsabelLa parroquia Nuestra Señora de los Ángeles de Silla recupera sus cinco campanas2004
  N. M. B.Las tres campanas de la iglesia de Soneja vuelven al templo tras su restauración2004
  N. M. B.Las tres campanas de la iglesia de Soneja vuelven al templo tras su restauración2004
  OLIVER, Juan; BALLESTER OLMOS, Jose Fco.Paiporta, una ciudad, una iglesia y sus gentes2004
  Paraula / Iglesia en ValenciaL'Alcúdia - Bendición de dos nuevas campanas de la parroquia2004
  PARROQUIA VALLE DE GUADALUPELas campanas del Valle de Guadalupe2004
  PEDRALS, JoanLas Campanas en Cataluña2004
  PEDRALS, JoanLas Campanas en Cataluña2004
  PERNAS, RamónCampanas2004
  PERNAS, RamónCampanas2004
  PRATS, CarlosLa dirección General de Patrimonio subvenciona con 600 euros la restauración de las campanas de Santa María2004
  PRATS, XescuLa campana restaurada en Alemania vuelve a la torre de la catedral2004
  Radiorabel.comCampana2004
  Radiorabel.comCampana2004
  Radiorabel.comCampana2004
  Radiorabel.comCampana2004
  Radiorabel.comCampana2004
  REDACCIÒNBendicen una campana de 1.000 kg en las fiestas mayores2004
  REDACCIÓNLa Torre del Miguelete2004
  REDACCIÓNLa Torre del Miguelete2004
  REDACCIÒNLa restauración del campanario de la iglesia San José de Gandia concluirá en noviembre2004
  REDACCIÒNGuadasséquies recupera las campanas de la Esperanza2004
  RELOJES PALLÁSCarpeta para los clientes2004
  RIVERA ROUCO, EnriqueOs toques das campás en As Pontes2004
  SARTI, GabrieleDemande d'information2004
  Sierra de MadridHoy, de campanas2004
  Sierra de MadridHoy, de campanas2004
  SIERRA, BegoñaEl Fadrí voltea sus campanas de 400 años2004
  SIERRA, BegoñaEl Fadrí voltea sus campanas de 400 años2004
  TÉLLEZ, Carmen115 campanas vibran en un libro. 11 de Abril, Quito 2004
  TerraLa Almudena se viste de gala para albergar la boda del siglo2004
  TORDERA, AmparoLa campana que avisa de peligros en Ontinyent será restaurada2004
  TORREJÓN, Ch.Soneja restaurará las campanas de la iglesia parroquial gracias a una ayuda del Consell2004
  TORREJÓN, CheloLa limpieza en la campana de Soneja fecha su fundición en 12502004
  UTRERA DIGITALMuere José Pérez Cela cuando volteaba las campanas de Santa María2004
  VADILLO, ElenaDos antiguos campaneros de Burgos ofrecerán una exhibición en Miranda2004
  VERA, DavidLes campanes del Pinós2004
  VERA, DavidLes campanes del Pinós2004
  VERA, DavidLes campanes del Pinós2004
  VERA, DavidLes campanes del Pinós2004
  Web Oficial del Turismo de la Comunitat ValencianaCampanas al vuelo en Castellón2004
  WILCOX, NicholasDolmenes y campanas2004
  WILCOX, NicholasDolmenes y campanas2004
  A. G.«El Manuel» tardará dos horas en bajar de lo alto del Micalet2005
  ABIETAR ZAHONERO, J.La campana Santa Águeda volverá a sonar en Ontinyent después de un año2005
  Agencia VERITASFrancesc Llop, antropólogo y experto en campanas: ´Las campanas son la única voz viva que queda del pasado´2005
  Ajuntament de ValènciaCampanas de la Catedral2005
  Ajuntament de ValènciaCampanas de la Catedral2005
  ALBO, J.Dos agujas para la torre2005
  ALEGRÍA MELLADO, Eleuterio¿Por quién doblan las campanas?2005
  ALFARO, BerthaOficio de martillo y metal2005
  AMURRIOII Kanpai Kontzertua - Kanpairen Galdaketa / II Concierto de campanas - Fundición de campana2005
  AMURRIOII Kanpai Kontzertua - Kanpairen Galdaketa / II Concierto de campanas - Fundición de campana2005
  ANDRÉS FERREIRA, M.Un valenciano elabora el primer inventario de campanas de las catedrales de España2005
  ANDRÉS FERREIRA, M.Un valenciano elabora el primer inventario de campanas de las catedrales de España2005
  ANÒNIMCampanes de Benilloba2005
  AVANBajan las cinco campanas de la iglesia de Tuéjar, del siglo XVIII, para ser restauradas2005
  AVANMonseñor García-Gasco bendijo en Tuéjar las campanas restauradas de la parroquia2005
  BAUTISTACampanas llenas de recuerdos2005
  BELLIDO MUÑOZ, Juan PabloEl silencio de Santiago2005
  BENAVENTE ANINAT, Dra. María AntoniaLa Concepción de la Muerte y el Funeral en Chile2005
  BIERGA, RebecaEl señor de las campanas2005
  BIMM-BAMMBimm-Bamm csoport2005
  BUIGUES METOLA, MarcosLes campanes de Sant Bertomeu2005
  BUIGUES METOLA, MarcosLes campanes de Sant Bertomeu2005
  CAMPANAS QUINTANAPublicidad por Internet2005
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAExposición y charla con motivo de la Semana Cultural de Soneja (09/07/2005)2005
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAExposición y charla con motivo de la Semana Cultural de Soneja (09/07/2005)2005
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAActa de la Junta General Constitutiva (04/04/2005)2005
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIATocs per la mort del Papa en la Catedral de València2005
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIACampanas, campaneros y toques2005
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIACampanas, campaneros y toques2005
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAToques manuales de campanas en honor de Santa María de Jesús2005
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAConferencia y exposición en Soneja2005
  CAMPANERS DE SOLSONAConcert de campanes2005
  CAÑELLAS, Miquel S.El rellotge de l'Ajuntament de Vic2005
  CAÑELLAS, Miquel S.El rellotge de l'Ajuntament de Vic2005
  CASALS ALEXANDRI, RicardCampana de Sant Mateu2005
  CASALS ALEXANDRI, RicardCampana de Sant Mateu2005
  CERDÀ i BALLESTER, JosepMontesa restaurará la campana mayor de la torre de la iglesia2005
  CIVERA, MíriamLa iglesia de Tuéjar descuelga sus campanas para rehabilitarlas2005
  COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIESPROBELL Maintenance and Protection of Bells2005
  COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIESPROBELL Maintenance and Protection of Bells2005
  COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIESPROBELL Maintenance and Protection of Bells2005
  COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIESPROBELL Maintenance and Protection of Bells2005
  COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIESPROBELL Maintenance and Protection of Bells2005
  COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIESPROBELL Maintenance and Protection of Bells2005
  CONCIERTO DE CAMPANASSignum2005
  CONCIERTO DE CAMPANASSignum2005
  CONCIERTO DE CAMPANASSignum2005
  CONCIERTO DE CAMPANASSignum2005
  CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTORDE de 5 d'abril de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a la restauració de campanes i les seues instal·lacions tradicionals a la Comunitat Valenciana. [2005/Q4160]2005
  CORRAL, SergioCampanas a ritmo de móvil2005
  CORRESA, IgnasiBenedicció de la "Puríssima" de Petrés2005
  CORRESA, IgnasiBenedicció de la "Puríssima" de Petrés2005
  DASÍ, AdaMassanassa recupera el campanario que fue destruido durante la guerra civil2005
  DASÍ, AdaMassanassa recupera el campanario que fue destruido durante la guerra civil2005
  DÍAZ SOTERO, PalomaLa Comunidad de Madrid mantiene el homenaje con campanadas, pese al malestar de numerosas víctimas2005
  DIPUTACIÒN PROVINCIAL DE BURGOSMuestra provincial de campaneros 20052005
  DUBÓN, MaríaLas campanas2005
  DUBÓN, MaríaCampanas2005
  DUBÓN, MaríaCampanas2005
  DUBÓN, MaríaLas campanas2005
  DUBÓN, MaríaLas campanas2005
  ECATAttention Orologio Punt4 - Orologio Afafa8 Beta8 Sirio12 Cronos20 - Orologio Cosmo4002005
  ECATManuale Utente Punto42005
  ECAT OROLOGITagliando di Controllo - Certificato di Garanzia2005
  EFECultura destina 300.000 euros para restaurar la iglesia de San Nicolás2005
  EFEMulta de 600 euros a un santero por tocar "en exceso" unas campanas2005
  EL SIGLO DE DURANGOEliminan tradición, se esfuma Beatriz2005
  ELMUNDO.ES - EFEVíctimas del 11-M no quieren que la Comunidad de Madrid haga sonar las campanas a las 7.37 del día 112005
  ESTRADA, Gregori M.Les campanes de Montserrat2005
  Europa PressFrancesc Llop farà l´inventari de campanes de catedrals d´Espanya2005
  Europa PressFrancesc Llop farà l´inventari de campanes de catedrals d´Espanya2005
  EUROPA PRESSUna grua col•locarà demà les cinc campanes de la parròquia de Toixa després de la seua restauració2005
  EUROPA PRESSOcho campanas de la Catedral en restauración estarán listas para Navidad2005
  F. PEÑA, Jessica«El Manuel» deja El Micalet por primera vez en 400 años2005
  FRANK, MarkThe Evolution Of Tower Clock Movements And Their Design Over The Past 1000 years2005
  GARCÍA GARCÍA, Mª TeresaToque de campana2005
  GARCÍA GARCÍA, Mª TeresaToque de campana2005
  GARCÍA GARCÍA, Mª TeresaToque de campana2005
  GARCÍA, BelénRelleu abre las puertas del Museo Etnológico que recrea su historia2005
  GARCÍA, BelénRelleu abre las puertas del Museo Etnológico que recrea su historia2005
  GARCÍA, CatalinaEl lenguaje de las campanas2005
  GIMÉNEZ ARBUÉS, Chesús Á.Torre de San Pedro (Ayerbe)2005
  GIMÉNEZ ARBUÉS, Chesús Á.Torre de San Pedro (Ayerbe)2005
  GIMÉNEZ ARBUÉS, Chesús Á.Toques de campana en Ayerbe2005
  GIMÉNEZ ARBUÉS, Chesús Á.Toques de campana en Ayerbe2005
  HERNÁNDEZ PÉREZ, Cristian GeovanniInvestigación sobre el templo católico de San Pedro Nonualco2005
  HERNÁNDEZ PÉREZ, Cristian GeovanniInvestigación sobre el templo católico de San Pedro Nonualco2005
  HERNÁNDEZ PÉREZ, Cristian GeovanniInvestigación sobre el templo católico de San Pedro Nonualco2005
  JORNET, RaúlEl campanario de Atzeneta d’Albaida recupera los cuatro bronces tras su restauración2005
  La NazioneOgnuna ha il suo nome2005
  La Nueva EspañaTimadores de campanario2005
  La Opinión de MálagaProyectan la restauración de las campanas de la Catedral2005
  LAGER, GuillermoLlorenç Barber. Música y tecnología en Aielo2005
  LARA, P.Dos campanas de la Catedral serán sustituidas por réplicas2005
  LARA, P.Dos campanas de la Catedral serán sustituidas por réplicas2005
  Las ProvinciasPromoción de parte del patrimonio2005
  LAS PROVINCIASColocan la campana de Ontinyent que se cayó2005
  Levante - El Mercantil ValencianoUna campana de 400 anys baixa per primera vegada del Miquelet2005
  LLOP i BAYO, FrancescIN MEMORIAM: JOSÉ MARÍA REY DE ARTEAGA2005
  LLOP i BAYO, FrancescUna nova mirada al Campanar: la baixada del Manuel i la documentació de la torre2005
  LLOP i BAYO, FrancescNova campana major de Sant Jaume de la Pobla de Vallbona2005
  LLOP i BAYO, FrancescIN MEMORIAM: JOSÉ MARÍA REY DE ARTEAGA2005
  LOZA, S.El plazo de ejecución de los trabajos es de diez meses y la inversión se distribuirá en dos anualidades2005
  LUQUE, José MaríaSantiago dará las horas vía satélite2005
  Malagaes.comLas campanas de la Catedral de Málaga serán restauradas a partir de este jueves2005
  MARTÍN, RosaUn total de 1.186 campanas repican en Bizkaia2005
  MARTÍN, RosaUn total de 1.186 campanas repican en Bizkaia2005
  MIRA, MónicaLos vecinos descubren varios secretos del toque de campanas2005
  MOJICA PATIÑO, José AlbertoSaúl Tristancho es el último campanero de Nobsa (Boyacá)2005
  MOJICA PATIÑO, José AlbertoSaúl Tristancho es el último campanero de Nobsa (Boyacá)2005
  MURILLO, ÁngelaLa restauración de las campanas de la Catedral que propone un experto costaría 150.000 Euros2005
  MUSEU D'HISTÒRIA DE GIRONAQuan les campanes parlaven2005
  PALAZUELOS, CésarLa conselleria promueve un concurso de ideas para el nuevo campanario de Murla2005
  PANELLA, M. CarmeCampanes, campanars i campaners2005
  Panorama ActualLa catedral de Valencia celebra con una campanada el aniversario de la Seo2005
  Patronat Pro Restauració Església Vella i el seu entornXert: Campanas de l´ Església Vella2005
  Patronat Pro Restauració Església Vella i el seu entornXert: Campanas de l´ Església Vella2005
  PINEDO, JorgeLa torre de moros y cristianos2005
  RAMÍREZ, A.Roban la campana de la ermita de Benifairó de les Valls2005
  Real Sociedad de Amigos del País de ValenciaConferencia "La Cultura de la Campana"2005
  Real Sociedad de Amigos del País de ValenciaConferencia "La Cultura de la Campana"2005
  REDACCIÒNRepique de campanas por las víctimas de los atentados del 11-M2005
  REDACCIÒNEl reconstruido campanario será inaugurado el domingo2005
  REDACCIÒNUna grúa baja una campana del Miguelete para su restauración2005
  RIUS FERRÚS, Josep AntoniEl Patrimonio Cultural de Grávalos2005
  RIUS FERRÚS, Josep AntoniEl Patrimonio Cultural de Grávalos2005
  RODRÍGUEZ, V.La campana que toca el "cierre de murallas" baja del Miguelete por primera vez en 400 años2005
  RODRÍGUEZ, V.La campana del Miguelete recupera el sonido de hace 400 años tras su limpieza2005
  RODRÍGUEZ, V.La campana del Miguelete recupera el sonido de hace 400 años tras su limpieza2005
  ROMASANTA, A. M.Nuevos tiempos en la catedral2005
  ROMASANTA, A. M.Nuevos tiempos en la catedral2005
  ROTS, Adolph; DE HOLE, HarrySo menichmael ghij hoort den helderen clockenslach2005
  RUBIO HEREDIA, AlfredoEl Santisimo Cristo del Rayo2005
  RUIZ QUINTANO, IgnacioCampanas2005
  SALCEDO, AlmudenaCampanario digital2005
  SALCEDO, AlmudenaCampanario digital2005
  San Román - Sonería MonumentalInforme sobre la restauración del reloj de la parroquia de Grávalos2005
  SANCHIS, RamónLas campanas del Micalet repicaron una hora para honrar al nuevo Pontífice2005
  SÒRIA i GARCIA, Joan MiquelUna aproximació històrica a les campanes de Mislata2005
  SÒRIA i GARCIA, Joan MiquelUna aproximació històrica a les campanes de Mislata2005
  SÒRIA i GARCIA, Joan MiquelUna aproximació històrica a les campanes de Mislata2005
  TERÁN, S.Dos campanas nuevas para el viejo reloj del Ayuntamiento tarifeño2005
  TERÁN, S.Dos campanas nuevas para el viejo reloj del Ayuntamiento tarifeño2005
  TERÁN, S.Dos campanas nuevas para el viejo reloj del Ayuntamiento tarifeño2005
  Terra ActualidadUna docena de campaneros se reúnen en Burgos en la fase final del concurso de toques2005
  Terra ActualidadViejas campanas salmantinas sonarán en concierto para la Cumbre2005
  Terra ActualidadUna docena de campaneros se reúnen en Burgos en la fase final del concurso de toques2005
  Terra ActualidadUna docena de campaneros se reúnen en Burgos en la fase final del concurso de toques2005
  Terra ActualidadUna docena de campaneros se reúnen en Burgos en la fase final del concurso de toques2005
  Terra ActualidadUna docena de campaneros se reúnen en Burgos en la fase final del concurso de toques2005
  Terra ActualidadUna docena de campaneros se reúnen en Burgos en la fase final del concurso de toques2005
  Terra ActualidadUna docena de campaneros se reúnen en Burgos en la fase final del concurso de toques2005
  Terra ActualidadUna docena de campaneros se reúnen en Burgos en la fase final del concurso de toques2005
  20 minutosEl Manuel, ya en casa2006
  2001 TÉCNICA Y ARTESANÍAPropuesta de un carillón de 25 campanas para la población de Xàtiva2006
  A MAN AND HIS MUSICUnas campanas tubulares made in Spain2006
  A. P. F.Xàbia quiere reparar su campanario para que «La Grossa» toque en la visita del Papa2006
  A. P. F.Xàbia quiere reparar su campanario para que «La Grossa» toque en la visita del Papa2006
  A. P. F.Luz verde a la rehabilitación integral de la iglesia de Sant Bertomeu de Xàbia2006
  A. P. F.Luz verde a la rehabilitación integral de la iglesia de Sant Bertomeu de Xàbia2006
  A. P. F.Hallan en una nueva excavación en la Plaça de l´Església fragmentos de cerámica del XIII2006
  A. P. F.Encuentran restos del molde en el que se fundió una antigua campana de Sant Bertomeu en Xàbia2006
  A. P. F.Luz verde a la rehabilitación integral de la iglesia de Sant Bertomeu de Xàbia2006
  ABCVarias iglesias participan hoy en el concierto «Campanas en la noche»2006
  ABC.esConcierto de campanas, festival medieval y VII Corpus de Música Antigua para el fin de semana2006
  ADÁN, CristinaRepique de campanas a golpe de móvil2006
  ADÁN, CristinaRepique de campanas a golpe de móvil2006
  ADÁN, CristinaRepique de campanas a golpe de móvil2006
  ADÁN, CristinaRepique de campanas a golpe de móvil2006
  Agencia VeritasCatalanes viajan a Alemania para la fundición de las campanas de Sant Joan de les Abadesses2006
  Agencia VeritasCatalanes viajan a Alemania para la fundición de las campanas de Sant Joan de les Abadesses2006
  ALBERO, ELa iglesia de Santa María de Ontinyent ya tiene 12 campanas y supera al Micalet2006
  Alejandro PLÀLlorenç Barber ofrecerá el concierto inaugural del prestigioso festival de Salzburgo2006
  Alhambra de GranadaTorre de la Vela2006
  Alhambra de GranadaTorre de la Vela2006
  AMURRIOIII Kanpai Konzertua - Concierto de campanas y Concierto Inaugural del Carillón2006
  Antena 3 NoticiasRestaurada una de las campanas de la catedral de Valencia2006
  ARMAS, RocíoLa Catedral tendrá la mayor campana de volteo del mundo2006
  Asociación Murciana de Amigos del Ferrocarril (A. M. A. F.)Campana de andén2006
  ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA FORMACIÓN EN CASTILLA-LA MANCHAMemoria del proyecto Las campanas del SACAM2006
  ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO RELOJÍSTICO ESPAÑOL & OFICIO DE RELOJEROSDetalle para una ficha eficaz2006
  ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO RELOJÍSTICO ESPAÑOL & OFICIO DE RELOJEROSDetalle para una ficha eficaz2006
  ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO RELOJÍSTICO ESPAÑOL & OFICIO DE RELOJEROSInforme preliminar - Reloj de Herrero del siglo XVIII2006
  ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO RELOJÍSTICO ESPAÑOL & OFICIO DE RELOJEROSInforme preliminar - Reloj de Herrero del siglo XVIII2006
  ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO RELOJÍSTICO ESPAÑOL & OFICIO DE RELOJEROSCriterios de restauración2006
  AVANUn centenar de campanas valencianas celebran su onomástica en honor a San José2006
  AVANLa parroquia de San Nicolás de Valencia repara sus seis campanas para la visita del Papa2006
  AVANLa parroquia de San Nicolás de Valencia repara sus seis campanas para la visita del Papa2006
  AVANLas cuatro campanas de la iglesia de San Juan de la Cruz de Valencia voltearán mañana por primera vez desde 19362006
  AVAN60 campaneros valencianos ensayan el volteo general con el que recibirán al Papa2006
  AVAN60 campaneros valencianos ensayan el volteo general con el que recibirán al Papa2006
  AVANLa campana "El Manuel" del Miguelete regresa mañana a la Catedral de Valencia tras su restauración2006
  AVANEl volteo general de las campanas del Miguelete para recibir al Papa alcanzará una intensidad de más de 120 decibelios2006
  AVANEl volteo general de las campanas del Miguelete para recibir al Papa alcanzará una intensidad de más de 120 decibelios2006
  AVANLos campaneros de Valencia reciben hoy al Papa con un volteo general que alcanzará los 120 decibelios en el Miguelete2006
  AVANEl arzobispo de Valencia bendice mañana en Higueruelas la restauración del campanario parroquial2006
  AVANEl arzobispo de Valencia bendice mañana en Higueruelas la restauración del campanario parroquial2006
  AVANUn matrimonio valenciano recorre las Catedrales de España para inventariar 1000 campanas en sus torres2006
  AVANUna grúa sube hoy seis campanas y cuatro pináculos de piedra a la torre de la parroquia de San Nicolás de Valencia2006
  AVANUn matrimonio valenciano recorre las Catedrales de España para inventariar 1000 campanas en sus torres2006
  AVAN46 campanas voltearán mañana simultáneamente en Ontinyent en honor a la Inmaculada2006
  AVAN46 campanas voltearán mañana simultáneamente en Ontinyent en honor a la Inmaculada2006
  AVAN46 campanas voltearán mañana simultáneamente en Ontinyent en honor a la Inmaculada2006
  AVANUn foro internacional de la UNESCO en Corea sobre tradiciones aborda los toques manuales de campanas de Valencia2006
  AVANUn foro internacional de la UNESCO en Corea sobre tradiciones aborda los toques manuales de campanas de Valencia2006
  AVANUn foro internacional de la UNESCO en Corea sobre tradiciones aborda los toques manuales de campanas de Valencia2006
  AVANUn foro internacional de la UNESCO en Corea sobre tradiciones aborda los toques manuales de campanas de Valencia2006
  AVANUn foro internacional de la UNESCO en Corea sobre tradiciones aborda los toques manuales de campanas de Valencia2006
  AVANUn foro internacional de la UNESCO en Corea sobre tradiciones aborda los toques manuales de campanas de Valencia2006
  AVANUn foro internacional de la UNESCO en Corea sobre tradiciones aborda los toques manuales de campanas de Valencia2006
  AVANUn foro internacional de la UNESCO en Corea sobre tradiciones aborda los toques manuales de campanas de Valencia2006
  AVANUn foro internacional de la UNESCO en Corea sobre tradiciones aborda los toques manuales de campanas de Valencia2006
  AVANUn foro internacional de la UNESCO en Corea sobre tradiciones aborda los toques manuales de campanas de Valencia2006
  AVANUn foro internacional de la UNESCO en Corea sobre tradiciones aborda los toques manuales de campanas de Valencia2006
  AYUNTAMIENTO DE HELLÍNConcierto con motivo de la restauración de las campanas de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Hellín2006
  AYUNTAMIENTO DE VALDEMOROVuelven a repicar en Valdemoro2006
  Ayuntamiento de ValdemoroValdemoro restaura las campanas de su iglesia parroquial2006
  BASÍLICA DE SAN ANTONIOECCE CRUCEM DOMINI2006
  BATISTA, J.La parroquia de San Nicolás vuelve a repicar2006
  BATISTA, J.Campana sobre campana, pero un poco menos2006
  BAUTISTAVolteo general de campanas en internet2006
  BELENGUER, VicenCampanas en la última planta del Miguelete2006
  BELENGUER, VicenCampanas en la última planta del Miguelete2006
  BELENGUER, VicenCampanas en la última planta del Miguelete2006
  BENITO, J. J.Más de 100 personas visitan el campanario de Vinaròs2006
  BERTRAN, JosepEl Ayuntamiento actúa de urgencia en el campanario inclinado de Vilagrassa2006
  BUIGUES METOLA, MarcosValoración patrimonial y turística de la torre del Micalet2006
  BUIGUES METOLA, MarcosValoración patrimonial y turística de la torre del Micalet2006
  BUIGUES METOLA, MarcosValoración patrimonial y turística de la torre del Micalet2006
  BUIGUES METOLA, MarcosValoración patrimonial y turística de la torre del Micalet2006
  BUIGUES METOLA, MarcosValoración patrimonial y turística de la torre del Micalet2006
  BURRIEL, José-AntonioCampanas y pastores2006
  CABALLERO, JavierEl sonido de Nochevieja viene de Palencia2006
  CABALLERO, JavierEl sonido de Nochevieja viene de Palencia2006
  CABALLERO, JavierEl sonido de Nochevieja viene de Palencia2006
  CABALLERO, JavierEl sonido de Nochevieja viene de Palencia2006
  CABALLERO, JavierEl sonido de Nochevieja viene de Palencia2006
  CABALLERO, JavierEl sonido de Nochevieja viene de Palencia2006
  CABALLERO, JavierEl sonido de Nochevieja viene de Palencia2006
  CABALLERO, JavierEl sonido de Nochevieja viene de Palencia2006
  CABALLERO, JavierEl sonido de Nochevieja viene de Palencia2006
  CABALLERO, JavierEl sonido de Nochevieja viene de Palencia2006
  CABALLERO, JavierEl sonido de Nochevieja viene de Palencia2006
  CABALLERO, JavierEl sonido de Nochevieja viene de Palencia2006
  CABALLERO, JavierEl sonido de Nochevieja viene de Palencia2006
  CABALLERO, JavierEl sonido de Nochevieja viene de Palencia2006
  CABALLERO, JavierEl sonido de Nochevieja viene de Palencia2006
  CAMPANERS DE CAMPANARcampanes de campanar: la veu del temps2006
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIARestaurada la campana mayor de Alcublas2006
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAConcert de campanes al campanar de Sant Joan de la Creu de València2006
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIARestaurada la campana mayor de Alcublas2006
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAActa de la Junta General Ordinària (04/02/2006)2006
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAEl Manuel torna a casa2006
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAConcert de campanes al campanar de Nostra Senyora de l´Anunciació d´Aldaia (25-11-2006)2006
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAConcert de campanes al campanar dels Sants de la Pedra de Carpesa (18-11-2006)2006
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAConcert de campanes al campanar de Sant Cristòfol de Picassent (02/12/2006)2006
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAEl campanario de Soneja, completado2006
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAAltres enllaços de campanes2006
  Campaners de MorvedreCampaners de Morvedre en el Mercado Medieval de Sagunt2006
  Campaners de MorvedreCampaners de Morvedre en el Mercado Medieval de Sagunt2006
  Campaners de MorvedrePrograma de repics i tocs de les campanes de Santa Maria de Sagunt per a la festa de la Mare de Déu del Bon Succés2006
  Campaners de MorvedreCampaners al Mercat Medieval de Sagunt2006
  CANCIONERO.NET"Voces de Campanas" para celebrar la llegada de la Navidad2006
  CARDA, JosepPatrimonio decide restaurar las campanas de la Arciprestal2006
  CARDA, JosepEn total son seis los bronces que, por ahora, serán objeto de restauración2006
  CARDA, JosepEl campanario de la iglesia Arciprestal se informatizará2006
  CARDA, JosepEl campanario de la iglesia Arciprestal se informatizará2006
  CARIÑANOS, FélixTentenublo2006
  CARIÑANOS, FélixTentenublo2006
  CASTELLÀ, JosepFrancesc Albareda Rubí, 50 anys de campaner (1956-2006)2006
  CASTELLÀ, JosepFrancesc Albareda Rubí, 50 anys de campaner (1956-2006)2006
  CASTELLÀ, JosepNeteja del campanar de Santa Maria del Alba2006
  Catholic.netLas campanas de Notre Dame2006
  Celia HERRERAProponen declarar las campanas de Sta. María Bien de Interés Cultural2006
  Celia HERRERAProponen declarar las campanas de Sta. María Bien de Interés Cultural2006
  COLLA DE CAMPANERS D´ONTINYENTLes noves i futures campanes de Sant Josep arriben a la nostra ciutat2006
  COLLA DE CAMPANERS D´ONTINYENTPrograma de tocs per la Visita del Sant Pare En Benet XVI2006
  COLLA DE CAMPANERS D´ONTINYENTL´Arquebisbe de València felicita a la Colla de Campaners d´Ontinyent i qualifica a l´entitat com una associació que acull la fe i el testimoni de les campanes2006
  Colla de Campaners d´OntinyentAdéu Sant Bertomeu, nova casa Micaleta, Benvinguda Sants de la Pedra2006
  Colla de Campaners d´OntinyentRepic / Concert de Campanes2006
  Colla de Campaners d´OntinyentSobre la taula, la nova proposta d'horaris de funcionament dels rellotges de la ciutat2006
  Colla de Campaners d´OntinyentSobre la taula, la nova proposta d'horaris de funcionament dels rellotges de la ciutat2006
  Colla de Campaners d´OntinyentLes Campanes d´Ontinyent amb el nom de Puríssima Concepció2006
  Colla de Campaners d´OntinyentEls Campaners de Morverde obrin les portes a la tradició campanera ontinyentina2006
  Consolación de UtreraRestaurada la campana principal del Santuario de Consolación2006
  DE ESCALLADA GONZÁLEZ, LuisBreve Guía de Maestros Fundidores de Campanas de Cantabria2006
  DE ESCALLADA GONZÁLEZ, LuisLa campana del Año Santo Lebaniego2006
  DE ESCALLADA GONZÁLEZ, LuisBreve Guía de Maestros Fundidores de Campanas de Cantabria2006
  DE LA CRUZ, MiguelUn recorrido por el campanario de la Catedral Metropolitana2006
  DE LA CRUZ, MiguelUn recorrido por el campanario de la Catedral Metropolitana2006
  DE LA CRUZ, MiguelUn recorrido por el campanario de la Catedral Metropolitana2006
  DE LA TORRE. NoaUn concierto de 200 campanas para recibir al Pontífice2006
  DERFUn campanario musical, emblema de los 150 años de Esperanza2006
  Diario HoyLa música que emana de la Catedral cuatro veces por día2006
  Diario InformaciónUna campana de Xàbia, en la Luz de las Imágenes2006
  DIVERS AUTEURSCloches & Sonnailles2006
  DIVERS AUTEURSCloches & Sonnailles2006
  DIVERS AUTEURSCloches & Sonnailles2006
  EFERepicarán campanas por condenado a muerte2006
  El Diario MontañésPontejos acoge hoy el concierto ´Campanas de Júbilo´2006
  El Semanal DigitalQuien más ha celebrado la llegada del Papa se llama Manuel2006
  El Semanal DigitalQuien más ha celebrado la llegada del Papa se llama Manuel2006
  El TorrentíEl campanario de Aldaia abre un ciclo de conciertos de campanas2006
  ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, José CarlosLos sonidos de la tierra2006
  ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, José CarlosLos sonidos de la tierra2006
  ESCARTÍ, LluísEls últims campaners2006
  ETXEBERRIA, AntxonEl campanario de la parroquia Santa María La Real recupera sus campanas2006
  ETXEBERRIA, AntxonEl campanario de la parroquia Santa María La Real recupera sus campanas2006
  ETXEBERRIA, AntxonEl campanario de la parroquia Santa María La Real recupera sus campanas2006
  Europa PressLos toques manuales de campana de Valencia se presentan en un foro de Corea2006
  F. F.Una campana de una tonelada repicará el día de la patrona2006
  FERNÁNDEZ CORTÉS, Juan PabloEl paisaje sonoro de la Villa de Benavente en una celebración festiva del siglo XVIII2006
  FERNÁNDEZ CORTÉS, Juan PabloEl paisaje sonoro de la Villa de Benavente en una celebración festiva del siglo XVIII2006
  FERNÁNDEZ SALINAS, FernandoLas campanas en mi recuerdo.2006
  FERNÁNDEZ SALINAS, FernandoEl secreto mejor guardado2006
  FERNÁNDEZ SALINAS, FernandoAprendiz y maestro2006
  FERNÁNDEZ, M.«En cuestión de campanas ya está todo inventado»2006
  Fil Per RandaLa Torre del Micalet2006
  Fil Per RandaLa Torre del Micalet2006
  Fuente AFP / GinebraEl ruido de las campanas debe sufrirse en silencio 2006
  Fuente AFP / GinebraEl ruido de las campanas debe sufrirse en silencio 2006
  Fuerteventura digitalEn Tenerife, abierto al público el acceso a la torre de La Concepción desde el patio recién remodelado2006
  GANDARA, MarioGeneralidades sobre las aleaciones2006
  GARCÉS, Laura"Me tiene harto la matraca de la modernidad"2006
  GARCÉS, Laura"Me tiene harto la matraca de la modernidad"2006
  GENERALITAT VALENCIANABaixada de les campanes menors de Sant Jaume de Vila-real2006
  GENERALITAT VALENCIANABaixada de les campanes menors de Sant Jaume de Vila-real2006
  GENERALITAT VALENCIANACampanas, campanarios y toques en la Comunitat Valenciana2006
  GENERALITAT VALENCIANACampanas, campanarios y toques en la Comunitat Valenciana2006
  GENERALITAT VALENCIANACampanas, campanarios y toques en la Comunitat Valenciana2006
  GENERALITAT VALENCIANACampanas, campanarios y toques en la Comunitat Valenciana2006
  GENERALITAT VALENCIANAInstal•lació de les campanes de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport2006
  Gobierno de La RiojaLuis Alegre presenta en Calahorra la restauración de las campanas y los toques de la torre de la catedral2006
  GÓMEZ, P.El Manuel vuelve a sonar en el Miguelete2006
  GÓMEZ, P.El Manuel vuelve a sonar en el Miguelete2006
  GONZALBO AIZPURU, PilarLos protagonistas de la vida cotidiana. I. Persona e individuo.2006
  Grupo NoticiasMasiva afluencia de vecinos en la Plaza de la Constitució de Guardamar para presenciar las cuatro campanas restauradas2006
  GUILLÉN, A.Las campanas de la Catedral sonarán el día del Corpus2006
  GUMBAU, MónicaMoixent volverá a vivir con campanas2006
  GUTIÉRREZ, M.Unas 40.000 personas visitan desde diciembre las campanas restauradas de la Catedral2006
  GUZMÁN, PatriciaEl toc de lluminàries recibirá al Papa2006
  GUZMÁN, PatriciaEl toc de lluminàries recibirá al Papa2006
  HERA, Manuel DE LACampanas en los campos2006
  HERNÁNDEZ, JesúsPiden que nueve campanas de la Catedral sean declaradas Bienes de Interés Cultural2006
  Horta NoticiasLos vecinos disfrutaron con el concierto de campanas organizado por el Museu Comarcal de l’Horta Sud2006
  INDUSTRIAS MANCLÚS S. C. V.Instrucciones para la utilización de las campanas2006
  IVÁN GARCÍA/ SAGUNTOLas campanas de la iglesia de Petrés se exhiben después de su restauración2006
  IVORRA, S.; IRLES, R.; PALLARÉS, F.; SEGOVIA, E.Simulación numérica del volteo de campanas tradicional en España2006
  J. T.«El Manuel» vuelve a sonar en El Micalet2006
  J.F.J.Ver el mar desde el casco histórico2006
  KOVAČIČ, MojcaThe bell and its symbolic role in Slovenia2006
  KOVAČIČ, MojcaZvonovi2006
  La NoticiaEl regreso de las campanas marca un momento histórico en el patrimonio cultural de la ciudad2006
  La Nueva EspañaTrelles ya no da cuerda al reloj2006
  La Nueva EspañaLa «Wamba», la más antigua2006
  La Nueva EspañaLa «Wamba», la más antigua2006
  LA OPINIÓN DE MURCIARestauración sonada2006
  La VerdadMarcadoras de la vida2006
  Las ProvinciasEstudio detallado de los campanarios2006
  Las ProvinciasCamp de Morvedre tocará las campanas2006
  Las ProvinciasSagunto recupera un toque de campanas perdido hace un siglo2006
  Las ProvinciasParan los relojes de las parroquias de Les Valls2006
  Levante - El Mercantil ValencianoCultura restaura la torre campanario de la iglesia de San Nicolás de Valencia2006
  LLOP i BAYO, FrancescEl “Micalet” calla por las noches2006
  LLOP i BAYO, FrancescRestoration of bells and new groups of bells ringers in València2006
  LLOP i BAYO, FrancescRestoration of bells and new groups of bells ringers in València2006
  LLOP i BAYO, FrancescLas campanas de la Asunción de Hellín: una música viva del pasado2006
  LLOP i BAYO, FrancescLas campanas de la Asunción de Hellín: una música viva del pasado2006
  Madridpress.comLas campanas vuelven a colgar de la Iglesia de la Asunción tras su rehabilitación2006
  Malagaes.comEl nuevo campanario de la Catedral de Málaga, cuya prestauración ha patrocinado Unicaja, se inaugura mañana a las doce con un repique general de campanas2006
  MANCLÚSTradición, tecnología y restauración2006
  MARTÍ, SergiCervera restaurará la parte del campanario de la iglesia de Santa Maria2006
  MARTÍN DE UÑA, JoaquínEl torrejón de la Catedral2006
  MARTÍN, RafaelLas campanas ´Salvadora´ y ´Josefa´ pasan por el taller2006
  MÁXIMO GARCÍA, EnriqueLos sonidos de la ciudad tradicional2006
  MEDELAnuncian la restauración de las campanas de la catedral2006
  MEDELAnuncian la restauración de las campanas de la catedral2006
  MEDEL, G.Las campanas de la catedral sonarán de nuevo el día 262006
  MEDEL, G.Las campanas de la catedral sonarán de nuevo el día 262006
  Moisés RODRÍGUEZEl campanario de Pepe Gotera y Otilio2006
  NADAL i FARRERAS, JoaquimCampanes intermitents2006
  ORDÁS GÓMEZ, HeliodoroLa torre de las campanas de la Catedral de Salamanca2006
  ORDÓÑEZ, LuisOviedo tañe más antiguo2006
  ORDÓÑEZ, LuisOviedo tañe más antiguo2006
  P-M.D.Hoy se inaugura el carillón de Santo Domingo2006
  PALLÁSCampanas y relojes2006
  PALLÁSCampanas y relojes2006
  PALLÁSCampanas y relojes2006
  Panorama ActualPatrimonio restaura las campanas de la Iglesia Arciprestal San Jaime Apóstol de Vila-real2006
  Panorama ActualPatrimonio restaura las campanas de la Iglesia Arciprestal San Jaime Apóstol de Vila-real2006
  Panorama ActualSe concederán subvenciones por un importe máximo de 6.000 € por beneficiario2006
  Panorama ActualLa parroquia San Jaime de Moncada recibe sus campanas restauradas para el EMF2006
  Panorama ActualEl Arzobispo de Valencia preside la solemne vigilia pascual en la catedral2006
  Panorama ActualEl Arzobispo de Valencia preside la solemne vigilia pascual en la catedral2006
  Panorama ActualLa parroquia San Jaime de Moncada recibe sus campanas restauradas para el EMF2006
  Parròquia de Sant Jaume - Ajuntament de Guardamar del SeguraLes campanes de l'església de Sant Jaume de Guardamar2006
  Parròquia de Sant Jaume - Ajuntament de Guardamar del SeguraLes campanes de l'església de Sant Jaume de Guardamar2006
  PÉREZ PIQUERAS, ElisaAnálisis acústico de una campana con yugo de madera2006
  Peterborough DACBells and bell frames. Guidance notes2006
  PONCE, José LuisNuestras campanas2006
  PONCE, José LuisNuestras campanas2006
  PONTIFICAL ROMANORito simple de la bendición de una campana2006
  PONTIFICAL ROMANORito de la bendición de una campana2006
  Portal Informativo de LorcaRegresan a la iglesia del Carmen las cuatro campanas restauradas2006
  PRERA, XaviLa antevigilia a Sant Jaume suena sin vuelo de campanas2006
  PUIG, FrancisObras para restaurar el campanario municipal2006
  Pulso - Diario de San LuisAdornos navideños2006
  RADIO GRANADAComienza la restauración del campanario de la Basílica de la Virgen de las Angustias2006
  RAMOS, JoxebiAparecen tres moldes de campanas de los siglos XV al XVIII en Santa Marina2006
  RAMOS, JoxebiLos moldes de campanas hallados en Santa Marina son únicos en Euskadi2006
  REDACCIÓNLa Colla de Campaners de Morvedre prepara toques especiales para Benavites, Petrés y Sagunto2006
  REDACCIÓNLa Colla de Campaners de Morvedre prepara toques especiales para Benavites, Petrés y Sagunto2006
  REDACCIÓNLa Colla de Campaners de Morvedre prepara toques especiales para Benavites, Petrés y Sagunto2006
  REDACCIÓNLa Colla de Campaners de Morvedre prepara toques especiales para Benavites, Petrés y Sagunto2006
  REDACCIÓN / SAGUNTOPromueven la constitución de una Colla de Campaners en la comarca2006
  REDACCIÓN/SAGUNTOLa Colla de Campaners cierra el año con un volteo general en la localidad de Torres Torres2006
  REDACCIÓN/SAGUNTOLa Colla de Campaners cierra el año con un volteo general en la localidad de Torres Torres2006
  REDACCIÓN/SAGUNTOLa Colla de Campaners cierra el año con un volteo general en la localidad de Torres Torres2006
  REDACCIÓN/SAGUNTOCampaners de Morvedre repican toques especiales de difuntos en Petrés y Sagunto2006
  REDACCIÓN/SAGUNTOCampaners de Morvedre repican toques especiales de difuntos en Petrés y Sagunto2006
  REDACCIÓN/SAGUNTOCampaners de Morvedre repican toques especiales de difuntos en Petrés y Sagunto2006
  RODRÍGUEZ, María del MarDoscientos años inspirando la Navidad2006
  ROMASANTA A. M.Las campanas de la catedral volverán a repicar tras diez años en silencio2006
  RONDA, LucíaHallan en la plaza un molde de las campanas primitivas del templo2006
  RONDA, LucíaHallan en la plaza un molde de las campanas primitivas del templo2006
  RUPP, AndreasRinging Bells - State of the Art in Durability Evaluation of Church Bells2006
  RUPP, AndreasRinging Bells - State of the Art in Durability Evaluation of Church Bells2006
  SÁNCHEZ, EmilioMúsica (casi) celestial en la Asunción2006
  SÁNCHEZ, EmilioMúsica (casi) celestial en la Asunción2006
  SÁNCHEZ, EmilioUn concierto de repiques2006
  SÁNCHEZ, EmilioArmonía de bronce2006
  SÁNCHEZ, EricaLa página web de los campaners tiene más de 300 toques y repiques en formato mp32006
  SERENA, VictoriaCampanas para todos2006
  SERRET, MartaEl Conselh estudia las características de los campanarios del Aran2006
  STV La RiojaDomingo 26 en la plaza de la catedral concierto de campanas2006
  TIERRA DEL VINOLiturgia y fiestas religiosas en la Tierra del Vino: las campanas2006
  TIERRA DEL VINOLiturgia y fiestas religiosas en la Tierra del Vino: las campanas2006
  TORMO, SilviaMoncada rehabilitará las cuatro campanas de la iglesia para que estén listas en la visita del Papa2006
  TORMO, SilviaMoncada rehabilitará las cuatro campanas de la iglesia para que estén listas en la visita del Papa2006
  TORTOSA, JúliaEl sonido regresa a Moncada2006
  Val de OlloLa iglesia de Val de Ollo2006
  20 Minutos - AGENCIASLa localidad alavesa de Amurrio contará con la primera Asociación de Campaneros de Euskadi2007
  20 Minutos - AGENCIASLa localidad alavesa de Amurrio contará con la primera Asociación de Campaneros de Euskadi2007
  20 SEGUNDOSUn valenciano hace un inventario de 1.076 campanas españolas2007
  20 SEGUNDOSUn valenciano hace un inventario de 1.076 campanas españolas2007
  2001 TÉCNICA Y ARTESANÍA S. L.Campanas nuevas de Santiago Apóstol de La Pobla de Vallbona2007
  A. O.Las obras en la Catedral empezarán en 20082007
  A. P. F.Las campanas de Sant Bertomeu de Xàbia recuperarán el domingo los toques tradicionales2007
  A. PLÀ/ ValènciaLa parroquia quiere rehabilitar el campanario en septiembre2007
  A.S.En Gipuzkoa se han localizado cinco talleres de campanas2007
  A.S.En Gipuzkoa se han localizado cinco talleres de campanas2007
  ACN PRESSRepican las campanas en el Día Internacional de los Museos2007
  Agencia Rusa de Información NOVOSTIAumenta la demanda de campanas en Rusia2007
  AGENCIASUn mes en silencio2007
  Ajuntament de ValenciaPresentación del libro: Campanas vivas, la música más alta de Valencia2007
  AJUNTAMENT DE XÀBIAEl Museu Soler Blasco acull l'exposició Campaners, Campanes i tocs2007
  AJUNTAMENT DE XÀBIAEl Museu Soler Blasco acull l'exposició Campaners, Campanes i tocs2007
  ALBERO, EnricLas 48 campanas de Ontinyent repicarán hoy al unísono en honor a la patrona del municipio2007
  ALBERO, Enric/ OntinyentEl Ayuntamiento de Ontinyent cambia la iluminación del campanario de Santa María2007
  ALÓS, CarlosRescate desde lo alto del Micalet2007
  ANDRÉS FERREIRA, M.El Patriarca restaura las campanas dañadas por las heces de las palomas2007
  ANDRÉS FERREIRA, M.El Patriarca restaura las campanas dañadas por las heces de las palomas2007
  ANÓNIMOLa Leyenda de Blas el Campanero2007
  ANTEBI, Andrés; PUJOL, AdriàTrobada de campaners2007
  ANTEBI, Andrés; PUJOL, AdriàTrobada de campaners2007
  ANTEBI, Andrés; PUJOL, AdriàTrobada de campaners2007
  ANTEBI, Andrés; PUJOL, AdriàTrobada de campaners2007
  Antena 3 NoticiasCientos de campanas suenan en concierto en El Escorial2007
  APConcluye inventario de mil 76 campanas de catedrales de España2007
  AVANLas campanas del Miguelete voltearan tres veces accionadas manualmente en la fiesta del 9 de Octubre2007
  AVANVolteos de campanas y disparos de tracas acogen en Valencia el nombramiento de Monseñor García-Gasco como cardenal 2007
  AVANCampaneros del Camp de Morvedre viajan a Aragón para mostrar toques típicos de la Comunitat Valenciana2007
  AVANCampaneros del Camp de Morvedre viajan a Aragón para mostrar toques típicos de la Comunitat Valenciana2007
  AVANCampaneros del Camp de Morvedre viajan a Aragón para mostrar toques típicos de la Comunitat Valenciana2007
  AVANLas campanas del Miguelete voltearán el sábado cuando el Papa cree cardenal al Arzobispo de Valencia2007
  AVANLa Generalitat premia la web de los campaneros de Ontinyent por su diseño y visitas de internautas2007
  AVAN El arzobispo de Valencia preside el próximo domingo en la Catedral la solemnidad del Corpus Christi2007
  AVAN Los Campaneros de Valencia enseñan en su web con vídeos a realizar toques y volteos2007
  AVAN Los Campaneros de Valencia enseñan en su web con vídeos a realizar toques y volteos2007
  AVANMonseñor Benavent bendice mañana las obras de rehabilitación del campanario de la Parroquia de Palma de Gandia 2007
  AVANEl único carillón de campanas de la diócesis de Valencia ofrecerá melodías de Navidad diarias hasta la festividad de Reyes2007
  AVANLos Reyes Magos traerán mañana en la cabalgata de Olocau las cuatro campanas restauradas de la parroquia2007
  AVANLos Reyes Magos traerán mañana en la cabalgata de Olocau las cuatro campanas restauradas de la parroquia2007
  AVANEl único carillón de campanas de la diócesis de Valencia ofrecerá melodías de Navidad diarias hasta la festividad de Reyes2007
  Avilared.comLas campanas de Las Vacas vuelven a voltear2007
  AYUNTAMIENTO DE MERUELOMuseo de la Campana2007
  AZAGRA MURILLO, VíctorEl badajo volador2007
  AZAGRA MURILLO, VíctorEl badajo volador2007
  BLASCO, Emili J.El Big Ben está inclinado2007
  Blog "Anotacions al marge"Concert de campanes2007
  BONO, PacoCampanas, matraca, falleras mayores, charla de Francesc Llop2007
  BUIGUES METOLA, MarcosLes campanes d’Olocau2007
  BUIGUES METOLA, MarcosLes campanes d’Olocau2007
  C. S.Banda y ´campaners´ festejan a Sant Jaume desde el campanario2007
  CALDERÓN, TeresaAnsiado repique2007
  CALDERÓN, TeresaAnsiado repique2007
  CALDERÓN, Teresa«Un toque muy peculiar» de los siglos XV y XVI2007
  CALDERÓN, Teresa«Un toque muy peculiar» de los siglos XV y XVI2007
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIACampanar de Sant Bertomeu de Xàbia - Mostra de tocs tradicionals valencians (18-02-2007)2007
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIACampanar de Sant Bertomeu de Xàbia - Mostra de tocs tradicionals valencians (18-02-2007)2007
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIABenedicció de les cinc campanes de la parròquia de la Mare de Déu del Lluch d´Alzira2007
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIALa nova campana de la Immaculada de Paiporta2007
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAActuació dels Campaners de la Catedral de València en Alboraia2007
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIALos Campaners de la Catedral de València actuarán en el ciclo "otoño musical" 2007
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIACampanar de la Mare de Déu dels Àngels d´Albal - Concert de tocs manuals de las campanes (17-11-2007)2007
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIALa nova campana de la Immaculada de Paiporta2007
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIACampanar de Mare de Déu del Rosari d´Olocau - Mostra de tocs tradicionals valencians (10-08-2007)2007
  Campaners de MorvedreLes campanes acomiadaran a D. Ángel Olivares2007
  Campaners de MorvedreMorvedre en Salas Altas (Osca)2007
  Campaners de MorvedreLa campana dels Màrtirs de Petrés2007
  Campaners de MorvedreLa campana dels Màrtirs de Petrés2007
  Campaners de MorvedreLa campana dels Màrtirs de Petrés2007
  Campaners de MorvedreEl mercat medieval de Sagunt més sonat2007
  Campaners de MorvedreEl mercat medieval de Sagunt més sonat2007
  Campaners de MorvedreEl mercat medieval de Sagunt més sonat2007
  Campaners de MorvedreEl mercat medieval de Sagunt més sonat2007
  Campaners de MorvedreNa Milagrosa Martínez, presidenta de les Corts Valencianes felicita als Campaners de Morvedre2007
  Campaners de MorvedreNa Milagrosa Martínez, presidenta de les Corts Valencianes felicita als Campaners de Morvedre2007
  Campaners de MorvedreLes campanes reben a D. Àngel2007
  Campaners de MorvedreLes campanes reben a D. Àngel2007
  Campaners de MorvedreLes campanes reben a D. Àngel2007
  Campaners de MorvedreMorvedre en Salas Altas (Osca)2007
  Campaners de MorvedreNoves matraques a Petrés i Estivella2007
  Campaners de MorvedreNoves matraques a Petrés i Estivella2007
  Campaners de MorvedreNoves matraques a Petrés i Estivella2007
  Campaners de MorvedreSe inaugura la exposición Campanes, campaners i tocs dentro de la Semana Cultural de la Falla la Palmera2007
  Campaners de MorvedreSe inaugura la exposición Campanes, campaners i tocs dentro de la Semana Cultural de la Falla la Palmera2007
  Campaners de MorvedreLa matraca de Santa Maria de Sagunt restaurada i exposada en la Sang2007
  Campaners de MorvedreLa matraca de Santa Maria de Sagunt restaurada i exposada en la Sang2007
  Campaners de MorvedreLa matraca de Santa Maria de Sagunt restaurada i exposada en la Sang2007
  Campaners de MorvedreActividades culturales en la presentación de la campana de la ermita de Petrés2007
  Campaners de MorvedreCampaners al Mercat Medieval2007
  Campaners de SagraDocuments per a la història el campanar de Sagra2007
  CAMPS, GemmaLa veu de les campanes2007
  CARRETO, AdolfoJosé de Calasanz o la campana a hombros (25 de agosto)2007
  CASAÑA TARONCHER, ManuelSemana Santa sense matraca2007
  CASTELLS, NúriaCierran Sant Feliu de Barruera para restaurar su campanario2007
  CASTRO, Jesús deEl mecanismo del tiempo2007
  CLIMENT BONAFÉ, Arturo (Abad de Xàtiva)Las campanas2007
  CLIMENT BONAFÉ, Arturo (Abad de Xàtiva)Las campanas2007
  CLIUB DE LA MARDetalles técnicos de los aparatos de señales acústicas2007
  Colla de Campaners d´OntinyentCampaners.com2007
  Colla de Campaners d´OntinyentCampaners.com2007
  Colla de Campaners d´OntinyentLa Colla de Campaners d'Ontinyent s'entrevista ofiacialment amb l'alcaldessa de la ciutat per fer conèixer els nous projectes2007
  Colla de Campaners d´OntinyentLa Colla de Campaners d'Ontinyent s'entrevista ofiacialment amb l'alcaldessa de la ciutat per fer conèixer els nous projectes2007
  Colla de Campaners d´OntinyentLa Colla de Campaners d'Ontinyent s'entrevista ofiacialment amb l'alcaldessa de la ciutat per fer conèixer els nous projectes2007
  Colla de Campaners d´OntinyentLa Colla de Campaners d'ontinyent compleix tretze anys el diumenge 28 i és seleccionada al SARC 2008 de la Diputació de València2007
  Colla de Campaners d´OntinyentLa Colla de Campaners d'ontinyent compleix tretze anys el diumenge 28 i és seleccionada al SARC 2008 de la Diputació de València2007
  Colla de Campaners d´OntinyentÉs gravat part del nou programa Explorers al Campanar de la vila d'Ontinyent. El capítol s'emetrà al mes de febrer per Punt 2 de RTVV2007
  Colla de Campaners d´OntinyentÉs gravat part del nou programa Explorers al Campanar de la vila d'Ontinyent. El capítol s'emetrà al mes de febrer per Punt 2 de RTVV2007
  Colla de Campaners d´OntinyentCampanades de Fi d'Any 2007 - 20082007
  Colla de Campaners d´OntinyentFestes a l'ermita de Sant Jaume 2007 - Bocairent2007
  Colla de Campaners d´OntinyentFestes a l'ermita de Sant Jaume 2007 - Bocairent2007
  Colla de Campaners d´OntinyentLa restauració i història de les campanes de l’Ermita de Sant Esteve d’Ontinyent2007
  Colla de Campaners d´OntinyentCalendari Extraordinari d'actuacions - Colla de Campaners d'Ontinyent, Juliol / Agost 20072007
  Colla de Campaners d´OntinyentCalendari Extraordinari d'actuacions - Colla de Campaners d'Ontinyent, Juliol / Agost 20072007
  Colla de Campaners d´OntinyentNota de premsa sobre les activitats Extraordinàries de la Colla de Campaners d'Ontinyent per juliol - agost 20072007
  Colla de Campaners d´OntinyentNota de premsa sobre les activitats Extraordinàries de la Colla de Campaners d'Ontinyent per juliol - agost 20072007
  Colla de Campaners d´OntinyentLa Colla de Campaners d'Ontinyent visita i documenta la campana de l'Ermita de Santa Barbera de Bocairent per una pròxima intervenció2007
  Colla de Campaners d´OntinyentEl Campanar mòbil, portada del programa de festes del Camí dels Carros2007
  Colla de Campaners d´OntinyentEl Campanar mòbil, portada del programa de festes del Camí dels Carros2007
  Colla de Campaners d´OntinyentEl Campanar mòbil, portada del programa de festes del Camí dels Carros2007
  Colla de Campaners d´OntinyentEl Campanar mòbil, portada del programa de festes del Camí dels Carros2007
  Colla de Campaners d´OntinyentEl Campanar mòbil, portada del programa de festes del Camí dels Carros2007
  Colla de Campaners d´OntinyentEl Campanar mòbil, portada del programa de festes del Camí dels Carros2007
  Colla de Campaners d´OntinyentEl Campanar mòbil, portada del programa de festes del Camí dels Carros2007
  Colla de Campaners d´OntinyentEl Campanar mòbil, portada del programa de festes del Camí dels Carros2007
  Colla de Campaners d´OntinyentEl Campanar mòbil, portada del programa de festes del Camí dels Carros2007
  Colla de Campaners d´OntinyentEl Campanar mòbil, portada del programa de festes del Camí dels Carros2007
  Colla de Campaners d´OntinyentEl Campanar mòbil, portada del programa de festes del Camí dels Carros2007
  Colla de Campaners d´OntinyentEl Campanar mòbil, portada del programa de festes del Camí dels Carros2007
  Colla de Campaners d´OntinyentComença l'estudi per substituïr el parallamps del campanar de la Vila d'Ontinyent2007
  Colla de Campaners d´OntinyentLa Colla de Campaners d'Ontinyent participa junt als Campaners de Morvedre al Mercat Medieval de Sagunt2007
  Colla de Campaners d´OntinyentLa Colla de Campaners d'Ontinyent participa junt als Campaners de Morvedre al Mercat Medieval de Sagunt2007
  Colla de Campaners d´OntinyentCampaners.com2007
  Colla de Campaners d´OntinyentEl patrimoni campaner ontinyentí s´exposarà en Sagunt (València)2007
  Colla de Campaners d´OntinyentEl patrimoni campaner ontinyentí s´exposarà en Sagunt (València)2007
  Colla de Campaners d´OntinyentLes Trebanelles portàtils i l’actuació de la Colla de Campaners d’Ontinyent obriran la representació de la ciutat en la XXXVI edició de l’encontre de Germandats de la Setmana Santa de la diòcesis de V2007
  Colla de Campaners d´OntinyentLa Colla de Campaners d´Ontinyent sol·licita la redacció del nou projecte de les futures campanes per Sant Miquel i la restauració dels bronzes de l´Hospital de la Beneficència2007
  Colla de Campaners d´OntinyentLa Colla de Campaners d´Ontinyent inicia la restauració de la campana de l´Ermita de Sant Jaume de Bocairent, un bronze històric2007
  Colla de Campaners d´OntinyentEl procès de les campanes i els campanars de la ciutat d´acord la litúrgia de Setmana Santa2007
  Colla de Campaners d´OntinyentEl procès de les campanes i els campanars de la ciutat d´acord la litúrgia de Setmana Santa2007
  Colla de Campaners d´OntinyentEl procès de les campanes i els campanars de la ciutat d´acord la litúrgia de Setmana Santa2007
  Colla de Campaners d´OntinyentVisites al Campanar de la Vila en Setmana Santa2007
  Colla de Campaners d'OntinyentLa Colla de Campaners d'Ontinyent estrena la restauració de les campanes de Vallada amb una mostra de tocs, vols i repics de campanes2007
  Colla de Campaners d'OntinyentLa Colla de Campaners d'Ontinyent estrena la restauració de les campanes de Vallada amb una mostra de tocs, vols i repics de campanes2007
  Colla de Campaners d'OntinyentLa Colla de Campaners d'Ontinyent estrena la restauració de les campanes de Vallada amb una mostra de tocs, vols i repics de campanes2007
  Colla de Campaners d'OntinyentLa Colla de Campaners d'Ontinyent estrena la restauració de les campanes de Vallada amb una mostra de tocs, vols i repics de campanes2007
  Colla de Campaners de MorvedreLa matraca de Santa Maria se expondrá antes de su restauración en una exposición sobre campanas en Bancaixa2007
  Colla de Campaners de MorvedreLa matraca de Santa Maria se expondrá antes de su restauración en una exposición sobre campanas en Bancaixa2007
  Colla de Campaners de MorvedreLa matraca de Santa Maria se expondrá antes de su restauración en una exposición sobre campanas en Bancaixa2007
  Colla de Campaners de MorvedreLa matraca de Santa Maria se expondrá antes de su restauración en una exposición sobre campanas en Bancaixa2007
  Colla de Campaners de MorvedreLa matraca de Santa Maria se expondrá antes de su restauración en una exposición sobre campanas en Bancaixa2007
  Colla El PixavíPujada al campanar2007
  Colla El PixavíPujada al campanar2007
  Colla El PixavíPujada al campanar2007
  COLOMÉ, Sílvia"Espero no ser la única carillonista de Catalunya por mucho más tiempo"2007
  COLOMÉ, Sílvia"Espero no ser la única carillonista de Catalunya por mucho más tiempo"2007
  CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTEOrden de 11 de enero de 2007... por la que se convocan ayudas para la restauración de campanas...2007
  D. T. / OntinyentLa ciudad engalanará sus campanarios colocando 44 palmas naturales2007
  D. T. / OntinyentLa ciudad engalanará sus campanarios colocando 44 palmas naturales2007
  DANZA, P. / PetrésPetrés restaurará la campana de Santa Teresa de 152 kilos de peso2007
  DANZA, P. / PetrésPetrés restaurará la campana de Santa Teresa de 152 kilos de peso2007
  DANZA, P. / Torres TorresTorres Torres inicia la restauración de la campana 'María la xicoteta' para recuperar su sonido original2007
  DANZA, P. / Torres TorresTorres Torres inicia la restauración de la campana 'María la xicoteta' para recuperar su sonido original2007
  DANZA, P. / Torres TorresTorres Torres inicia la restauración de la campana 'María la xicoteta' para recuperar su sonido original2007
  DE LOS SANTOS, LauraLlaman repicar campanas 20082007
  Diario de BurgosOcho campaneros diputarán el sábado de la final de concurso provincial2007
  Diario de BurgosOcho campaneros diputarán el sábado de la final de concurso provincial2007
  Diario de BurgosOcho campaneros diputarán el sábado de la final de concurso provincial2007
  Diario de BurgosOcho campaneros diputarán el sábado de la final de concurso provincial2007
  Diario de BurgosOcho campaneros diputarán el sábado de la final de concurso provincial2007
  Diario de BurgosOcho campaneros diputarán el sábado de la final de concurso provincial2007
  Diario de BurgosOcho campaneros diputarán el sábado de la final de concurso provincial2007
  Diario de BurgosOcho campaneros diputarán el sábado de la final de concurso provincial2007
  Diario de la RiberaSanta María contará con un sistema para evitar que las palomas entren en el campanario2007
  Diario de un BurgenseLas campanas2007
  Diario InformaciónConcierto de campanas en Sant Bertomeu2007
  Diario MetroLa torre de San Martín, abierta tras cinco años de restauración 2007
  DIVERSOSRefranes... y otros dichos sobre campanas2007
  DOMÈNECH, RossendEl silencio de las campanas2007
  E. F.-P.El investigador valenciano hace constar la aportación de Joaquín Manzanares2007
  EcclesiaCampaneros del Miguelete interpretan mañana un toque del año 1705 en honor a San José2007
  EcclesiaCampaneros del Miguelete interpretan mañana un toque del año 1705 en honor a San José2007
  EFECientíficos alicantinos estudian acústica campanas y efecto dinámico volteo2007
  EFECientíficos alicantinos estudian acústica campanas y efecto dinámico volteo2007
  EFELos bomberos rescatan a una turista francesa con rotura de cadera mientras visitaba Micalet2007
  EFEConcierto de campanas en las iglesias de Vegueta2007
  EFEAmurrio estrena la campana de mil kilos que sustituye a la anterior de 16142007
  EFEAmurrio celebrará mañana un concierto de campanas con 14 reputados campaneros2007
  EFEAmurrio celebrará mañana un concierto de campanas con 14 reputados campaneros2007
  EFEAmurrio estrena la campana de mil kilos que sustituye a la anterior de 16142007
  EL CIRCOInventario de campanas 2007
  El DíaEl Cabildo financiará la restauración de la torre de la iglesia de Santiago Apóstol2007
  El PaísEl volteo humano de campanas2007
  El TorrentíLas campanas de Torrent en concierto2007
  El TorrentíLas campanas de Torrent en concierto2007
  El TorrentíAlbal: concierto de campanas2007
  El UniversalLos 10 puntos que debes saber sobre las campanas de Catedral2007
  El UniversalLos 10 puntos que debes saber sobre las campanas de Catedral2007
  EL UNIVERSALEnmudecen las campanas de Catedral2007
  ESCUELA DE ARQUITECTURA DE MADRIDConcierto de campanas para la ciudad de Madrid2007
  ESPINOSA,, E.Sin el toque de las doce2007
  ESTALAYO, NuriaUn repique digital2007
  EUROPA PRESSHoy se celebra la tercera edición del concierto "Campanas en la noche" de Toledo, que será itinerante y hará una parada2007
  Europa PressAmurrio bendecirá el domingo su nueva campana romana de 1.000 kilos de peso2007
  EUROPA PRESSLlorenç Barber estrena en Tailandia una obra en honor del rey2007
  EUROPA PRESSUn llibre editat per l'Ajuntament de València destaca el paper de les campanes al llarg de la història2007
  EUROPA PRESSUn llibre editat per l'Ajuntament de València destaca el paper de les campanes al llarg de la història2007
  EUROPA PRESSUn llibre editat per l'Ajuntament de València destaca el paper de les campanes al llarg de la història2007
  Europa PressAmurrio bendecirá el domingo su nueva campana romana de 1.000 kilos de peso2007
  Europa PressAmurrio bendecirá el domingo su nueva campana romana de 1.000 kilos de peso2007
  EUROPA PRESSUn valenciano hace el primer inventario de campanas de España2007
  EuropapressLa Generalitat acull el XIV Festival Internacional de Carilló de Barcelona2007
  EuropapressLa Generalitat acull el XIV Festival Internacional de Carilló de Barcelona2007
  EuropapressLa Generalitat acull el XIV Festival Internacional de Carilló de Barcelona2007
  EuropapressLa Generalitat acull el XIV Festival Internacional de Carilló de Barcelona2007
  FEMENIA RIBES, VicentConsueta per als tocs manuals i automàtics de la parròquia de Sant Sebastià de Sagra2007
  FERNÁNDEZ SALINAS, FernandoLas campanas y sus ecos2007
  FERRARO, AmparoCampanas de Valencia2007
  FLECHA ANDRÉS, FranciscoIco, el campanero2007
  FORTUÑO, ElenaEl toque de campana vuelve a sonar en Benasque después de 70 años2007
  FORTUÑO, ElenaLa iglesia de Campo estrena campana y un reloj réplica del de hace un siglo2007
  FRANCO, LeonorLa torre mudéjar de San Martín recupera su puerta primitiva2007
  FRANCO, LeonorLa torre mudéjar de San Martín recupera su puerta primitiva2007
  Fundación Caja MadridRestauración de la fachada de la Catedral de Pamplona2007
  G. ROLDÁN, HéctorParroquia San Pablo de Salto (3ra parte)2007
  GARCIA BARBEITO, AntonioGranadas y calabazas2007
  GARCÍA DE PAZ, José LuisSobre la torre y las antiguas campanas de Tendilla (Guadalajara)2007
  GARCÍA DE PAZ, José LuisSobre la torre y las antiguas campanas de Tendilla (Guadalajara)2007
  GARCÍA DE PAZ, José LuisSobre la torre y las antiguas campanas de Tendilla (Guadalajara)2007
  GARRIDO, DaniEls Campaners celebran Sant Blai en tres municipios2007
  GARRIDO, DaniTorres Torres restaurara las campanas de su parroquia 2007
  GARRIDO, DaniTorres Torres restaurara las campanas de su parroquia 2007
  GENERALITAT VALENCIANASubvencions de campanes 20072007
  GENISIO, MicheleQuando suona la campana2007
  GIÓN, Amaya P.Repicar cobrizo2007
  GOLDEROS VICARIO, JoséEn torno a las campanas de la Villa de Griñón2007
  GÓMEZ, FranciscoRapaces en la Catedral2007
  GONZÁLEA, HéctorConciertos de campanas2007
  GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Antonio RafaelRestauración de las campanas de Mogente2007
  GUTIÉRREZ, NatxoAldabonazos alemanes2007
  HERNÁNDEZ OLIVER, IsaacLos actos del 9 d’Octubre volvieron a contar con el respaldo masivo del público2007
  HERRERO, AbelardoBronces agradecidos2007
  HERRERO, F.La “campana del foc”2007
  HUGUET, ÁngelReunión de campaneros en Salas Altas2007
  I., M.Los bandeadores hacen sonar las campanas y reciben un homenaje2007
  IBARZ, AmadeuInforme anual Síndic de Greuges de Catalunya2007
  IGLESIAS VIQUEIRALas campanadas de la discordia2007
  INDUSTRIAS MANCLÚS S. C. V.Restauración del reloj monumental de Jarafuel2007
  INDUSTRIAS MANCLÚS S. C. V.Restauración del reloj monumental de Jarafuel2007
  INDUSTRIAS MANCLÚS S. C. V.Ya suenan las campanas en Santa Rita (Paterna)2007
  INDUSTRIAS MANCLÚS S. C. V.Memoria técnica de la restauración de las 8 campanas de la Asunción de Torrente2007
  INDUSTRIAS MANCLÚS S. C. V.Memoria técnica de la restauración de las 8 campanas de la Asunción de Torrente2007
  INFORMATIUS XTVLTrobada de campaners2007
  Infosafor.comLlocnou conclou el projecte de campanar amb la motorització de les campanes2007
  IVORRA, Salvador; VERA, Jenaro; FRANCÉS, JorgeVibro-acoustic behavior of Spanish Bells with metallic and wooden yoke2007
  J. V. M. / QuartUn donativo de 200 euros marca el inicio de la campaña para restaurar las campanas2007
  J. V. M. / QuartUn donativo de 200 euros marca el inicio de la campaña para restaurar las campanas2007
  J. V. M./ Quart de les VallsEl municipio crea una junta para restaurar la campana y el reloj2007
  J.V.M /QuartellLas parroquias de Les Valls paran sus relojes2007
  J.V.M /QuartellLas parroquias de Les Valls paran sus relojes2007
  J.V.M /QuartellLas parroquias de Les Valls paran sus relojes2007
  J.V.M /QuartellLas parroquias de Les Valls paran sus relojes2007
  J.V.M /QuartellLas parroquias de Les Valls paran sus relojes2007
  JOVES XIQUETS DE VALLSBall de la Candela. Tritlleig de campanes i tronada2007
  KOVAČIČ, MojcaNew Contexts, Esthetics and Transfer in Bell-Chiming Tradition2007
  KUMMETZ, PabloEl Museo del Tiempo2007
  La Costera DigitalLas campanas de Moixent son bendecidas y el municipio vuelve a escuchar su sonido2007
  La MañanaOs de Balaguer celebra con más de 60 "campaners" el vigésimo encuentro2007
  LA OPINIÓNLa FREMM expone máquinas del siglo XIX para celebrar sus 30 años2007
  La Opinión de ZamoraEse patrimonio sonoro2007
  La Opinión de ZamoraEse patrimonio sonoro2007
  La Opinión de ZamoraEse patrimonio sonoro2007
  La VanguardiaEl Palau de la Generalitat acoge el XIV Festival Internacional de Carilló2007
  La VanguardiaEl Palau de la Generalitat acoge el XIV Festival Internacional de Carilló2007
  La VanguardiaEl Palau de la Generalitat acoge el XIV Festival Internacional de Carilló2007
  LA VERDADTras la voz de las campanas2007
  Las ProvinciasOrdenó la construcción del Miguelete2007
  LEHR, Dr. AndréLeerboek der campanologie2007
  Levante - EMVRestauran el campanario de la iglesia de Guadasséquies2007
  Levante - EMVLas campanas de Moixent regresan al municipio tras el proceso de restauración2007
  Levante - EMVLas campanas de San Pedro vuelven a sonar tras ser restauradas2007
  Levante-EMVLes campanes de Castelló de Rugat tornen avui a l´església de l´Assumpció2007
  LLOP i BAYO, FrancescFicha de relojes de torre2007
  LLOP i BAYO, FrancescFicha de relojes de torre2007
  LLOP i BAYO, FrancescEl inventario de las campanas de las Catedrales de España2007
  LLOP i BAYO, FrancescL'inventari de les campanes de les catedrals d'España2007
  LLOP i BAYO, FrancescAburrir o comunicar: los límites de la improvisación en los toques de campanas2007
  LLOP i BAYO, FrancescIn memoriam Dr. André LEHR2007
  LLUVICH, MartaRestauran el reloj de Son del Pi e informatizan las campanas para sonar2007
  M., N.El viaje de las campanas de Iturmendi2007
  MAMIASEquipamiento de Campanas y Relojeria Monumental - Precios2007
  MANZANET, XavierLas campanas de la arciprestal de Vila-real volverán el viernes tras un año de reparación2007
  MARÍ, DaviniaLa Banda de Música ofrece un concierto tocando las campanas de la Peregrina2007
  MARRAHÍ, J.A. / MARTÍNEZ, J.Rescatan con una escalera de 50 metros a una turista herida en lo alto del Micalet2007
  MARTEL, JerónimoLas campanas2007
  MARTÍNEZ XELHUANTZI, AgustínSi no hay cambios, mañana la reabren2007
  MARTÍNEZ, GustavoCampanario pionero2007
  MARTÍNEZ, GustavoCampanario pionero2007
  MARTÍNEZ, MartínLa campana municipal. Curiosidades2007
  MARTÍNEZ, MartínLa campana municipal. Curiosidades2007
  MAURA, JordiEl campanario de Benicarló incorpora la telefonía móvil para hacer sonar las campanas2007
  MÁXIMO GARCÍA, EnriqueTriste destino de los relojes mecánicos2007
  MÁXIMO GARCÍA, EnriqueTriste destino de los relojes mecánicos2007
  MediterráneoEl consistorio solicita ayudas para el mantenimiento del campanario2007
  MELÍN, SusanaAsegura campanero que repique de campanas en Catedral fue normal2007
  MIGUEL, A.Un párroco en misa y repicando2007
  MINERVINO, Mario R.Un campanario llamado a silencio2007
  MINERVINO, Mario R.Un campanario llamado a silencio2007
  MORÁN, RafaelRobaron una campana en una pequeña iglesia de Mendoza2007
  MORENO CELIS, SalvadorLlegó la hora2007
  MUSEU COMARCAL DE L'HORTA SUDConcert de campanes - Torrent2007
  MÚSICA HISTÓRICA EXTREMEÑAFuentes: Archivos2007
  MUSITU, AmadoGentes de la calle2007
  MUSITU, AmadoGentes de la calle2007
  MUSITU, AmadoGentes de la calle2007
  NAVAMORALES.COMLa campana2007
  NAVAMORALES.COMLa campana2007
  NIETO LOPEZ, MarianaFestejan barrenderos2007
  NIETO, Juan‘Sant Jaume’ y ‘San Vito’ regresan a la iglesia de Alcalalí tras ser restauradas2007
  Noticias de GuipuzcoaRepiques que pierden voz2007
  NotimexAnuncian que restauración de Catedral continuará en 20082007
  Notiweb.comErmec.org presentará una nueva escultura musical o mini-carillón en la Feria Municipalia 20072007
  NÚÑEZ, IsabelLa campana2007
  O., A.Ya era hora de que en Euskadi la gente se acordara de las campanas"2007
  Oficina de ComunicaciónTras el secreto de la voz de las campanas2007
  Olocau.bizLas campanas de Olocau. Desmontaje y restauración2007
  PANO, José LuisLa comarca valenciana Morvedre y Salas Altas intercambian toques de campana en la Candelera2007
  PANO, José LuisEncuentro de campaneros en Salas Altas2007
  PANO, José LuisEncuentro de campaneros en Salas Altas2007
  Panorama ActualUn libro del Ayuntamiento destaca el papel de las campanas en la historia2007
  Panorama ActualDesmontan ocho campanas de la Asunción de Torrent para restaurarlas2007
  Panorama ActualLos bomberos rescatan a una mujer en el Miguelete tras romperse la cadera 2007
  Panorama ActualInfraestructuras adjudica la restauración de la Iglesia San Martín Obispo 2007
  PANORAMA ACTUALNules recupera la procesión de "Les enramaes de la Mare de Déu"2007
  Panorama ActualLa campana más antigua de Olocau volverá a sonar tras su recuperación2007
  Panorama ActualLa campana más antigua de Olocau volverá a sonar tras su recuperación2007
  Panorama ActualLa campana más antigua de Olocau volverá a sonar tras su recuperación2007
  PECIÑA, MartaLa campana de difuntos de Llodio vuelve a tañer 30 años después2007
  PEIRÓ, KarmaVodafone instala sin permiso una antena en el campanario de Canet de Mar2007
  PEÑA BENITO, P. Ángel O. A. R.El Ángelus2007
  PÉREZ DE LA PINTA, L. A. La campana principal de la Seu Vella necesita una inversión de 5.000 €2007
  PÉREZ DE LA PINTA, L. A. La campana principal de la Seu Vella necesita una inversión de 5.000 €2007
  PICART, GinaGuerra de las campanas en La Habana colonial2007
  PICART, GinaGuerra de las campanas en La Habana colonial2007
  PIQUER, RosaReclaman proteger una campana de Segorbe al ser la última pieza gótica de la C. Valenciana2007
  PIQUER, RosaReclaman proteger una campana de Segorbe al ser la última pieza gótica de la C. Valenciana2007
  PRERA, XaviLas campanas volvieron a sonar2007
  PUNT 2Continguts del programa "3 en comú" de dilluns 12 de febrer del 20072007
  QUÉUn campanero valenciano ficha todas las campanas2007
  Radio HuescaLas campanas de Salas Altas protagonistas en el Encuentro de Campaneros2007
  Radio HuescaLa torre de la Catedral recibe numerosas visitas en los primeros días abierta al público2007
  Radio Ontinyent - Cadena SerLas campanas de la iglesia de Castelló de Rugat vuelven a la parroquia tras su restauración2007
  Radio Ontinyent - Cadena SerActuación de la Colla de Campaners en Sagunt2007
  Radio Ontinyent - Cadena SerActuación de la Colla de Campaners en Sagunt2007
  Radio Ontinyent - Cadena SerLa Colla de Campaners d´Ontinyent participa en la inauguración de las campanas de la Iglesia de Sant Bertomeu de Vallada con una demostración de toques y repiques2007
  Radio Ontinyent - Cadena SerLa “Colla de Campaners d´Ontinyent” colabora en la edición de un dvd sobre el “Cant de la Sibil.la”, que se dará a conocer tanto en España como en el extranjero2007
  Radio Ontinyent - Cadena SerReunión entre la alcaldesa y la Colla de Campaners 2007
  RAMIRO, BelénLa campana del Santo Rostro vuelve a la Catedral tras su restauración2007
  REDACCIÓNLa Palmera expone la matraca de Santa María antes de su restauración2007
  REDACCIÓNLa cofradía de Minerva ultima los preparativos de los actos del Corpus2007
  REDACCIÓNEls campaners se exhiben el día 92007
  REDACCIÓNCampaners de Morvedre forma a 30 vecinos de Salas Atlas2007
  REDACCIÓN / EstivellaCampaners de Morvedre tocará en la fiesta de la Santa Cruz del Garbí2007
  REDACCIÓN / EUROPA PRESSEl 'IV Concierto de Campanas' de Amurrio reunirá el sábado a 14 reputados campaneros de España2007
  REDACCIÓN / EUROPA PRESSEl 'IV Concierto de Campanas' de Amurrio reunirá el sábado a 14 reputados campaneros de España2007
  REDACCIÓN / OntinyentLa Colla de Campaners recibe un premio por su web2007
  REDACCIÓN / OntinyentLa web de los Campaners recibe un premio por su diseño2007
  REDACCIÓN / OntinyentUn concierto de la Colla de Campaners centra el interés de un programa de Punt 22007
  REDACCIÓN / OntinyentUn concierto de la Colla de Campaners centra el interés de un programa de Punt 22007
  REDACCIÓN / Quart de les VallsLas antiguas campanas se trasladarán a la primitiva iglesia2007
  REDACCIÓN / Quart de les VallsLas antiguas campanas se trasladarán a la primitiva iglesia2007
  REDACCIÓN / SaguntoSustituyen los yugos antiguos de las campanas de la Vila2007
  REDACCIÓN / SaguntoCampaners de Morvedre restauran los tiples de la Vila2007
  REDACCIÓN / SaguntoCampaners de Morvedre restauran los tiples de la Vila2007
  REDACCIÓN / SaguntoCampaners de Morvedre restauran los tiples de la Vila2007
  REDACCIÓN / SaguntoCampaners de Morvedre despedirá al párroco Olivares2007
  REDACCIÓN / SaguntoCampaners de Morvedre despedirá al párroco Olivares2007
  REDACCIÓN / SaguntoCampaners de Morvedre despedirá al párroco Olivares2007
  REDACCIÓN / SaguntoLa Colla de Campaners de Morvedre viaja a Salas Altas2007
  REDACCIÓN / SaguntoLa Colla de Campaners de Morvedre viaja a Salas Altas2007
  REDACCIÓN / SaguntoCampaners divulga el patrimonio de las campanas2007
  REDACCIÓN / SaguntoCampaners divulga el patrimonio de las campanas2007
  REDACCIÓN / TorrentConcierto de campanas en Torrent2007
  REDACCIÓN CULTURALas campanas vuelven a hablar en un concierto este domingo2007
  REDACCIÓN/ LLOCNOU DE SANT JERONILas campanas de la iglesia sonarán por un mecanismo eléctrico2007
  REDACCIÓN/ LLOCNOU DE SANT JERONILas campanas de la iglesia sonarán por un mecanismo eléctrico2007
  REDACCIÓN/SAGUNTOCampaners de Morvedre cierra el año con vuelos de campanas en Torres Torres2007
  REDACCIÓN/SAGUNTOCampaners de Morvedre cierra el año con vuelos de campanas en Torres Torres2007
  REDACCIÓN/SAGUNTOCampaners de Morvedre cierra el año con vuelos de campanas en Torres Torres2007
  REDACCIÓN/SAGUNTOLa matraca de Santa María será expuesta en la Sangre2007
  RIFERInformació corporativa2007
  RIGHETTI, MarioCampanas y Campanario2007
  RIGHETTI, MarioCampanas y Campanario2007
  RIGHETTI, MarioCampanas y Campanario2007
  RIQUELME, Pablo / OrihuelaBajan para su restauración las tres campanas del Santuario de la Virgen de Monserrate, Patrona de Orihuela2007
  RODRÍGUEZ AZOR, RaúlLa iglesia de El Palomar restaura su campana de 18282007
  RODRÍGUEZ CASTAÑOS, Pedro M.Fábula de la Campana grande2007
  RODRÍGUEZ ESCUDERO, José GuillermoLa Torre negra de El Salvador2007
  ROGER, OlgaSagunto acoge la festividad del Corpus, en la que Campaners de Morvedre ofrecerán volteos manuales 2007
  ROIG, PereLa Iglesia busca mecenas para pagar la restauración de las campanas2007
  ROMERO, HerminiaObras de mejora en el campanario de la iglesia de la O2007
  ROMERO, MarianLa falla La Palmera rinde homenaje al patrimonio campanero en su semana cultural2007
  ROMO, LuisLa Catedral de Sigüenza2007
  ROMO, LuisLa Catedral de Sigüenza2007
  RONDA, LucíaUn cartel anunciará la restauración de Sant Bertomeu de Xàbia a un mes de elecciones2007
  RONDA, LucíaLa ‘Bertomeua’ vuelve a dar la nota2007
  RONDA, LucíaCampaners en Xàbia2007
  RUIZ, JordiLa colla Pixaví descubre a más de 600 personas el interior del Fadrí y la historia del campanario2007
  S. G.A vueltas con el ruido de las campanas2007
  SÁENZ GUALLAR, Francisco JavierLa Semana Santa en el Bajo Aragón2007
  SALA, DanielLa campana ‘Miguel’ del Micalet de la Seu2007
  SALA, DanielLa campana ‘Miguel’ del Micalet de la Seu2007
  SALINAS, Aitziber "Jendeak maite ditu kanpaiak, baina agudo bizi gara eta inork ez du jotzen ikasteko astirik"2007
  SALINAS, Aitziber "Jendeak maite ditu kanpaiak, baina agudo bizi gara eta inork ez du jotzen ikasteko astirik"2007
  SÁNCHEZ, JuliánRechazan repique intencional en Catedral2007
  SANCHIS TÁRREGA, FelipeEls Campaners de la Catedral de València voltegen les campanes en Moixent2007
  SANCHIS TÁRREGA, FelipeEls Campaners de la Catedral de València voltegen les campanes en Moixent2007
  SANCHIS TÁRREGA, FelipeLa restauración de las campanas de la Iglesia de San Pedro Apóstol de Moixent2007
  SANCHIS TÁRREGA, FelipeLa restauración de las campanas de la Iglesia de San Pedro Apóstol de Moixent2007
  SANCHIS TÁRREGA, FelipeLa restauración de las campanas de la Iglesia de San Pedro Apóstol de Moixent2007
  SANCHIS TÁRREGA, FelipeLa restauración de las campanas de la Iglesia de San Pedro Apóstol de Moixent2007
  SANTAMARÍA, GemaBurguete renueva tres de las cinco campanas de la iglesia de San Nicolás2007
  SANTAÚRSULA. A. / Torres TorresLa campana del siglo XVII recupera su toque2007
  SANTOS, Tomás; RUIZ, PatriciaLas campanas pasan la ITV todos los años2007
  SEMANA SANTA DE BADAJOZ1-Datos Históricos de la Iglesia de Santo Domingo y sus Cofradías2007
  SEMANA SANTA DE BADAJOZ1-Datos Históricos de la Iglesia de Santo Domingo y sus Cofradías2007
  SORIANO, LolaLas pulsaciones de Valencia2007
  SORIANO, LolaLas pulsaciones de Valencia2007
  SORIANO, LolaLas pulsaciones de Valencia2007
  SPA, MiquelEls tocs de les campanes de la Cerdanya emmudeixen per no molestar els estiuejants2007
  TAEÑO, L.M.Los Campaners hacen repicar las campanas en Venta del Moro2007
  TARINGA!Sonidos de bronce y de viento2007
  Terra Actualidad - EFEEl colectivo Escoitar.org rescata sonidos gallegos en peligro de extinción2007
  Terra Actualidad - EFECañizares llama a repiques de gloria de campanas por día 'de especial fiesta'2007
  TORRÓ, J. / TORDERA, MarisaLa Festividad del Corpus cambia el horario de la programación2007
  UniversiaConcierto de campanas para la ciudad de Madrid2007
  V. X. C.Xàbia enmudece con un concierto manual de campanas en la iglesia2007
  V. X. C.Xàbia enmudece con un concierto manual de campanas en la iglesia2007
  VERITASLas campanas de la localidad natal del cardenal Tarancón sonaron hoy, centenario de su nacimiento2007
  VIAYRA RAMÍREZ, MarianaData de siglos el repique de campanas2007
  VILARRUBIAS, DanielEl campaner, un ofici al llindar de la desaparició?2007
  VilawebLa Colla de Campaners d'Ontinyent participarà en el XX encontre de Campaners a Os de Balaguer (la Noguera)2007
  VilawebLa Colla de Campaners d'Ontinyent participarà en el XX encontre de Campaners a Os de Balaguer (la Noguera)2007
  VILLANUEVA, RosaDetalle para una ficha de relojes eficaz2007
  VILLANUEVA, RosaDetalle para una ficha de relojes eficaz2007
  Villenerías.netEspectacular subida de las campanas a Santa María 2007
  Vinarós turísticTorre del campanar2007
  WikipediaLa Trasmiera - Maestros campaneros2007
  WikipediaLa Trasmiera - Maestros campaneros2007
  WikipediaMatraca2007
  www.comunitat-valenciana.comVisitas al Campanario de la Vila2007
  www.comunitat-valenciana.comVisitas al Campanario de la Vila2007
  www.infovila-real.comLes campanes restaurades ja llueixen en l'Església Major2007
  www.infovila-real.comLes campanes restaurades ja llueixen en l'Església Major2007
  Xàbia al DiaSe inaugurará la exposición sobre campanas el viernes2007
  Xàbia al Dia Concierto de campanas2007
  Xàbia al Dia Concierto de campanas2007
  Xàbia al Dia El volteo de la Grossa emocionó al público2007
  Xàbia al Dia El volteo de la Grossa emocionó al público2007
  Xàbia al Dia El volteo de la Grossa emocionó al público2007
  2001 TÉCNICA Y ARTESANÍA S. L.Restauración campana mayor Santísima Trinidad y San José de la Pobla de Vallbona (Valencia)2008
  2001 TÉCNICA Y ARTESANÍA S. L.Memoria técnica restauración de las campanas - Parròquia de Sant Agustí de Mascarell (Nules)2008
  A.G.Más de 1.600 músicos y actores participarán en los actos de Jaume I 2008
  ABIIglesia denuncia que campanas en Pando fueron tomadas para llamar a la violencia2008
  ABIETAR ZAHONERO, J.Ya no quedan valientes2008
  Acció Ecologista Agró de MoixentReparaciones en el Campanario de Moixent2008
  AGENCIASUna Semana Santa en blanco y negro2008
  AGENCIASRepicadores de campanas enseñan a jóvenes para avisar en fiestas, bautizos y procesiones2008
  AJUNTAMENT D'ELXMemoria para la restauración del reloj de Calendura2008
  Ajuntament de MutxamelEs preveu que la torre campanar siga visitable2008
  ALBERO, EnricLos campanarios de Ontinyent y sus relojes dejarán de repicar durante la Semana Santa2008
  ALBERO, EnricEl deterioro de las campanas de la Ermiteta obliga a su urgente restauración2008
  ALBERO, EnricEl deterioro de las campanas de la Ermiteta obliga a su urgente restauración2008
  ALBERO, EnricLa campana más grande de Ontinyent ya se puede visitar tras su restauración2008
  ALDAZ, ArantxaLecciones a golpe de campana2008
  AMADO, MabelLas torres cantantes del Escorial2008
  ANDRÉS FERREIRA, M. PÉRE, E.Valencia recuerda a Jaime I2008
  ANDRÉS FERREIRA, M. PÉRE, E.Valencia recuerda a Jaime I2008
  ANDRÉS FERREIRA, ManuelCampanar comienza hoy las fiestas en honor de su patrona, la Mare de Déu2008
  ANDRÉS FERREIRA, ManuelCampanas para un aniversario2008
  ANDREU, JoaquínUna campana con solera2008
  ANONIEMLaatste book van Dr. André Lehr gepresenteerd2008
  ANONIEMLaatste book van Dr. André Lehr gepresenteerd2008
  ANÒNIMLa tradició no és algo que t'ensenyen els majors. És algo que nosaltres deguem ensenyar als joves.2008
  ARAZO, Mª ÁngelesPor las benditas almas 2008
  ARMAS HERNÁNDEZ, AgustínLas campanas de la torre de la Peña de Francia en Puerto de la Cruz2008
  ARMERO, AUn folleto divulga el trabajo de la Asociación de Campaners 2008
  ARMERO, AUn folleto divulga el trabajo de la Asociación de Campaners 2008
  AUCEJO, M.Los excrementos de las palomas producen daños en tres campanarios de la comarca2008
  AVANEl Cardenal Arzobispo de Valencia presidirá mañana en la Catedral la Solemne Vigilia Pascual2008
  AVANLas campanas de la parroquia de la Asunción, en Villanueva de Castellón regresan hoy al templo tras ser restauradas2008
  AVANLas campanas de la parroquia de la Asunción, en Villanueva de Castellón regresan hoy al templo tras ser restauradas2008
  AVANLas campanas de la Seo voltean mañana para la procesión de la Virgen siguiendo una norma de 1705 para aplazamiento por lluvias2008
  AVANDos campanas serán devueltas mañana tras su restauración al Monasterio de El Puig2008
  AVANLos campaneros de la Catedral voltean mañana a mano las 11 campanas del Miguelete por el Corpus Christi2008
  AVANMonseñor Giménez bendice mañana la restauración de las campanas de la iglesia de San Luis Bertran en València2008
  AVANUna grúa vuelve a instalar las cuatro campanas de la iglesia de San Luis Bertran de Valencia tras su restauración2008
  AVANLas campanas del Miguelete voltearan tres veces accionadas manualmente en la fiesta del 9 de Octubre2008
  AVANCampaneros valencianos voltearán mañana las campanas de la Basílica del Pilar tras su restauración2008
  AVANCampaneros valencianos voltearán mañana las campanas de la Basílica del Pilar tras su restauración2008
  AVANTécnicos restauran el reloj del siglo XVIII de la parroquia de Cerdà cuyo mecanismo será visible desde el exterior2008
  AVANMonseñor Benavent confirma el próximo domingo a 51 feligreses de la parroquia de Santo Tomás y bendice una de sus campanas2008
  AVANLa nueva campana de la parroquia de Petrés estará dedicada a dos sacerdotes mártires de 19362008
  AVANLa nueva campana de la parroquia de Petrés estará dedicada a dos sacerdotes mártires de 19362008
  AVANLa nueva campana de la parroquia de Petrés estará dedicada a dos sacerdotes mártires de 19362008
  AVANLa nueva campana de la parroquia de Petrés estará dedicada a dos sacerdotes mártires de 19362008
  AYUNTAMIENTO DE GALILEAReparación y arreglo de campanas y campanillo2008
  AYUNTAMIENTO DE GALILEAReparación y arreglo de campanas y campanillo2008
  AYUNTAMIENTO DE GALILEAReparación y arreglo de campanas y campanillo2008
  BALLESTER I GANDIA, RafaelFe, els orígens, història i creació dels batalls 2008
  BALLESTER I GANDIA, RafaelFe, els orígens, història i creació dels batalls 2008
  BALLESTER I GANDIA, RafaelFe, els orígens, història i creació dels batalls 2008
  BALLESTER I GANDIA, RafaelFe, els orígens, història i creació dels batalls 2008
  BALLESTER I GANDIA, RafaelFe, els orígens, història i creació dels batalls 2008
  BARBER, LlorençSons d'epifania. Una ciutat a trenc d´alba2008
  BARBER, LlorençEl lenguaje de las campanas2008
  BARBER, Llorençcómo se hace un concierto de campanas para la ciudad2008
  BARBUZANO, D.Las campanas del Cristo de La Laguna podrían caerse por el mal estado del yugo 2008
  BARBUZANO, D.Las campanas del Cristo de La Laguna podrían caerse por el mal estado del yugo 2008
  BARBUZANO, D.Un informe avisó hace 9 años que el campanario del Cristo estaba mal 2008
  BARBUZANO, D.El Cristo no tiene campanas2008
  BARBUZANO, D.Las campanas y espadaña del Cristo ya han sido restauradas2008
  BERNABEU, R.El PSOE de Villena obvia los informes y critica que Lledó prohiba subir a la torre de la iglesia2008
  BERNAUS, M. La sala temática de las campanas de Os de Balaguer, más cerca2008
  BORJA, PaulaY volverán a sonar2008
  BRETONES, José ManuelUn impuesto por tocar las campanas2008
  BRETONES, José ManuelUn impuesto por tocar las campanas2008
  BRETONES, José ManuelUn impuesto por tocar las campanas2008
  BUIGUES METOLA, MarcosPatrimonio, fiesta y toques de campanas2008
  BUIGUES METOLA, MarcosPatrimonio, fiesta y toques de campanas2008
  BUIGUES METOLA, MarcosPatrimonio, fiesta y toques de campanas2008
  BUIGUES METOLA, MarcosPatrimonio, fiesta y toques de campanas2008
  BUIGUES METOLA, MarcosPatrimonio, fiesta y toques de campanas2008
  BUITURÓN, PriscilaEl XIII Encuentro de Campaneros abrirá el debate entre profesionales y aficionados2008
  C.P.V.¡Que repiquen las campanas!2008
  C.P.V.¡Que repiquen las campanas!2008
  C.P.V.¡Que repiquen las campanas!2008
  C.P.V.¡Que repiquen las campanas!2008
  CALATAYUD, José Vicente; JARABÚ, EnriqueNueva imagen del Santo Cristo de los Afligidos y otras donaciones2008
  Campaners d'AlbaidaEls campaners d'Albaida recuperen la campana més antiga d'Albaida2008
  Campaners d'AlbaidaEls campaners d'Albaida recuperen la campana més antiga d'Albaida2008
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIACampanar de l´Assumpció de Villanueva de Castellón - Concert de tocs manuals de les campanes (01-05-2008)2008
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIACampanar de la Vila de Castelló de la Plana - Tocs de campanes de la Corona d'Aragó (03-05-2008)2008
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAMare de Déu de la Salut de Xirivella - Concert de tocs manuals de les campanes2008
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAProposta de campanars i campaners - "A trenc d'alba" - concert per al naixement del rei (02-02-2008)2008
  CAMPANERS DE MOIXENTAsociación: Campaners de Moixent2008
  Campaners de MorvedreLa "Cremà" i el Campanar de la Vila2008
  Campaners de MorvedreXIII Trobada de Campaners2008
  Canfali Marina AltaEl Festacarrer s´avança a principis de juliol per no coincidir amb les festes de La Xara2008
  CANTALAPIEDRA, EduardoLa Espadaña del Carmen se someterá a una rehabilitación integral2008
  CARTAGENA, RebecaEl Pilar acomete una restauración como para echar las campanas al vuelo2008
  CASSINELLO, MaríaDesde la fe: los campanarios2008
  CASTELLS, NúriaLos vecinos de Taüll piden que las campanas de Santa Maria repiquen como antes2008
  CASTELLS, NúriaLos vecinos de Taüll piden que las campanas de Santa Maria repiquen como antes2008
  CASTELLS, NúriaLos vecinos de Taüll piden que las campanas de Santa Maria repiquen como antes2008
  CASTRESANA DE LOSAToques de Campana2008
  CASTRESANA DE LOSAToques de Campana2008
  CEMBRERO, Ignacio¿Es perjudicial el muecín para el turismo?2008
  Colla de Campaners d´OntinyentLes campanes del campanar de l'ermiteta de la Concepció. Ontinyent2008
  Colla de Campaners d´OntinyentLes campanes del campanar de l'ermiteta de la Concepció. Ontinyent2008
  Colla de Campaners d´OntinyentEs presenten els treballs de construcció de la nova campana de l'ermita de Sant Jaume de Bocairent2008
  Colla de Campaners d'OntinyentL'alta participació de campaners i la bona coordinació defineixen la millor Setmana Santa de la història campanera ontinyentina2008
  Colla de Campaners d'OntinyentEs davalla la campaneta conventual de l'edifici de l'Ermiteta de la Concepció2008
  Colla de Campaners d'OntinyentOntinyent viu un dia per a la història del patrimoni campaner amb la benedicció del conjunt de campanes de l'Ermiteta2008
  Colla de Campaners d'OntinyentOntinyent viu un dia per a la història del patrimoni campaner amb la benedicció del conjunt de campanes de l'Ermiteta2008
  COLLES DE CAMPANERS VALENCIANSDeclaració de Sagunt2008
  COREA HOYLa Campana Emille de Gyeongju fundida en tragedia2008
  COREA HOYLa Campana Emille de Gyeongju fundida en tragedia2008
  COROMINA, ToniCampanario doliente2008
  COROMINA, ToniCampanario doliente2008
  CORTÉS, IkerNueva voz para San Antonio2008
  CRESPO, Mª JoséLa Vila dejará de iniciar la “cremà” desde el campanario para proteger el monumento2008
  CRESPO, Mª JoséCampaners insiste en que es una "ilegalidad" lanzar traca desde el campanario2008
  CRIADO, SalvadorSan José vuelve a sonar2008
  CUART, M.Patrimonio valorará los pináculos de Santa Eulàlia y cambiará los vidrios del campanario 2008
  DERFMiles de porteños disfrutaron del Concierto de Campanas en el centro2008
  DESCONEGUTProcés de fabricació de campanes grans i menudes2008
  Diario de CuyoGoce porteño en el show de campanas2008
  Diario de la SierraI Encuentro Internacional de Carrillón en San Lorenzo2008
  Diario de NavarraA vueltas con las campanas2008
  DÍAZ, PaulaColocan las campanas restauradas en los templos de San Miguel y Santa María2008
  DÍEZ, J. Las campanas se activarán con mando a distancia2008
  DÍEZ, JavierBendicen las campanas restauradas de Mascarell 2008
  DÓLERA SARABIA, José Miguel / RELOJERÍA VALVERDEFicha técnica campana Santiago Apóstol2008
  DVOiartzun acogerá el fin de semana un seminario sobre campanas2008
  DVOiartzun acogerá el fin de semana un seminario sobre campanas2008
  DVOiartzun acogerá el fin de semana un seminario sobre campanas2008
  DVEl reloj de la parroquia estará unos días sin agujas para ser renovadas2008
  DVOiartzun acogerá el fin de semana un seminario sobre campanas2008
  DVOiartzun acogerá el fin de semana un seminario sobre campanas2008
  E.A. / OntinyentLas campanas repicarán por tercera vez al unísono2008
  E.A. / OntinyentLas campanas repicarán por tercera vez al unísono2008
  ECCLESIA DIGITALEl Cardenal Lluís Martínez Sistach bendijo el nuevo templo de Sant Francesc d’Assís de Badalona2008
  EFELas campanas de la catedral de Vitoria son retiradas para ser restauradas2008
  EFEEl campanario de la Seu Vella necesitará una actuación de coste millonario2008
  EFEEl Real Sitio de San Lorenzo Escorial acogerá el I Encuentro de Carillonistas2008
  El DíaLa iglesia de El Pinar recupera su campanario tras la restauración2008
  EL ECO DE VALDEGOVÍALos campaneros de Valdegovía grabarán un DVD2008
  EL PERIÓDICO DE ARAGÓNHomenaje a Pablo Campo2008
  Elaviso.comLas CampanasTradiciones y Supersticiones a través de los siglos2008
  ELPERIODIC.COMEl campanario de Alcublas recupera este miércoles, tras una década, el toque manual de sus campanas2008
  ELPERIODIC.COMEl campanario de Alcublas recupera este miércoles, tras una década, el toque manual de sus campanas2008
  ERACSON S. L.Targeta de visita2008
  ERACSON S. L.Targeta de visita2008
  ESCRIVÀ, A.La Colegiata de Gandia repara las campanas para evitar que se descuelguen por su deterioro2008
  ESCRIVÀ, A.La Colegiata de Gandia repara las campanas para evitar que se descuelguen por su deterioro2008
  ESCRIVÀ, A.El Ayuntamiento pagará la restauración del campanario para 2010, el Año Borja2008
  Europa PressLas cinco campanas de Gata regresan hoy a su parroquia tras concluir la restauración2008
  Europa PressUna empresa de restauración vertical limpia el campanario de la Seu Vella de Lleida para evitar nuevos desprendimientos2008
  Europa PressLa Seu Vella de Lleida reabre su acceso principal y el campanario2008
  Europa PressLas campanas de la Catedral de Toledo repican diez minutos en señal de júbilo por el nombramiento de Cañizares2008
  Europa PressLas campanas de la Catedral de Toledo repican diez minutos en señal de júbilo por el nombramiento de Cañizares2008
  EuropapressRecuperan en Badajoz una campana del siglo XVII que fue robada en El Ferrol2008
  FERNÁNDEZ, F.Virtuosos del son y el badajo2008
  FERNÁNDEZ, F.Virtuosos del son y el badajo2008
  FERNÁNDEZ, F.Virtuosos del son y el badajo2008
  FERNÁNDEZ, VanessaLas voces del bronce2008
  FLÓREZ, AuroraRepiques de amor para el Salvador2008
  FRAGUAS, RafaelNochevieja con campanas, uvas...2008
  FRESNO, A. J.Campaners de Morvedre difunde el patrimonio de la comarca a través de Internet2008
  G. LOZANO, Luis MiguelRestauración Campanarios2008
  GALEA DEBONO, Fiona34 years on, the Lascaris Bell rings once again 2008
  GARCIA BARBEITO, AntonioFuego sin campanas2008
  GARCÍA CRESPO, TxemaLa catedral de Santa María abre las visitas a la torre2008
  GARCÍA GARCÍA, CarlosEl reloj de la Catedral de La Laguna (II)2008
  GARCÍA MARTÍNEZLas campanas de mi tierra2008
  GARCÍA, Manuel"Ha sido un aviso del cielo para cambiar las campanas"2008
  GAVARRES 14Dossier: capellans i campaners2008
  GEISSLER, CorneliaDas Lied von der Glocke2008
  GIRÓN CARRANZA, José MartínSalomón, el campanero2008
  GÓMEZ, IreneVillarrín da la campanada2008
  GÓMEZ, IreneVillarrín da la campanada2008
  GONZÁLEZ, Antonio RafaelEl Campanar de Moixent2008
  GUTIÉRREZ, NatxoSuenan las campanas2008
  GUTIÉRREZ, NatxoSuenan las campanas2008
  HARRISON, JohnEnglish style bellringing – 400 years of living heritage2008
  HERNÁNDEZ i CARDONA, Àngel ManuelLes campanes velles de Vacarisses2008
  HERNÁNDEZ i CARDONA, Àngel ManuelLes campanes velles de Vacarisses2008
  HERNÁNDEZ, Jesús´La Bomba´ cumple cien años2008
  HERNÁNDEZ, Jesús´La Bomba´ cumple cien años2008
  HERRI MUSIKAREN 7. JARDUNALDIAKkanpaiak eta ezkilak2008
  HERRI MUSIKAREN 7. JARDUNALDIAKkanpaiak eta ezkilak2008
  HERRI MUSIKAREN 7. JARDUNALDIAKkanpaiak eta ezkilak2008
  HERRI MUSIKAREN 7. JARDUNALDIAKkanpaiak eta ezkilak2008
  HIBBERT, William A. The Quantification of Strike Pitch and Pitch Shifts in Church Bells2008
  HIDALGO, P.Una mirada nueva2008
  HIDALGO, P.Una mirada nueva2008
  Hortanoticias.comUna empresa de Massanassa restaurará las cinco campanas de Villanueva de Castellón tras la caída del campanar de una de ellas2008
  Hortanoticias.comUna empresa de Massanassa restaurará las cinco campanas de Villanueva de Castellón tras la caída del campanar de una de ellas2008
  Hortanoticias.comUna empresa de Massanassa restaurará las cinco campanas de Villanueva de Castellón tras la caída del campanar de una de ellas2008
  Hortanoticias.comUna empresa de Massanassa restaurará las cinco campanas de Villanueva de Castellón tras la caída del campanar de una de ellas2008
  Hortanoticias.comUna empresa de Massanassa restaurará las cinco campanas de Villanueva de Castellón tras la caída del campanar de una de ellas2008
  Hortanoticias.comUna empresa de Massanassa restaurará las cinco campanas de Villanueva de Castellón tras la caída del campanar de una de ellas2008
  Hortanoticias.comUna empresa de Massanassa restaurará las cinco campanas de Villanueva de Castellón tras la caída del campanar de una de ellas2008
  Hortanoticias.comUna empresa de Massanassa restaurará las cinco campanas de Villanueva de Castellón tras la caída del campanar de una de ellas2008
  Hortanoticias.comUna empresa de Massanassa restaurará las cinco campanas de Villanueva de Castellón tras la caída del campanar de una de ellas2008
  Hortanoticias.comUna empresa de Massanassa restaurará las cinco campanas de Villanueva de Castellón tras la caída del campanar de una de ellas2008
  Hortanoticias.comUna empresa de Massanassa restaurará las cinco campanas de Villanueva de Castellón tras la caída del campanar de una de ellas2008
  Hortanoticias.comUna empresa de Massanassa restaurará las cinco campanas de Villanueva de Castellón tras la caída del campanar de una de ellas2008
  Hortanoticias.comUna empresa de Massanassa restaurará las cinco campanas de Villanueva de Castellón tras la caída del campanar de una de ellas2008
  Hortanoticias.comUna empresa de Massanassa restaurará las cinco campanas de Villanueva de Castellón tras la caída del campanar de una de ellas2008
  Hortanoticias.comUna empresa de Massanassa restaurará las cinco campanas de Villanueva de Castellón tras la caída del campanar de una de ellas2008
  Hortanoticias.comUna empresa de Massanassa restaurará las cinco campanas de Villanueva de Castellón tras la caída del campanar de una de ellas2008
  Hortanoticias.comUna empresa de Massanassa restaurará las cinco campanas de Villanueva de Castellón tras la caída del campanar de una de ellas2008
  Hortanoticias.comUna empresa de Massanassa restaurará las cinco campanas de Villanueva de Castellón tras la caída del campanar de una de ellas2008
  Hortanoticias.comUna empresa de Massanassa restaurará las cinco campanas de Villanueva de Castellón tras la caída del campanar de una de ellas2008
  Hortanoticias.comUna empresa de Massanassa restaurará las cinco campanas de Villanueva de Castellón tras la caída del campanar de una de ellas2008
  Hortanoticias.comUna empresa de Massanassa restaurará las cinco campanas de Villanueva de Castellón tras la caída del campanar de una de ellas2008
  Hortanoticias.comUna empresa de Massanassa restaurará las cinco campanas de Villanueva de Castellón tras la caída del campanar de una de ellas2008
  Hortanoticias.comUna empresa de Massanassa restaurará las cinco campanas de Villanueva de Castellón tras la caída del campanar de una de ellas2008
  Hortanoticias.comUna empresa de Massanassa restaurará las cinco campanas de Villanueva de Castellón tras la caída del campanar de una de ellas2008
  I.S.Suspenden las visitas al campanario de Santa María por la inestabilidad de las escaleras2008
  INOSTROZA HERNÁNDEZ, CarlosCampanas de oro de Rere2008
  J. V. M.La crisis llega al campanario de Quartell2008
  J. V. M.La crisis llega al campanario de Quartell2008
  J. V. M.Un párroco muy difícil de sustituir2008
  J. V. M. / QuartEl grupo popular de Quart de Les Valls mantiene que el campanario requiere una rehabilitación2008
  J. V. M. / QuartellEl párroco pide ayuda a los vecinos para restaurar las campanas de la iglesia debido a su mal estado2008
  J. V. M./ M. A.Campanas enlatadas en Quart2008
  J. V. M./ M. A.Campanas enlatadas en Quart2008
  J. V. M./ M. A.Campanas enlatadas en Quart2008
  JANER MANILA, GabrielLes campanes2008
  JAUME I TORRELLES DE FOIXOficis que es perden: fonedor de campanes 2008
  JOVER, RafaLa parroquia intenta rehabilitar el campanario de San Juan Bautista 2008
  JUAN, EvaLa iglesia de San Vicente Mártir restaura sus cuatro campanas 2008
  L. V.La Cofradía de Monserrate restaurará las dos torres campanario del Santuario2008
  L'ACTUALITAT DEL BAIX MONSENYVodafone manté el silenci per la instal·lació de les antenes al campanar de Sant Esteve 2008
  LA COMARCA DE PUERTOLLANOEl ayuntamiento de Calzada de Calatrava luce su campanario restaurado2008
  LA COMARCA DE PUERTOLLANOEl ayuntamiento de Calzada de Calatrava luce su campanario restaurado2008
  La MañanaCultura reabre al público la torre de la Seu Vella y la Porta dels Bernats2008
  La NaciónMás de 50 campanas sonarán hoy en concierto2008
  La Pasión DigitalIII Fase de Restauración del conjunto de campanas: Campana María de la Puerta2008
  La Pasión DigitalIII Fase de Restauración del conjunto de campanas: Campana María de la Puerta2008
  La Pasión DigitalIII Fase de Restauración del conjunto de campanas: Campana María de la Puerta2008
  La VerdadRestauran la campana para que vuelva al puente de los Peligros este verano2008
  La Voz de LanzaroteSan Ginés da la campanada2008
  Las ProvinciasArtífices de piezas de bronce2008
  LEGGE, K. A.; PETROLITO, J.Designing bells with tuned overtones2008
  Levante - EMVLas campanas de Sant Lluís Bertrán se instalan de nuevo en La Fonteta2008
  Levante - EMV / PetrésPetrés dedica su nueva campana a dos sacerdotes mártires de 19362008
  Levante - EMV / PetrésPetrés dedica su nueva campana a dos sacerdotes mártires de 19362008
  Levante - EMV / PetrésPetrés dedica su nueva campana a dos sacerdotes mártires de 19362008
  Levante - EMV / PetrésPetrés dedica su nueva campana a dos sacerdotes mártires de 19362008
  Levante - EMV / XàtivaLos campaneros de Moixent celebran con un volteo general el 800 aniversario de Jaume I2008
  Levante d´AlacantLa campana de la ermita de la Font Santa ya repica tras ser restaurada2008
  Levante-EMVLlorenç Barber estrenarà a Múrcia el seu concert per a vehicles a motor2008
  LL. MIGUEL, Víctor (seudònim de LLOP LLUCH, Francisco José)Campanas... campanitas2008
  LLOP i BAYO, FrancescConferencia en la Escola Tècnica Superior d'Enginyers de la Universitat d'Alacant2008
  LLOP i BAYO, FrancescInforme sobre el concierto de campanas de Llorenç BARBER en Zaragoza y la viabilidad de campanas bandeadas en el mismo. 2008
  LLOP i BAYO, FrancescIn memoriam: Dr. José SÁNCHEZ REAL, hombre sabio2008
  LLOP i BAYO, FrancescIn memoriam: Juan Carlos GARZÓN2008
  LLOP i BAYO, FrancescIn memoriam: Monsenyor Ramon ARNAU, ex degà de la Catedral de València2008
  LLOP i BAYO, FrancescUn patrimonio para una comunidad: estrategias para la protección social del patrimonio inmaterial2008
  LLOP i BAYO, FrancescO inventario das campás das Catedrais de España2008
  LLOP i BAYO, FrancescIn memoriam: Dr. José SÁNCHEZ REAL, hombre sabio2008
  LLOP i BAYO, FrancescCampanes, campaners i tocs a les terres de Lleida: un patrimoni en vies de substitució2008
  LLOP i BAYO, FrancescCampanes, campaners i tocs a les terres de Lleida: un patrimoni en vies de substitució2008
  LLOP i BAYO, FrancescCampanes, campaners i tocs a les terres de Lleida: un patrimoni en vies de substitució2008
  LLOP i BAYO, FrancescCampanes, campaners i tocs a les terres de Lleida: un patrimoni en vies de substitució2008
  LLOP i BAYO, FrancescCampanes, campaners i tocs a les terres de Lleida: un patrimoni en vies de substitució2008
  LLOP i BAYO, FrancescCampanes, campaners i tocs a les terres de Lleida: un patrimoni en vies de substitució2008
  Local - GeneralLas campanas de la Concatedral resuenan entre las más prestigiosas de España2008
  Local - GeneralLas campanas de la Concatedral resuenan entre las más prestigiosas de España2008
  Local - GeneralLas campanas de la Concatedral resuenan entre las más prestigiosas de España2008
  Local - GeneralLas campanas de la Concatedral resuenan entre las más prestigiosas de España2008
  LONGO, LucianoDe villa a ciudad en los albores del siglo XX: 2008
  LÓPEZ, R.El repique de campanas sigue vivo2008
  M, J. V. / QuartellLa informática entra en la liturgia de Les Valls 2008
  M, J. V. / QuartellLa informática entra en la liturgia de Les Valls 2008
  M, J. V. / QuartellLa informática entra en la liturgia de Les Valls 2008
  M, J. V. / QuartellLa informática entra en la liturgia de Les Valls 2008
  M. J. C.Restauración por todo lo alto2008
  M. J. MTres jóvenes de Sagra recuperan el toque manual de las campanas tras 30 años2008
  M. J. M. P.El Consell reconstruirá el campanario de Murla 18 años después de su derrumbe2008
  M. P.Las campanas de Amurrio sólo tocarán una vez cada hora por la noche2008
  M. P.Las campanas de Amurrio sólo tocarán una vez cada hora por la noche2008
  M. P.Las campanas de Amurrio sólo tocarán una vez cada hora por la noche2008
  M. V.Última cocà para acabar de pagar las campanas2008
  M., J. V.La campana pequeña de la iglesia viajará a Alemania para reparar sus grietas2008
  M.V.C.´Na Maria´ repicará de nuevo en las fiestas 2008
  M.V.C.´Na Maria´ repicará de nuevo en las fiestas 2008
  MARTÍN NOGUERA, Francesc XavierRestauración de los campanicos de Manzanera2008
  MARTÍNEZ FLORENTÍN, CésarIn memoriam: Diego FLORENTÍN, campanero de la Iglesia Mayor de Baza2008
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoEncontre amb les campanes, instrument comunicatiu2008
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoEncontre amb les campanes, instrument comunicatiu2008
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoEncontre amb les campanes, instrument comunicatiu2008
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoEncontre amb les campanes, instrument comunicatiu2008
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoEncontre amb les campanes, instrument comunicatiu2008
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoEncontre amb les campanes, instrument comunicatiu2008
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoSonados veinte años2008
  MARTÍNEZ, CarmeLa Lira Saguntina organiza el primer concierto de campanas, percusión, tambores y piano2008
  MATEU CASAINS, NaiaraUn mercadillo costeará la restauración del campanario2008
  MATEU, Naiara; CASANOVA, A.Annauir celebra sus fiestas con la restauración de su campana2008
  MÁXIMO GARCÍA, EnriqueEl «otro» Imafronte de la Catedral de Murcia: La renovación de campanas (1790-1818)2008
  MÁXIMO GARCÍA, EnriqueEl «otro» Imafronte de la Catedral de Murcia: La renovación de campanas (1790-1818)2008
  MÁXIMO GARCÍA, EnriqueEl «otro» Imafronte de la Catedral de Murcia: La renovación de campanas (1790-1818)2008
  MÁXIMO GARCÍA, EnriqueEl «otro» Imafronte de la Catedral de Murcia: La renovación de campanas (1790-1818)2008
  MICALLEF, HermannLascaris bell at St.John's Co-Cathedral restored2008
  MOLINA, José Manuel deCampanas de ángel2008
  MONZONÍS, CésarRecital de campanas para la Virgen2008
  MORENO, ItziarSólo cuatro de las 26 iglesias con campanario de Bilbao funcionan como relojes sonoros2008
  MORENO, ItziarSólo cuatro de las 26 iglesias con campanario de Bilbao funcionan como relojes sonoros2008
  MORENO, Mª ÁngelesLas campanas de la Catedral de Teruel volverán a sonar2008
  MORILLAS, ProviLos campaneros se dan cita en Sagunt2008
  MORILLAS, ProviLos campaneros se dan cita en Sagunt2008
  MOURE, ManuelLa primera fase de las obras de la iglesia de Santiago, en su recta final2008
  Noticias de ÁlavaLa excursión de "La Garbancera"2008
  OntinyentDigital.comEl Campanar de Sant Antoni contará en breve con una nueva campana2008
  OntinyentDigital.comEl Campanar de Sant Antoni contará en breve con una nueva campana2008
  ORIA, Laura A.Campanas que cruzan la frontera provincial2008
  OROZCO, CarlosLas campanas de matracas llegan hasta Ceuta a través de Ontinyent2008
  ORRIOLS i SENDRA, XavierDejuni de les campanes2008
  ORRIOLS i SENDRA, XavierDejuni de les campanes2008
  ORRIOLS i SENDRA, XavierDejuni de les campanes2008
  ORTIZ ROCA, AnaLas campanas salvan vidas2008
  ORTIZ ROCA, AnaLas campanas salvan vidas2008
  PABELLÓN DE ESPAÑASalduie2008
  PALAU BERTRAN, Maria PilarLa campana de les hores2008
  Panorama ActualCultura convoca ayudas para la restauración de las campanas de al Comunitat2008
  PARROQUIA DE SANTO TOMÁS APÓSTOL Y SAN FELIPE NERIBendición de las campanas restauradas de la parroquia de Santo Tomás Apóstol y San Felipe Neri2008
  Parroquia San Agustín - Mascarell NulesFiesta de recepción de las campanas2008
  PASCUAL, A.Los campaners de Moixent celebran el primer año2008
  PASCUAL, E.El eco de los siglos2008
  PATENTADOS.COMDispositivo de percusión para campanas tubulares2008
  PÉREZ MARTÍN, MiguelTaconeo al son de campanas2008
  PINEDA VÁSQUEZ, VidalSe desnuda Justina Fuentes2008
  POL, AntoniEl campanar de Binissalem compleix 100 anys2008
  POL, AntoniEl campanar de Binissalem compleix 100 anys2008
  Prensa MCSFEl compositor Llorenç Barber disertará en Santa Fe2008
  R. C. L.La DGA invertirá 99.000 euros en restaurar nueve campanas del Pilar2008
  R. C. L.La DGA invertirá 99.000 euros en restaurar nueve campanas del Pilar2008
  R. T. / MoixentLos Campaners de Moixent interpretan el “Villancico” y recuperan repiques tradicionales2008
  R. T. / MoixentLos Campaners de Moixent interpretan el “Villancico” y recuperan repiques tradicionales2008
  Radio HuescaLa campana "Santa Bárbara" regresa a la Catedral de Monzón2008
  RADIO HUESCALa torre de la catedral de Barbastro, todo un emblema de la Ciudad del Vero2008
  REDACCIÓNLa campana 'Maria la Xicoteta' vuelve a repicar2008
  REDACCIÓNCampaners de Morvedre instala la campana 'Maria la Xicoteta' tras su restauración2008
  REDACCIÓNCampaners del Camp de Morvedre prepara un encuentro autonómico en Sagunto2008
  REDACCIÓNCampaners del Camp de Morvedre prepara un encuentro autonómico en Sagunto2008
  REDACCIÓNEl Consell Agrari acoge mañana sábado el XIII Encuentro de Campaneros2008
  REDACCIÓNEl Consell aporta seis mil euros para restaurar el reloj de Calendura2008
  REDACCIÓNEl Consell aporta seis mil euros para restaurar el reloj de Calendura2008
  REDACCIÓNEl Consell aporta seis mil euros para restaurar el reloj de Calendura2008
  REDACCIÓNBajan las cinco campanas de San Miguel para restaurarlas2008
  REDACCIÓNDestinarán 238.000 euros para las obras del campanario2008
  REDACCIÓNLa Generalitat da prioridad para obras en el campanario2008
  REDACCIÓNLas campanas de la Seo volverán a ser volteadas en la vigilia pascual2008
  REDACCIÓN / CastellónEl campanario de Alcalà vuelve a lucir a Sant Joan Baptista2008
  REDACCIÓN / GandiaArquitectos barajan recuperar el campanario original aislado del edificio de la Seu de Gandia2008
  REDACCIÓN / LleidaLa Seu Vella no tendrá reformado su campanario hasta el año 20112008
  REDACCIÓN / OntinyentUna nueva iluminación resalta el campanario de la iglesia de Santa María de Ontinyent2008
  REDACCIÓN / PetrésLas campanas restauradas se colocarán el próximo lunes2008
  REDACCIÓN / PetrésLas campanas restauradas se colocarán el próximo lunes2008
  REDACCIÓN / SaguntoLa Confraria de Xòfers de Sant Cristòfol restaura la campana de la ermita2008
  REDACCIÓN / SaguntoLa Confraria de Xòfers de Sant Cristòfol restaura la campana de la ermita2008
  REDACCIÓN / SimatLas campanas de la iglesia son bajadas de la torre para su restauración en la Vall d'Albaida 2008
  Redacción C24HEl Cabildo restaura la torre de la Iglesia de San Antonio Abad de El Pinar 2008
  REDACCIÓN QUITOLa torre de La Compañía recobrará su majestuosidad2008
  REDONDO, MartaLos últimos campaneros de Aguilar2008
  REDONDO, MartaLos últimos campaneros de Aguilar2008
  REDONDO, MartaLos últimos campaneros de Aguilar2008
  RICOU, JavierEl derribo de parte de una iglesia se exhibe en internet2008
  RODRÍGUEZ, DavidButsènit recuperará las dos campanas originales de la ermita del siglo XII2008
  RODRÍGUEZ, L."Tocar las campanas es expresar sentimientos"2008
  RODRÍGUEZ, ManuelCultura promete restaurar el campanario de Santa Cruz2008
  RODRÍGUEZ, ManuelCultura promete restaurar el campanario de Santa Cruz2008
  ROMERO, José Miguel L.«Hay que tañer a mano»2008
  Safor Guía600.000 euros para restaurar el campanario de la Colegiata2008
  SAIZ MARTÍN, Enrique - Director General de Patrimonio CulturalAutorización para publicar en campaners.com el inventario de campanas de la provincia de Soria2008
  SALVADOR LIZONDO, María DoloresNuestras campanas2008
  SAN BORONDÓN NOTICIASTocando las campanas2008
  SANTAÚRSULA, A.La campana de Sant Blai vuelve a casa tras la restauración2008
  SANTIAGO, FranciscoX aniversario de la restauración de las Campanas de La Giralda2008
  SANZ, Z.Gandia restaurará el campanario de la Seu y las murallas para el V Centenario de San Francisco de Borja2008
  Seu de XàtivaEl campanario2008
  SIERRA, José AntonioPaz Olmos inaugura la restauración del campanario de Alcalá de Xivert 2008
  SORIANO, NereaAlcalà rejuvenece su campanario2008
  SORIANO, NereaAlcalà rejuvenece su campanario2008
  SUGRAÑES, Eduardo J.Campanas de San Pedro, un toque de atención al Patrimonio2008
  SUGRAÑES, Eduardo J.Campanas de San Pedro, un toque de atención al Patrimonio2008
  TAHOCES, ClaraLas campanas "vivas" de San Pedro el Viejo2008
  TEPLOVOZOREMONTNYJ ZAVOD, OAOКолокола церковные2008
  Terra Actualidad - EFEEl secular secreto de los últimos campaneros gallegos2008
  Terra Actualidad - EFEEl secular secreto de los últimos campaneros gallegos2008
  TOMÁS CALATAYUD, Vicent y CésarRestauración del yugo de la campana de San Miguel Arcángel2008
  TORMOEL PUIG, SilviaUn retoque a las campanas de El Puig2008
  TORRADO, DàmarisEl campanario de la Seu Vella de Lleida necesita arreglo2008
  TORREJÓN, CheloSoneja vuelve a escuchar sus voces de bronce2008
  TORREJÓN, CheloSoneja vuelve a escuchar sus voces de bronce2008
  TORREJÓN, CheloSoneja vuelve a escuchar sus voces de bronce2008
  TORREJÓN, CheloLas campanas de los 12 colosos de bronce dan la bienvenida a las fiestas patronales de Segorbe2008
  ULMER MÜNSTERGlocken - Bells2008
  VALDEARCOS, ArmandoPetrés finaliza hoy la instalación de la “Campana dels Màrtirs”2008
  VALDEARCOS, ArmandoPetrés finaliza hoy la instalación de la “Campana dels Màrtirs”2008
  Valencianoticias.comLa Parroquia de Santa Catalina Mártir de Vilamarxant restaurará sus campanas y fundirá una nueva.2008
  VALLÉS, M. ElenaUn rostro y porte nuevos para Santa Eulàlia 2008
  VARELA, FranciscoLa policía recupera en Badajoz una campana robada en una iglesia de Ferrol2008
  VÁZQUEZ, MargaEl reloj que ya no toca las horas 2008
  VÁZQUEZ, MargaEl reloj que ya no toca las horas 2008
  VÁZQUEZ, MargaEl reloj que ya no toca las horas 2008
  VELASCO, C.La creación de la orden Jaume I y un volteo de campanas conmemorarán el año del rey2008
  VELERT, SilviaLes Quatre Campanes siguen valladas2008
  VilawebRestaurada la campana de l'ermita de Sant Miquel d'Albaida2008
  VILLAMOR, Luis Cada año se denuncian cerca de 500 robos y agresiones contra el patrimonio histórico gallego2008
  VIÑAS, ElenaLas campanas centran las VII Jornadas de Música Tradicional de Oiartzun2008
  VIÑAS, ElenaLas campanas centran las VII Jornadas de Música Tradicional de Oiartzun2008
  VIÑAS, ElenaLas campanas centran las VII Jornadas de Música Tradicional de Oiartzun2008
  VIÑAS, ElenaLas campanas centran las VII Jornadas de Música Tradicional de Oiartzun2008
  VISA , LluísLa Seu Vella tendrá que esperar a 2009 para rehabilitarse2008
  VIVES, MiguelLa parroquia de Gata de Gorgos recupera sus cinco campanas tras su rehabilitación2008
  VIZOSO, N.El reloj del antiguo Centro Farmacéutico continúa sin arreglarse2008
  VUERGA, Luis V.Campanas y campaneros2008
  VUERGA, Luis V.Campanas y campaneros2008
  WILLEY, DavidRome's battle of the bells2008
  WILLEY, DavidRome's battle of the bells2008
  ZAMBOTTO, FlavioStorica visita alle campane del Vaticano2008
  ZAMBOTTO, FlavioStorica visita alle campane del Vaticano2008
  ZAMBOTTO, FlavioStorica visita alle campane del Vaticano2008
  ZAMBOTTO, FlavioStorica visita alle campane del Vaticano2008
  ZAMBOTTO, FlavioStorica visita alle campane del Vaticano2008
  ZAMBOTTO, FlavioStorica visita alle campane del Vaticano2008
  2001 TÉCNICA Y ARTESANÍACampanas de Montalbán2009
  2001 TÉCNICA Y ARTESANÍA S. L.Les campanes de Sant Martí tocades a mà en la inauguració de l'exposició “La Glòria del Barroc"2009
  A. E.Sin noticias del proyecto del campanario2009
  A. O.La restauración de la fachada de la Catedral comenzará el 22 de octubre2009
  A. O.La restauración de la fachada de la Catedral comenzará el 22 de octubre2009
  A. R.Puesta al día en la iglesia de San Isidro2009
  ABCEl lenguaje de las campanas2009
  ADMINISTRADORCruz del Toscón2009
  AFPLas campanas de la Catedral de Copenhague suenan 350 veces por el clima2009
  AGENCIASConcluyen los trabajos para desmontar las campanas de la Catedral2009
  AGENCIASUna explosión en una fundición de campanas causa 46 heridos en Francia2009
  Ajuntament d´Alcalà de XivertRecta final de la segunda fase de las obras del campanario de Alcalà2009
  ALONSO, R.Vierna, al son decampanas2009
  AMAT, F.San Martín luce siete campanas tras la minuciosa restauración de sus valiosos elementos musicales2009
  ANDREU, JoaquínLa restauración de las campanas deja a San Martín sin sus joyas musicales2009
  ANPEFRAILas campanas de la iglesia de Tejeda2009
  ANPEFRAILas campanas de la iglesia de Tejeda2009
  APIglesia uruguaya: doblarán las campanas por cambio climático2009
  ARMERO, PilarRepiques de Montehermoso2009
  ASUA, J.Un ascensor permitirá subir a lo más alto de la torre de la Iglesia Catedral2009
  AUSÍN, Juan PabloEl Sagrado Corazón pierde su aguja después de 91 años apuntando al cielo2009
  AVANLas campanas del Miguelete voltean a la llegada de monseñor Osoro a la diócesis de Valencia2009
  AVANLas campanas del Miguelete voltearán accionadas a mano el domingo en honor a la VIrgen de los Desamparados2009
  AVANEl Arzobispo visita por sorpresa a los campaneros de la Catedral en la Torre del Miguelete2009
  AVANLa fiesta del Corpus Christi es la única vez del año en que las 11 campanas del Miguelete son volteadas a mano2009
  AVANOntinyent recupera el conjunto de 13 campanas de la torre de la Asunción, incompleto desde 19362009
  AVANCampaneros europeos llegan a Ontinyent para la bendición de las campanas de la iglesia de la Asunción2009
  AVANCampaneros europeos llegan a Ontinyent para la bendición de las campanas de la iglesia de la Asunción2009
  AVANLas campanas del Miguelete serán volteadas manualmente tres veces en la fiesta del 9 d'Octubre2009
  AVANLas campanas de la iglesia de San Esteban recuperan su sonoridad original tras su restauración por "La Luz de las Imágenes"2009
  AYUNTAMIENTO DE MERUELO4º Encuentro de Tocadores de Campanas2009
  BARRETO, R.Las campanas del siglo XXI2009
  BAS, EmmaLa campana "El Salvador" ya está en Vinaròs2009
  BERNER, WalterSinos, os bronzes das nossas terras2009
  CAMACHO, JosepLa Safor se prepara para dar la bienvenida a 20102009
  CAMACHO, JosepLa Safor se prepara para dar la bienvenida a 20102009
  CAMPAMétodo de soldadura de grietas de una campana2009
  CAMPAMétodo de soldadura de grietas de una campana2009
  CAMPANERS D'ALBAIDAEls campaners d’Albaida voltejem junt als campaners d’Alfarrasí2009
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAParròquia de Sant Bertomeu d´Alfondeguilla - Concert de tocs manuals de les campanes2009
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAParròquia de Sant Martí Bisbe d´Alcàsser - Concert de tocs manuals de les campanes2009
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAParròquia de la Mare de Déu de l´Olivar d´Alaquàs - Concert de tocs manuals de les campanes2009
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAParròquia de la Santa Creu de Pedreguer - Concert de tocs manuals de les campanes2009
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIACampanario de Santa Ana de Elda - Concierto de toques manuales de las campanas (04-10-2009)2009
  CAMPANERS DE MOIXENTTocs tradicionals de Moixent2009
  CAMPANERS DE MOIXENTTocs tradicionals de Moixent2009
  Canfali Marina AltaLa iglesia de San Antonio se queda sin campanas durante un mes y medio mientras se restauran2009
  CARCHANO, M. J.El año Jaume I toca a su fin2009
  CARO, PuriDesmontan la campana de la UB para su primera restauración en dos siglos2009
  CÁRPATOSNo hay campanas para recibir a Napoleón2009
  CASTRESANA, ElixaneLa iglesia de San Vicente pierde sus campanas frontales durante dos meses2009
  CASTRO, AdolfoLa campana del retroceso2009
  CERDÀ, P.Moixent recupera una campana de 1895 muda desde hace medio siglo2009
  CHAPARRO, L.El nuevo repique de San Nicolás2009
  CiUCiU proposa elaborar una guia turística amb el patrimoni campaner del Pallars Sobirà per donar un nou impuls al turisme rural del Pirineu2009
  COLLA DE CAMPANERS D'ONTINYENTXIV Trobada de campaners2009
  COLLA DE CAMPANERS D'ONTINYENTInvitació a la festa de la benedicció dels treballs realitzats i de les noves campanes2009
  COLLA DE CAMPANERS D'ONTINYENTInvitació a la festa de la benedicció dels treballs realitzats i de les noves campanes2009
  COLLA DE CAMPANERS D'ONTINYENTTargeta de visita2009
  CONSEJO MUNDIAL IGLESIAS¡Que resuenen las campanas, las conchas, los tambores y los gongs 350 veces por la justicia climática!2009
  D. A.Salas Bajas estrena campanas e iluminación en su iglesia2009
  D. N.Las campanas de la catedral son despedidas para su restauración2009
  D.B.Un grupo de vecinos pide la reparación del reloj de la iglesia de La Concepción2009
  DIARIO DE CÁDIZAndrés Marín se funde en bronce2009
  Diario FinestratLa campana “Sufragio” de la Iglesia de San Bartolomé ha sido colocada esta mañana en el campanario después de ser restaurada2009
  DIRECCIÓN DE ESTUDIOS HISTÓRICOSPresentación del libro "El toque de las campanas"2009
  DOMÍNGUEZ, FernandoFinaliza la romería de la nueva campana y del calor sofocante2009
  DONAIRE, GinésCampanas con "función social"2009
  DONAIRE, GinésCampanas con "función social"2009
  Ecclesia DigitalRestauradas las campanas de la torre de levante de la Catedral2009
  EFELa Web de campaneros valencianos documenta más de 10.000 campanas de España2009
  EFEUna campana de la Catedral se desprende sin causar daños2009
  EFERestaurar campanarios y fachada de Santa María del Mar costará 0,6 millones2009
  EFELa Web de campaneros valencianos documenta más de 10.000 campanas de España2009
  El Periòdic.comAlmassora toma el campanario2009
  El Periòdic.comAlcalà de Xivert inaugura la restauración de la torre del Campanario2009
  El Periòdic.comLa campana La Petra queda instalada en la Casa de Cultura como pieza de museo2009
  elmundoinfantil.blog.com.esMatraca2009
  ELTORRENTI.COMLa Luz de las Imágenes coloca las cinco campanas restauradas de la Iglesia de San Esteban de Valencia2009
  ESCRIVÀ, A.El campanario no estará listo para 2010, el Any Borja2009
  EUROPA PRESSToques de campana en mp32009
  Europa PressRestauran el campanario del Edificio Histórico de la UB en la plaza Universitat2009
  EUROPA PRESSCampanas de iglesias de todo el mundo repicarán el 13 de diciembre en favor de la "justicia climática"2009
  EUROPA PRESS Más de 30 parroquias de Zamora harán mañana repicar sus campanas para inaugurar el Año Santo Compostelano 2009
  FERNÁNDEZ LARREA, PilarLa campana "Gabriela" ya se restaura en Alemania2009
  FERNÁNDEZ LARREA, PilarLa campana "Gabriela" ya se restaura en Alemania2009
  FERNÁNDEZ LARREA, PilarLas once campanas de la catedral de Pamplona sonarán un 30% más tras su restauración2009
  FERNÁNDEZ LARREA, PilarLas once campanas de la catedral de Pamplona sonarán un 30% más tras su restauración2009
  FERROAFICIONADOS ESTACION KM. 29 (GLEW)La campana de la estación ferroviaria 2009
  FERROAFICIONADOS ESTACION KM. 29 (GLEW)La campana de la estación ferroviaria 2009
  FRAILE, Mª José"Intuíamos que el Arzobispo iba a visitarnos"2009
  FRAILE, Mª José"Intuíamos que el Arzobispo iba a visitarnos"2009
  FUENTES AGUIRRE 'Catón', ArmandoCampanarios y campanas2009
  FUENTES AGUIRRE 'Catón', ArmandoCampanarios y campanas2009
  FUENTES AGUIRRE 'Catón', ArmandoCampanarios y campanas2009
  FUNDACIÓN CAJA MADRIDComienza la restauración de la fachada de la Catedral de Pamplona con la “despedida” de su conjunto de campanas históricas2009
  FUNDACIÓN CAJA MADRIDComienza la restauración de la fachada de la Catedral de Pamplona con la “despedida” de su conjunto de campanas históricas2009
  FUNDACIÓN CAJA MADRIDComienza la restauración de la fachada de la Catedral de Pamplona con la “despedida” de su conjunto de campanas históricas2009
  G., E.Confusión de términos2009
  G., E.Confusión de términos2009
  G., E.Confusión de términos2009
  G., E.Confusión de términos2009
  G., E.Confusión de términos2009
  G., E.Confusión de términos2009
  GARCÍA BARBEITO, AntonioDoble de sogas2009
  GARCÍA DE LA CUESTA, DaniPresentación del trabayu "Averamientu a la tabla tañida y otros sones"2009
  GARCÍA, S.Una gran grúa retira para restaurarlas las tres campanas de Sant Antoni en Dénia2009
  GARCÍA, S.Una gran grúa retira para restaurarlas las tres campanas de Sant Antoni en Dénia2009
  GARZÓ, Agustín«Las campanas son como nosotros; se alegran, lloran, possen un mensaje»2009
  GARZÓ, Agustín«Las campanas son como nosotros; se alegran, lloran, possen un mensaje»2009
  GASCO, J. I.Cultura destina 103.435 euros a paliar la inclinación del campanario 2009
  GENERALITAT VALENCIANASubvencions de campanes 20092009
  GOLAS, Andrzej; FILIPEK, RomanNumerical Simulation for the Bell DirectivityPatterns Determination2009
  HAVRYLIV, Mark; HURD, T.; NAGHDY, Fazel; SCHIEMER, GregHaptic Carillon - Analysis & Design of the Carillon Mechanism2009
  HENARES NÚÑEZ, EnriqueCampanas de emparedada2009
  HERRERO VALLS, VicenteCampanes, tocs i rellotge d'Alfondeguilla2009
  HERRERO VALLS, VicenteCampanes, tocs i rellotge d'Alfondeguilla2009
  I. P.Repiques de bronce2009
  IDEALEl denunciante de las campanas de la Catedral anuncia que litigará hasta que se baje el sonido2009
  J. C.Autorizan la bajada de las campanas de Sant Antoni2009
  J.S.La parroquia promueve la recuperación de las diez campanas del templo2009
  J.S.La parroquia promueve la recuperación de las diez campanas del templo2009
  JABAD.COMLa Campanita2009
  JACLOCampana silenciosa2009
  JUAN, EvaVolteo de sonido en Alberic 2009
  KOVAČIČ, MojcaKampananje_slavljenje_luncijanje_Bell chiming in Croatia2009
  L. P.En marcha la segunda fase de obras de restauración del Campanar de Cervera2009
  L. P.El reloj del Campanar de Cervera estará fuera de servicio casi dos meses2009
  La Voz de GaliciaLas cinco torres recuperarán ventilación y belleza con la apertura de sus ventanas y huecos cegados2009
  LACÁRCEL, SilviaMalanquilla tendrá que esperar para dar las "nuevas" campanadas de fin de año2009
  LACHENMEYERMaterial des Klöppels und Patina2009
  LACHENMEYERMaterial des Klöppels und Patina2009
  LACHENMEYERMaterial des Klöppels und Patina2009
  LANCHA, FranciscoDar las treinta a las doce en Comares2009
  Las ProvinciasGandia financiará el campanario2009
  LLOP i BAYO, FrancescIn memoriam: Enrique MÁXIMO GARCÍA2009
  LLOP i BAYO, FrancescLas campanas restauradas del Pilar y sus toques2009
  LLOP i BAYO, FrancescLas campanas restauradas del Pilar y sus toques2009
  LLOP i BAYO, FrancescUn sueño hecho realidad: la restauración de las campanas de San Martín de Callosa de Segura2009
  LLOP i BAYO, FrancescUn sueño hecho realidad: la restauración de las campanas de San Martín de Callosa de Segura2009
  LLOP i BAYO, FrancescTocs de campanes contra el canvi climàtic - Catedral de València 13-12-20092009
  LLOP i BAYO, FrancescInforme sobre el reloj de remontaje manual de San José de la Montaña de València2009
  LÓPEZ, NorbertoAbla y medio pueblo más se van de 'merendicas' y comuniones al campo2009
  LOZOYA, Marga"Las campanas expresan el sentimiento de la comunidad"2009
  LOZOYA, Marga"Las campanas expresan el sentimiento de la comunidad"2009
  LUMIOLos sonidos del alma2009
  LUQUE, José María"A capilla y campana, nadie nos gana"2009
  M. L.Adiós a un año de titulares2009
  M. M. E.Las campanas de San Pedro de Estella se desmontarán por las obras en la torre2009
  MACÍAS, S."Hay que pensar en las campanas como algo más que máquinas de hacer ruido"2009
  MACÍAS, S."Hay que pensar en las campanas como algo más que máquinas de hacer ruido"2009
  MACÍAS, SoniaLas campanas tocan a despedida2009
  MACÍAS, SoniaLas campanas tocan a despedida2009
  MACÍAS, SoniaLas campanas tocan a despedida2009
  MADRID, ManuelExpedientan a cuatro iglesias por los ruidos de las campanas2009
  mardedudasLlorenç Barber en El Dorado2009
  mardedudasLlorenç Barber en El Dorado2009
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoEl lenguaje de las campanas2009
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoArte efímero del que no se expone2009
  MASCARELL, S.El abad de Gandia afirma que el "desencuentro con el arquitecto de la Colegiata es total"2009
  MENÉN, MapiTorre-serona eleva en cuatro metros la altura de su campanario2009
  MESA REIG, JavierLos Campaneros del Miguelete ofrecen todo un espectaculo de musica y tradicion en las alturas de Valencia2009
  MESA REIG, JavierLos Campaneros del Miguelete ofrecen todo un espectaculo de musica y tradicion en las alturas de Valencia2009
  MI COTIDIANA VIDACampanas2009
  MORENO, Graciela Una fábrica de campanas aún repica en Santa Fe2009
  MORENO, R.Una despedida de campana2009
  MORENO, RocíoCampanas rumbo a Holanda2009
  MORENO, RocíoCampanas rumbo a Holanda2009
  MORENO, RocíoCampanas rumbo a Holanda2009
  MORENO, RocíoCampaneros de toda España recibirán los bronces de Ontinyent2009
  MORENO, RocíoCampaneros de toda España recibirán los bronces de Ontinyent2009
  MOYA MALENO, Francisco JavierLas campanas en el Campo de Montiel. Un estudio preliminar.2009
  MOYA MALENO, Francisco JavierLas campanas en el Campo de Montiel. Un estudio preliminar.2009
  MOYA MALENO, Francisco JavierLas campanas en el Campo de Montiel. Un estudio preliminar.2009
  MOYA MALENO, Francisco JavierLas campanas en el Campo de Montiel. Un estudio preliminar.2009
  MOYA MALENO, Francisco JavierLas campanas en el Campo de Montiel. Un estudio preliminar.2009
  MOYA MALENO, Francisco JavierLas campanas en el Campo de Montiel. Un estudio preliminar.2009
  MOYA MALENO, Francisco JavierLas campanas en el Campo de Montiel. Un estudio preliminar.2009
  MOYA MALENO, Francisco JavierLas campanas en el Campo de Montiel. Un estudio preliminar.2009
  MOYA MALENO, Francisco JavierLas campanas en el Campo de Montiel. Un estudio preliminar.2009
  MOYA MALENO, Francisco JavierLas campanas en el Campo de Montiel. Un estudio preliminar.2009
  MOYA MALENO, Francisco JavierLas campanas en el Campo de Montiel. Un estudio preliminar.2009
  MOYA MALENO, Francisco JavierLas campanas en el Campo de Montiel. Un estudio preliminar.2009
  MOYA MALENO, Francisco JavierLas campanas en el Campo de Montiel. Un estudio preliminar.2009
  MOYA MALENO, Francisco JavierLas campanas en el Campo de Montiel. Un estudio preliminar.2009
  MOYA MALENO, Francisco JavierLas campanas en el Campo de Montiel. Un estudio preliminar.2009
  MOYA MALENO, Francisco JavierLas campanas en el Campo de Montiel. Un estudio preliminar.2009
  MOYA MALENO, Francisco JavierLas campanas en el Campo de Montiel. Un estudio preliminar.2009
  MUNAR i MUNAR,, Felip´El febrer, set cares té´2009
  Noticias de la VillaComienzan a instalar los nuevos yugos de las campanas de San Isidro Labrador2009
  NOTICIAS DESDE EL TRIFORIOCuaderno de Obra2009
  NOTICIAS DESDE EL TRIFORIOCuaderno de Obra2009
  NOTICIAS DESDE EL TRIFORIOCuaderno de Obra2009
  NOTICIAS DESDE EL TRIFORIOCuaderno de Obra2009
  NOTICIAS DESDE EL TRIFORIOCuaderno de Obra2009
  Ontinyent DigitalLa colla de Campaners de Ontinyent promueve un encuentro con el Arzobispo2009
  Ontinyent DigitalLa colla de Campaners de Ontinyent promueve un encuentro con el Arzobispo2009
  Ontinyent DigitalLa colla de Campaners de Ontinyent promueve un encuentro con el Arzobispo2009
  Ontinyent DigitalLa colla de Campaners de Ontinyent promueve un encuentro con el Arzobispo2009
  Ontinyent DigitalLa colla de Campaners de Ontinyent promueve un encuentro con el Arzobispo2009
  Ontinyent DigitalLa colla de Campaners de Ontinyent promueve un encuentro con el Arzobispo2009
  Ontinyent DigitalLa colla de Campaners de Ontinyent promueve un encuentro con el Arzobispo2009
  Ontinyent DigitalLa colla de Campaners de Ontinyent promueve un encuentro con el Arzobispo2009
  OntinyentDigital.comComienzan las obras de restauración de las campanas de Santa María2009
  P. F. L."Volverán más guapas, se oirán mejor y más lejos"2009
  P. F. L."Volverán más guapas, se oirán mejor y más lejos"2009
  P. F. L."Volverán más guapas, se oirán mejor y más lejos"2009
  P. F. L."Volverán más guapas, se oirán mejor y más lejos"2009
  PASTOR, ConchaMurla tendrá campanario tras 20 años2009
  PASTOR, ConchaMurla tendrá campanario tras 20 años2009
  PÉREZ ÁLVAREZ, VíctorEl reloj y el tiempo en la Castilla bajomedieval a través de la literatura2009
  PEREZ DE MEZQUIARelojería - Joyería - Importaciones2009
  PÉREZ, Jesús (Mons.)"Los patriotas tocaron las campanas"2009
  PÉREZ, Pablo JoséSe equivocó la paloma2009
  PINTOR, PaulaAlrededor de 200 personas disfrutan de las visitas guiadas al campanario 2009
  PLIEGO, SalvadorEl doblar de las campanas2009
  PORTAL COMARCALEntrevista amb l'Arquebisbe de València2009
  PORTAL COMARCALEntrevista amb l'Arquebisbe de València2009
  PORTAL COMARCALEntrevista amb l'Arquebisbe de València2009
  PORTAL COMARCALEntrevista amb l'Arquebisbe de València2009
  PORTAL COMARCALEntrevista amb l'Arquebisbe de València2009
  PORTAL COMARCALEntrevista amb l'Arquebisbe de València2009
  PORTAL COMARCALEntrevista amb l'Arquebisbe de València2009
  QUELLE, José AlonsoRebelión dos campaneros de Covelas2009
  RADIO HUESCAArchivada la queja vecinal sobre el ruido de las campanas en Monzón2009
  RAMOS, S.Nuevos repiques2009
  RDEl campanario, centro de todas las cámaras2009
  RD / EFEProtocolo para restaurar la Campana Gorda de Toledo2009
  RD / EFEProtocolo para restaurar la Campana Gorda de Toledo2009
  RD / EFEProtocolo para restaurar la Campana Gorda de Toledo2009
  REDACCIÓQuartell se beneficia de las ayudas de Cultura para restaurar campanas e instalaciones tradicionales 2009
  REDACCIÓQuartell se beneficia de las ayudas de Cultura para restaurar campanas e instalaciones tradicionales 2009
  REDACCIÓQuartell se beneficia de las ayudas de Cultura para restaurar campanas e instalaciones tradicionales 2009
  REDACCIÓQuartell se beneficia de las ayudas de Cultura para restaurar campanas e instalaciones tradicionales 2009
  REDACCIÓQuartell se beneficia de las ayudas de Cultura para restaurar campanas e instalaciones tradicionales 2009
  REDACCIÓQuartell se beneficia de las ayudas de Cultura para restaurar campanas e instalaciones tradicionales 2009
  REDACCIÓQuartell se beneficia de las ayudas de Cultura para restaurar campanas e instalaciones tradicionales 2009
  REDACCIÓQuartell se beneficia de las ayudas de Cultura para restaurar campanas e instalaciones tradicionales 2009
  REDACCIÓQuartell se beneficia de las ayudas de Cultura para restaurar campanas e instalaciones tradicionales 2009
  REDACCIÓQuartell se beneficia de las ayudas de Cultura para restaurar campanas e instalaciones tradicionales 2009
  REDACCIÓQuartell se beneficia de las ayudas de Cultura para restaurar campanas e instalaciones tradicionales 2009
  REDACCIÓQuartell se beneficia de las ayudas de Cultura para restaurar campanas e instalaciones tradicionales 2009
  REDACCIÓQuartell se beneficia de las ayudas de Cultura para restaurar campanas e instalaciones tradicionales 2009
  REDACCIÓQuartell se beneficia de las ayudas de Cultura para restaurar campanas e instalaciones tradicionales 2009
  REDACCIÓNListas para el Corpus las campanas de la Catedral2009
  REDACCIÓNLas campanas de San Antonio de Padua vuelven a Benamahoma2009
  REDACCIÓNCastellón pide ayudas para restaurar la campana "María"2009
  REDACCIÓNCastellón pide ayudas para restaurar la campana "María"2009
  REDACCIÓNTrasladan las campanas de la catedral de Iruña para su restauración2009
  REDACCIÓNLa Cooperativa instala las nuevas campanas de San Martín y velará por proteger su tañido2009
  REDACCIÓNEl sonido más intenso del Corpus2009
  Redacción QuitoLa voz de las campanas se apaga2009
  Redacción QuitoLa voz de las campanas se apaga2009
  Redacción QuitoLa voz de las campanas se apaga2009
  REMÍREZ, CarmenLas campanas de la catedral despiden Pamplona con un repique simbólico2009
  REMÍREZ, CarmenLas campanas de la catedral despiden Pamplona con un repique simbólico2009
  REMÍREZ, CarmenLas campanas de la catedral despiden Pamplona con un repique simbólico2009
  RIBERA, JordiNuevos tañidos2009
  RIBES, I.Patrimonio proyecta una restauración integral para la torre del campanario2009
  RIBES, I.Dénia no autorizará bajar las campanas de Sant Antoni si la grúa daña la plaza2009
  RIBES, I.Bajan las campanas de Sant Antoni de Dénia sin dañar el pavimento de la plaza2009
  RIBES, I.Las renovadas campanas de Sant Antoni de Dénia vuelven a sonar2009
  RIBES, I.Las renovadas campanas de Sant Antoni de Dénia vuelven a sonar2009
  RIYACRellotgeria mural i de campanar2009
  RODRÍGUEZ GEA, CiprianoLas campanas de Alberic vuelven a sonar tras su restauración2009
  RODRÍGUEZ GEA, CiprianoLas campanas de Alberic vuelven a sonar tras su restauración2009
  RODRÍGUEZ, CiprianoLas campanas sonarán el domingo ya restauradas2009
  ROJO GARCÍA-LAJARA, RufinoEl campanario2009
  ROMERO, KekoLas campanas de la Torre de Levante regresan a su sitio2009
  RTVE.es/AGENCIASLa campana del "Big Ben" cumple 150 años2009
  RTVE.es/AGENCIASLa campana del "Big Ben" cumple 150 años2009
  SAIZ, JuanjoBarro, bronce y fuego2009
  SÁNCHEZ, ValleCañizares deja firmado el convenio para arreglar el acceso a la Campana Gorda2009
  SANTANA ROMA, Galdricla campana de la torre de sant bernabé de la sagrada família2009
  SANTIAGO, FranciscoMás datos de la restauración de las campanas del Santo Ángel2009
  SERRANO BURILLO, EsterEl sonido que une2009
  TALAVERA, A.Senyera vuelve a sonar2009
  TALAVERA, A.Senyera vuelve a sonar2009
  Torrevieja.comSe desmontan Las Campanas de la Iglesia de San Martin, para su restauración 2009
  VALLÉS, M. ElenaSanta Eulàlia espera su punta de lanza2009
  VAREA, Paco´La patrona´ vuelve a Benifaraig2009
  VICENS, MiguelLa Catedral da lustre a su campanario2009
  , J. C.FLORES-GISPERTLa calle El Sol recibirá al verano con música, poesía y tortillas2010
  2001 TÉCNICA Y ARTESANÍA S. L.Sistemas de protección contra las palomas2010
  2001 TÉCNICA Y ARTESANÍA S. L.Campanas - Relojes - Pararrayos - Antiaves2010
  2001 TÉCNICA Y ARTESANÍA S.L.Restauración de las campanas de Es Migjorn Gran - Menorca2010
  26NOTICIASBuenos Aires vibrará al son de la campanas2010
  A. O.Las dos nuevas campanas de San Nicolás de Pamplona empezarán a sonar este domingo2010
  ABC"La sala de las campanas", propuesta ganadora para exposición de campanas2010
  AGALSACampaneros en la Sierra de la Demanda2010
  AGUIRRE SORONDO, AntxonAbel Portilla, fundidor de campanas2010
  AGUIRRE SORONDO, AntxonAbel Portilla, fundidor de campanas2010
  AGUIRRE SORONDO, AntxonAbel Portilla, fundidor de campanas2010
  AJUNTAMENT DE COLOMERSOrdenança fiscal núm. 12 - Protecció del Medi Ambient per emissió inadequada de sorolls2010
  ANDERSEN, Hans ChristianLa campana2010
  ANDRADES, AlbaFisuras y grietas amenazan al campanario del santuario de la Cinta2010
  AnsaReabrirán Torre de Pisa tras nueve años de restauraciones2010
  AVANLos campaneros del Miguelete voltearán este sábado a mano en tres ocasiones las campanas en la fiesta del 9 de octubre2010
  AVANLa Colla de Campaners d´Ontinyent y la parroquia de Santa María presentan mañana un documental sobre el campanario2010
  AVANLa Colla de Campaners d´Ontinyent y la parroquia de Santa María presentan mañana un documental sobre el campanario2010
  AVANUna grúa bajará las cinco campanas de la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles del Cabanyal2010
  AVANLas asociaciones de campaneros de la diócesis se reúnen con monseñor Osoro para felicitarle la Navidad2010
  AVANLas asociaciones de campaneros de la diócesis se reúnen con monseñor Osoro para felicitarle la Navidad2010
  AVANLas asociaciones de campaneros de la diócesis se reúnen con monseñor Osoro para felicitarle la Navidad2010
  AVANLas asociaciones de campaneros de la diócesis se reúnen con monseñor Osoro para felicitarle la Navidad2010
  AVANLas asociaciones de campaneros de la diócesis se reúnen con monseñor Osoro para felicitarle la Navidad2010
  AVANLas asociaciones de campaneros de la diócesis se reúnen con monseñor Osoro para felicitarle la Navidad2010
  AVANLas asociaciones de campaneros de la diócesis se reúnen con monseñor Osoro para felicitarle la Navidad2010
  AVANLas asociaciones de campaneros de la diócesis se reúnen con monseñor Osoro para felicitarle la Navidad2010
  AVANLas asociaciones de campaneros de la diócesis se reúnen con monseñor Osoro para felicitarle la Navidad2010
  AVANLas asociaciones de campaneros de la diócesis se reúnen con monseñor Osoro para felicitarle la Navidad2010
  AVANMás de 120 sacerdotes, seis obispos y el cardenal García-Gasco concelebran con el Arzobispo el funeral por monseñor Sanus2010
  AVANUna grúa iza las cinco campanas restauradas de la parroquia de San Juan de Massamagrell a lo alto de su torre2010
  AVANUna grúa iza las cinco campanas restauradas de la parroquia de San Juan de Massamagrell a lo alto de su torre2010
  AVANEl volteo de campanas del Miguelete es presenciado por primera vez por 80 personas sordas2010
  BALLESTER, LauraVecinos de la Historia2010
  BALLESTER, LauraVecinos de la Historia2010
  BARRERA, José Luis¡Se fueron nuestras campanas!2010
  BAS, EmmaExpectación en todo el proceso de fundición de las campanas de la Iglesia Arciprestal2010
  BAS, EmmaEl PP-Vinaròs pide más acciones para recuperar y promocionar el patrimonio municipal2010
  BELTRÁN, Esperança; SASTRE, M. PilarEl toc de les hores i el convent dels Predicadors de Ciutat de Mallorca2010
  BELTRÁN, Esperança; SASTRE, M. PilarEl toc de les hores i el convent dels Predicadors de Ciutat de Mallorca2010
  BENITO , Juan JoséVinaròs funde por primera vez dos campanas en la vía pública2010
  BENITO, Juan JoséVinaròs fundirá mil kilos de bronce en la plaza para dos campanas conmemorativas2010
  BENITO, Juan JoséEl resurgir de las campanas de Vinaròs2010
  BURGUERAMimo valenciano a campanas heridas2010
  C. R. F.El Ayuntamiento rehabilita el campanario de Santa Teresa para eliminar las filtraciones2010
  CABRERA, AntonioLa campanera de Tuineje 2010
  CAFÉ ALUMNIExposición “Campanas” en Pamplona2010
  CAMPAProteja sus campanas y campanarios gracias al Campa Movotron2010
  CAMPANAS Y RELOJES PALLÁS, S. L.Tradición, artesanía, estilo, tecnología2010
  CAMPANAS Y RELOJES PALLÁS, S. L.Tradición, artesanía, estilo, tecnología2010
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAExposició "Campanes, campaners i tocs"2010
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAParròquia de Nostra Senyora del Rosari de Sedaví - Concert de tocs manuals de les campanes2010
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAParròquia Mare de Déu dels Àngels de Silla - Concert de tocs manuals de les campanes2010
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAExposició "Campanes, campaners i tocs" organitzada per la Falla Xúquer en el Claustre de la Biblioteca Suecana2010
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAExposició "Campanes, campaners i tocs" organitzada per la Falla Xúquer en el Claustre de la Biblioteca Suecana2010
  CAMPANERS DE LES CATEDRALS DE TARRAGONA I VALÈNCIAConcert de les noves campanes de Tivenys2010
  CAMPANERS DE LES CATEDRALS DE TARRAGONA I VALÈNCIAConcert de les noves campanes de Tivenys2010
  CANTADOR, Francisco JavierUna vida a ritmo de campana2010
  CARBAJAL LÓPEZ, DavidCampanas, religión y buen gobierno en Orizaba, 1762-18342010
  CARBAJAL LÓPEZ, DavidCampanas, religión y buen gobierno en Orizaba, 1762-18342010
  CARRERAS ASENSIOBreves noticias sobre algunos campaneros2010
  CARRERAS ASENSIOBreves noticias sobre algunos campaneros2010
  CARRERAS ASENSIOBreves noticias sobre algunos campaneros2010
  CARRERAS ASENSIOBreves noticias sobre algunos campaneros2010
  CARRERAS ASENSIOBreves noticias sobre algunos campaneros2010
  CASCUDO, T.Los retrasos del reloj de Figueras2010
  CASQUERO, M. A.Concierto de altura 2010
  CASQUERO, M. A.Concierto de altura 2010
  CASQUERO, M. A.Concierto de altura 2010
  CASQUERO, M. A.Concierto de altura 2010
  CASQUERO, M. A.Concierto de altura 2010
  CASQUERO, M. A.Concierto de altura 2010
  CASQUERO, M. A.Concierto de altura 2010
  CASQUERO, M. A.Concierto de altura 2010
  CASQUERO, M. A.Concierto de altura 2010
  CASQUERO, M. A.Concierto de altura 2010
  CASQUERO, M. A.Concierto de altura 2010
  CASQUERO, M. A.Concierto de altura 2010
  CASQUERO, M. A.Concierto de altura 2010
  CASQUERO, M. A.Concierto de altura 2010
  CASQUERO, M. A.Concierto de altura 2010
  CASTELLANO, E.El Villar viu en primera persona la restauració de les campanes de l'església2010
  CEBULAK, M.; KOWALSKI, J. St.; WOJCIECHOWSKI, W.Bell founding – the past and the present2010
  CEIP SAN FRANCISCO XABIERCampaneiro - Materiais - Elaboración - Tradición2010
  CERVERÓ, CarmenLa iglesia de la Santa Cruz de Llombai estará restaurada para este verano2010
  CLOCK-O-MATICSystème de volée electronique Movotron2010
  COLLA DE CAMPANERS D'ONTINYENTCalendari extraordinàri de visites al Campanar de la Vila, Cripta i Temple de l’Aassumpció de Santa Maria durant el mes de agost 2010
  COLLA DE CAMPANERS DONTINYENTEs reobrin les visites del Campanar de la Vila2010
  Conselleria de Cultura i EsportLa directora general de Patrimonio Cultural Valenciano asiste al toque de campanas del Corpus2010
  CORRADO, OmarLlorenç Barber suena Buenos Aires. Glosas desde mi espadaña.2010
  COSTA, MarinaLista de espera hasta 2047 para ser clavario en Sagunto2010
  CUEVAS, MarcelinoCarracas, matracas y el oficio de tinieblas2010
  CUEVAS, MarcelinoCarracas, matracas y el oficio de tinieblas2010
  CUEVAS, MarcelinoCarracas, matracas y el oficio de tinieblas2010
  DE FROISSAC, FrançoisChateaubriand: De las campanas2010
  DE LA PEÑA, Maxi«Conservo el estilo renacentista de fundición de Miguel Ángel»2010
  DEAÑO, SantiagoRehabilitarán la Berenguela, el gran reloj que da la hora de Compostela2010
  Diario Crítico de la Comunitat ValencianaVinaròs funde por primera vez en España dos campanas en plena vía pública2010
  DIARIO DE NAVARRALa parroquia de Ayegui recupera su campana2010
  DIARIO DE NAVARRAEl grupo de danzas Larratz estrenará 'Campaneros' el día 152010
  DIARIO DE NAVARRALa campana Gabriela, restaurada, luce nueva imagen2010
  DIARIO DE NOTICIASLas campanas de Pueyo no volverán a sonar durante las horas de sueño2010
  DÍAZ LÓPEZ, IsisLlorenç Barber: "La riqueza está en el objeto a sonar, que es la ciudad"2010
  DÍEZ GONZÁLEZ, Juan DanielGalicia 2010.- II Santiago de Compostela 22010
  DÍEZ, JavierMás de 2.000 personas visitan el nuevo Museo del Campanario desde el pasado verano2010
  DÍEZ, JavierMás de 2.000 personas visitan el nuevo Museo del Campanario desde el pasado verano2010
  DÍEZ, JavierEl campanario de la Asunción, un museo desde las alturas2010
  DÍEZ, JavierLa amenaza de derrumbe impide tocar las campanas de Nules la semana de fiestas2010
  DÍEZ, JavierLa Vall recupera el tiempo perdido2010
  DNLa campana Gabriela, restaurada2010
  DOMÍNGUEZ, DanielEl heredero de Walt Disney2010
  DOPAZO, ManuelEl reloj se queda mudo2010
  EFELa Restauración de Santa Maria del Mar revaloriza el interior de sus torres2010
  EFELa empresa Valverde se ofrece a refundir la campana de El Burgo o a hacer una nueva2010
  EFECatedral de El Burgo de Osma (Soria) recuperará la antigua campana de las Ánimas2010
  EL CATALEJO TRAVIESOLas campanas no hacen ruido2010
  EL ECONÓMICOEls Campaners de Morvedre actúan esta noche en Manises2010
  EL IBÉRICOLas campanas del Big Ben volverán a sonar en Navidad 2010
  EL INFORMADOREn Santa Ana nuevamente ladrones hurtan en la iglesia 2010
  EL NORTESaldaña acogerá un congreso europeo de fundidores de campanas2010
  EL PAÍSLa Catedral de Córdoba inauguró obras2010
  EL PAÍS3.000 campanas para una melodía infantil2010
  El PeriòdicManises acoge por primera vez un concierto de campanas y percusión con motivo de sus fiestas patronales2010
  El Periòdic.comVall d’Uixó pone en valor su rico patrimonio cultural2010
  El Periòdic.comEls Lluïsos abren el campanario de Almassora2010
  El Periòdic.comEls Lluïsos abren este sábado el campanario de Almassora2010
  EL TIEMPO.COMFabricación de campanas, una tradición que se niega a morir en Boyacá2010
  EL TIEMPO.COMFabricación de campanas, una tradición que se niega a morir en Boyacá2010
  Europa PressLa restauración de la "Campana gorda" empezará en un mes2010
  EUROPA PRESSArzobispo de Valencia ordena a nuevos sacerdotes y les insta a "no avergonzarse" en esta sociedad que "esconde a Dios"2010
  Europa PressComienza la novena a la patrona de la diócesis de Málaga y de la capital2010
  EUROPA PRESSLa Junta iniciará próximamente la restauración y adecuación de los accesos a la 'Campana Gorda' de la Catedral de Toledo2010
  EUROPA PRESSCospedal y Page, emocionados de que los toledanos vuelvan a estar conectados con la campana gorda de la Catedral2010
  EUROPA PRESSEl escritor soriano Antonio de Benito presenta mañana en Logroño un libro para niños centrado en el Alzheimer2010
  EUROPA PRESSEducación y Ayuntamiento renuevan el convenio para el programa educativo 'Ecoparque de Trasmiera'2010
  FACEBOOKLas campanas de Santiago2010
  FALLA XÚQUER2a Setmana Cultural2010
  FALLA XÚQUER2a Setmana Cultural2010
  FERNÁNDEZ, F.Ritos funerarios o las fiestas de la muerte2010
  FERNÁNDEZ, Fulgencio; PEÑA, MauricioUna imagen y 212 palabras2010
  FERNÁNDEZ, O.C.La iglesia de la Asunción, en el barrio más antiguo de Aramaio2010
  FERNÁNDEZ, O.C.La iglesia de la Asunción, en el barrio más antiguo de Aramaio2010
  FERRO, don FrancescoNon basta tirare una corda2010
  FLORES, J.Vinaròs muestra a los niños cómo se hacen campanas2010
  FUNDACIÓN CAJA MADRIDProyecto Cultural de Restauración. Las Campanas de la Catedral de Pamplona2010
  FUNDIDORA BURGOSProceso de la fundición:2010
  G., I.Un concierto de campanas recordará a la hija de José Guerrero2010
  GALLASTEGUI, InésMorente cantará con las campanas de la Catedral en el concierto de Barber2010
  GARCÍA, CèsarDiez razones por las que el Corpus se escribe con BIC2010
  GARCÍA, CèsarDiez razones por las que el Corpus se escribe con BIC2010
  GIANNI, Cenere; MARINELLI, AlessandroLe campane della Basilica di San Nicolò (Pietra Ligure)2010
  GILLESPILa música de la vieja ciudad 2010
  GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESLa ciudad de Buenos Aires volverá a ser escenario de un notable concierto de campanas2010
  GOBIERNO DE NAVARRARegresa a Navarra la campana de la Parroquia de San Martín de Ayegui 2010
  GÓMEZ PALAS, JoséEl acróbata de los tañidos2010
  GONZÁLEZ GAMIO, ÁngelesCampaneras2010
  GONZÁLEZ GAMIO, ÁngelesCampaneras2010
  GONZÁLEZ GUADALIX, JorgeQue se callen las campanas2010
  GONZÁLEZ, HéctorEl arte del campanero2010
  GONZÁLEZ, HéctorEl arte del campanero2010
  GONZÁLEZ, HéctorEl arte del campanero2010
  GUAL, AméliaConversa amb Francesc Llop i Bayo2010
  GUTIÉRREZ, VólkerEl Huáscar y las campanas2010
  HAUJAVICapítulo 5 – La iglesia2010
  HINOJOS, Pedro P.Alcalá por todo lo alto2010
  HORRILLO, FranLa torre de la Asunción estrena dos campanas2010
  HUGUET, ÁngelEl reloj de la torre de la Catedral de Barbastro recupera su esplendor2010
  I. L. H.Un pastor unido al arte2010
  I. P.Repique de campanas2010
  I. P.Repique de campanas2010
  IGLESIAS GOIS, VíctorLa campana2010
  INDUSTRIAS MANCLÚS S. C. V.Restauración de la campana Gorda - Jarafuel2010
  INFORMATIVO DIGITAL HERALDO DEL NORTEComo se vivía el mes de noviembre en Ituango2010
  INFORMATIVO DIGITAL HERALDO DEL NORTEComo se vivía el mes de noviembre en Ituango2010
  JUAN, GemmaRehabilitación en las alturas2010
  L. MONTES, SusanaLa mano que mece las campanas2010
  L. MONTES, SusanaLa mano que mece las campanas2010
  L. P.As campás dos templos diocesanos tocarán hoxe pola visita de BIEITO XVI2010
  L. V.Santa Catalina de Caudete estrenará una campana de más de dos toneladas2010
  LA ESTRELLAConfirman campanas como medio de alerta en simulacro de tsunami de Antofagasta2010
  LA VERDADLa Campana Mayor de la Iglesia de Caudete se rehabilitará gracias a un convenio con el Ayuntamiento2010
  LAGUADO NIETO, Omar Elías“Campanas por la libertad, no al secuestro”2010
  LAVALLE, RaúlLas campanas y un poema de Luciano Maia2010
  LÁZARE, BenignoEl reloj de Doncos da las horas desde hace 104 años según sople el viento2010
  LEODEGUNDIACampanas2010
  LEODEGUNDIACampanas2010
  LEODEGUNDIACampanas2010
  LIMANiña salvó población del tsunami2010
  LIMIA, CristinaLa parroquia vuelve a dar la hora hacia los cuatro puntos cardinales2010
  LLOP i BAYO, FrancescMúsica efímera, i comunitaria2010
  LLOP i BAYO, FrancescIn memoriam: María Ángeles GONZÁLEZ GUDINO2010
  LLOP i BAYO, FrancescQüestionaris de campaners2010
  LLOP i BAYO, FrancescLes campanes de la parròquia del Bon Pastor de València2010
  LLOP i BAYO, FrancescIn memoriam: José Antonio LABORDETA y las campanas2010
  LLOP i BAYO, FrancescEl reloj municipal y las campanas de las torres de Santa Ana de Elda2010
  LLOP i BAYO, FrancescInforme general de campanars2010
  LLOP i BAYO, FrancescRestauración de las campanas de las Catedrales de España: los conciertos de inauguración2010
  LLOP i BAYO, FrancescRestauración de las campanas de las Catedrales de España: los conciertos de inauguración2010
  LLOP i BAYO, FrancescRestauración de las campanas de las Catedrales de España: los conciertos de inauguración2010
  LLOP i BAYO, FrancescInforme general de campanarios2010
  LÓPEZ SANTOLINO, JuliánCampanas... Mes de Noviembre...2010
  LÓPEZ, JavierCampanas / identidades2010
  LOVECRAFT, Howard PhillipsLas campanas2010
  M. A. C.Brime de Urz organiza el I Encuentro de Campaneros2010
  M. I. AJUNTAMENT DE CULLERALa Regidoria de Patrimoni Històric i Museus restaura el rellotge del Campanar de la Sang de Cullera2010
  M. I. AJUNTAMENT DE CULLERALa Regidoria de Patrimoni Històric i Museus restaura el rellotge del Campanar de la Sang de Cullera2010
  M. J. A.Los mejores campaneros se citan el día 28 en un encuentro con música y juegos2010
  M. J. A.Los mejores campaneros se citan el día 28 en un encuentro con música y juegos2010
  M. S.El PSOE denuncia el estado del campanario2010
  MANRIQUE, JesúsLa Catedral de Tudela afronta la restauración de sus 10 campanas con un coste de 170.000 euros2010
  MANRIQUE, JesúsLas campanas se despiden hasta el mes de junio2010
  MARÍN A., Diego«La campana es signo de respeto»2010
  MARÍN A., DiegoLa campana mora convertida en arte2010
  MARÍN A., DiegpFontcuberta inmortaliza Sajazarra2010
  MARTÍN, UrbanoUn Blog interesante: jamama blogspot2010
  MARTÍNEZ REYES, MiguelEl cojo2010
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoCuando las llagas de las manos son declaradas Bien de Interés Cultural2010
  MARTÍNEZ, Antonio"Siento lo que hago como un servicio a los demás"2010
  MELIÀ, S.El reloj de la iglesia de la Sangre del Raval de Cullera vuelve a funcionar2010
  MELIÀ, S.El reloj de la iglesia de la Sangre del Raval de Cullera vuelve a funcionar2010
  MELIÀ, S.El reloj de la iglesia de la Sangre del Raval de Cullera vuelve a funcionar2010
  MÉNDEZ PÉREZ DE PRESNO, MarcelinoLas campanas de Vegadeo2010
  MENDOZA, DantielaDejan ladrones a escuela sin campana2010
  MESA REIG, JavierLos Campaneros de Valencia realizaron El Clamoreig, un toque de campanas muy distintivo desde la Catedral de Valencia2010
  MIÑANA, FernandoLa más mona de la Pascua2010
  MORENO, Francisco J.Valverde hará una campana nueva para El Burgo de Osma2010
  MORENO, PacoLas campanas de Santo Tomás volverán a sonar2010
  MÚSICA PARA VER - INSTRUMENTOS DEL MUNDOExposición: ”Campanas de uso tradicional”2010
  MUY DE TODOEl proceso de fabricacion de las Campanas2010
  MYSMALLHOBBIES.WORDPRESS.COMCampanas2010
  NEWS LA COSTERALas 5 campanas de Santa María Magdalena de l’Olleria ya han sido bendecidas 2010
  NEWS LA COSTERALas 5 campanas de Santa María Magdalena de l’Olleria ya han sido bendecidas 2010
  Notas de Prensa Comunitat ValencianaLas campanas de la iglesia San Pedro Apóstol de Benifaió vuelven a su lugar de origen tras su restauración2010
  OLIDEN, K.«La campana tiene un agujero de bala que la atraviesa de lado a lado, pero suena muy bien»2010
  ORIA, Laura A.El arte de reunir a un pueblo con el sonido del metal2010
  OSORO SIERRA, Carlos - Arzobispo de ValènciaConvocatoria reunión del Arzobispo de València con los grupos de campaneros de la diócesis2010
  PALACIOS SANZ, José IgnacioCampanas góticas en Castilla y León: un patrimonio sonoro2010
  PECIÑA, M.El reloj de la torre de Llodio por fin marca las horas2010
  PECIÑA, M.El reloj de la torre de Llodio por fin marca las horas2010
  PECIÑA, M.El concierto de campanas de Amurrio se cambia a la víspera del Artzai Eguna2010
  PÉREZ BARREDO, E.El silencio de Camilo2010
  PÉREZ-NIEVAS, F.Tras la restauración sonarán siete campanas en la catedral de Tudela en lugar de las tres actuales2010
  PÉREZ, Mons. JesúsCircular de Repique de Campanas2010
  PETRO HUMÁNEZ, BeliaRepicaron las campanas para anunciar la inundación2010
  PINART, NeusJoan Amades, les campanes i els campaners2010
  PIQUER, RosaLa Vall fusiona patrimonio y grutas en un pack turístico2010
  PIRAGAUTA ESPINOSA, Yéfer ÓmarEl campanero2010
  QUIJADA GONZÁLEZ,DomingoRivera me fecit: 160 años y 5 generaciones de campanas artesanas en Montehermoso2010
  QUIJANO, InésEl sonido más universal2010
  R. D.Ayódar estrena su renovada torre del campanario2010
  RAMOS, HerminioMaestro campanero2010
  RAMOS, HerminioMaestro campanero2010
  REBOLICODan darán dicen las campanas2010
  REDACCIÓNLa campana “María” vuelve al “Fadrí” tras su proceso de restauración2010
  REDACCIÓNLa campana vuelve a repicar un año después2010
  REDACCIÓNOndara restaura la Torre del Reloj para convertirla en un reclamo turístico2010
  REDACCIÓNFomento ayudará a recuperar el campanario de San Rosendo2010
  REDACCIÓNFomento ayudará a recuperar el campanario de San Rosendo2010
  REYES MORA, Héctor LeonelCampanas de la tarde2010
  REYES RUIZ, InocencioLa sonrisa de la gladiola2010
  RIQUELME, PabloSubieron a la torre sur del Santuario de la Patrona de Orihuela su restaurada campana "María de la Puerta"2010
  RIVERA, RobertoEl vuelo de la madeja levanta la pasión en San Vicente2010
  RIVES, Miguel ÁngelUn campanario entre redes2010
  RODRÍGUEZ CARRETERO, María TeresaCampanas de mi lugar (hiperbreve)2010
  RODRÍGUEZ FONT, MartaUn pueblo de Girona protege el sonido de las campanas para que nadie lo silencie2010
  RPPCampanas de las iglesias en Chile sonarán con rescate de primer minero 2010
  RUBÉNLas campanas de la iglesia2010
  RUIZ COLL, M. A.Silencian el reloj que delató a Al Qaeda2010
  RUIZ, ÁlexDiez años de asociación y encuentro autonómico2010
  RUVALCABA, PatriciaLas Campanas resienten el estado de ánimo de quien las tañe2010
  S. C.Las campanas de Almudévar recuperan su esplendor2010
  S. C.Las campanas de Almudévar recuperan su esplendor2010
  SALIDO SÁNCHEZ, RafaelLas campanas y el Franciscanismo2010
  SAN VICENTE DE LA SONSIERRAMuseo de Relojes de Torre2010
  SÁNCHEZFundir campanas2010
  SÁNCHEZFundir campanas2010
  SÁNCHEZ, Jéssica190 personas visitan el campanario de San Pedro2010
  SÁNCHEZ, ValleEl reloj de la catedral estará parado tres meses por las obras2010
  SANCHO, LorenaTres pueblos recogen firmas a favor del toque de campanas en Urueña2010
  SANCHO, LorenaTres pueblos recogen firmas a favor del toque de campanas en Urueña2010
  SANCHO, LorenaTres pueblos recogen firmas a favor del toque de campanas en Urueña2010
  SANCHO, LorenaOchocientas firmas defienden el toque de las campanas del pueblo2010
  SANCHO, LorenaOchocientas firmas defienden el toque de las campanas del pueblo2010
  SANCHO, LorenaOchocientas firmas defienden el toque de las campanas del pueblo2010
  SANSÓ, S.Campanario vía satélite2010
  SANZ, SonsolesLos campaneros harán gala esta tarde de su ancestral habilidad2010
  SARAMAGO, JoséLa injusticia globalizada 2010
  SENA, LauraLas campanas nos transmiten sentimientos con su sonido especial2010
  SERRANO BELINCHÓN, JoséCampanarios de la Alcarria2010
  SERRANO BELINCHÓN, JoséCampanarios de la Alcarria2010
  SERRANO BELINCHÓN, JoséCampanarios de la Alcarria2010
  SERRANO BELINCHÓN, JoséCampanarios de la Alcarria2010
  SOLANA, J.Tordesillas inicia sus fiestas oyendo “El Reloj suelto” y corriendo “los Faroles”2010
  SOLDADO, AlbertoA vueltas con la educación2010
  SPAINCENTER.ORGCampaneros - Campanas carrillones2010
  TCHORSKIDictionnaire des fondeurs de cloches en Belgique2010
  TCHORSKIDictionnaire des fondeurs de cloches en Belgique2010
  TeleOrihuela.comInstalan en el campanario de Monserrate la campana "Virgen de la Puerta"2010
  TeleOrihuela.comInstalan en el campanario de Monserrate la campana "Virgen de la Puerta"2010
  TELEPRENSALas Campanas de Auroros reciben una ayuda de 15.000 euros para impulsar su tradición2010
  TÉLLEZ, YolandaLas campanas vuelven a sonar por San Ginés2010
  TERRA NETWORKS CHILEGran concierto de campanarios capitalinos clausurará las celebraciones del Bicentenario2010
  TIVENYSBenedicció de les campanes2010
  TORREJÓN, CheloLa catredral de Segorbe luce de nuevo la restaurada campana de la Inmaculada2010
  UTOPÍA DEL AIREYa han llegado las campanas2010
  V. C.`María´ vuelve al Fadrí2010
  VALAR, CrvxCampanas Quebradas2010
  VARIOS AUTORES¿Nivel necesario para iniciarse en fórmula?2010
  VICENTE, MarUn jutge desestima la denúncia d'un hoteler que vol que les campanes de Sant Mori no toquin de nit2010
  VILAGRASSA, JoaquimCampanes al vol baix2010
  WALS, PilarCinco años sin repicar las campanas2010
  XIV CICLE CONCERTS DE TARDORConcert de campanes a càrrec dels campaners d'Alaquàs2010
  ZABALETA, MaríaLos visitantes podrán subir en ascensor a la torre de Santa María a finales de año2010
  ZABALETA, MaríaLos visitantes podrán subir en ascensor a la torre de Santa María a finales de año2010
  El campanero de la ermita (para una historia biográfica de José Venencio Guerrero Arias)2011
  13e LÉGISLATURECloches anciennes. préservation. perspectives2011
  13e LÉGISLATURECloches anciennes. préservation. perspectives2011
  A VOZOídos xordos ao ruído 2011
  ABAJO, P. J.25 años para hacer que las campanas sigan expresando lo que acontece2011
  ACEVEDO, FranciscoLas campanas de mi pueblo2011
  ACEVEDO, FranciscoLas campanas de mi pueblo2011
  AGENDA UAHLanzamiento del libro “Con mi voz sonora – campanas y toques de campana en la Catedral y otros templos históricos de Santiago (1789-1899)” 2011
  AGUADÉ, J.Conociendo a 'Miquel'2011
  AGUIRRE, Juan ManuelToda una vida fabricando campanas2011
  AGUIRRE, Juan ManuelElaboración de campanas, todo un arte2011
  AICALas campanas de las iglesias repicarán en el Bicentenario2011
  ALONSO, BelénEn misa y repicando 2011
  ALONSO, BelénEn misa y repicando 2011
  ALONSO, BelénEn misa y repicando 2011
  AMURRIOVIII Kanpai Kontzertua - VIII Concierto de campanas (17-09-2011)2011
  AMURRIOVIII Kanpai Kontzertua - VIII Concierto de campanas (17-09-2011)2011
  Ana Cerrud (EFE)El ancestral repique de "tentenublo" para ahuyentar las tormentas en tiempo de cosecha en España2011
  ANÓNIMOEl reloj de nuestra catedral: Mondoñedo2011
  ARAGÓN DIGITALUn concierto de campanas amenizará el día del Pilar2011
  ARCHIVOCoro de campanas celebrará sus 20 años con concierto2011
  ARETXABALETAKO UDALAkultura eskaintza 20112011
  ARETXABALETAKO UDALAkultura eskaintza 20112011
  ARETXABALETAKO UDALAkultura eskaintza 20112011
  ARNAL, JaraLas campanas de la Catedral de Huesca vuelven a sonar2011
  ARRIBAS, MónicaLa ruina amenaza el campanario de Santa María de Sagunt2011
  AVANLa Colla de Campaners de Morvedre promueve la restauración del remate del campanario de la iglesia de Santa María de Sagunto2011
  AVANLa Colla de Campaners de Morvedre promueve la restauración del remate del campanario de la iglesia de Santa María de Sagunto2011
  AVANCampaneros de la Comunitat Valenciana se reúnen este sábado en “El Patriarca” para “compartir experiencias y practicar toques”2011
  AVANCampaneros valencianos conmemoran el 40 aniversario del volteo manual de las campanas de “El Patriarca”, recuperado en 19712011
  AVANLa parroquia de la Asunción Ontinyent incorpora una nueva campana que sustituye a otra agrietada2011
  AVANLa parroquia de la Asunción Ontinyent incorpora una nueva campana que sustituye a otra agrietada2011
  AVANEl antiguo reloj de “El Patriarca” del siglo XVI vuelve a sonar después de 100 años en desuso 2011
  AVANLas cuatro campanas centenarias de la parroquia de Estivella han sido bajadas para su restauración2011
  AVANLas campanas de Estivella vuelven este fin de semana a su parroquia tras ser restauradas2011
  AVANCampaneros de L´Alquería de la Comtessa viajan a Lorca con un “campano-móvil” para tocar mañana en la primera misa de Corpus después del terremoto 2011
  AVANLa “Colla de Campaners” de Ontinyent organiza nuevas visitas guiadas al campanario de la parroquia Santa María2011
  AVANLlosa de Camacho celebra el cincuenta aniversario de su campanario2011
  AYUNTAMIENTO DE MADRIDOrdenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica2011
  BARRAL, C.Caldas homenaxea aos campaneros de Arcos2011
  BARRERA, José Luis¡Más bonitas que un San Luis!2011
  BASTIDA, GemmaQuiero ser campanero2011
  BASTIDA, GemmaQuiero ser campanero2011
  BLANCA Campanadas en los patios2011
  Blog Peña Ramiro“Se cumplen 63 años del derrumbe de la vieja torre...”2011
  BOIRA VARA DE REY, MartaYa lo he probado: Terapia vibracional2011
  BOIRA VARA DE REY, MartaYa lo he probado: Terapia vibracional2011
  BOTÍAS, AntonioLos alemanes controlan el reloj de la Catedral2011
  CALVO, MarianoEl álbum de Galdós2011
  CAMPANEROS DE LA CATEDRAL DE PAMPLONAToques de campanas2011
  Campaners d'AlbaidaInvitació a la presentació de l'estudi "Huit segles de toc manual de campanes ininterrumputs a Albaida, S. XIII-XXI"2011
  Campaners d'AlbaidaHuit segles de Toc Manual ininterromput de Campanes a Albaida es mereix la declaració de BIC (Bé d’Interés Cultural)2011
  Campaners d'AlbaidaHuit segles de Toc Manual ininterromput de Campanes a Albaida es mereix la declaració de BIC (Bé d’Interés Cultural)2011
  CAMPANERS D'ONTINYENTEls Campaners d’Ontinyent viatgen a Tierra de Lara2011
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIALas campanas de la Catedral de Huesca - Concierto con motivo de su restauración2011
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIALas campanas de la Catedral de Huesca - Concierto con motivo de su restauración2011
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIALas campanas de la Catedral de Huesca - Concierto con motivo de su restauración2011
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIALas campanas de la Catedral de Huesca - Concierto con motivo de su restauración2011
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA17ª Trobada de Campaners - 40 Aniversari tocs manuals en la torre del Patriarca2011
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAParròquia dels Sants Joans de Cullera - Concert de tocs manuals de les campanes2011
  CAMPANERS DE MORVEDRECiclo de conferencias 100 Años del Campanar de la Vila de Sagunt2011
  CAMPANERS DE MORVEDRECiclo de conferencias 100 Años del Campanar de la Vila de Sagunt2011
  CARO PILAR, Juan FranciscoLa matraca2011
  CÁRPATOSLas campanas doblan por los mercados2011
  CASAL, ManuelCampás a todo volume2011
  CASCUDO, T.Los técnicos se comprometen a instalar en dos meses el reloj de Figueras2011
  CATEDRAL DE PAMPLONAConcierto para la fachada de la catedral2011
  CENTRE CULTURAL SUERAXV edició "Suera: un poble al carrer"2011
  CENTRE CULTURAL SUERAXV edició "Suera: un poble al carrer"2011
  CERDÁ, P.El último paseo por su «barrio»2011
  CERDÀ, PacoLos últimos ´barberos´ del Micalet2011
  CERDÀ, PacoLas campanas doblan por SMS2011
  CERVERÓ, C.Ontinyent ofrece visitas guiadas al campanario de la Vila que se ha vuelto a abrir2011
  COBO, AnaLa rotonda Isla-Quejo exhibe una vieja rueda del molino de marea Santa Olaja2011
  Colla de Campaners d´OntinyentMemoria de la Solemne bendición de la nueva campana dels “Combregants”2011
  Colla de Campaners d´OntinyentMemoria de la Solemne bendición de la nueva campana dels “Combregants”2011
  Colla de Campaners d´OntinyentActa de Benedicció de la Campana Santa Àgueda, “els Combregants”2011
  Colla de Campaners d´OntinyentActa de Benedicció de la Campana Santa Àgueda, “els Combregants”2011
  COMESAÑA, IriaCómo ser campanólogo en la Giralda2011
  CONFRARIA DE CAMPANERS DE CATALUNYALa Confraria de Campaners de Catalunya2011
  CORREAL, FranciscoDel Amor a la caseta los Amorosos2011
  D.A.Luis Felipe presenta en Bruselas el proyecto sobre la Campana de Huesca2011
  DI LAMARGO, TeresaEl campanero2011
  DIARIO DE NAVARRAPrimer Curso de Campaneros de la Catedral2011
  DIARIO DE NAVARRAUn curso formará campaneros para la catedral de Pamplona2011
  DIÓCESIS DE GUADIXBendición de nuevas campanas para la parroquia de la Puebla de Don Fadrique2011
  DNPamplona acoge un curso de campaneros para cubrir necesidades de la Catedral2011
  DNPamplona acoge un curso de campaneros para cubrir necesidades de la Catedral2011
  DURBÀ, SergiCampanar2011
  E. P.El reloj de 'El Patriarca' vuelve a sonar tras 100 años en desuso2011
  E. P.El reloj de 'El Patriarca' vuelve a sonar tras 100 años en desuso2011
  E. P. M.Fraxino celebró el tradicional toque campanero de Tente Nube2011
  E.C.La agenda de Benedicto XVI: las llaves de Madrid y mucho calor2011
  ECOVARRUBIASHomenaje a Jesús Alonso Cano como campanero de Covarrubias2011
  EFEEl carillón de DPZ ofrece dos conciertos extraordinarios por las fiestas2011
  EFESantiago celebra 470 años de su fundación con bailes, campanas y exposiciones2011
  EFEUn curso hará que las campanas de la catedral de Pamplona vuelvan a tañer2011
  EFEEl Burgo de Osma recupera su campana para la beatificación de Juan de Palafox2011
  EFEEl Burgo de Osma recupera su campana para la beatificación de Juan de Palafox2011
  EFELos toledanos recuperan su Campana Gorda tras 28 años cerrada al público2011
  EFECinco años de restauración devuelven a la catedral de Pamplona su mejor cara2011
  EFECinco años de restauración devuelven a la catedral de Pamplona su mejor cara2011
  EL DÍALa Catedral podría sumarse a la lista de los edificios "protegidos" 2011
  EL HERALDOHoy harán música con las campanas de las iglesias de Cartagena2011
  EL TRIBUNOColectivos no afectarían a la iglesia San Francisco2011
  EL UNIVERSALCampanas repicarán en Cuba por la beatificación de Juan Pablo II2011
  EL UNIVERSALConcierto de campanas por Bicentenario de Cartagena2011
  EL UNIVERSALRepican campanas a las “ánimas“2011
  EL UNIVERSALConcierto de Campanas2011
  ELPERIODIC.COMMás de 300 sacerdotes concelebrarán hoy en la Catedral en la misa exequial por el cardenal García-Gasco2011
  ESPE-LA VELETA VARADACampanas2011
  ESPE-LA VELETA VARADACampanas2011
  EUROPA PRESSUn vecino de Montijo gana el premio extraordinario de poesía 'Antonia Cerrato' de Santa Amalia (Badajoz)2011
  EUROPA PRESSEl alcalde de Huesca busca financiación en Europa para impulsar el proyecto turístico de La Campana2011
  EUROPA PRESSSe inaugura la campana gorda de la catedral, 27 años después2011
  Europa PressLa fachada de la Catedral de Pamplona celebra su restauración con un concierto2011
  Europa PressLa fachada de la Catedral de Pamplona celebra su restauración con un concierto2011
  FÉLEZ, M.Noche de coplillas en Autol 2011
  FERNÁNDEZ LARREA, PilarLas campanas sonarán hoy en el concierto inaugural de la catedral2011
  FERNÁNDEZ LARREA, PilarEl Cabildo acota el acceso a las torres de la catedral2011
  FERNÁNDEZ LARREA, PilarLas campanas de la catedral de Pamplona volverán a las torres en febrero2011
  FERRER, Joan LluísLa música de Dios2011
  FERRER, Joan LluísLa música de Dios2011
  FONS LAGUNA, FranciscoNotas sobre el paso del sol por la Presó2011
  FRAILE DE PABLO, ÁngelLas campanas y sus toques2011
  FRAILE DE PABLO, ÁngelLas campanas y sus toques2011
  FRAILE DE PABLO, ÁngelLas campanas y sus toques2011
  FURIÓ, LuisRepique de campanas2011
  G. VALENCIA, AnaUn sonido que repica vida2011
  G. VALENCIA, AnaUn sonido que repica vida2011
  GARDÓ, MaríaEl badajo pone el ritmo2011
  GARDÓ, MaríaEl badajo pone el ritmo2011
  GOBIERNO DE CANARIASEl Gobierno rescata del olvido las campanas históricas de Fuerteventura y Lanzarote 2011
  GONZÁLEZ, HéctorEl legado de Francisco Llop2011
  GONZÁLEZ, JoséLa duda del Bicentenario2011
  GUILLEN, ElviraCampanas repicar2011
  Hoy.Com.EcCampanas que recobran su esplendor2011
  IBORRA, JavierLas campanas de la Catedral de Pamplona suenan ya con todo su esplendor2011
  IPCC CARTAGENACartagena vibró con el gran concierto de campanas como homenaje al Bicentenario de la Independencia2011
  JLGDisputa por la campana 2011
  JLGDisputa por la campana 2011
  JOTAVÉSi doblan campanas ni pensar en Satanás2011
  JOXEBIFinaliza la exposición dentro de los actos 'en torno a las campanas' 2011
  JUAN, EvaUn total de 286 personas visitan el campanario 2011
  L. P.Cervera envía dos de sus campanas a restaurar a Alemania2011
  L. P.Cervera envía dos de sus campanas a restaurar a Alemania2011
  LA LUPADenunciados por tocar las campanas2011
  LEONOTICIASUn cuarto de siglo tocando campanas2011
  LEONOTICIASUn cuarto de siglo tocando campanas2011
  LHMSacristán, campanero y sepulturero2011
  LLADRÓ, VicenteCampanero, alguacil y relojero2011
  LLADRÓ, VicenteCampanero, alguacil y relojero2011
  LLADRÓ, VicenteCampanero, alguacil y relojero2011
  LLOP i BAYO, FrancescBenedicció de la campana de Combregars del Campanar de la Vila (Ontinyent)2011
  LLOP i BAYO, FrancescBenedicció de la campana de Combregars del Campanar de la Vila (Ontinyent)2011
  LLOP i BAYO, FrancescRestauración de las campanas de la Catedral de Pamplona2011
  LLOP i BAYO, FrancescRestauración de las campanas de la Catedral de Pamplona2011
  LLOP i BAYO, Francesc; MARTÍN NOGUERA, Francesc XavierMetodologia dels inventaris de campanes2011
  LÓPEZ, CarlosRestauran el campanario tras el derrumbe que causó dos muertes hace 20 años2011
  LOPEZ, Leslie J.Viejas manecillas para el año nuevo2011
  LOPEZ, Leslie J.Viejas manecillas para el año nuevo2011
  LOPEZ, Leslie J.Viejas manecillas para el año nuevo2011
  LOPEZ, Leslie J.Viejas manecillas para el año nuevo2011
  LOPEZ, Leslie J.Viejas manecillas para el año nuevo2011
  LOPEZ, Leslie J.Viejas manecillas para el año nuevo2011
  LOPEZ, Leslie J.Viejas manecillas para el año nuevo2011
  LOPEZ, Leslie J.Viejas manecillas para el año nuevo2011
  M. A. C.Brime de Sog y de Urz organizan los festejos de San Marcos y San Esteban2011
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoJóvenes que saben lo que es una campana2011
  MÉNDEZ, EloyMadera contra el olvido 2011
  MÉNDEZ, EloyMadera contra el olvido 2011
  MENDOZA, SusanaPoblación de Machu Picchu participó en simulacro nocturno de sismo 2011
  MIGURA, Juan A.El juego de campanas de San Pedro se restaura en Palencia2011
  MORENO, P.La Basílica de San Vicente Ferrer luce agujas nuevas tras retirarse los andamios2011
  MORVEDRE.INFOFrancesc Llop ofrece una conferencia organizada por Campaners de Morvedre2011
  MUNDOCampanas para abrir Juegos Olímpicos de Londres 20122011
  MUÑOZ i SÒRIA, CarlosVICENT SÒRIA BARBERÀ “El Moreno”2011
  N. G.El rostro de las campanas2011
  NOTICIASLas campanas de Madrid repicarán para recibir al Papa2011
  ÓNEGA, José RamónAs campás 2011
  ONTORIA OQUILLAS, PedroLa torre2011
  ONTORIA OQUILLAS, PedroLa torre2011
  PALLÀS MARIANI, XavierEl campanar de Sant Feliu de Pallerols. Un campanar de campanes emmudides.2011
  PALLÀS MARIANI, XavierLes campanes, un patrimoni oblidat2011
  PÁRAMO, ArturoCobra nueva vida un símbolo de Tlatelolco2011
  PAREJO, JuanLa Macarena restaura sus campanas2011
  PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELESRestauración de las campanas2011
  PAZO, LauraEn busca de la Historia perdida 2011
  PECIÑA, M.Un concierto de campanas en Amurrio será el preludio del Artzai Eguna2011
  PEMÁN PORTELLA, GuillermoEl altar de la Virgen ya preside la plaza del Pilar 2011
  PÉREZ DIEGO, CristinaPequeñas cosas…¡Ay campanera!2011
  PÉREZ, A.; RODRÍGUEZ, N.Fotogramas contra el olvido 2011
  POZO, VenturaPreestreno hoy de 'El alcalde de Zalamea' para familiares y amigos2011
  Proceso DigitalHasta CNN transmitirá las doce campanadas de Comayagua2011
  PSP/FACILT TERAP NOEMI DALMOLÍNLecturas de Verano: "Campanas Tibetanas"...2011
  PUCURULL FONTOVA, MiquelCampanas mudas2011
  PUCURULL i FONTOVA, MiquelLes campanes dels pobles emmudeixen2011
  RADIO HUESCALas campanas de la Catedral de Huesca regresan restauradas con un concierto el sábado2011
  RAMOS, JoxebiOrganizadas las primeras 'jornadas en torno a las campanas'2011
  RAMOS, JoxebiLas campanas suenan a 'vida' 2011
  RAMOS, JoxebiLas campanas suenan a 'vida' 2011
  REDACCIÓCampaners de Morvedre clausura el primer ciclo de conferencias sobre el Campanar de la Vila2011
  REDACCIÓCampaners de Morvedre clausura el primer ciclo de conferencias sobre el Campanar de la Vila2011
  REDACCIÓCampaners de Morvedre clausura el primer ciclo de conferencias sobre el Campanar de la Vila2011
  REDACCIÓCampaners de Morvedre clausura el primer ciclo de conferencias sobre el Campanar de la Vila2011
  REDACCIÓCampaners de Morvedre clausura el primer ciclo de conferencias sobre el Campanar de la Vila2011
  REDACCIÓCampaners de Morvedre clausura el primer ciclo de conferencias sobre el Campanar de la Vila2011
  REDACCIÓCampaners de Morvedre clausura el primer ciclo de conferencias sobre el Campanar de la Vila2011
  REDACCIÓCampaners de Morvedre clausura el primer ciclo de conferencias sobre el Campanar de la Vila2011
  REDACCIÓCampaners de Morvedre clausura el primer ciclo de conferencias sobre el Campanar de la Vila2011
  REDACCIÓNEl Patriarca rompe su silencio 2011
  REDACCIÓNEl arzobispo de Valencia se reúne con los campaneros 2011
  REDACCIÓNEl arzobispo de Valencia se reúne con los campaneros 2011
  REDACCIÓNEl arzobispo de Valencia se reúne con los campaneros 2011
  REDACCIÓNLas obras revelan la piedra original de la Torre de Ondara2011
  REDACCIÓNLas obras revelan la piedra original de la Torre de Ondara2011
  REDACCIÓNEl municipio vuelve a dar la campanada2011
  REDACCIÓNEl conjunto de campanas históricas de Estivella vuelven este fin de semana2011
  REDACCIÓNEl conjunto de campanas históricas de Estivella vuelven este fin de semana2011
  REDACCIÓNLas campanas de la Catedral, 'calladas' de jueves a sábado 2011
  REDACCIÓNLa Iglesia de santa María de Sagunto estrena nueva matraca que sonará mañana por primera vez2011
  REDACCIÓNLas ‘campanas’ de Valverde suspenden pagos2011
  REDACCIÓN LOCALSe inaugura monumento Campanas de la Libertad, en el Museo Naval del Caribe2011
  ROMERO, ÁlvaroEl relojero de Los Palacios y Villafranca Marco Martínez se cuela en el catálogo de artesanos2011
  ROMERO, ÁlvaroEl relojero de Los Palacios y Villafranca Marco Martínez se cuela en el catálogo de artesanos2011
  ROSELL VILLASEVIL, JoséLa campana de San Eugenio2011
  RUBIO MARCOS, ElíasOjos de hierro2011
  RUBIO, MiguelMurcia, desde las alturas 2011
  S. LARA, LauraRejuvenecer mediante una nota musical, lo último en tratamientos de belleza2011
  S. LARA, LauraRejuvenecer mediante una nota musical, lo último en tratamientos de belleza2011
  S. M. L. / AGMSan Francisco cobra vida 2011
  s. T.Bartomeu Garí emociona con su pregón de fiestas2011
  SÁINZ, SandaCornago, desde el campanario2011
  SALAMANCA.ESManos Unidas inicia hoy la Campaña contra el Hambre2011
  SÁNCHEZ LUBIÁN, EnriqueGaldós y el campanero de la Catedral2011
  SÁNCHEZ RIVERA, Jose IgnacioLa cruz como icono protector en los Espacios de Tránsito.2011
  SÁNCHEZ RIVERA, Jose IgnacioLa cruz como icono protector en los Espacios de Tránsito.2011
  SÁNCHEZ RIVERA, Jose IgnacioLa cruz como icono protector en los Espacios de Tránsito.2011
  SÁNCHEZ RIVERA, Jose IgnacioLa cruz como icono protector en los Espacios de Tránsito.2011
  SÁNCHEZ RIVERA, Jose IgnacioLa cruz como icono protector en los Espacios de Tránsito.2011
  SANCHIS TÁRREGA, FelipeLes campanes de Moixent. Anotacions històriques (1)2011
  SANTA IGLESIA CATEDRAL DE HUESCALas campanas de la Catedral de Huesca2011
  SANTA IGLESIA CATEDRAL DE HUESCALas campanas de la Catedral de Huesca2011
  SARRIÓ ANDRÉS, PauNotícia sobre la campana de les monges2011
  SORIANO, LolaLos barberos del Miguelete2011
  SOTILEZACampaneros, el otro oficio2011
  SPA CORTÉS, Fulgencio¡Silencio!2011
  SPA CORTÉS, Fulgencio¡Silencio!2011
  TRAPIELLO, PedroLas cámpanas2011
  tumaster.comHerrero, campanero, ....las profesiones más demandas en 20122011
  VALLE ANDRADE, EnriqueAdiós campanas2011
  VALLEJO CISNEROS, AntonioLas campanas y su ancestral lenguaje2011
  VAREA, PacoCampanero y clavario de Santa Lucía2011
  VENDRELL, SalvadorLa matraca2011
  VIAJES A AUSTRIALlega el adviento a Innsbruck -Belenes y campanas llenan el ambiente de Navidad2011
  VISTALLI, MarcosBoxeo: La campana2011
  WRIGHT, DouglasLas campanas suenan... 2011
  ZUÑIGA CEBALLOS, JoaquínDomingo de Resurrección2011
  A. P. F.La iglesia gótica de Xàbia se degrada2012
  ABCLa torre de la catedral de Alcalá abre de nuevo sus puertas 2012
  ACI/EWTN NOTICIASMéxico recibirá al Papa con repique general de campanas2012
  ACI/EWTN NoticiasMiles de campanas sonarán al unísono en inauguración de Olimpiadas Londres 20122012
  ADN CIUDADDía Internacional de la Paz2012
  AFPNotre Dame's big bell Marie leaves Netherlands for France2012
  AJUNTAMENT DE CANALSL'Ajuntament de Canals recupera l'antic rellotge del campanar2012
  AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONAVI Jornàdes d'Història Local2012
  ALBO, J.Del rey Fernando IV a la Reina Sofía 2012
  ALONSO, Belén«Si la campana es buena el sonido se prolonga, cuando está rota, se para» 2012
  ALONSO, Belén«Si la campana es buena el sonido se prolonga, cuando está rota, se para» 2012
  ALONSO, Belén«Si la campana es buena el sonido se prolonga, cuando está rota, se para» 2012
  ÁLVAREZ LÓPEZ, AristótelesDescubren tesoro cultural en pueblo de San Joaquín2012
  AVANCampaneros de la Catedral y de L´Alquería de la Comtessa celebran mañana a su patrona, Santa Bárbara, con una misa y el “toc de l´olla”2012
  AVANLa parroquia de Tollos concluye la restauración de su fachada y campanario después de dos meses de obras2012
  AVANMoixent recupera el sonido de la matraca para las celebraciones de Semana Santa después de más de 40 años2012
  AVANLa página web de los Campaneros de la Catedral de Valencia alcanza el millón de visitas2012
  AYUNTAMIENTO DE CARTAGENALlorenç Barber y Montserrat Palacios actuarán en los Refugios de la Guerra Civil durante la Noche de los Museos2012
  AYUNTAMIENTO DE LAREDOSanti "El Campanero" se jubila tras 42 años de servicio al pueblo de Laredo2012
  AYUNTAMIENTO DE SORIAOrdenanza municipal de ruidos y vibraciones2012
  BARRIE, Luis; MARTÍNEZ, Adriana M.Concierto de campanas2012
  BIBIÁN CARRERA, JosePascual Calvete, maestro campanero2012
  BIBIÁN CARRERA, JosePascual Calvete, maestro campanero2012
  BUENO, BaltasarLos mozos voltean la campana subidos a ella en Castielfabib2012
  C. C.El toque de campanas cierra las fiestas2012
  C. C.Montan la nueva campana2012
  CABRERA, JesúsUn domingo de agosto2012
  CABRERA, JesúsUn domingo de agosto2012
  CÁMARA DE ANUNCIANTES DEL PARAGUAYPremian a la creatividad con la “Campana de Oro” 2012
  CAMPANEROS DE CASTILLA-LA MANCHALos toques de campanas en Castilla-La Mancha, ¿con fecha de caducidad?2012
  CAMPANEROS DE CASTILLA-LA MANCHALos toques de campanas en Castilla-La Mancha, ¿con fecha de caducidad?2012
  CAMPANEROS DE CASTILLA-LA MANCHALos toques de campanas en Castilla-La Mancha, ¿con fecha de caducidad?2012
  CAMPANEROS DE CASTILLA-LA MANCHALos toques de campanas en Castilla-La Mancha, ¿con fecha de caducidad?2012
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAParròquia de Sant Pere de Massanassa - Concert de tocs manuals de les campanes2012
  CÁRITAS DIOCESANA DE MÁLAGARepique de campanas contra la pobreza el 17 de octubre2012
  CASADO ARBONIÉS, M.; SOLA CASTAÑO, E.; R. DÍEZ-TORRE, A; TERKI-HASSAINE, I. (Editores)Las campanas de Orán, 1509-20092012
  CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA - SANTO DOMINGOCatálogo Campanas Quisqueyanas2012
  CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA - SANTO DOMINGOCatálogo Campanas Quisqueyanas2012
  CID CEBRIÁN, José RamónTierra, Carnaval y Toros2012
  COELHO, PauloEl Campanero del Interior 2012
  COTRENA, C.; FONSECA, R. P.; GAUTHIER, L.; JOANETTE, Y.; MOJARDÍN, A. H.; WONG, C. E. I.Test de las campanas: Un estudio transcultural entre Brasil y México.2012
  DE LA PEÑA VELASCO, ConcepciónEl Patrimonio Inmaterial. Oportunidades tangibles para el desarrollo expositivo de los museos catedralicios2012
  DEL HOYO LÓPEZ, RamónLas campanas de Jaén, al vuelo2012
  DELGADO, José LuisMaría, la Gorda 2012
  DELGADO, José LuisMaría, la Gorda 2012
  DELGADO, José LuisMaría, la Gorda 2012
  DIVERSOSVocabulari de campanes español - euskera - galego - valencià2012
  EDITORCRODRIGOLas restauradas campanas de la Catedral, que la Reina contempló en ARPA, vuelven este martes2012
  EFELa Alhambra abre el acceso a la Alcazaba para cumplir la tradición de tocar las campanas2012
  EFELa Alhambra abre el acceso a la Alcazaba para cumplir la tradición de tocar las campanas2012
  EFEIncoan expediente para la declaración de BIC de las campanas de auroros2012
  EFEIncoan expediente para la declaración de BIC de las campanas de auroros2012
  EFEÁvila exime en su ordenanza del ruido los toques de campana y fiestas locales2012
  EFECáritas llama a la parroquias a hacer repicar sus campanas contra la pobreza2012
  EFELas campanas de Roma sonarán cuando Benedicto XVI abandone el Vaticano2012
  EL ALMA AL AIRECuando cantan las campanas2012
  EL DÍAGarachico promueve un encuentro de campaneros de cinco municipios2012
  EL DÍAGarachico promueve un encuentro de campaneros de cinco municipios2012
  EL DÍAGarachico promueve un encuentro de campaneros de cinco municipios2012
  EL DÍAGarachico promueve un encuentro de campaneros de cinco municipios2012
  EL DIARIOMunicipio de Antofagasta gasta 67 millones en campanas para la Catedral 2012
  EL DIARIO DEL FIN DEL MUNDOHacé oír tu propia campana2012
  EL PERIÓDICOTañer de campanas contra la pobreza2012
  ELPERIODIC.COMAlrededor de 500 personas suben al campanar de la Iglesia Mayor2012
  EP.COMMás de un centenar de personas asiste al concierto de campanas celebrado en Massanassa2012
  ESTRADA, J.El Concello de Silleda debe dos campanas por valor de 9.000 €2012
  ESTRADA, J.El Concello de Silleda debe dos campanas por valor de 9.000 €2012
  ESTRADA, J.El Concello de Silleda debe dos campanas por valor de 9.000 €2012
  EUROPA PRESSLa Catedral Nueva de Salamanca se prepara para su celebrar sus cinco siglos de existencia2012
  EUROPA PRESSLa inauguración del Teatro de la Real Fábrica por la Reina Sofía, plato fuerte del Centenario del Fuero de Villas 2012
  EUROPA PRESSEl Papa ve junto a los Obispos reunidos en el Sínodo una película sobre el futuro de la fe y las Iglesias cristianas2012
  EUROPA PRESSLas campanas de Menorca repicarán este miércoles contra la pobreza2012
  FANDIÑO LAGE, RicardoToques y repiques de las campanas de la S. A. M. I. C. B. de Santiago de Compostela2012
  FANDIÑO, J.En Tarso ya no suenan las campanas2012
  FERNÁNDEZ SALINAS, FernandoLas campanas de Villamayor2012
  FERNÁNDEZ SALINAS, FernandoLas campanas de Villamayor2012
  FLORES, JavierRepican las campanas de los pedidores2012
  FORCADA LÁZARO, ManuelJosé Mediavilla Espinosa "El campanero" (1902-1936)2012
  FUENTES AGUIRRE 'Catón', ArmandoCampana sobre campana2012
  Full parroquial "La Seu"¡Ya funciona el carillón! Pero no está pagado2012
  GALÁN, R.Las campanas del reloj de Cort dejan de sonar por una avería2012
  GRUP DE DEFENSA DEL PATRIMONI (VIC-OSONA)Inauguracions: espai Oliba i Campanar romànic2012
  HALL; KING; MCCLEHAHAN; RENE; SMITH; WOODHOUSEThe Dynamics of a Ringing Church Bell2012
  HALL; KING; MCCLEHAHAN; RENE; SMITH; WOODHOUSEThe Dynamics of a Ringing Church Bell2012
  HALL; KING; MCCLEHAHAN; RENE; SMITH; WOODHOUSEThe Dynamics of a Ringing Church Bell2012
  HERNÁNDEZ, PatriciaGabriel Rivera, Campanero2012
  HERRERO, M.Salves auroras de Pasión 2012
  HERRERO, Manuel«Con las salves pedimos a San Roque que nos libre de la peste y de los males» 2012
  HISTORIAS DEL TRENDe campanas, trenes y tranvías2012
  I. G.Sones desde la torre2012
  IRIGOIEN, IñakiSanta Águeda, la abogada de las mujeres2012
  IRIGOIEN, IñakiSanta Águeda, la abogada de las mujeres2012
  IRIGOIEN, IñakiSanta Águeda, la abogada de las mujeres2012
  J. J. T. L.La restauración del patrimonio con apoyo Real2012
  KOVAČIČ, MojcaReflection of repression as seen in bell ringing and bell chiming2012
  LA GACETALa campana de La Merced llegó en tiempo récord y será instalada en cinco días2012
  LAMAS, JorgeEl hombre-mosca sobrevuela Vigo2012
  LEVANTE-EMVCampaneros de Moixent, Albaida y Ontinyent asumen cargos en la nueva Federació de Campaners2012
  LEVANTE-EMVCampaneros de Moixent, Albaida y Ontinyent asumen cargos en la nueva Federació de Campaners2012
  LEVANTE-EMVCampaneros de Moixent, Albaida y Ontinyent asumen cargos en la nueva Federació de Campaners2012
  LEVANTE-EMVCampaneros de Moixent, Albaida y Ontinyent asumen cargos en la nueva Federació de Campaners2012
  LLOP i BAYO, FrancescLas campanas históricas: justificación acústica para su limpieza2012
  LLOP i BAYO, FrancescEl sol no va entrar per la finestra2012
  LLOP i BAYO, FrancescProposta de restauració de les campanes de Sant Jordi de Paiporta2012
  LLOP i BAYO, FrancescLa campana major de Santa Llúcia participa en la Fira DIKÉ: Art, Cultura i Patrimoni Religiós2012
  LLOP i BAYO, FrancescLas campanas históricas: justificación acústica para su limpieza2012
  MALAGAPEDIALa Lagartija del Amor2012
  MAMANI, Juan GuillermoEncuentran campanas robadas en Paucarpata 2012
  MARTÍN, RafaelUn músico segorbino ofrecerá en Polonia un concierto de campanas2012
  MELÉNDEZ, RaquelRepique de campanas que recuerdan antiguas formas de comunicación2012
  MENA SAENZ, EsperanzaCampanas, lindas campanas2012
  MONTALT, Rosa; TORREGROSSA, IrisFrederic Mompou a la Biblioteca de Catalunya, la seva tercera ermita2012
  MONTALT, Rosa; TORREGROSSA, IrisFrederic Mompou a la Biblioteca de Catalunya, la seva tercera ermita2012
  NACIFF ROLDÁN, José AntonioFundir campanas, una tradición de familia en la Antigua Fundición San Andrés2012
  NAVA BRIONES, RobertoHampones dejan sin campanas al municipio de Xicohtzinco 2012
  NERI, ElisabettaLes cloches, construction, sens, perception d'un son2012
  NERI, ElisabettaLes cloches, construction, sens, perception d'un son2012
  NERI, ElisabettaLes cloches, construction, sens, perception d'un son2012
  NERI, ElisabettaLes cloches, construction, sens, perception d'un son2012
  NERI, ElisabettaLes cloches, construction, sens, perception d'un son2012
  NUEVO DIARIO DE SANTIAGO DEL ESTEROEl misterio de las campanas2012
  NUEVO DIARIO DE SANTIAGO DEL ESTEROEl misterio de las campanas2012
  OIARZABAL, AraceliA toque de campana2012
  ORDÓÑEZ, JavierLa medida del tiempo. Inventos Medievales2012
  ORDÓÑEZ, JavierLa medida del tiempo. Inventos Medievales2012
  OSORO SIERRA, Carlos - Arzobispo de ValènciaConvocatoria reunión del Arzobispo de València con los grupos de campaneros de la diócesis2012
  P. W. R.Ministriles sin campanas para anunciar el Corpus Christi2012
  PALACIOS, MontserratCampanas Quisqueyanas2012
  PALLÀS MARIANI, XavierLes campanes de Tortellà2012
  PALOMO, JordiEl batall retrobat. Notícies sobre les campanes de Capellades2012
  PALOMO, JordiEl batall retrobat. Notícies sobre les campanes de Capellades2012
  PÉREZ BERIAIN, ElenaUn estudio de las campanas de Zaragoza revela su mal estado de conservación2012
  PÉREZ BERIAIN, ElenaMetallica a ritmo de campanas2012
  PINTOR MONTERO, ManuelProcesión de la Virgen del Carmen en El Viso del Alcor 2012
  PORTELA DE MATOS CARVALHO, Miguel EduardoOs carrilhões de Mafra: estudo e caracterização acústica dos sinos2012
  PORTILLA, HermanosCatálogo Campanas Hermanos Portilla2012
  RADIO HUESCAGraus cumple con la tradición de San Antonio2012
  RADIO HUESCARelojes de Torre y Campanas de Alfredo Pallás, la tradición que sigue viva2012
  RADIO HUESCARelojes de Torre y Campanas de Alfredo Pallás, la tradición que sigue viva2012
  RADIO HUESCARelojes de Torre y Campanas de Alfredo Pallás, la tradición que sigue viva2012
  RADIO HUESCALas Campanas, tema central de La Ventana del Altoaragón este lunes2012
  RAMOS, HerminioEl maestro campanero2012
  REDACCIÓNUn juez obliga a un ganadero austriaco a quitar la campana a sus vacas2012
  RedacciónAlbaida, origen para fundar la Federación de Campaneros2012
  REDACCIÓNEl Ministro Británico de Cultura rompe una campana2012
  REDACCIÓNEl Ministro Británico de Cultura rompe una campana2012
  REDACCIÓN Representación en la Federació de Campaners 2012
  REDACCIÓNCampaneros y artesanos, los ganadores2012
  REDACCIÓNCampanero, oficio que tras 8 siglos de historia sufre amenaza de desaparecer2012
  REDACCIÓNCampanero, oficio que tras 8 siglos de historia sufre amenaza de desaparecer2012
  REINARES, M. A.Las campanas redoblaron por la salida del invasor2012
  René AgaEscucha como suena tu nombre tocado por el carrillón de Gante2012
  REUTERSLadrones submarinos roban la campana del Costa Concordia2012
  REY GONZÁLEZ, JonkarEntrevista con el investigador histórico cántabro Luis de Escallada González2012
  ROIG, EliseuOtro punto de vista - "Ritmo en el cielo"2012
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl toque de campanas en Brihuega. ¿Lenguaje olvidado?2012
  ROMERO, Carolina S.Al repique de las campanas: En Tepoztlán los pueblos se organizan2012
  ROS, MónicaAl Micalet, sin prisas y en más de 5 minutos2012
  ROZALÉN MEDINA, José LuisLas campanas como símbolo2012
  ROZALÉN MEDINA, José LuisLas campanas como símbolo2012
  SALVADOR, MayteIgnacio Navarro, campanas, tradiciones y leyendas2012
  SANTAMARÍA, LanderOir campanas y saber dónde2012
  SATO, EduardoUn Carillón en la Sala de Conciertos2012
  SENA, L.El repique que será patrimonio de todos2012
  SERRA, MagdalenaLas campanas de la parroquia no tañen desde hace quince días por una avería2012
  SERRANO, A. M.Grandas vuelve a sentir las campanas 2012
  SOLARTE, AdelfoSuenan las campanas 2012
  St. Paul's CathedralA marathon first for the bells of St Paul's2012
  TÉLLEZ G., RobertoRepicarán las campanas al llegar el Papa2012
  TERRAHolanda envía gran campana a la Catedral Nuestra Señora de París2012
  TODO CASTILLA Y LEÓNCiudad Rodrigo (Salamanca) vibra a golpe de campana en el Carnaval del Toro 2012
  TOMEO TURÓN, ManuelNotas sobre las campanas en Villamayor de Gállego2012
  TOMEO TURÓN, ManuelNotas sobre las campanas en Villamayor de Gállego2012
  Turisme religiósTaller: El món de les campanes al viu2012
  VICENS, DamiàUna audició de repics de campanes obre el festival La Baga de Cerdanya2012
  VILÀ, DaniEl repic de la polèmica2012
  VILAWEBS'inicia la creació de la Federació de Campaners valencians2012
  A. P. F.El campanario que rompe el cielo de Murla2013
  ABphotoInauguración Exposición 'Ritmo en el Cielo' por Eliseu Roig2013
  ACN'Llibertat', una campana que començarà a repicar el dia que Catalunya sigui independent2013
  ADMINEl campanero2013
  ADMINEl campanero2013
  AGUIRRE SORONDO, AntxonCampanas y campaneros de Gipuzkoa2013
  AJUNTAMENT D'ONTINYENTOci, gastronomia i cultura dissabte a la nit a Ontinyent amb la “Nit Oberta”2013
  AJUNTAMENT DE PUIGGRÒS I ALTRES1r Festival de Repic de Campanes de les Garrigues2013
  AJUNTAMENT DE PUIGGRÒS I ALTRES1r Festival de Repic de Campanes de les Garrigues2013
  ALBÀ, Josep; FERRET, Anton; FONT, Francesc; MILÀ R., Lluís; MIRET C., CarlesCinc segles tocant campanes (versió llarga)2013
  ALBILa leyenda de la campana guardián2013
  AMURRIOX Kanpai Konzertua2013
  ARAGÓN DIGITALLas Esclavas de María acompañan con el sonido de dos campanas a la Virgen de la Soledad 2013
  ASENSIO SANZ, HortensiaToques tradicionales2013
  ASOCIACIÓN DE BANDEADORES DE ARTAJONABandeadores, ampliación de socios2013
  AVANLos campaneros de la diócesis de Valencia mantienen un encuentro con monseñor Carlos Osoro 2013
  AVANEl 'gremi de campaners' de Valencia ofrece cursos de perfeccionamiento del toque de campanas2013
  AVANLos campaneros de la diócesis de Valencia mantienen un encuentro con monseñor Carlos Osoro 2013
  AYUNTAMIENTO DE ÁVILAOrdenanza municipal de ruidos y vibraciones2013
  Blog "Drosi del Raval"Llàstima no hi foren més2013
  BN DESTEMOud-beiaardier Jacques Maassen overleden2013
  BUIGUES METOLA, MarcosLa torre del Micalet y sus campanas, un monumento vivo2013
  CALATAYUD, AdriàLas campanas se preparan para la Virgen2013
  CALATAYUD, AdriàLas campanas se preparan para la Virgen2013
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAParròquia de Sant Joan Baptiste de Manises - Concert de tocs manuals de les campanes2013
  CAMPANERS DE MORVEDREConcert Campanòria nº XI - Música per a les Campanes de Sagunt2013
  CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, Francisco Javier, OSALa Cultura Cristiana y el Patrimonio Inmaterial2013
  CARBAJAL LÓPEZ, DavidJerarquías, jurisdicciones y sensibilidades: aspectos de la reforma de las campanas en Nueva España, 1700-18082013
  CARBAJAL LÓPEZ, DavidJerarquías, jurisdicciones y sensibilidades: aspectos de la reforma de las campanas en Nueva España, 1700-18082013
  CARRETERO, FranciscoVolviendo a la cultura de los Yugos de Madera para Las Campanas de Iglesias2013
  Castilla-la Mancha TV"Campanas al Vuelo"2013
  Castilla-la Mancha TV"Campanas al Vuelo"2013
  Castilla-la Mancha TV"Campanas al Vuelo"2013
  Castilla-la Mancha TV"Campanas al Vuelo"2013
  Castilla-la Mancha TV"Campanas al Vuelo"2013
  Castilla-la Mancha TV"Campanas al Vuelo"2013
  Castilla-la Mancha TV"Campanas al Vuelo"2013
  Castilla-la Mancha TV"Campanas al Vuelo"2013
  Castilla-la Mancha TV"Campanas al Vuelo"2013
  Castilla-la Mancha TV"Campanas al Vuelo"2013
  COB CHAY, José W.Lleva 70 años de campanero2013
  COB CHAY, José W.Lleva 70 años de campanero2013
  COB CHAY, José W.Lleva 70 años de campanero2013
  CÒDOL EDUCACIÓVisita al Campanar de la Prioral de Reus2013
  COMARCÀLIAEls Campaners d'Albaida celebraran la declaració de BIC del toc manual de campanes amb un acte dissabte2013
  COMARQUES DE PONENTEl campanar d’Os de Balaguer repicarà demà a les 17:14h, coincidint amb l'inici de la Via Catalana 2013
  CONÉIXER CANALSPresentació del antic rellotge del campanar restaurat 2013
  CORNELLES, VicenteEl ancestral lenguaje de las campanas2013
  CORRESA i MARÍN, IgnasiEl Campanar de la Vila de Sagunt, un segle donant la campanada2013
  COSTA, HugoTradicional hand-made bell chimes / “Micalet” tower / Valencia2013
  DELEGACIÓ MCSConfirmacions a la Vall d'Aran i visita al campanar de Vielha 2013
  DÍAZ, M.Mallorca carece de inventario de las campanas históricas de las iglesias2013
  DÍAZ, M.Mallorca carece de inventario de las campanas históricas de las iglesias2013
  DÍAZ, MarianaRotger pide opinión a Madrid sobre la restauración de las campanas de la Seu2013
  DOMINGO, I.Los turistas, divididos sobre colocar vallado en los monumentos 2013
  DUVA, JesúsLa Guardia Civil recupera en Sevilla un busto de mármol de Marco Aurelio2013
  EL CARABOBEÑOLas campanas de "El Sistema" repicarán en concierto gratis2013
  EL CORREOII Jornada Intergeneracional 'Recuerdos del oficio de campanero'2013
  EL NUEVO CRONISTAConcierto de campanas en San Patricio2013
  EUROPA PRESSLas campanas de Ávila repicarán este jueves para despedir a Benedicto XVI2013
  EUROPA PRESSEl arzobispo invita a templos y parroquias a repicar las campanas cuando se conozca el nombre del nuevo Papa2013
  FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA NÚÑEZ, EstanislaoIntrodución ás firmas, marcas, selos e sinetes dos fundidores das campás de Lugo2013
  FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA NÚÑEZ, EstanislaoIntrodución ás firmas, marcas, selos e sinetes dos fundidores das campás de Lugo2013
  FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA NÚÑEZ, EstanislaoIntrodución ás firmas, marcas, selos e sinetes dos fundidores das campás de Lugo2013
  FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA NÚÑEZ, EstanislaoIntrodución ás firmas, marcas, selos e sinetes dos fundidores das campás de Lugo2013
  FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA NÚÑEZ, EstanislaoIntrodución ás firmas, marcas, selos e sinetes dos fundidores das campás de Lugo2013
  FERNÁNDEZ MARÍN, Juan¿Por quién voltean las campanas?2013
  FERnÁNDEZ, RosaLas campanas de barro cierran una Semana Santa casi perfecta2013
  FORGES"Fin de la crisis"2013
  FREIRE GÁLVEZ, RamónEL DERRIBO DE LA TORRE QUE TUVO LA IGLESIA DE SANTA BARBARA DE ÉCIJA2013
  Full parroquial "La Seu"¡Ya funciona el carillón! Ya lo hemos pagado. Y de ello damos las gracias2013
  G. NAVARRO, FranciscoCampanas, nuevo objeto de estudios del patrimonio en Cienfuegos2013
  Gª FAJARDO, J. C.Campana sin badajo2013
  GARCÍA, MARIANOHallada intacta una de las tres campanas milagrosas que tuvo Velilla de Ebro2013
  GIL IRIONDO, AlbertoNuevas voces para París y Mahón2013
  GIL IRIONDO, AlbertoNuevas voces para París y Mahón2013
  GONZÁLEZ GUADALIX, JorgeTocar la campanilla en la consagración2013
  GONZÁLEZ GUADALIX, JorgeCampanillas: variaciones sobre un mismo tema2013
  GONZÁLEZ GUADALIX, JorgeCampanillas: variaciones sobre un mismo tema2013
  GONZÁLEZ GUADALIX, JorgeTocar la campanilla en la consagración2013
  GORT, EzequielLes campanes de la Prioral de Sant Pere2013
  GORT, EzequielLes campanes de la Prioral de Sant Pere2013
  H. G.El alineamiento solar de la Asunción atrae a decenas de personas a la Catedral 2013
  HERNÁNDEZ, BerthaDos siglos de tañidos2013
  JUAN SAHUQUILLO, EnricDescripció general2013
  LA PATRIAProponen que tañido de campanas anuncie inicio de la peregrinación2013
  LLOP i BAYO, FrancescPropuesta de restauración de las campanas de Tormón (Aragón)2013
  LLOP i BAYO, FrancescPropuesta de restauración de las campanas de Tormón (Aragón)2013
  LLOP i BAYO, FrancescPropuesta de restauración de las campanas de Tormón (Aragón)2013
  LLOP i BAYO, FrancescPropuesta de restauración de las campanas de Tormón (Aragón)2013
  LLOP i BAYO, FrancescXIX Encontre de Campaners de la Comunitat Valenciana: un treball coral2013
  LLOP i BAYO, FrancescXIX Encontre de Campaners de la Comunitat Valenciana: un treball coral2013
  LLOP i BAYO, FrancescXIX Encontre de Campaners de la Comunitat Valenciana: un treball coral2013
  LLOP i BAYO, FrancescXIX Encontre de Campaners de la Comunitat Valenciana: un treball coral2013
  LLOP i BAYO, FrancescXIX Encontre de Campaners de la Comunitat Valenciana: un treball coral2013
  LLOP i BAYO, FrancescXIX Encontre de Campaners de la Comunitat Valenciana: un treball coral2013
  LLOP i BAYO, FrancescXIX Encontre de Campaners de la Comunitat Valenciana: un treball coral2013
  LLOP i BAYO, FrancescXIX Encontre de Campaners de la Comunitat Valenciana: un treball coral2013
  LLOP i BAYO, FrancescXIX Encontre de Campaners de la Comunitat Valenciana: un treball coral2013
  LLOP i BAYO, FrancescXIX Encontre de Campaners de la Comunitat Valenciana: un treball coral2013
  LLOP i BAYO, FrancescXIX Encontre de Campaners de la Comunitat Valenciana: un treball coral2013
  LLOP i BAYO, FrancescXIX Encontre de Campaners de la Comunitat Valenciana: un treball coral2013
  LLOP i BAYO, FrancescEl brandar de les campanes: la fixesa històrica de les horàries2013
  LLOP i BAYO, FrancescEl brandar de les campanes: la fixesa històrica de les horàries2013
  LLOP i BAYO, FrancescEl brandar de les campanes: la fixesa històrica de les horàries2013
  LLOP i BAYO, FrancescEl brandar de les campanes: la fixesa històrica de les horàries2013
  LLOP i BAYO, FrancescEl brandar de les campanes: la fixesa històrica de les horàries2013
  LOMART, Luz EuniceMixquic, una mística celebración de Día de Muertos2013
  M. E. V.El Consell podría aprobar por la vía urgente la reforma de las campanas de la Seu2013
  M. G.Restauran las campanas de la Ermita de la Virgen de la Vallivana de Picassent 2013
  MARIANO GARCÍAEl reloj de la DGA ya no marca las horas2013
  MARTÍ BONET, J. M., canongeEls campanars i llurs campanes de Santa Maria del Mar i de la Catedral de Barcelona2013
  MARTÍNEZ RAMOS, David LiestterLas seis campanas de la Iglesia Parroquial de Santa Isabel de las Lajas. 2013
  MARTÍNEZ RAMOS, David LiestterLas seis campanas de la Iglesia Parroquial de Santa Isabel de las Lajas. 2013
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoEls tocs de campanes: La música col·lectiva del poble2013
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoEls tocs de campanes: La música col·lectiva del poble2013
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoEls tocs de campanes: la música col·lectiva del poble2013
  MATEU, Dori; P. F.CVa abre una crisis en Alberic al dejar al gobierno en minoría 2013
  MOLINA, M.Un campanar 'laic'2013
  MONLEÓN, AnaTradición. Toques ancestrales.2013
  OIARZABAL, AraceliAmurrio acoge su popular concierto de campanas2013
  OIARZABAL, AraceliLas tañedoras de la memoria2013
  OS CHICHISOSCampás e Campaneiros2013
  OS CHICHISOSCampás e Campaneiros2013
  OS CHICHISOS6ª Xornada de Campás e Campaneiros - Patrimonio Sonoro e Linguaxe Tradicional2013
  PRENSA LATINACampanas de iglesias colombianas repicarán por la paz 2013
  PSM-POLLENÇAEl rellotge del campanar de Pollença s'ha de conservar amb la seva maquinària històrica2013
  REBIÈRE, NicolasLe son de cloches du campaniste2013
  REDACCIÓNLa Plaza de España acogerá el lunes un concierto por el XXX aniversario de la Asamblea 2013
  REGIÓN CENTRODía de la Mujer: En Pasco redoblan campanas por mujeres postergadas2013
  REYES APODACA, YolandaMil templos repicarán sus campanas para despedir al Papa2013
  RÍOS, FranciscoDobran as campás2013
  RÍOS, FranciscoDobran as campás2013
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroValdesaz. Bendición e inauguración de las campanas restauradas2013
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroValdesaz. Bendición e inauguración de las campanas restauradas2013
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroValdesaz. Bendición e inauguración de las campanas restauradas2013
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroValdesaz. Bendición e inauguración de las campanas restauradas2013
  S. V.Las campanas del Miguelete se voltearán de forma manual antes del Te Deum 2013
  SÁEZ MARTÍNEZ, Gil JoséContaminación acústica y libertad religiosa en España2013
  SALA, EduardoCampaners de 22 municipis feren el seu XIX Encontre a Alberic2013
  SALA, EduardoCampaners de 22 municipis feren el seu XIX Encontre a Alberic2013
  SALA, EduardoCampaners de 22 municipis feren el seu XIX Encontre a Alberic2013
  SALA, EduardoCampaners de 22 municipis feren el seu XIX Encontre a Alberic2013
  SALA, EduardoCampaners de 22 municipis feren el seu XIX Encontre a Alberic2013
  SALA, EduardoCampaners de 22 municipis feren el seu XIX Encontre a Alberic2013
  SALA, EduardoCampaners de 22 municipis feren el seu XIX Encontre a Alberic2013
  SALA, EduardoCampaners de 22 municipis feren el seu XIX Encontre a Alberic2013
  SALA, EduardoCampaners de 22 municipis feren el seu XIX Encontre a Alberic2013
  SALA, EduardoCampaners de 22 municipis feren el seu XIX Encontre a Alberic2013
  SALA, EduardoCampaners de 22 municipis feren el seu XIX Encontre a Alberic2013
  SALA, EduardoCampaners de 22 municipis feren el seu XIX Encontre a Alberic2013
  SALA, EduardoCampaners de 22 municipis feren el seu XIX Encontre a Alberic2013
  SALA, EduardoCampaners de 22 municipis feren el seu XIX Encontre a Alberic2013
  SALA, EduardoCampaners de 22 municipis feren el seu XIX Encontre a Alberic2013
  SALA, EduardoCampaners de 22 municipis feren el seu XIX Encontre a Alberic2013
  SALA, EduardoCampaners de 22 municipis feren el seu XIX Encontre a Alberic2013
  SALA, EduardoCampaners de 22 municipis feren el seu XIX Encontre a Alberic2013
  SALA, EduardoCampaners de 22 municipis feren el seu XIX Encontre a Alberic2013
  SANTAMARÍA PRIEDE, LizzetLa mujer del campanario. Una campanera en la Catedral Metropolitana de México en el siglo XIX2013
  SARRIÓ ANDRÉS, Pau220 anys de la campaneta2013
  SARRIÓ ANDRÉS, PauTocs a Aldaia per la visita de la Mare de Déu dels Desemparats2013
  SEVILLA ARNAO, ManuelaLas joyas de la Torre del Reloj: la campana2013
  SORIANO, LolaLa Catedral reforzará el vallado del Micalet para evitar imprudencias de los turistas 2013
  SUDUPE, JoaquínTras 457 años, mañana se cumplirá con la tradición de la campana de San Martín 2013
  TRADICIÓN EN RELOJES Y CAMPANAS S. L. L.Proceso de restauración de una campana2013
  UNKNOWNHistoria de las campanas de Cerponzóns2013
  VALADEZ, BlancaDespedirá Catedral Metropolitana a Benedicto XVI con repiques de campanas2013
  VICENTE, AnaHerederos de otros campaneros2013
  VICENTE, Aurelio"dinda dindai, ezkilen arteko bidea, un recorrido entre campanas"2013
  VILARRÚBIAS i CUADRAS, DanielCampanaus e campanes dera Val d'Aran2013
  VILLALBA VALENZUELA, AnaCampanas2013
  vocesdecuenca.esUn taller de empleo de Tarancón ha restaurado diez relojes monumentales de toda la provincia2013
  A.C. FALLA CNO. BARCELONA – TRAV. Y CNO. MONCADAXX SEMANA CULTURAL2014
  ACNLa iglesia románica de Vilves recuperará las campanas que desaparecieron durante la Guerra Civil2014
  ACN / POBLADO, LaiaEl Eufònic hace sonar las bateas de Alfacs con campanas tubulares sumergidas en el mar 2014
  AFP¿Fusiles para hacer campanas? Desarme de guerrillas, tema álgido en Colombia2014
  AJUNTAMENT DE ROQUETESRoquetes i els rellotges2014
  AJUNTAMENT DE ROQUETESRoquetes i els rellotges2014
  AJUNTAMENT DE ROQUETESRoquetes i els rellotges2014
  AJUNTAMENT DE ROQUETESRoquetes i els rellotges2014
  AJUNTAMENT DE SITGESOrdenança reguladora del soroll i les vibracions al municipi de Sitges2014
  ALEXANDRE, Víctor La vida secreta de les campanes2014
  ALONSO, Belén´Queremos crear una escuela de campaneros en la provincia´2014
  anoiadiari.catL’Ajuntament de Calaf repara el rellotge de la cara sud-est del campanar2014
  ANTEQUERA, Luis¿Sabía Vd. que también las campanas son bautizadas?2014
  ARAQUE-HERNÁNDEZ, Jaime EnriqueVisibilidad y difusiń de la música tradiconal campesina en Boyacá y la región como herramienta de Paz2014
  ARCHIDIÓCESIS DE BURGOSEl volteo de las campanas de las iglesias anuncia en Burgos el Año Jubilar Teresiano2014
  ASOCIACIÓN CULTURAL DE TORASBases del IV Concurso de Fotografía "Antonio Ponz" 20142014
  ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE LA MATRACA DE TORRENTI Jornadas Culturales2014
  ASSOCIACIÓ CULTURAL ARRELS D'ESTIVELLAV Premi Josep Maria Blasco Soriano a la conservació i restauració del patrimoni2014
  ASSOCIACIÓ CULTURAL ARRELS D'ESTIVELLAV Premi Josep Maria Blasco Soriano a la conservació i restauració del patrimoni2014
  AVANCincuenta campaneros holandeses asistirán el Domingo de Ramos al toque manual de campanas en la Catedral de Valencia 2014
  AVANFrancesc Llop pronuncia el pregón anunciador del Corpus Christi en la iglesia del Patriarca de Valencia2014
  AVANEl alineamiento solar en una ventana de la torre del Miguelete ha sido este año intermitente por las nubes2014
  AVANCientos de personas abarrotan el Palacio Arzobispal de Valencia para felicitar a monseñor Osoro2014
  AVANOnce localidades y 400 campaneros en la diócesis de Valencia celebran este jueves a su patrona, Santa Bárbara2014
  AYUNTAMIENTO DE MURCIAOrdenanza de protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones2014
  AYUNTAMIENTO DE SEVILLAOrdenanza contra la contaminación acústica, ruidos y vibraciones2014
  BARBER, JoséLa campana de Dalt la Sala se va de viaje2014
  BELAUNTZARAN, E.Campanas y artesanos el 3 de agosto en el Mercado de Antaño en Lekunberri2014
  BEMBIBRE DIGITALTedejo recupera el sonido de las campanas en la ermita de San Fabián y San Sebastián 2014
  BISBAT D'URGELLVielha inaugura el nou campanar2014
  brusselslife.beThe Carillon of the Brussels Cathedral2014
  brusselslife.beThe Carillon of the Brussels Cathedral2014
  BUENO, BaltasarEl congreso de los Corpus históricos2014
  BUIGUES METOLA, Marcos14 Preguntas y respuestas sobre la torre del Micalet2014
  BUIGUES METOLA, Marcos14 Preguntas y respuestas sobre la torre del Micalet2014
  CALVO POYATO, JoséEl campanario de la Catedral2014
  CALVO, EiderCampanadas por Francisco2014
  CAMPANAS "EL ROSARIO"Las campanas2014
  CAMPOS PÉREZ, TxemaEl Premio Josep M.ª Blasco reconoce a la Colla de Campaners de Valencia2014
  CAMPOS PÉREZ, TxemaEl Premio Josep M.ª Blasco reconoce a la Colla de Campaners de Valencia2014
  CARACOL RADIOTorre del Reloj de Cartagena volverá a dar la hora en diciembre2014
  CARRASCO PORRAS, Margarita Armonía y sonoridad indiscutibles de las campanas del templo del Señor de la Salud2014
  CARRETERO, RodrigoLa Fundición Averly, en peligro de derribo: el otro Can Vies de Zaragoza2014
  CARTAS A LA DIRECCIÓNEl campanero2014
  CARTAS A LA DIRECCIÓNEl campanero2014
  CASADO, FrankLas Campanas en Iglesia San José de Ocoa dejaron de sonar2014
  CATEDRAL DE SEGOVIALa torre2014
  CENTRO CULTURAL "ISABEL DE FARNESIO" - ARANJUEZExposición de carracas, matracas y tabletas2014
  CHENOVART, JorgeGrans i menuts mantenen la tradició campanera valenciana2014
  CHENOVART, JorgeGrans i menuts mantenen la tradició campanera valenciana2014
  CLOCK-O-MATICEen zalig kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar2014
  COLL CLAVERO, JoaquínEn torno a la relojería de Lascellas2014
  ComunidadCampaneros recrearán diferentes significados de sus toques2014
  CORREOJesús Martínez, un dels campaners de la Catedral de Tarragona, ofereix una xerrada a Valls2014
  CULTURAAcord definitiu per a la rehabilitació del campanar de Sant Miquel de Vielha2014
  DALMAU, Delfí; ORRIOLS, Xavier; ROIG, FrancescaPresentació del llibre "Entre el seny i la rauxa. Campanars i campanes al Pallars Sobirà"2014
  DE LA CALLE, FernandoEl Ayuntamiento sustituirá el viejo reloj de la Torre por uno electrónico2014
  DE LA TORRE LENDÍNEZ, TomásSolamente las campanas2014
  DE LA VEGA, José; PONCE L. ErnestoRestoration of ancient bronze bells. Part I: powder metallurgy2014
  Diócesis de AlbaceteEl Blanco pide limosna con su campanilla para un fin piadoso2014
  DIVAGANTEBim, Bam y Bum2014
  DOMINGO, MàriusConferència “Les òlibes retornen al campanar”2014
  DYLAN, Bob (adaptación de PAEZ, Fito)Suenen las campanas2014
  EFECampaneros navarros, a favor de investigar las enfermedades raras2014
  EL PERIÒDIC.COMAlzira celebra con volteos de campanas la apertura hoy de su capilla de Adoración Eucarística Perpetua 2014
  EN CIUDAD RODRIGOSusana, una joven de 25 años de origen portugués, la nueva Campanera del Carnaval del Toro 2014
  ESPINOSA, PedroCaricias al pasado sumergido2014
  EUROPA NOSTRAPortugal: Europa Nostra and EIB Institute targets carillons of the Mafra National Palace2014
  EUROPA NOSTRAPortugal: Europa Nostra and EIB Institute targets carillons of the Mafra National Palace2014
  EUROPA PRESSLlorenç Barber abre el año del El Greco con una sinfonía de campanas2014
  EUROPA PRESSLa campana de la Vela de La Alcazaba volverá a repicar el lunes tras medio siglo sin badajo2014
  FISHER, Alexander J.Reworking the Confessional Soundscape in the German Counter-Reformation2014
  FISHER, Alexander J.Reworking the Confessional Soundscape in the German Counter-Reformation2014
  FLORES, AlbertoLa Junta reconoce la singularidad de los campaneros de Utrera2014
  FRAGOSO M., GerardoCae ladrón que se robó los badajos de las campanas en iglesia2014
  G., A.Toques de respeto2014
  G.G. El "Blanco" revive una tradición de siglos2014
  GALÁN I CASTAÑER, Toni - CAMPANERS D'ALGEMESÍA colp de batall2014
  GALÍ, David; LACUESTA, RaquelEstudi històric i constructiu sobre l'església i el campanar o torre roja, de Sant Pere de Vilamajor2014
  GANDIA ÁLVAREZ, KikeRestauración del reloj del campanario de los Santos Juanes de Cullera2014
  GARAYOA, FernandoArtajona: campanas que hacen sonar el mundo al revés2014
  GARCÍA JARDÍ, EnricLa Catedral vista per un dels seus campaners2014
  GRANADABLOGSHistoria de los villancicos populares: ‘Campana sobre campana’2014
  GRIMA, NoelThe Largely Unsung History of Malta's Bells2014
  GRIS, R.El reloj vuelve a dar la hora en Peñafiel2014
  GRUP FORCATLliurament premi Forcat 2014. En Francesc Llop i Bayo.2014
  GRUPO TIERRA NOBLEMuestra de Campaneros. Muestra de Folclore Tradicional Camino de Santiago. Las Quintanillas.2014
  GUERRERO, SilviaLas campanas vuelven a repicar en Redován2014
  HACE 100 AÑOS1914 Nuevo campanero interino de la Catedral2014
  HOPE, AlanBelgium’s carillon culture protected by Unesco2014
  I. G.Bermillo suena bien2014
  I. G.Bermillo suena bien2014
  ICALUn centenar de personas podrá acceder cada día a la torre de la catedral cuatro siglos después2014
  ICALUn centenar de personas podrá acceder cada día a la torre de la catedral cuatro siglos después2014
  INFOGEIVolvieron a sonar las campanas y a funcionar los relojes de la Basílica de Luján 2014
  JIMÉNEZ, RaquelLos vecinos de La Codoñera recibieron muy expectantes la llegada de la campana “Maria Valera”, ya restaurada y modernizada2014
  LA CHICA DEL RAMOCampanas de plata2014
  LA CUBANACampanadas de Boda2014
  LA LUNA DE BERGEN¿Por quién doblan las campanas? (For Whom the Bell Tolls?) – Sam Wood (1943)2014
  LAFURA.catLes campanes de la parròquia de Sant Salvador s'automatitzaran 2014
  Levante-EMVMozos en la trucha2014
  LLAVINA, JordiEl comentari del poema 'El campanar', a càrrec de César Martín 2014
  LLOP i BAYO, FrancescIN MEMORIAM: ANTXON AGUIRRE SORONDO2014
  LLOP i BAYO, FrancescPatxo FERNÁNDEZ DE JÁUREGUI: In Memoriam2014
  LLOP i BAYO, FrancescVisita del hijo del último campanero2014
  LLOP i BAYO, FrancescLa “restauración” de las campanas de Alpera: una triple destrucción patrimonial2014
  LLOP i BAYO, FrancescComparació ofertes Sant Sebastià d'Estaron2014
  LLOP i BAYO, FrancescComparació ofertes Sant Sebastià d'Estaron2014
  LLOP i BAYO, FrancescComparació ofertes Sant Sebastià d'Estaron2014
  LUJANO, Onofre25 años de campanero2014
  LUQUE, José MaríaRuidos y pregones2014
  MÁÑEZ, PacoDe cómo y cuándo apareció un demonio en el Miguelete2014
  MARTÍN, RaúlLa campana mágica de Navamorales2014
  MARTÍNEZ B., AntonioLa campana2014
  MARTÍNEZ BLANCO, Maite¿Por quién doblan las campanas?2014
  MARTÍNEZ BLANCO, Maite¿Por quién doblan las campanas?2014
  MARTÍNEZ BLANCO, Maite¿Por quién doblan las campanas?2014
  MARTÍNEZ BLANCO, Maite¿Por quién doblan las campanas?2014
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoLa destrucción patrimonial de la campana de La Codoñera2014
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoMaría de Paiporta. Propuesta para la nueva campana.2014
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoMaría de Paiporta. Propuesta para la nueva campana.2014
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoMaría de Paiporta. Propuesta para la nueva campana.2014
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoCaudete sigue restaurando sus campanas2014
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoCaudete sigue restaurando sus campanas2014
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoCampanas, Campaneros y Toques. Un patrimonio inmaterial y su educación2014
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoCampanas, Campaneros y Toques. Un patrimonio inmaterial y su educación2014
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoCampanas, Campaneros y Toques. Un patrimonio inmaterial y su educación2014
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoIntervención en las campanas de Peñas de San Pedro (Albacete)2014
  MEILINK-HOEDEMAKER, Laura J.Bellfounders Fremy in Amsterdam 1680-16992014
  MEILINK-HOEDEMAKER, Laura J.Bellfounders Fremy in Amsterdam 1680-16992014
  MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTEProyecto básico y de ejecución de rehabilitación y restauración del campanario y claustro de la Catedral de Mallorca. Proyecto reformado2014
  MONTSANT ARISTIMUÑO, Juan JoséY las campanas dejaron de sonar2014
  MORENO, GracielaLa única fábrica artesanal de campanas de Latinoamérica está en Santa Fe2014
  MORENO, Juan CarlosLa Campana de la Mata, la otra olvidada2014
  MORENO, PacoLa luz de los perseguidos2014
  NAVARRO GIL, IgnacioComenzamos2014
  NAVARRO GIL, IgnacioSe aproxima la Semana Santa, cuando las campanas “mueren”2014
  NAVARRO, MarcosLa campana de La Codoñera, de 1.108 kilos, vuelve a bandear tras la refundición2014
  NAVAS ESCUDERO, Luis EduardoCómo se hacen las campanas de bronce2014
  NICOLÁSEl campanero: una popular leyenda mexicana2014
  NICOLÁSEl campanero: una popular leyenda mexicana2014
  NOTA DE PREMSAEl Conseller de Cultura assisteix a la inauguració del campanar de l'eslésia Sant Miquèu de Vielha2014
  NOVELLA, Pedro J.Relojes de sol: numeración combinada y numeración doble2014
  NOVELLA, Pedro J.Relojes de sol de la diócesis de Vitoria-Gasteiz II2014
  OLIDEN, KepaLa campana recupera su badajo2014
  OS CHICHISOSCampás e Campaneiros - Igrexa de San Martiño de Laiosa - O Incio - Lugo2014
  PARRA, JorgeCiento veinte mil pesos costará reparar la campana de la Iglesia2014
  Peñas de San PedroEl campanario y la campana María2014
  PÉREZ ALONSO, SalvadorHistoria del último campanero 2014
  PÉREZ ALONSO, SalvadorHistoria del último campanero 2014
  PERSOGLIA, MónicaCuando suenen las campanas 2014
  POVEDA PEÑATARO, MarcialMonóvar. Sus primeros relojes mecánicos2014
  POVEDA, RafaelHernández Esteve, Jesús “El Campanero”2014
  PRNEWSWIREEl Gobierno de Harper anuncia la recuperación de la campana del HMS Erebus2014
  PUNTO X PUNTODestrozadas... encuentran las campanas robadas en MMorelos2014
  PUY CRISTÓBAL, RafaelCampanas y toques en los templos de Calahorra (II): Catedral de Santa María2014
  RADIO CARACOLDespués de 15 años replican las campanas en iglesia en La Tebaida, Quindío2014
  RAMOS, MarianCampaneros y campanas en el Miguelete de Valencia2014
  RAMOS, MarianLas vistas desde el Miguelete, la otra Valencia2014
  RAMOS, MarianLas vistas desde el Miguelete, la otra Valencia2014
  REDACCIÓ´Temps enrere, les campanes eren la veu del poble, i ara en molesta el soroll´ 2014
  RedazioneFiato alle campane per la chiusura del Carnevale2014
  REPORTAJELas campanas de la Catedral de Valencia: un patrimonio compartido2014
  RIAL, S. G.Los relojes públicos que no marcan las horas (y los que sí)2014
  RPPCusco: con repique de campanas iglesia iniciará simulacro de sismo2014
  RTVV TORNARÀun any de silenci2014
  SAAVEDRA, AraceliCampanero a tus campanas2014
  SAAVEDRA, AraceliCampanero a tus campanas2014
  SAAVEDRA, AraceliCampanero a tus campanas2014
  SAAVEDRA, AraceliCampanero a tus campanas2014
  SAAVEDRA, AraceliCampanero a tus campanas2014
  SAAVEDRA, AraceliConcurso de repiques de campana en Sotillo 2014
  SAAVEDRA, AraceliConcurso de repiques de campana en Sotillo 2014
  SAAVEDRA, AraceliConcurso de repiques de campana en Sotillo 2014
  SAAVEDRA, AraceliConcurso de repiques de campana en Sotillo 2014
  SAAVEDRA, AraceliConcurso de repiques de campana en Sotillo 2014
  SEGRE.COMVielha conclou la restauració del campanar2014
  SEVILLANO, AntonioRevuelo de campanas (I)2014
  SILVA, Toni«Lifting» al reloj de Tabacos2014
  SOLER AMIGÓ, JoanCuando los muertos vagaban por el mundo2014
  SORIANO, LolaAmics del Corpus contratará las sillas de la procesión al no hacerlo el consistorio2014
  St. Paul's CathedralThe bells of St Paul's reach historic milestone with 100th peal2014
  TELLADO DOMENECH, Rut N.Ejército de Salvación inicia su campaña navideña2014
  TRAPIELLO, AndrésEnmudeced, campanas2014
  TROTIGNON, OlivierLa cloche de Sidiailles (18) 2014
  UNESCOIntangible Heritage: Safeguarding the carillon culture from Belgium inscribed on the Register of Best Safeguarding Practices2014
  VALERO, P.Llop reivindica el papel de las campanas en el Corpus2014
  VELERT, SPatrimonio vuelve a retrasar la restauración de las campanas de la Seu2014
  VIDAL, José ManuelFrancesc Llop: "Tocar las campanas a mano es participar en las emociones de la comunidad"2014
  VIDAL, José ManuelFrancesc Llop: "Tocar las campanas a mano es participar en las emociones de la comunidad"2014
  WIKIPEDIACampanero2014
  A VOZA Catedral recupera os xugos de madeira das campás da torre sur2015
  A. B. D.Vuelven a sonar las campanas2015
  A. P. F.La torre gótica de Xàbia se cae a pedazos2015
  A. P. F.La torre gótica de Xàbia se cae a pedazos2015
  A. P. F.La torre gótica de Xàbia se cae a pedazos2015
  ABCLlamar a misa a golpe de altavoz2015
  ACNVecinos de Riells del Fai hacen una recolecta para que las campanas vuelvan a repicar2015
  ACNAturen el projecte per instal·lar una antena de telefonia al campanar d'una església de Vilanova i la Geltrú2015
  AFPParaguay devuelve a Bolivia una campana, trofeo de la Guerra del Chaco2015
  AGENCIA FIDESTocan a duelo las campanas de las iglesias por el piloto quemado vivo por los yihadistas2015
  AGUDO, LuisOrdenaciones Sacerdotales en la Catedral2015
  AICALas campanas de Jerusalén repicaron por los mártires armenios2015
  AICAUn Minuto por la Paz: Sonarán las campanas para acompañar al Papa2015
  AJUNTAMENT DE SALOUOrdenança de sorolls i vibracions2015
  AJUNTAMENT DE SALOUOrdenança de sorolls i vibracions2015
  AJUNTAMENT DE VILA-REALConcert manual de carilló durant la foguera de Sant Pasqual2015
  ALARCÓN, María JoséMario Gómez (C's): “Tenemos que potenciar las Campanas de Auroros” 2015
  ALEPUZ CHELET, JoanIntroducció històrica a les Foneries Industrials de campanes al territori valencià2015
  ALEPUZ CHELET, Joan; RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, PauInforme del proyecto de investigación: "Campanarios y campanas del Maestrazgo"2015
  ALEPUZ CHELET, Joan; RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, PauLas campanas de Puertomingalvo. Estudio y propuestas de restauración.2015
  ALEPUZ CHELET, Joan; RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, PauLas campanas de Puertomingalvo. Estudio y propuestas de restauración.2015
  ALEPUZ CHELET, Joan; RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, PauInforme del proyecto de investigación: "Campanarios y campanas del Maestrazgo"2015
  ALEPUZ CHELET, Joan; RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, PauInforme del proyecto de investigación: "Campanarios y campanas del Maestrazgo"2015
  AMURRIOXII Kanpai Konzertua - Concierto de campanas2015
  ANDALUCÍA INFORMACIÓN JAÉNLa empresa de campanas tosiriana Rosas,candidata a los Premios AJE 20152015
  ANÒNIMEl campanar de La Nucia2015
  ANTIGUA FUNDICIÓN DE CAMPANAS GRESSLEYFabricación de campanas de calidad2015
  ARANO, Diana; BRAVO, Rosario; CONTRERAS, Jannen; KRIEBEL, Anneliese; VILLEGAS, MercedesFicha técnica campanas2015
  ARMENTIA, Iñaki¿Sabes dónde está el lugar de Vitoria que era conocido como Las Campanas?2015
  ARMENTIA, Iñaki¿Sabes dónde está el lugar de Vitoria que era conocido como Las Campanas?2015
  ARMENTIA, Iñaki¿Sabes dónde está el lugar de Vitoria que era conocido como Las Campanas?2015
  ARMENTIA, Iñaki¿Sabes dónde está el lugar de Vitoria que era conocido como Las Campanas?2015
  AUGUSTO2549Las campanas tibetanas y sus beneficios para el hombre2015
  AVANUn joven valenciano impulsa la primera asociación de campaneros de Europa2015
  AVANUn joven valenciano impulsa la primera asociación de campaneros de Europa2015
  AVANEl presidente de los Campaners de la Catedral de Valencia participa en un congreso sobre restauración de campanas en México2015
  AVANEl presidente de los Campaners de la Catedral de Valencia participa en un congreso sobre restauración de campanas en México2015
  AVAN400 campaneros y once localidades en la diócesis de Valencia celebran mañana a su patrona, Santa Bárbara2015
  AVANUn joven valenciano impulsa la primera asociación de campaneros de Europa2015
  AYUNTAMIENTO DE BENISSODATradición de Sant Antoni Abad2015
  AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÉFiestas2015
  BARRAL, CristinaMúsica onde se funden campás2015
  BARRAL, CristinaMúsica onde se funden campás2015
  BARRON, JamesRestoring the Spirit With the Sound of Big Bells High Over Manhattan2015
  BELFONTALI, Eles55 Raduno Nazionale Suonatori di Campane2015
  BERMÚDEZ, A.Un son que se resiste a morir2015
  BIG SEOCómo limpiar una campana de bronce2015
  BORDERA I BORDERA, Tomàs F.Les campanes de la torre de l'esgésia de Fontanars2015
  BORDERA I BORDERA, Tomàs F.Les campanes de la torre de l'esgésia de Fontanars2015
  BRAVO, Restauradora María del Rosario; KRIEBEL, Restauradora AnnelieseCampanas: una propuesta para levantamiento de información2015
  BREED, Allen G.Carolina del Sur: Campanas repican en un mensaje de unidad2015
  BRIZ DAUDER, XimoPacte entre cavallers2015
  CALVÉ MASCARELL, ÓscarEl Micalet, un icono valenciano repleto de historia2015
  CALVÉ MASCARELL, ÓscarEl Micalet, un icono valenciano repleto de historia2015
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIALa restauració de la campana Maria, la tercera, de la parròquia de Sant Martí de València2015
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIALa restauració de la campana Maria, la tercera, de la parròquia de Sant Martí de València2015
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIALa restauració de la campana Maria, la tercera, de la parròquia de Sant Martí de València2015
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIALa restauració de la campana Maria, la tercera, de la parròquia de Sant Martí de València2015
  CAMPANERS DE MOIXENTMoixent acollirà en 2016 la XX Trobada de Campaners Valencians2015
  CANTALAPIEDRA, G. X.Campanas de mi lugar2015
  CARRIZO, GastónVecinos de Malligasta se unieron para renovar las campanas de la capilla2015
  CARRIZO, GastónVecinos de Malligasta se unieron para renovar las campanas de la capilla2015
  CAVE COVA / VALENCIACharla sobre la torre campanario de la Iglesia de Patraix y la obra de Javier Goerlich2015
  CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAESTRAZGO TUROLENSE (CEMAT)Rescatando el Maestrazgo2015
  CHENOVART, JorgeUn exalumne de la Universitat impulsa la creació de la primera societat europea de campaners2015
  CHENOVART, JorgeUn exalumne de la Universitat impulsa la creació de la primera societat europea de campaners2015
  CÓDICE INFORMATIVOCampanas de Querétaro sonarán por la canonización de Fray Junípero Serra2015
  CONFRARIA DE CAMPANERS I CARILLONISTES DE CATALUNYAFitxa campaners any 20152015
  Confraria de Sant JordiEl campanar, les campanes i els tocs, el rellotge, la matraca i el carrilló del Temple de Santa Maria2015
  CONTEXTO GANADERO¿Qué tan recomendable es el uso de campanas en el cuello de las vacas?2015
  CÓRDOBA, AlbaLas campanas ya suenan en la Velá de la Fuensanta2015
  CORNEJO GONZÁLEZ, ManuelLas campanas del pueblo2015
  CORREAL, Francisco"Lo que para unos suena como una campana, para otros es un cascajo"2015
  CUEVAS, José / CIUDAD CCS Venezuela: Silvio Díaz le da sonido al boxeo criollo2015
  CULTURA Y ENTRETENIMIENTOLas campanas de San Francisco vuelven a sonar 2015
  DAVID@MIRAVALENCIA.COMEl toque manual de campanas de Albaida se conserva desde hace ocho siglos2015
  DE BARGAS FÀBREGAS, Jaume; GREMI DE SERRALLERS DE CATALUNYAFem memòria dels oficis antics: tot un món de ferro2015
  DE MELLO, AnthonyLas campanas del templo2015
  DELGADO, EnriquetaSonarán campanas por Grito de Independencia2015
  DESMOTIVACIONES.ESLas campanas2015
  Diputació de ValenciaÍbor recibe al “eurobecario” de la Diputación que ha impulsado la primera plataforma de campaneros de Europa2015
  DURÁN REDONDO, FranciscaHaz sonar las campanas2015
  DYEN, NickWhy Being a Bell-Ringer During the Middle Ages Was One of the Worst Jobs in History2015
  DYEN, NickWhy Being a Bell-Ringer During the Middle Ages Was One of the Worst Jobs in History2015
  EGAÑA, CamiloEl ruido de las campanas es ensordecedor2015
  EJE21Las campanas que se quedaron sin “voz”2015
  EL ANGELOPOLITARecorre el centro de México vendiendo campanas que él mismo fabrica2015
  EL DÍAParaguay devuelve reliquia de la Guerra del Chaco a Bolivia2015
  EL ECONÓMICO«Las campanas son necesarias porque son un elemento que identifica a nuestra localidad»2015
  EL ECONÓMICO«Las campanas son necesarias porque son un elemento que identifica a nuestra localidad»2015
  EL PORTAL NOUVisites guiades al campanar de Valls en el decurs de la Festa de la Calçotada 2015
  EL POTOSÍEn PotosÍ, repican campanas para convocar a la solidaridad 2015
  EL POTOSÍEn PotosÍ, repican campanas para convocar a la solidaridad 2015
  EL ROTOCampanero de Wall Street llamando a la oración2015
  ESCUELA NACIONAL DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MUSEOGRAFÍA "MANUEL DEL CASTILLO NEGRETE"Seminario "Tañendo problemas: la conservación de campanas sonoras en México"2015
  ESPINO, Ismael J.Campanas sobrenaturales2015
  EUROPA PRESSLa Catedral de Sant Feliu dejará de tocar los cuartos para no molestar2015
  EUSKO IKASKUNTZA2014ko Manuel Lekuona Sariaren Antxon Aguirre Sorondori2015
  FEDERACIÓ VALENCIANA DE CAMPANERSPresentació de la Federació al Vicari General de la diòcesi de València2015
  FERNÁNDEZ, DanielLa cubanola, una campana para la noche2015
  FERNÁNDEZ, DanielLa cubanola, una campana para la noche2015
  FERNÁNDEZ, RaquelRepiques y danzas en Castrillo de la Reina en honor de San Esteban2015
  FLORES, AlbertoLos campaneros de Utrera buscan la gloria 2015
  GAGLIARDUCCI, AndreaUn báculo roto, la campana jesuita y una silla: Lo que no viste del Papa en Sarajevo2015
  GARCÉS, L.El compromiso con las campanas me hace sentir que formo parte de mi ciudad2015
  GARCÉS, LauraLa fiscalía archiva la denuncia por los daños en las campanas del Micalet2015
  GAS AIXENDRI, MontserratLugares de culto y contaminación acústica.2015
  GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURARestitució dels documents privats retornats pel Centre Documental de la Memòria Històrica de Salamanca el desembre de 20142015
  GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURARestitució dels documents privats retornats pel Centre Documental de la Memòria Històrica de Salamanca el desembre de 20142015
  GÓMEZ, José ManuelMantras, la repetición y la belleza2015
  GONZÁLEZ, HéctorLos guardianes de los saberes perdidos2015
  GUERRERO ROMERO, Luis RicardoEste badajo que cuelga2015
  GUTIÉRREZ, Esther; VINYES, MarcPresentació del projecte "El campanar de la Vilella Alta"2015
  GUTIÉRREZ, JavierRestauran una campana de la Anunciación2015
  HERALDOS DEL EVANGELIO¿Sabía usted que...? Las campanas también reciben un bautismo.2015
  HERNÁNDEZ, EnriquePide obispo de Tehuacán no sonar campanas para linchamientos2015
  HERNÁNDEZ, EnriquePide obispo de Tehuacán no sonar campanas para linchamientos2015
  HERNÁNDEZ, EnriquePide obispo de Tehuacán no sonar campanas para linchamientos2015
  HERVAS MUÑOZ, MarinaEntrevista a Llorenç Barber2015
  Historia de VillapalaciosLa Iglesia de San Sebastián. Las campanas2015
  J. A.Voluntarios para el concierto de campanas2015
  JAC46Campanas2015
  jhsf_458Campanas tibetanas2015
  jhsf_458Campanas tibetanas2015
  JIMÉNEZ, YamiléSuenan las campanas de la historia2015
  JIMÉNEZ, YamiléSuenan las campanas de la historia2015
  JUNCOS, Carmen; SOSSA, Ricardo / LA REPÚBLICALa copa invertida2015
  JUNTA DE COFRADÍAS DE SEMANA SANTA DE VALLADOLIDSonidos de Semana Santa: Carracas, Matracas y Tabletas2015
  LA GRANADELLATercer Festival de repic de campanes de les Garrigues2015
  LA GRANADELLATercer Festival de repic de campanes de les Garrigues2015
  LA GRANADELLATercer Festival de repic de campanes de les Garrigues2015
  LA GRANADELLATercer Festival de repic de campanes de les Garrigues2015
  LA PRENSALas campanas de La Paz repicarán a las 18.00 por Francisco2015
  LA PRENSALas campanas de La Paz repicarán a las 18.00 por Francisco2015
  LA SEUGotas de agua fresca: las campanas actuales de la Colegiata2015
  LANDETA, Miren Las campanas vuelven a sonar en Puertatierra2015
  LEÓN NOTICIASAl son de las campanas2015
  LEÓN NOTICIASAl son de las campanas2015
  LLOP i BAYO, FrancescPropuesta de inventario de las campanas de la Comunidad de Calatayud2015
  LLOP i BAYO, FrancescLes primeres mecanitzacions de campanes2015
  LLOP i BAYO, FrancescCompondre música per a campanes2015
  LLOP i BAYO, FrancescCompondre música per a campanes2015
  LLOP i BAYO, FrancescTrobades de Campaners de la Comunitat Valenciana2015
  LLOP i BAYO, FrancescMare de Déu trobades2015
  LÓPEZ LÓPEZ, TomásEl lenguaje de las campanas2015
  LOS CUENCOS TIBETANOSCampana tibetana2015
  LOS CUENCOS TIBETANOSCampana tibetana2015
  LVCinco voluntarios hicieron sonar las campanas2015
  MACHÍN, AntonioSerenata de Las Campanas 2015
  MACHÍN, AntonioSerenata de Las Campanas 2015
  MAL, LorenaLínea de Tiempo: Concierto para Campanas2015
  MARÍN A., DiegoLa iglesia de El Cortijo recupera el reloj2015
  MARTÍNEZ MALDONADO, Adriana MarinaLas campanas de la Catedral de Guadalajara. Metamorfosis de un símbolo sonoro.2015
  MARTÍNEZ MALDONADO, Adriana MarinaLas campanas de la Catedral de Guadalajara. Metamorfosis de un símbolo sonoro.2015
  MARTÍNEZ MALDONADO, Adriana MarinaLas campanas de la Catedral de Guadalajara. Metamorfosis de un símbolo sonoro.2015
  MARTÍNEZ MALDONADO, Adriana MarinaLas campanas de la Catedral de Guadalajara. Metamorfosis de un símbolo sonoro.2015
  MARTÍNEZ MALDONADO, Adriana MarinaLas campanas de la Catedral de Guadalajara. Metamorfosis de un símbolo sonoro.2015
  MARTÍNEZ MALDONADO, Adriana MarinaLas campanas de la Catedral de Guadalajara. Metamorfosis de un símbolo sonoro.2015
  MARTÍNEZ MALDONADO, Adriana MarinaLas campanas de la Catedral de Guadalajara. Metamorfosis de un símbolo sonoro.2015
  MARTÍNEZ MALDONADO, Adriana MarinaLas campanas de la Catedral de Guadalajara. Metamorfosis de un símbolo sonoro.2015
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoEurope is Ringing!2015
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoValdepeñas y sus campanas. Intervención, no restauración.2015
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoLa serenitat del Patrimoni2015
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoEurope is Ringing!2015
  MARTÍNEZ, L.Iglesias «high tech»2015
  MARTÍNEZ, L.Iglesias «high tech»2015
  MARTÍNEZ, PepeA mediodía del sábado próximo las campanas de las iglesias del Peñón sonarán con motivo del 75 aniversario de la Victoria 2015
  METROECUADORPróceres del 2 de Agosto serán recordados con rosas rojas y repique de campanas2015
  MIÑANA, FernandoEliseo da la campanada (PDF)2015
  MIÑANA, FernandoEliseo da la campanada2015
  MIÑANA, FernandoEliseo da la campanada2015
  MIÑANA, FernandoEliseo da la campanada2015
  MIÑANA, FernandoEliseo da la campanada (PDF)2015
  MORENO, PacoUn rayo de luz único en la catedral2015
  MORENO, PacoUn rayo de luz único en la catedral2015
  MUIXÍ, JaumeCampanes de L'Aleixar2015
  MUIXÍ, JaumeCampanes de L'Aleixar2015
  MUSEO MUNICIPAL DE HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DE CULLERAXII Jornades d'Estudis de Cullera2015
  Museu de l'Horta Sud Josep Ferrís MarchI Jornada d'associacions i Patrimoni2015
  NOTICIASA las 12 del medio día sonaran pitos y campanas por los niños2015
  NOVELLA, Pedro J.Relojes de sol: maestros canteros del círculo y las cruces2015
  NOVELLA, Pedro J.Relojes de sol canónicos: generalidades2015
  NOVELLA, Pedro J.Relojes de sol fechados: generalidades2015
  P. W. R.Las campanas del santuario patronal no voltearán «por el peligro que entraña»2015
  P. W. R.El PSOE hace un llamamiento para que las campanas toquen el día de la Patrona2015
  P. W. R.Las campanas del santuario patronal no voltearán «por el peligro que entraña»2015
  PABLOS, J. R.¿Por quién las campanas doblan?2015
  PALACIO, HéctorAjalpan, Canoa,…, y la imposibilidad de vivir en paz; brutalidad al tañer de campanas2015
  PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN DE CANTILLANAEl martirio de las cosas y las almas. Una madrugada de julio de 19362015
  PÉREZ ÁLVAREZ, VíctorEl descubrimiento y la difusión del reloj mecánico en la Europa bajomedieval2015
  PÉREZ ÁLVAREZ, VíctorThe Spanish term for foliot: volante2015
  PERNAS, RamónDobran por ti2015
  PERNAS, RamónDobran por ti2015
  PONCE L. ErnestoRestoration of ancient bronze bells. Part II: welding2015
  QUINTANAR BASURTO, Luis ArmandoTemplo de San Juan Bautista - Mérida - Registro de campanas2015
  R. G.Decenas de ‘garbonets’ nutren la tradicional ‘foguera’ por el santo2015
  RÀDIO CUBELLESEl rellotge i el campanar han tornat a funcionar aquest dimecres 2015
  RAMÍREZ, M. CarmenRituales huertanos para guiar a los difuntos2015
  REA SALGADO, FélixDañadas, campanas de Petatlán, lamentan2015
  REDACCIÓEls Amics del Castell fan una samarreta pels 250 anys del campanar de Cubelles2015
  REDACCIÓNEn La Gallera doblan las campanas2015
  REDACCIÓNNuevo altercado municipal en Trabanca: los concejales impiden el acceso al secretario2015
  RIAÑO, EL VALLE ESCONDIDOTocar las campanas2015
  RIAÑO, EL VALLE ESCONDIDOTocar las campanas2015
  RICARDEZ, CeciliaAún no permiten recorrer las 'entrañas' de Catedral de Mérida2015
  RICO, José AntonioCampanario a prueba de sismos2015
  RINCÓN VANEGAS, JuanLos campanazos más tristes de Carmelo2015
  RODARI, GianniLa guerra de las campanas2015
  RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, José MaríaCorazón, escucha las campanas en la fiesta de difuntos2015
  ROIG, BartomeuLas campanas de Peñíscola ya repican a su patrona2015
  ROIG, J; T. G.El militar Martínez Anido va apadrinar una de les campanes del nostre campanar2015
  ROS, MónicaTres campanas del Micalet se quedan sin tocar2015
  ROS, MónicaTres campanas del Micalet se quedan sin tocar2015
  RPPChiclayo: con repiques de campanas alertarán para simulacro de sismo2015
  RPPChiclayo: con repiques de campanas alertarán para simulacro de sismo2015
  RUBENSTEIN LIBRARYGuide to the Spanish Advertising Broadsides (Auca and Alelujas), 1938-1985 and undated2015
  RUIZ, JordiEl ayuntamiento revisa el proyecto de la nueva iluminación del Fadrí2015
  SALGADO, FernandoEl escalatorres Puertollano2015
  SAMPEDRO, JavierResuelto el misterio de los relojes de péndulo que se sincronizan2015
  SAMPEDRO, JavierResuelto el misterio de los relojes de péndulo que se sincronizan2015
  SEIJA, SimoneCampanas2015
  SENA, LauraDiecisiete entidades de l'Horta piden planes que eviten la desaparición del patrimonio2015
  SERRANO, ÁlexMás Campanar que nunca2015
  SERRANO, ÁlexMás Campanar que nunca2015
  SEVILLA, PedroLas campanas2015
  SILVA, José RicardoAleaciones para la fabricación de campanas, instrumentos de música, etc.2015
  SOLER MOLINA, AbelLes Campanes de Rafelcofer2015
  SPUTNIKUna organización budista critica los privilegios que templos subastan en internet2015
  St. Paul's CathedralBaby bells ring out from St Paul's for Princess Charlotte2015
  St. Paul's CathedralDing Dong2015
  SUPER USERParticipan 19 iglesias en el Concierto de Campanas de Cholula2015
  TABUCCHI, AntonioCampanas de mi aldea2015
  TENDERO, ArturoCampanas llamando a fiesta2015
  The Central Council of Church Bell RingersRinging History and Future Trends2015
  The Central Council of Church Bell RingersRinging History and Future Trends2015
  TORRES, ArturoMuy “listo” el JJ: ordenó un concierto de campanas con “playback”2015
  TORRES, MaríaDalías enseña a sus escolares el ‘lenguaje’ de las campanas de la iglesia daliense2015
  TORRES, MaríaDalías enseña a sus escolares el ‘lenguaje’ de las campanas de la iglesia daliense2015
  TRUJILLO YÁNEZ, Gustavo AlejoInventario de las campanas de la Isla de Gran Canaria. Clasificación cronológica2015
  TRUJILLO YÁNEZ, Gustavo AlejoInventario de las campanas de la Isla de Gran Canaria. Clasificación cronológica2015
  TRUJILLO YÁNEZ, Gustavo AlejoInventario de las campanas de la Isla de Gran Canaria. Clasificación cronológica2015
  TRUJILLO YÁNEZ, Gustavo AlejoInventario de las campanas de la Isla de Gran Canaria. Clasificación cronológica2015
  TRUJILLO YÁNEZ, Gustavo AlejoInventario de las campanas de la Isla de Gran Canaria. Clasificación cronológica2015
  TRUJILLO YÁNEZ, Gustavo AlejoInventario de las campanas de la Isla de Gran Canaria. Clasificación cronológica2015
  TRUJILLO YÁNEZ, Gustavo AlejoInventario de las campanas de la Isla de Gran Canaria. Clasificación cronológica2015
  TRUJILLO YÁNEZ, Gustavo AlejoInventario de las campanas de la Isla de Gran Canaria. Clasificación cronológica2015
  TRUJILLO YÁNEZ, Gustavo AlejoInventario de las campanas de la Isla de Gran Canaria. Clasificación cronológica2015
  TRUJILLO YÁNEZ, Gustavo AlejoInventario de las campanas de la Isla de Gran Canaria. Clasificación cronológica2015
  TRUJILLO YÁNEZ, Gustavo AlejoInventario de las campanas de la Isla de Gran Canaria. Clasificación cronológica2015
  TRUJILLO YÁNEZ, Gustavo AlejoInventario de las campanas de la Isla de Gran Canaria. Clasificación cronológica2015
  TRUJILLO YÁNEZ, Gustavo AlejoInventario de las campanas de la Isla de Gran Canaria. Clasificación cronológica2015
  TRUJILLO YÁNEZ, Gustavo AlejoInventario de las campanas de la Isla de Gran Canaria. Clasificación cronológica2015
  TRUJILLO YÁNEZ, Gustavo AlejoInventario de las campanas de la Isla de Gran Canaria. Clasificación cronológica2015
  VALLEJOS, SoledadEn las alturas2015
  VENERABLE CABILDO METROPOLITANOCampanas de la Catedral de México2015
  VENERABLE CABILDO METROPOLITANOCampanas de la Catedral de México2015
  VENERABLE CABILDO METROPOLITANOCampanas de la Catedral de México2015
  VENERABLE CABILDO METROPOLITANOCampanas de la Catedral de México2015
  VENERABLE CABILDO METROPOLITANOCampanas de la Catedral de México2015
  VENERABLE CABILDO METROPOLITANOCampanas de la Catedral de México2015
  VENERABLE CABILDO METROPOLITANOCampanas de la Catedral de México2015
  VICTORIA REGINA Las Campanas en Esoterismo...tema prestado...2015
  VISIT SITGESVisita guiada a la Parròquia i al Campanar2015
  XXIV FESTIVAL VANILOQUIOLas campanas sonarán en San Pedro Cholula2015
  ZENTENO FLORES, AlejandroFundición y venta de campanas Sagrado Corazón de Jesús2015
  A. V./ M.C.C.Un nuevo cura para los campaneros2016
  ACADEMIA INTERNACIONAL DE CIENCIAS, TECNOLOGÍA, EDUCACIÓN Y HUMANIDADESReconocimiento a los "Campaners de la Catedral de València"2016
  ACNLos vecinos de Tavascán descuelgan la campana de la iglesia para restaurarla2016
  ACNTavascan despenja la campana de l'església 114 anys després2016
  ACNLa foneria Barberí tanca després de més de quatre segles creant campanes i escultures2016
  AFINES Husos horarios de España2016
  AGENCIASDescubren que las estrellas suenan como campanas2016
  AGUILAR, M. CruzNuevas almas para las viejas campanas2016
  AJUNTAMENT DE SALEMLes campanes de Salem tornen al poble2016
  AJUNTAMENT DE TARRÉS4rt Festival de Repic de Campanes de les Garrigues2016
  AJUNTAMENT DE TARRÉS4rt Festival de Repic de Campanes de les Garrigues2016
  AJUNTAMENT DE TARRÉS4rt Festival de Repic de Campanes de les Garrigues2016
  AJUNTAMENT DE TARRÉS4rt Festival de Repic de Campanes de les Garrigues2016
  ALEGRE, ElisaLa Sierra de Albarracín reclama apoyos para abordar el Catálogo de Patrimonio Inmaterial. Una jornada pone de manifiesto la necesidad de abordar este estudio de la sierra de manera sistemática2016
  ALONSO DE LA PEÑA, JavierNotas sobre a restauración do conxunto de campás da catedral de Santiago2016
  ALONSO DE LA PEÑA, JavierNotas sobre a restauración do conxunto de campás da catedral de Santiago2016
  ALONSO DE LA PEÑA, JavierNotas sobre a restauración do conxunto de campás da catedral de Santiago2016
  ALONSO DE LA PEÑA, JavierNotas sobre a restauración do conxunto de campás da catedral de Santiago2016
  ALONSO DE LA PEÑA, JavierNotas sobre la restauración del conjunto de campanas de la Catedral de Santiago2016
  ALONSO DE LA PEÑA, JavierNotas sobre la restauración del conjunto de campanas de la Catedral de Santiago2016
  ALONSO DE LA PEÑA, JavierNotas sobre la restauración del conjunto de campanas de la Catedral de Santiago2016
  ALONSO DE LA PEÑA, JavierNotas sobre la restauración del conjunto de campanas de la Catedral de Santiago2016
  ANTUÑA, M. A.Una vida al ritmo de las campanas2016
  ARIENTZAKO KANPAI JOLE ESKOLA"Kanpai joleak" argazki lehiaketa / Concurso de fotografía2016
  ARRIBAS, SergioRepiques del paisaje rural2016
  ARRIBAS, SergioRepiques del paisaje rural2016
  ASOCIACIÓN CAMPANERS DE MOIXENTLas campanas en un escrito del Padre Moreno2016
  ASOCIACIÓN CAMPANERS DE MOIXENTLas campanas en un escrito del Padre Moreno2016
  Asociación Cultural PINA JOVENLa Feria de Pina2016
  AVANLos “campaners” de la Catedral de Valencia, mención especial en los premios Europa Nostra, de la UE, por su dedicación al Patrimonio2016
  AVANLos campaneros de la Catedral voltearán a mano este domingo las 11 campanas del Miguelete en la fiesta del Corpus Christi 2016
  AVANLa web de los campaneros de la Catedral de Valencia recibe más de millón y medio de visitas en sus primeros 20 años2016
  AVANLos campaneros de la Catedral ofrecen después de 90 años un concierto de campanas en la Feria de Julio de Valencia2016
  AVANLa Catedral avisó a Valencia, hace este sábado 500 años, con hogueras desde el Micalet de la llegada de barcos piratas2016
  AVANUn campanero valenciano presenta en un congreso internacional en Madrid el modelo de gestión de campanas del Miguelete2016
  AVANUn campanero valenciano presenta en un congreso internacional en Madrid el modelo de gestión de campanas del Miguelete2016
  AVANLos campaneros de la Catedral realizan volteos manuales de las campanas del Miguelete con motivo del 9 de Octubre2016
  AVANMás de 400 torres campanario de la diócesis de Valencia realizarán toques de difuntos2016
  BRILLANTES, PatriciaBajo las campanas: la influencia hispánica en la música filipina2016
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIALliurament de la Menció Especial del Jurat Europa Nostra 20162016
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIALliurament de la Menció Especial del Jurat Europa Nostra 20162016
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIALliurament de la Menció Especial del Jurat Europa Nostra 20162016
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIACONCERTS DE CAMPANES pel Gremi de Campaners / Campaners de la Catedral de València2016
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIACONCERTS DE CAMPANES pel Gremi de Campaners / Campaners de la Catedral de València2016
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIACONCERTS DE CAMPANES pel Gremi de Campaners / Campaners de la Catedral de València2016
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIACONCERTS DE CAMPANES pel Gremi de Campaners / Campaners de la Catedral de València2016
  Campaners de ReusLes campanes Misericòrdia i Sant Pau recuperen la mobilitat i són ventades després de més de 25 anys2016
  CASADEMONT, Maria ÀngelsEl tañido de las campanas de la Catedral de Girona, en manos de los tribunales2016
  CASAS ORTIZ, FroilánEl tañido de campanas2016
  CASTRO, MagdalenaRepicarán campanas...2016
  CATECISMO ORTODOXO: CAMPANASEl tañido de las campanas2016
  CERVERÓN, PalomaLas fiestas patronales de Puçol recuperan el tradicional sonido de las campanas2016
  CERVERÓN, PalomaLas fiestas patronales de Puçol recuperan el tradicional sonido de las campanas2016
  CHIJEB, NorbertoCampanas de la Virgen para bendecir el Año Nuevo2016
  CHINEA CÁCERES, José LorenzoLas campanas del municipio de Güímar. Lenguaje, historia y tradición2016
  CHINEA CÁCERES, José LorenzoLas campanas del municipio de Güímar. Lenguaje, historia y tradición2016
  CHINEA CÁCERES, José LorenzoLas campanas del municipio de Güímar. Lenguaje, historia y tradición2016
  CIRES, CarmenLa catedral de Ibiza celebra hoy su primer concierto de campanas en ‘Una Mar de Sons’2016
  COLECCIONA SELLOSCampanas de navidad – Sello España 20162016
  COMARCA DE LA SIERRA DE ALBARRACÍNInvitación para la VI Jornada de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Sierra de Albarracín.2016
  COMARCA DE LA SIERRA DE ALBARRACÍNPrograma de la VI Jornada de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Sierra de Albarracín2016
  COMARCA DE LA SIERRA DE ALBARRACÍNPrograma de la VI Jornada de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Sierra de Albarracín2016
  CORONADO SCHWINDT, Gisela; RODRÍGUEZ, Gerardo (directores)Paisajes sensoriales. Silencios y sonidos de la Edad Media.2016
  CRÓNICAS DEL PODER«Las campanas doblan por ti»: Donne… Y Hemingway2016
  CULTURA EL MERCURIOEstrenan obra para voz, piano y campanas2016
  D. QUINTERO, CarmenLos «campaners» ajustaron ayer las campanas del Miguelete2016
  DE JUAN, JuanCampanas2016
  DEL BARCO CARRERAS, RafaelRafael Ribó, Sindic De Greuges, y las campanas2016
  DELL'ERA, RomeoLe campane della cattedrale di Lugano: appunti di ricerca campanologica / Les cloches de la cathédrale de Lugano : notes de recherche campanologique2016
  DIARIO DE NAVARRAVolteo de campanas restauradas en Artajona2016
  DIARIO DE NOTICIASCampaneros de la Catedral de Pamplona2016
  DÍAZ, ÍñigoEl sonido y el tiempo de las campanas2016
  DIPUTACIÓN DE ALBACETEAlbacete, Campanas y Toques: Un Paisaje Sonoro por Eliseo Martínez Roig2016
  DIPUTACIÓN DE ALBACETEPresentación: ALBACETE, CAMPANAS y TOQUES: UN PATRIMONIO SONORO2016
  DIPUTACIÓN DE ALBACETELas campanas y sus toques en la provincia, nuevo número monográfico de la revista Zahora2016
  DIPUTACIÓN DE ALBACETELas campanas y sus toques en la provincia, nuevo número monográfico de la revista Zahora2016
  EFELos campaneros de la Catedral de Valencia, mención especial en Premios Europa2016
  EFEAverly defiende que con la catalogación de la DGA se preserva "su esencia"2016
  EFEWorld Monuments Fund solicita la conservación integral de Averly2016
  EFE / LEVANTE-EMVLa UE premia a ´Campaners´ de Valencia por su recuperación del Patrimonio2016
  EFE BERLÍNEl nuevo arte sonoro de México y Alemania se da cita en una muestra en Berlín2016
  EFE BERLÍNEl nuevo arte sonoro de México y Alemania se da cita en una muestra en Berlín2016
  EL DIA DIGITALMartínez Roig presenta un monográfico sobre los toques de campana de iglesias de Albacete, Almansa, Caudete o Hellín2016
  EL DIARIOProponen “campanas” para recordar a las víctimas del terremoto2016
  EL MOLÍ DE QUARTSe constituye la Colla de Campaners en Quart de Poblet2016
  ESCRIBÀ i CRUELLS, AresTocacampanes2016
  ESOTERISMO Y NUEVA ERACampana iwachu amarilla2016
  EUROPA NOSTRA2016 EU PRIZE FOR CULTURAL HERITAGE / EUROPA NOSTRA AWARDS: SPECIAL MENTIONS2016
  EUROPA NOSTRA2016 EU PRIZE FOR CULTURAL HERITAGE / EUROPA NOSTRA AWARDS: SPECIAL MENTIONS2016
  EUROPA NOSTRAEspaña obtiene dos Premios en la convocatoria del Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural / Premios Europa Nostra 20162016
  FARREL, SeanWhitechapel Bell Foundry to ring in new era as owner sells site2016
  FERNÁNDEZ SALINAS, FernandoFichas de las campanas de la iglesia de la Exaltación de la Santa Cruz de Zaragoza2016
  FERNÁNDEZ SALINAS, FernandoFichas de las campanas de la iglesia de la Exaltación de la Santa Cruz de Zaragoza2016
  FERNÁNDEZ, IvánLa hora de las campanas2016
  FERVEL, PacoCampanas de Granada2016
  FERVEL, PacoCampanas de Granada2016
  FILÀ ARAGONESOSUna campana fosa en Alcoi acompanyarà a l'esquadra del mig dels Aragonesos2016
  FILÀ ARAGONESOSUna campana fosa en Alcoi acompanyarà a l'esquadra del mig dels Aragonesos2016
  G., P.El campanero, una figura en peligro de extinción2016
  GARCÉS, LauraUn himno para festejar la dedicación de la catedral2016
  GARCÉS, LauraFlores y campanas para recordar a los difuntos2016
  GARCÍA DOURAL, AndrésUna saga de fundidores de campanas2016
  GARCÍA DOURAL, AndrésUna saga de fundidores de campanas2016
  GARCÍA DOURAL, AndrésUna saga de fundidores de campanas2016
  GARCÍA DOURAL, AndrésUna saga de fundidores de campanas2016
  GARCÍA RUIZ, AscensiónEl ruido: morfología medioambiental desde una perspectiva penal y criminológica2016
  GARCÍA, AndreaCampanas al fuego2016
  GARCÍA, ÓscarCon cohetes y campanas reciben a sus muertos en Mitla2016
  GARCÍA, Vicente Luis"Ante los ruidos de la violencia que nos aturden, queremos generar sonidos de paz"2016
  GIMENO, Joan R.Cullera restaura la campana del Museu Municipal de l'Arròs2016
  GONZÁLEZ LÓPEZ, PedroEl Campanero2016
  GUALLART, ManoloLos campaneros de la catedral de Valencia cumplen la tradición del “repret”2016
  GUERRO, Laura“La Sagrada Família de Gaudí es un fabuloso carillón”2016
  HAGEN, CarrieAfter Nearly 500 Years in Business, the Company that Cast the Liberty Bell Is Ceasing All Operations2016
  HARLEY, NicolaBell tolls for world's oldest foundry - which made Big Ben and the Liberty Bell - despite attempts to keep business afloat with Downton effect2016
  HENRY, DavidTrinity's Bells Turn 102016
  HENRY, DavidTrinity's Bells Turn 102016
  HENRY, DavidTrinity's Bells Turn 102016
  HERVÁS, LinoOferta de concert2016
  HONTANARGrabación de los toques de campanas2016
  HOYAlberdi: alarma y campanas sonarán si el muro se derrumba 2016
  JULBE, BárbaraGirona declara el toque de las campanas bien cultural2016
  KENNEDY, MaevGirl offers to replace Big Ben's bongs during upcoming renovation2016
  KOVAČIČ, Mojca"Sacred Noise": The Case of Ezan in Ljubljana2016
  KOVAČIČ, Mojca"Sacred Noise": The Case of Ezan in Ljubljana2016
  L ROMERO, José MiguelLas campanas de la catedral vuelven a ser volteadas a mano2016
  L ROMERO, José MiguelLas campanas de la catedral vuelven a ser volteadas a mano2016
  LA SAGRADA FAMILIAFundición de campanas - Artículos religiosos2016
  LA VERDADVisita de Campaneros2016
  LA VERDADVisita de Campaneros2016
  LARA, JavierSonido de gloria para anunciar fiesta en Archidona2016
  LARA, JavierSonido de gloria para anunciar fiesta en Archidona2016
  LIÑÁN, GemmaNo toquem ni quarts ni hores2016
  LLOP I BAYO, FrancescCampaners, campanes i tocs de la Ciutat de València2016
  LLOP I BAYO, FrancescCampaners, campanes i tocs de la Ciutat de València2016
  LLOP I BAYO, FrancescCampaners, campanes i tocs de la Ciutat de València2016
  LLOP i BAYO, FrancescEls tocs de campanes d'Algemesí: un patrimoni excepcional2016
  LLOP i BAYO, Francesc; MARTÍNEZ ROIG, EliseoValència, campanes i campaners. Un patrimoni viu per a un territori viu2016
  LLOP i BAYO, Francesc; MARTÍNEZ ROIG, EliseoValència, campanes i campaners. Un patrimoni viu per a un territori viu2016
  LLOP i BAYO, Francesc; MARTÍNEZ ROIG, EliseoValència, campanes i campaners. Un patrimoni viu per a un territori viu2016
  LLOP i BAYO, Francesc; MARTÍNEZ ROIG, EliseoValència, campanes i campaners. Un patrimoni viu per a un territori viu2016
  LLOP i BAYO, Francesc; MARTÍNEZ ROIG, EliseoValència, campanes i campaners. Un patrimoni viu per a un territori viu2016
  LLOP i BAYO, Francesc; MARTÍNEZ ROIG, EliseoValència, campanes i campaners. Un patrimoni viu per a un territori viu2016
  LLOP i BAYO, Francesc; MARTÍNEZ ROIG, EliseoValència, campanes i campaners. Un patrimoni viu per a un territori viu2016
  LLOP i BAYO, Francesc; MARTÍNEZ ROIG, EliseoValència, campanes i campaners. Un patrimoni viu per a un territori viu2016
  LOPERA, MónicaCampanas que repican en todo el mundo2016
  LÓPEZ-TAPIA, Carlos; RAMOS, PaquiA golpe de campanas2016
  LÓPEZ-TAPIA, Carlos; RAMOS, PaquiA golpe de campanas2016
  LÓPEZ, Alfred¿De dónde proviene el término ‘retintín’ para referirse a algo que se dice con cierto tono malicioso?2016
  LÓPEZ, Alfred¿De dónde proviene el término ‘retintín’ para referirse a algo que se dice con cierto tono malicioso?2016
  LÓPEZ, AntonioProfesiones en el olvido. Campaneros2016
  MACHADO, AntonioEnmudeced, campanas2016
  MÁLAGA HOYY la noche se tiñó de luto2016
  MANS TEIXIDÓ, ClaudiLa falacia del campanero2016
  MARÍTIMAS“Campana Pedro Campbell” del CENNAVE a Emilio Cazalá2016
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoAlbacete, campanas y toques: Un patrimonio sonoro2016
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoCampanas y sus artefactos. Conjuntos Patrimoniales (Propuesta Aceptada)2016
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoCampanas y sus artefactos. Conjuntos Patrimoniales (Propuesta Aceptada)2016
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoCampanas y sus artefactos. Conjuntos Patrimoniales (Propuesta Aceptada)2016
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoValencia's Cathedral Bell Ringers2016
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoValencia's Cathedral Bell Ringers2016
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoValencia's Cathedral Bell Ringers2016
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoValencia's Cathedral Bell Ringers2016
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoValencia's Cathedral Bell Ringers2016
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoCullera exposa la campana restaurada del Museu de l’Arròs2016
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoCullera exposa la campana restaurada del Museu de l’Arròs2016
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoCullera exposa la campana restaurada del Museu de l’Arròs2016
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoRestaurada i instal·lada la campana dels Sants de la Pedra al Museu de l’Arròs de Cullera2016
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoNuevos Campaneros. Portadores, Creadores y Gestores Culturales (Resumen)2016
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoL'ADN Campaner: Un instrument per al poble i un poble per a un patrimoni2016
  MARTÍNEZ, JoséParticipan hidalguenses en la logística de visita papal2016
  MÉNDEZ CASANUEVA, Lic. ÓscarLa campana silenciosa y el destino de la rana2016
  MONLEÓN, AnaTorás quiere recuperar su campana2016
  MONTELL TORMO, IsaacInventari de campanes de la Vall - Parròquia de Santa Maria Magdalena - L'Olleria (La Vall d'Albaida)2016
  MONTELL TORMO, IsaacInventari de campanes de la Vall - Parròquia de Santa Maria Magdalena - L'Olleria (La Vall d'Albaida)2016
  MONTELL TORMO, IsaacInventari de campanes de la Vall - Parròquia de Santa Maria Magdalena - L'Olleria (La Vall d'Albaida)2016
  MORENO, PacoEl Micalet suena al completo para honrar a la Patrona2016
  MUSEU COL·LECCIÓ MUNICIPAL DE CABRILSDia Internacional dels Museus. El toc de les campanes de l'església de la Santa Creu.2016
  NAVARRA INFORMACIÓNEspaña gana dos premios y tres menciones especiales Premios Europa Nostra 2016.2016
  NOVELLA, Pedro J.Isidro Carpena Lorenzo tallista, dorador y constructor de relojes de sol2016
  NOVELLA, Pedro J.Relojes de sol: los Compostizo2016
  NOVELLA, Pedro J.Relojes de sol: Maestro cantero de Ahedo del Butrón2016
  NOVELLA, Pedro J.Relojes de sol con escudete distribuidor: Maestro cantero de Corconte2016
  NOVELLA, Pedro J.Relojes de sol: Francisco Antonio Pérez del Hoyo2016
  NOVELLA, Pedro J.Relojes de sol de azulejos: Manuel Pastor, ceramista-gnomonista2016
  NOVELLA, Pedro J.Eguzki erlojuak - Relojes de sol; Juan Bautista Montes Oiarbide, el cura Montes2016
  NOVELLA, Pedro J.Relojes de sol: Altura del Norte, altura del Polo2016
  NOVELLA, Pedro J.Relojes de sol: a vueltas con el cinco2016
  NOVELLA, Pedro J.Relojes de sol: cañones meridianos I2016
  NOVELLA, Pedro J.Relojes de sol: cañones meridianos II2016
  NOVELLA, Pedro J.Relojes de sol: cañones meridianos III2016
  NOVELLA, Pedro J.Relojes de sol fechados siglos XVI - XVII2016
  NOVELLA, Pedro J.Relojes de sol fechados siglo XVIII (1)2016
  NOVELLA, Pedro J.Relojes de sol fechados siglo XVIII (2)2016
  NOVELLA, Pedro J.Relojes de sol fechados siglo XIX (1)2016
  NOVELLA, Pedro J.Relojes de sol fechados siglo XIX (2)2016
  NOVELLA, Pedro J.Relojes de sol en monasterios y conventos I2016
  NOVELLA, Pedro J.Relojes de sol en monasterios y conventos II2016
  NOVELLA, Pedro J.Relojes de sol en monasterios y conventos III2016
  NOVELLA, Pedro J.Relojes de sol polars y ecuatoriales2016
  NOVELLA, Pedro J.Relojes de sol de León2016
  NOVELLA, Pedro J.Rellotges de sol - Catalunya VI2016
  NTX / ARCHICOLas campanas de la Catedral saludarán al Papa Francisco2016
  O'MAHONY, ChristopherYork Minster and Central Council – a message from the Vice President2016
  ORELLANA VILCHES, IsabelSan José de Calasanz, fundador de los escolapios2016
  PALLÀS MARIANI, XavierLa campana del Tro2016
  PAMPLONA ACTUALRepique de campanas, desfile y artesanía en el Mercado de Antaño de Lekunberri 2016
  PAMPLONA ACTUALEl Museo Etnológico Julio Caro Baroja presenta un documental sobre los bandeadores de campanas2016
  PANIAGUA, AntonioEl relojero del año2016
  PARRILLA, JoséUna Asunción entre rayos de sol y campanas2016
  PARRÒQUIA SANT ANTONI ABATBenedicció Restauració de les campanes2016
  PÉREZ SAMPER, María ÁngelesEl patrimoni sonor de Barcelona: la veu de les campanes2016
  PORTO, G.El reloj de Baiona vuelve a sonar2016
  POVES, LucioLas campanas de la torre de la Iglesia vuelven a tocar2016
  POVES, LucioLas campanas de la Iglesia no pueden tocar por un fallo electónico2016
  PRENSA LATINAMujeres repican campanas por la libertad de Oscar López Rivera2016
  PRENSA LATINAMujeres repican campanas por la libertad de Oscar López Rivera2016
  PYSNNOTICIAS.COMFabricación de campanas? Donde? ¿Cuál es la técnica?2016
  RAMIRO51“Campanas de gloria”2016
  RAMOS, S."Hay personas jóvenes interesadas en este arte, las campanas de Moraleja seguirán sonando"2016
  REDACCIÓNetegen el campanar de la Catedral Nova després de la polèmica de les cigonyes2016
  REDACCIÓNVillavante se inundó de tañidos de campanas2016
  REDACCIÓN1Pau Martínez y Joan Alepuz, fieles a los toques tradicionales de las campanas2016
  REDACCIÓN1Pau Martínez y Joan Alepuz, fieles a los toques tradicionales de las campanas2016
  REDACCIÓN1Pau Martínez y Joan Alepuz, fieles a los toques tradicionales de las campanas2016
  REDACCIÓN1Pau Martínez y Joan Alepuz, fieles a los toques tradicionales de las campanas2016
  REQUENA, Profesora MónicaCampanadas del Bicentenario2016
  REVERTÉ i CASAS, Anna MariaWCF Congress 2017 Barcelona2016
  REVERTÉ i CASAS, Anna MariaWCF Congress 2017 Barcelona2016
  REVISTA CATEDRAL DE LEÓNEl eco de la Pulchra: la torre de las campanas2016
  REVISTA CATEDRAL DE LEÓNEl eco de la Pulchra: la torre de las campanas2016
  REVISTA POBLELa Vall d’Uixó presenta la I Crono Pujada al Campanar de l’Assumpció2016
  REVISTA POBLELa Vall d’Uixó presenta la I Crono Pujada al Campanar de l’Assumpció2016
  ROCA JOGLAR, HugoUn perseguidor de campanas2016
  RODRÍGUEZ, Juan JoséEl Octavo Día: Campanas en Comala2016
  RODRÍGUEZ, Juan JoséEl Octavo Día: Campanas en Comala2016
  RODRÍGUEZ, Juan JoséEl Octavo Día: Campanas en Comala2016
  RODRÍGUEZ, MayteQuince campanarios resonarán este sábado en el concierto de campanas2016
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroLos toques de campanas de Centenera2016
  SAGARZAZU, Xabier“Son días de nervios para mí, porque no son toques difíciles pero hay mucha gente pendiente de las campanas en fiestas”2016
  SAN ANDRÉS PRESSVillabalter cumple con sus campanas la tradición para ahuyentar las tormentas2016
  SAN PEDRO CHOLULALas campanas de Cholula callan por el luto de Semana Santa2016
  SÁNCHEZ, Alma LeticiaVendedores acusados injustamente de vender campanas robadas2016
  SÁNCHEZ, Julián'La Ronca' y 'Doña María' harán ruido al Papa por horas2016
  SANZ GÓMEZ, VíctorLa campana: no solo se tañe, también habla2016
  SANZ MORALES, JesúsVolverán a sonar las campanas por Lou Reed2016
  SAURAS, Isabel; ROIG, EliseuCampanology2016
  SEBASTIÁN, AmàliaLas campanas de la catedral de Ibiza vuelven a cobrar vida2016
  SEBASTIÁN, AmàliaLas campanas de la catedral de Ibiza vuelven a cobrar vida2016
  SECCIÓN FOTOGRAFÍAEn Río 2016 sonarán campanas2016
  SEÑOR TOMATECampanas - Songtexte2016
  SERRANO, ÁlexEl Micalet volverá a abrir al público el día de la Mare de Déu con todas sus campanas2016
  SILVÁN, V.Los repiques de Villavante2016
  SOLA SUÁREZ, PilarLas campanas del Campanario de La Mayor tendrán que esperar. Los amigos también2016
  SOLER, AbelCampanar de Bèlgida2016
  SUÁREZ, Teresa¿Por quién doblan las campanas?2016
  Survey of LondonA History of the Bell Foundry2016
  TAPIA, CarmenCampanas en la era del whatsapp2016
  TAPIA, CarmenCampanas en la era del whatsapp2016
  TAPIA, CarmenCampanas en la era del whatsapp2016
  TECLACampanas en la noche2016
  TORRES, MartaConcierto de las campanas de la catedral de Ibiza2016
  TORRES, MartaConcierto de las campanas de la catedral de Ibiza2016
  TORRES, MónicaA torre do reloxo de Baiona volverá soar2016
  TRAVERSO, EnriqueLas Campanas2016
  TRIBUNA DE ÁVILACincuenta y cinco voluntarios participarán en el III Concierto de campanas: "Origen"2016
  TROODONTA(9) las campanas de tu iglesia2016
  TRUJILLO, Juan LuisOyendo campanas2016
  TULLIO, AntonelliWe sound the bell in Europe to support Human Rights2016
  UNANUA, JuantxoUn tañer de campanas con 'mensaje'2016
  UNANUA, JuantxoUn tañer de campanas con 'mensaje'2016
  V.S.L.El Ideco premia la trayectoria de Amàlia Alba y de La Gavina2016
  VALERIO, ClaudioOpinión: “La campana”2016
  A. M.Carretero, puntual para dar las campanadas2017
  ABAJO MONGE, GONZALO (EZCARAY)Nueva campana dedicada a San Vitores2017
  AGENCIA FIDESProtesta de las campanas en el Congo RD: la justicia llama a su creador, el padre Tshomba2017
  AGUILAR, M. CruzLa torre de San Miguel de Castellote, una torre del siglo XXI inspirada en el gótico2017
  ALONSO PRIETO, Ángel"Ángelus"2017
  ALONSO PRIETO, Ángel"Ángelus"2017
  AMIGOS DEL PATRIMONIOAhora ya no hay campaneros con la electrificación de las campanas2017
  AMIGOS DEL PATRIMONIOAhora ya no hay campaneros con la electrificación de las campanas2017
  AOLNiegan nacionalidad a mujer por protestar contra las vacas con campana, en Suiza2017
  AOLNiegan nacionalidad a mujer por protestar contra las vacas con campana, en Suiza2017
  APOLLINAIRE, GuillaumeLas campanas2017
  ARADILLAS, AntonioCampanas, campanarios y campaneros2017
  ARTANAPÈDIATextos sobre campanes i campaners a la Hoja Parroquial (1968)2017
  AVANUn coloquio sobre las “tradiciones en torno a la Catedral de Valencia” reúne a Jaime Sancho, Francesc Llop y Ballester Olmos2017
  AVANUn pianista valenciano realiza el primer estudio científico y musical de campanas de las catedrales de España2017
  AVANLa parroquia de Villar del Arzobispo organiza un curso de iniciación a los toques de campanas2017
  AVANLa parroquia de Villar del Arzobispo organiza un curso de iniciación a los toques de campanas2017
  AVANCuatro investigadores valencianos, ponentes en México en un congreso sobre conservación de campanas2017
  AVANCuatro investigadores valencianos, ponentes en México en un congreso sobre conservación de campanas2017
  AVANCuatro investigadores valencianos, ponentes en México en un congreso sobre conservación de campanas2017
  AVAN400 campanarios en la diócesis de Valencia harán sonar durante dos días los tradicionales toques de difuntos 2017
  AVANCampaneros valencianos explican este viernes en la UV los toques manuales y la futura apertura de un museo-escuela en Albaida2017
  B. C.Comienzan las obras para convertir Las Tres Campanas en un hotel2017
  BANDA MUNICIPAL DE BARCELONAMil sons2017
  BANDA MUNICIPAL DE BARCELONAMil sons2017
  BARBER, Llorenç; MARÍN, Miguel Ángel; PALACIOS, MontserratConcierto de Sol a Sol2017
  BASÍLICA DE LA SAGRADA FAMÍLIACant a la llum. Cordes, campanes i veu.2017
  BASÍLICA DE LA SAGRADA FAMÍLIACant a la llum. Cordes, campanes i veu.2017
  BASURTO SCOTT, BriandaAnálisis de la respuesta dinámica de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México durante el período 1997-20152017
  BBCSandwich church bells silenced after neighbour's noise complaint2017
  BELATEGUI, Q.«Tengo muchas razones para vivir, no solo el cine»2017
  BOLEA, IgnacioLas campanas que marcan el ritmo de la vida en los pueblos españoles2017
  BOLEA, IgnacioLas campanas que marcan el ritmo de la vida en los pueblos españoles2017
  BOLUDA, AnnaA què sonen les campanes?2017
  BOLUDA, AnnaA què sonen les campanes?2017
  BORGNA, Hugo; CERVELLINI, SandraCampanas y sentires2017
  BUENO, BaltasarEl campanario que tañía por el buen parto2017
  CABALLERO, ClaudioLos ladrones dejan a la ermita de la Virgen del Oro de Ricote sin sus campanas2017
  CAMPANAS SONORAS, S.A. DE C.V.Campanas2017
  CAMPANERS D'ALBAIDA / HISPANIA NOSTRA¡Echando las campanas al vuelo!2017
  CANFIELD-DAFILOU, Elliot Kermit; WERNER, Kurt JamesModal Audio Effects: A Carillon Case Study2017
  CANO, LidchyTradiciones de Todos Santos en Izúcar se ven afectadas por el sismo2017
  CANO, LidchyTradiciones de Todos Santos en Izúcar se ven afectadas por el sismo2017
  CATANZARO, MicheleLa mà de l'artesà dona a cada campana el seu so únic2017
  CEINOS, CésarAl toque y al repique en Saldaña2017
  CEINOS, CésarAl toque y al repique en Saldaña2017
  CEINOS, CésarAl toque y al repique en Saldaña2017
  CEINOS, CésarAl toque y al repique en Saldaña2017
  CLÁSICAPodio femenino2017
  COBO, DiegoEl último campanero artesano2017
  CONFRARIA DE CAMPANERS I CARILLONISTES DE CATALUNYACongrès Mondial du Carillon à Barcelone2017
  CONGRÉS MUNDIAL DE CARILLÓ BARCELONA 2017Música per a una Catedral2017
  CONGRÉS MUNDIAL DE CARILLÓ BARCELONA 2017Música per a una Catedral2017
  CONGRÉS MUNDIAL DE CARILLÓ BARCELONA 2017Música per a una Catedral2017
  CONGRÉS MUNDIAL DE CARILLÓ BARCELONA 2017Música per a una Catedral2017
  CRISPÍN SOTOMAYOR, MiguelLas campanas doblan por los vivos2017
  CULTURACuriosidades de las campanas de la Catedral de Alcalá de Henares2017
  CULTURACuriosidades de las campanas de la Catedral de Alcalá de Henares2017
  CULTURPLAZAEl Carme clausura les Nits d'Aielo i Art amb els sons del campanar portàtil de Llorenç Barber2017
  DAZA OROZCO, MaryYa no suenan las campanas2017
  DE LA FUENTE SERRANO, PedroLeyendas de Pedroche. La casa del Judío.2017
  DE LUNA, Javier El torreón de San Miguel de Castellote vuelve a lucir como hace 80 años2017
  DELEGACIÓN DIOCESANA DE RELIGIOSIDAD POPULAR"Tradiciones en torno a la Catedral de Valencia"2017
  DESCONOCIDOCanto de Las Campanas2017
  DIARIDIGITALHui fa vint-i-set anys que el campanar de Sant Agustí de Xàtiva va caure2017
  DIARIO DE SORIADiputación reclama salvaguardar el tañido de las campanas como un excepción en la Ley del ruido2017
  DIARIO DE VALDERRUEDACaminayo estrena campana y la inaugura por todo lo alto 2017
  DIARIO EXPRESOLas campanas volverán a llamar a los fieles con su típico repicar2017
  DOMENE, CristinaEl grup de la Pedra Seca restaura el rellotge mecànic del Campanar2017
  DOMINGO, Isabel; SERRANO, ÁlexEl Ayuntamiento de Valencia prohíbe a otra iglesia de la ciudad el toque de campanas2017
  DOMÍNGUEZ, E. S.Las 11 campanas y el reloj de 1781 son las "joyas" de la visita2017
  DOMÍNGUEZ, F.Las campanas de la Santa Cruz de Nájera, 'mudas' a la espera de reparación2017
  DOMÍNGUEZ, MoiséEl día que las campanas volvieron a hablar2017
  DOMÍNGUEZ, MoisésLlop: «El dret al descans ha de ser compatible amb el dret al Patrimoni»2017
  DOMÍNGUEZ, MoisésEl Corpus més ric i sufocant del món2017
  EFEPacma comienza campaña para evitar maltrato animal de la pava de Cazalilla2017
  EFEPP pide continuidad misas en La 2 y protección legal para tañido de campanas2017
  EFECampañario portátil para no perder el toque de campanas2017
  EFECrean una asociación para recuperar y difundir los toques de campaña en CyL.2017
  EFECrean una asociación para recuperar y difundir los toques de campaña en CyL.2017
  EFECrean una asociación para recuperar y difundir los toques de campaña en CyL.2017
  EFECrean una asociación para recuperar y difundir los toques de campaña en CyL.2017
  EFEEscuela y campanario portátil mantienen la tradición del toque de campanas2017
  EFEEscuela y campanario portátil mantienen la tradición del toque de campanas2017
  EFEPP pide continuidad misas en La 2 y protección legal para tañido de campanas2017
  EFEARTIM 2017 Agroecología y Tradiciones Rurales arranca con un lleno total2017
  EFEUn valenciano documenta el sonido campanero de 91 catedrales españolas2017
  EFE400 Campanarios de la diócesis de València interpretarán toques de difuntos2017
  EL PORVENIRCallan campanas en Xochimilco y Milpa Alta2017
  EL PORVENIRCallan campanas en Xochimilco y Milpa Alta2017
  ESCUELA NACIONAL DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MUSEOGRAFÍAPrograma Primer congreso de conservación de campanas sonoras2017
  ESCUELA NACIONAL DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MUSEOGRAFÍAPrimer congreso de conservación de campanas sonoras2017
  ESCUELA NACIONAL DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MUSEOGRAFÍA "MANUEL DEL CASTILLO NEGRETE"Primer congreso de conservación de campanas sonoras2017
  EUROPA PRESS'La Casa del Campanero' de Santo Domingo acogerá un 'Museo de Relojes y Campanas'2017
  EUROPA PRESSCientíficos de Leicester analizan el sonido de la campana del Big Ben de Londres2017
  EUROPA PRESSEl PSOE urge a Interior a combatir el "expolio" de patrimonio histórico en los pueblos y aconseja vigilar fundiciones2017
  FERNÁNDEZ GRACIA, RicardoLas campanas, patrimonio material e inmaterial en Navarra2017
  FERNÁNDEZ SALINAS, FernandoRelojes restaurados y expuestos en la Catedral de Huesca2017
  FERNÁNDEZ SALINAS, FernandoRelojes restaurados y expuestos en la Catedral de Huesca2017
  FERNÁNDEZ, José ManuelColomera, la Columbaria2017
  FM SAN PEDRO LA VOZ DEL PUEBLOEl sorprendente poder espiritual de las campanas de la Iglesia2017
  FONDEVILA, JavierVersatilidad de una Campana en Secundaria2017
  FÓRMULA VCampanas de la catedral2017
  FRASER, GilesThe call of the bells is a call to a moral awakening2017
  FUNDICIÓN DE CAMPANAS "EL ROSARIO"Desde 1525 fabricamos las mejores campanas artesanales del país2017
  G., J. A.El reloj de la Plaza Mayor, a punto y sonando pero sin dar los cuartos2017
  GAITERO, AnaUna campana voló2017
  GARABITO, GuillermoRéquiem de campanas2017
  GARABITO, GuillermoRéquiem de campanas2017
  GARCÍA, SergiOndara digitalitza el valuós mecanisme del rellotge del BIC de la Torre del Rellotge2017
  GARZO, IsabelLa campana que Pavlov nunca tuvo2017
  GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURADISPOSICIONS DEPARTAMENT DE CULTURA ACORD GOV/150/2017, de 24 d'octubre, pel qual es declaren els tocs de campana Element Festiu Patrimonial d'Interès Nacional2017
  GÓMEZ, CarlosLa curiosa iniciativa del Carmen de Puerta Nueva para financiar las campanas de su iglesia2017
  GÓMEZ, LourdesCuatro años de silencio en el Big Ben 2017
  GÓMEZ, LourdesCuatro años de silencio en el Big Ben 2017
  GONÇALVES, Ana Patricia; DIOGO, Andréa; DUARTE, Joana; SANTOS, MarisaBell Traditions: between the tangible and the intangible2017
  GONZÁLEZ CALVO, GerardoEl pueblo y la ciudad2017
  GREEN, Robin¿Qué significan los diferentes sonidos de las campanas en las iglesias católicas?2017
  GREZ ARTÍCULOS RELIGIOSOSCampanas2017
  GRUPO PARLAMENTARIO MIXTOMoción para conseguir el reconocimiento del toque de campanas como Bien de Interés Cultural Inmaterial2017
  GUTIÉRREZ, NatxoUn cohete con eco de campana en Ziordia2017
  HISPANIA NOSTRAHispania Nostra propone que todas las campanas de toque manual de Europa suenen para inaugurar el 2018, Año Europeo del Patrimonio Cultural2017
  HUERTA CERVANTES, ClaudiaSantos Sánchez García, artesano fundidor de campanas, cuyos sonidos abastecen al corazón de fortaleza2017
  HURTADO, CésarSuenan las campana del Ejercito de la Salvación2017
  ICALEl Mariquelo sigue teniendo como límite el cielo2017
  INFOPALANCIA.COMEl campanario de Altura estrena dos nuevas campanas2017
  INSTITUTO CONFUCIO“Taparse los oídos para robar una campana” 2017
  INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO CULTURAL DE QUITOMunicipio invita a disfrutar del ‘Diálogo de Campanas’ este 2 de septiembre2017
  INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO CULTURAL DE QUITOMunicipio invita a disfrutar del ‘Diálogo de Campanas’ este 2 de septiembre2017
  INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO CULTURAL DE QUITOMunicipio invita a disfrutar del ‘Diálogo de Campanas’ este 2 de septiembre2017
  INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO CULTURAL DE QUITOMunicipio invita a disfrutar del ‘Diálogo de Campanas’ este 2 de septiembre2017
  INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO CULTURAL DE QUITOMunicipio invita a disfrutar del ‘Diálogo de Campanas’ este 2 de septiembre2017
  INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO CULTURAL DE QUITOMunicipio invita a disfrutar del ‘Diálogo de Campanas’ este 2 de septiembre2017
  INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO CULTURAL DE QUITOMunicipio invita a disfrutar del ‘Diálogo de Campanas’ este 2 de septiembre2017
  INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO CULTURAL DE QUITOMunicipio invita a disfrutar del ‘Diálogo de Campanas’ este 2 de septiembre2017
  INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO CULTURAL DE QUITOMunicipio invita a disfrutar del ‘Diálogo de Campanas’ este 2 de septiembre2017
  INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO CULTURAL DE QUITOMunicipio invita a disfrutar del ‘Diálogo de Campanas’ este 2 de septiembre2017
  INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO CULTURAL DE QUITOMunicipio invita a disfrutar del ‘Diálogo de Campanas’ este 2 de septiembre2017
  INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO CULTURAL DE QUITOMunicipio invita a disfrutar del ‘Diálogo de Campanas’ este 2 de septiembre2017
  INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO CULTURAL DE QUITOMunicipio invita a disfrutar del ‘Diálogo de Campanas’ este 2 de septiembre2017
  IZKO, AinaraExpectación en Artajona por la retirada de la campana 'María'2017
  J. V. P.Compromís demana en el Senat la protecció del toc de campanes2017
  JOLMOSProhíben pirotecnia y repique de campanas en Cholula por sismos2017
  KANAMILas campanadas de Nochevieja y las campanas de los templos2017
  KAUNAS ARTISTS HOUSEKaunas Carillon (Kauno karilionas)2017
  KAUNAS ARTISTS HOUSEKaunas Carillon (Kauno karilionas)2017
  KOVAČIČ, MojcaThe Use of the Church Bell: From Signaling Device to Musical (Percussion) Instrument 2017
  KOVAČIČ, MojcaOfficial Regulations and Perceptual Aspects of Bell Ringing2017
  LA PATRIA"Campanas rotas" dará mucho de qué hablar2017
  LA PROVINCIAPedro Halffter dirige en Tokio sus 'Campanas de Gran Canaria'2017
  LEVANTE-EMVWilson Ferrús es el nuevo Premio de Investigación de l'Horta Sud 20172017
  LLOP i BAYO, FrancescCarilló de l'ermita de Santa Llúcia de València2017
  LLOP i BAYO, FrancescUnidos por las campanas - In memoriam monseñor José Gea Escolano2017
  LLOP i BAYO, FrancescCampaneros y toques de campanas: algunas reflexiones sonoras2017
  LLOP i BAYO, FrancescCampaneros y toques de campanas: algunas reflexiones sonoras2017
  LLOP i BAYO, FrancescCampaneros y toques de campanas: algunas reflexiones sonoras2017
  LLOP i BAYO, FrancescCampaneros y toques de campanas: algunas reflexiones sonoras2017
  LLOP i BAYO, FrancescCampaneros y toques de campanas: algunas reflexiones sonoras2017
  LLOP i BAYO, FrancescCampaneros y toques de campanas: algunas reflexiones sonoras2017
  LLOP i BAYO, FrancescCampaneros y toques de campanas: algunas reflexiones sonoras2017
  LLOP i BAYO, FrancescCampaneros y toques de campanas: algunas reflexiones sonoras2017
  LLOP i BAYO, FrancescCampaneros y toques de campanas: algunas reflexiones sonoras2017
  LLOP i BAYO, FrancescCampaneros y toques de campanas: algunas reflexiones sonoras2017
  LLOP i BAYO, FrancescCampaneros y toques de campanas: algunas reflexiones sonoras2017
  LLOP i BAYO, FrancescGeoffrey ARMITAGE: IN MEMORIAM2017
  LLOP i BAYO, FrancescGeoffrey ARMITAGE: IN MEMORIAM2017
  LLOP i BAYO, FrancescGeoffrey ARMITAGE: IN MEMORIAM2017
  LLOP i BAYO, FrancescMaria em diuen... María me llaman...2017
  LLOPIS PERPINÁN, SantiagoBendecidas tres nuevas campanas para la parroquia Nuestra Señora de los Desamparados de Bétera2017
  LLORENÇ, AlfonsCampanes i anticlericalisme2017
  LÓPEZ, ArletteOficios pasados y profesiones futuras2017
  LUGG, BenMarket bell returns home2017
  MARQUÉS, PabloLa iglesia de San Miguel de Castellote volverá a lucir en todo su esplendor2017
  MARQUÉS, PabloLa iglesia de San Miguel de Castellote volverá a lucir en todo su esplendor2017
  MARTÍN, RafaelFallece Andrés Ibáñez Castañer2017
  MARTÍN, RafaelPremio para la asociación de campaneros de Segorbe2017
  MARTÍN, RaúlEl lenguaje de las campanas2017
  MARTÍN, RaúlEl lenguaje de las campanas2017
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoAficionats2017
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoAficionats2017
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoEl toque tradicional de campanas. Propuesta de Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial2017
  MATEOS, ClaudioVuelven las campanadas de la catedral2017
  MAZKIARAN, NereaRepiques al mediodía2017
  MAZKIARAN, NereaRepiques al mediodía2017
  MB4ULI4 empleos que desaparecieron por la llegada de la tecnología2017
  MEDIALDEA, SaraCifuentes protege por decreto el sonido de las campanas de las iglesias2017
  MENDOZA BUSTAMANTE, Lic. Marcos AntonioLas inscripciones de las Campanas del Santuario de Nuestra Señora de los Ángeles2017
  METODIUSMónica Naranjo - Las campanas del amor (English translation)2017
  MIGURA, Juan A.Las campanadas a difunto buscan relevo2017
  MIGURA, Juan A.Las campanadas a difunto buscan relevo2017
  MIL MILENIOS POR LA PAZQue suenen las campanas por la paz2017
  MIL MILENIOS POR LA PAZQue suenen las campanas por la paz2017
  MIRANDA, MónicaDespués de 20 años vuelven a retumbar campanas de Catedral2017
  MOLINS, VicentSí, soy campaner: por todo esto los millennials valencianos tocan las campanas2017
  MOLINS, VicentSí, soy campaner: por todo esto los millennials valencianos tocan las campanas2017
  MONTELL TORMO, IsaacInventari de campanes de la Vall - Convent de les Agustines - L'Olleria (La Vall d'Albaida)2017
  MONTELL TORMO, IsaacInventario de campanas - Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora - Navarrés2017
  MONTELL TORMO, IsaacInventario de campanas - Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora - Navarrés2017
  MONTELL TORMO, IsaacInventario de campanas - Parroquia de San Antonio Abad - Quesa2017
  MONTELL TORMO, IsaacInventario de campanas - Parroquia de San Antonio Abad - Quesa2017
  MORTE, PilarLas campanas2017
  MÚSICA.COMLetra "Las campanas del Amor" (campanas del Amor)2017
  NAIZEl Condestable acoge hasta el 27 de enero una muestra homenaje al escultor Alfredo Sada2017
  NOTICIAS CARACOLLa Catedral Primada de Bogotá: una joya arquitéctonica que tendrá el honor de recibir a Francisco2017
  NUÑEZ CARBULLANCA, ÁlvaroCiclo de 5 composiciones a 4 manos2017
  P. H.Gustavo Trujillo diserta sobre la importancia de las campanas en las heredades2017
  P., J.El Senat aprova la declaració BIC del toc de campanes tradicional2017
  P., J.El Senat aprova la declaració BIC del toc de campanes tradicional2017
  PADILLA, AlfonsEl deterioro imparable de la iglesia de Xàbia2017
  PARRA, LorenzoLa campana: un sonido patrimonial2017
  PARRA, LorenzoLa campana: un sonido patrimonial2017
  PARRILLA, José"Con las campanas sonando, aquí no se podía vivir"2017
  PARROQUIA DE SANTA ROSABendición de las campanas2017
  PERESA, MarcosSon que no llega2017
  PÉREZ SABIDO, LuisCampanas de gloria en el amanecer del compositor Roberto Abraham2017
  PIEDRAHITA, ManuelAquellas lúgubres campanas2017
  PLANA, XavierNo és el campanar, companys!2017
  PLANA, XavierNo és el campanar, companys!2017
  PONTE FAR, José AntonioO silencio das campás2017
  POVEDA, Juan EstebanPACMA inicia una campaña para que se no vuelva a tirar la pava desde el campanario de Cazalilla2017
  PRAT i PUIG, AntoniIndrets i racons: el mecanisme del rellotge del campanar de Torelló, a Torelló2017
  PRAT i PUIG, AntoniIndrets i racons: el mecanisme del rellotge del campanar de Torelló, a Torelló2017
  PRAT i PUIG, AntoniIndrets i racons: el mecanisme del rellotge del campanar de Torelló, a Torelló2017
  PRAT i PUIG, AntoniIndrets i racons: el mecanisme del rellotge del campanar de Torelló, a Torelló2017
  PRIETO, DaríoPedro Halffter llena el Bierzo de música vagabunda2017
  R. BLANCO, XabierDoblan las campanas2017
  RADIO ROMÂNIA INTERNATIONALFábricas de campanas, un nicho de negocio2017
  RADIO ROMÂNIA INTERNATIONALFábricas de campanas, un nicho de negocio2017
  RAMÍREZ, MiguelCampanero del Ejército de Salvación de Waukesha recaudó $ 150,000 2017
  REDACCIÓConcurs de Campaners de les Borges d’alt nivell2017
  REDACCIÓConcurs de Campaners de les Borges d’alt nivell2017
  REDACCIÓConcurs de Campaners de les Borges d’alt nivell2017
  REDACCIÓConcurs de Campaners de les Borges d’alt nivell2017
  REDACCIÓConcurs de Campaners de les Borges d’alt nivell2017
  REDACCIÓConcurs de Campaners de les Borges d’alt nivell2017
  REDACCIÓConcurs de Campaners de les Borges d’alt nivell2017
  REDACCIÓN"El Pueblo de los Mellados", una divertida historia de misterio en el Ramos Carrión2017
  REDACCIÓNMitla recibe a sus difuntos entre repique de campanas y cohetes2017
  REDACCIÓNCullera recupera el 'repic de benedicció' tras medio siglo de silencio2017
  REDACCIÓN ANDALUCÍA CENTROTodo listo para la llegada a La Puebla de Cazalla de los Reyes Magos2017
  REDACCIÓN CENTRALLa Iglesia inicia campaña por niños “no nacidos”2017
  REDACCIÓN EL PAÍSTras 30 años, campanas de la Catedral de Palmira volverán a repicar por el Papa 2017
  REDACCIÓN EL UNIVERSOBarro, fuego y bronce en campanas riobambeñas2017
  RENDÓN, KarinaConoce para qué sirve el amuleto de campana en tu vida2017
  RESTÁN, José LuisCampana sobre campana, uno de los villancicos españoles internacionales2017
  REY, TinoCampanas de gloria y muerte2017
  REYES, ErikaCampanas y percusiones mediante un hermoso concierto2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (3ª parte). Geografía de las campanas I, Corona de Aragón2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (3ª parte). Geografía de las campanas I, Corona de Aragón2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (4ª parte). Geografía de las campanas II, Corona de Castilla2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (4ª parte). Geografía de las campanas II, Corona de Castilla2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (4ª parte). Geografía de las campanas II, Corona de Castilla2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (4ª parte). Geografía de las campanas II, Corona de Castilla2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (4ª parte). Geografía de las campanas II, Corona de Castilla2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (4ª parte). Geografía de las campanas II, Corona de Castilla2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (4ª parte). Geografía de las campanas II, Corona de Castilla2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (4ª parte). Geografía de las campanas II, Corona de Castilla2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (4ª parte). Geografía de las campanas II, Corona de Castilla2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (4ª parte). Geografía de las campanas II, Corona de Castilla2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (4ª parte). Geografía de las campanas II, Corona de Castilla2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (4ª parte). Geografía de las campanas II, Corona de Castilla2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (4ª parte). Geografía de las campanas II, Corona de Castilla2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (4ª parte). Geografía de las campanas II, Corona de Castilla2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (4ª parte). Geografía de las campanas II, Corona de Castilla2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (4ª parte). Geografía de las campanas II, Corona de Castilla2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (4ª parte). Geografía de las campanas II, Corona de Castilla2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (4ª parte). Geografía de las campanas II, Corona de Castilla2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (4ª parte). Geografía de las campanas II, Corona de Castilla2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (4ª parte). Geografía de las campanas II, Corona de Castilla2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (4ª parte). Geografía de las campanas II, Corona de Castilla2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (4ª parte). Geografía de las campanas II, Corona de Castilla2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (4ª parte). Geografía de las campanas II, Corona de Castilla2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (4ª parte). Geografía de las campanas II, Corona de Castilla2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (4ª parte). Geografía de las campanas II, Corona de Castilla2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (4ª parte). Geografía de las campanas II, Corona de Castilla2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl yugo "toledano"2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroFundición y reparación de campanas en Valdesaz entre 1778 y 18642017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroEl toque de campanas de Vafermoso de Tajuña (Guadalajara)2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroLas campanas y sus toques en España (1ª parte) 2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (2ª parte): Repiques, balanceos y volteos2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (3ª parte). Geografía de las campanas I, Corona de Aragón2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (4ª parte). Geografía de las campanas II, Corona de Castilla2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroLas campanas y sus toques en España (1ª parte) 2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroLas campanas y sus toques en España (1ª parte) 2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroLas campanas y sus toques en España (1ª parte) 2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroLas campanas y sus toques en España (1ª parte) 2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroLas campanas y sus toques en España (1ª parte) 2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (2ª parte): Repiques, balanceos y volteos2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (2ª parte): Repiques, balanceos y volteos2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (2ª parte): Repiques, balanceos y volteos2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (2ª parte): Repiques, balanceos y volteos2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (2ª parte): Repiques, balanceos y volteos2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (2ª parte): Repiques, balanceos y volteos2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (2ª parte): Repiques, balanceos y volteos2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (2ª parte): Repiques, balanceos y volteos2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (2ª parte): Repiques, balanceos y volteos2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (2ª parte): Repiques, balanceos y volteos2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (3ª parte). Geografía de las campanas I, Corona de Aragón2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (3ª parte). Geografía de las campanas I, Corona de Aragón2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (3ª parte). Geografía de las campanas I, Corona de Aragón2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (3ª parte). Geografía de las campanas I, Corona de Aragón2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (3ª parte). Geografía de las campanas I, Corona de Aragón2017
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroCampanas y sus toques en España (3ª parte). Geografía de las campanas I, Corona de Aragón2017
  RTVCYLLa catedral de León recupera la tradición de los toques de campana a mano medio siglo después2017
  SACASAS SEGURA, Jordi“Vivos voco, mortuos plango, festa decoro, fulgura frango”2017
  SACASAS SEGURA, Jordi“Vivos voco, mortuos plango, festa decoro, fulgura frango”2017
  SAGARNAGA, DanielCreación, humor, pensamiento y salteñidad en el Cuchi Leguizamón2017
  SÁNCHEZ GARZÓN, AlfredoIglesia de la Natividad de Tormón2017
  SÁNCHEZ GARZÓN, AlfredoIglesia parroquial del Salvador de Tramacastiel2017
  SANDRORepican Las Campanas2017
  SEGRE TÀRREGAVilagrassa converteix en visitable el campanar després de restaurar-lo2017
  smART RingerHelp fit and remove muffles2017
  SOA, Selene - @zeelalunaaFundición de campanas, riqueza de Yauhquemehcan2017
  SOA, Selene - @zeelalunaaFundición de campanas, riqueza de Yauhquemehcan2017
  SOTO MARTÍNEZ, EzequielAdiós a la escuela2017
  SPUTNIKLas iglesias de la URSS repicaron las campanas tras el asesinato de Kennedy2017
  TELDE ACTUALIDADLa campana y el reloj marcaban el reparto del agua desde la Iglesia de San Juan2017
  TERÁN, Daymary¡Al son de las campanas! ¿Por qué se comen 12 uvas en Fin de Año?2017
  TORO SALVAJECampana negra2017
  TRANCÓN PÉREZ, Francisco40 años de toques y repiques de campanas2017
  TRANCÓN PÉREZ, Francisco40 años de toques y repiques de campanas2017
  TRANCÓN PÉREZ, Francisco40 años de toques y repiques de campanas2017
  Tribunal Superior de Justícia de la Región de Murcia. Sala de lo Contencioso. Sección 2.Sentencia 00742/20172017
  TROIANO CARRIL, XoséCampá e reloxo da Casa do Consulado2017
  USERO CERDÁN, F.Campaneros y campanas de Villanueva del Arzobispo (Jaén)2017
  VALDEZ, NoemíCuando Suene La Campana2017
  VALERI, XavierLa cigonya del campanar2017
  VARGAS, Raquel"Campanas rotas" presente en la Feria Internacional del Libro de La Paz2017
  VELO, Marco A.¿Por quién doblan las campanas en San Miguel?2017
  VERANO, Abel«Si no abandonamos las campanas, seguirán otros dos mil años más»2017
  VERANO, Abel«Si no abandonamos las campanas, seguirán otros dos mil años más»2017
  VERANO, Abel«Si no abandonamos las campanas, seguirán otros dos mil años más»2017
  VERDÚ, José¿Por quién doblan las campanas?. En busca de la unidad2017
  VILARRÚBIAS CUADRAS, DanielEl toc de les campanes com a senyal de festa2017
  WAGNER, ÁngelaEl significado del número de campanadas de una iglesia2017
  ZAFRA, IgnacioProhibido tocar las campanas, vecinos durmiendo2017
  ZAMORA, LaiaCómo afecta el sonido de las campanas a los campaneros2017
  ZAMORA, LaiaCómo afecta el sonido de las campanas a los campaneros2017
  14e LÉGISLATUREProtection des cloches des églises2018
  14e LÉGISLATUREProtection des cloches des églises2018
  2001 TÉCNICA Y ARTESANÍAEl Calendario de los Campaneros2018
  A. C. A.Dacsa compra Arroz La Campana de Sollana2018
  ABLADiversión y tradición en La Merendica de Abla 2018
  AJUNTAMENT D'ALAQUÀSLa passió per les campanes es torna literatura amb Pau Sarrió2018
  AJUNTAMENT D'ALAQUÀSLa passió per les campanes es torna literatura amb Pau Sarrió2018
  AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUER / CONFRARIA DE CAMPANERS I CARILLONISTES DE CATALUNYAXXXI Trobada de Campaners de Catalunya i Fira de la Campana a Os de Balaguer2018
  AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUESIntens cap de setmana a les Borges amb el IV Concurs de Campaners, el Dia de la Bicicleta i la I Trobada d’Autocaravanes2018
  AJUNTAMENT DE SABADELLCampanar de Sant Fèlix. Visita guiada. Festa Major 18.2018
  AJUNTAMENT DE VALÈNCIACampanes Vives. La música més alta de València2018
  ALEPUZ CHELET, JoanEls fonedors itinerants de campanes al territori valencià: una aproximació a un ofici artesanal perdut2018
  ALEPUZ CHELET, JoanEls fonedors itinerants de campanes al territori valencià: una aproximació a un ofici artesanal perdut2018
  ALEPUZ CHELET, JoanLes campanes de la Parròquia de La Santíssima Trinitat i Sant Josep de Les Ventes2018
  ALEPUZ CHELET, JoanLes campanes de la Parròquia de La Santíssima Trinitat i Sant Josep de Les Ventes2018
  ALEPUZ CHELET, JoanLes campanes de la Parròquia de La Santíssima Trinitat i Sant Josep de Les Ventes2018
  ALEPUZ CHELET, JoanLes campanes de la Parròquia de La Santíssima Trinitat i Sant Josep de Les Ventes2018
  ALEPUZ CHELET, JoanLes campanes de la Parròquia de La Santíssima Trinitat i Sant Josep de Les Ventes2018
  ALONSO, RodrigoEuropa reivindica sus campanas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad2018
  ÁLVAREZ, I.«Las primeras electrificaciones se hicieron después de fallecer la última campanera» 2018
  ÁLVAREZ, I.«Las primeras electrificaciones se hicieron después de fallecer la última campanera» 2018
  ARCHIDIÓCESIS DE MADRIDLas campanas de las iglesias de la archidiócesis repicarán por el 11 M 2018
  ARCHIDIÓCESIS DE MADRIDLas campanas de las iglesias de la archidiócesis repicarán por el 11 M 2018
  ARCHIDIÓCESIS DE MADRIDLas campanas de las iglesias de la archidiócesis repicarán por el 11 M 2018
  ASOCIACIÓN CULTURAL DE CAMPANEROS ZAMORANOS¿Quienes somos? ¿Qué pretendemos? ¿Qué objetivos tenemos?2018
  ASSEMBLEA D'HISTÒRIA DE LA RIBERAXVIII Assemblea d'Història de la Ribera - l'Ensenyament a la Ribera del Xúquer2018
  AVANRecuperan este sábado en Cullera, después de más de 50 años, el "Repic de Bendició", un toque de campanas del siglo XVI2018
  AVANEl campanario de Alcublas recupera este miércoles, tras una década, el toque manual de sus campanas2018
  AVANEl campanario de Alcublas recupera este miércoles, tras una década, el toque manual de sus campanas2018
  AVANLa iglesia Nuestra Señora del Remedio de Llíria contará con un carillón de 25 campanas, el mayor de la diócesis 2018
  AVANCampaners de la Catedral de València participan en Berlín en la Cumbre Europea del Patrimonio Cultural2018
  AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REALLa Casa del Arco2018
  AZDCelebran aniversario de Patrimonio Cultural en Gualaceo con gastronomía2018
  BAÑOS, TomásFallece fundidor de las campanas 2018
  BASO DE CONTI, ElenaMúsica con campanas2018
  BAUTISTA, MiguelEl relleno sanitario está rebasado2018
  BENLLOCH, Loli / EFELos campaneros: un fenómeno que aúna campanas muy viejas con gente muy joven2018
  BENLLOCH, Loli; EFELas campanas que unen tradición con juventud2018
  BENLLOCH, Loli; EFELas campanas que unen tradición con juventud2018
  BERMÚDEZ, AlejandroCampaneros zamoranos en Palencia2018
  BÉTERA.COMLa campana Divina Pastora de l’Ermita de Bétera va ser beneïda el passat dissabte2018
  BIBLIOTECA MUVAET«En veu alta a la Biblioteca» amb els campaners valencians2018
  BIBLIOTECA MUVAET«En veu alta a la Biblioteca» amb els campaners valencians2018
  BIBLIOTECA MUVAET«En veu alta a la Biblioteca» amb els campaners valencians2018
  BIBLIOTECA MUVAET«En veu alta a la Biblioteca» amb els campaners valencians2018
  BIBLIOTECA MUVAET«En veu alta a la Biblioteca» amb els campaners valencians2018
  BIBLIOTECA MUVAET«En veu alta a la Biblioteca» amb els campaners valencians2018
  BIBLIOTECA MUVAET«En veu alta a la Biblioteca» amb els campaners valencians2018
  BRIONES SANJUAN, PilarLas campanas de Santiago volverán a su ubicación el próximo martes2018
  CALDERÓN, BeatrizCampanas de todas las parroquias repicarán hoy a las 6:00 p.m. por canonización de Romero2018
  CALENDARIO TACOOrgullo2018
  CALENDARIO TACOOrgullo2018
  CALVÉ, ÓscarEl tañido manual de campanas, Patrimonio Inmaterial 2018
  CAMPANEROS VILLALTANOSI Encuentro de Campaneros "Ciudad de Palencia"2018
  CAMPANEROS VILLALTANOSI Encuentro de Campaneros "Ciudad de Palencia"2018
  CAMPANEROS VILLALTANOSI Encuentro de Campaneros "Ciudad de Palencia"2018
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIAConcert de campanes – Fira de Juliol 20182018
  CAMPANERS DE LA VALL BLANCAInventari de campanes - Ermita de Santa Maria de la Solana - Benigànim2018
  CAMPANERS DE LA VALL BLANCAInventari de campanes - Ermita de Santa Maria de la Solana - Benigànim2018
  CAMPOS, José MªDe profesión «campanero»2018
  CANAL56Canet lo Roig, l’Ajuntament respon a APNAL certificant que les obres al campanar compten amb l’aprovació de la Generalitat2018
  CANALPATRIMONIOLa lengua de signos y el toque de campanas ya son Patrimonio Cultural Inmaterial2018
  CAÑELLAS, Miquel S.Campanars, campanes i campaners2018
  CAÑELLAS, Miquel S.La nissaga dels Forcada: fonedors vigatans2018
  CAÑELLAS, Miquel S.La nissaga dels Forcada: fonedors vigatans2018
  CAÑELLAS, Miquel S.La nissaga dels Forcada: fonedors vigatans2018
  CAÑELLAS, Miquel S.La nissaga dels Forcada: fonedors vigatans2018
  CAÑELLAS, Miquel S.La nissaga dels Forcada: fonedors vigatans2018
  CAÑELLAS, Miquel S.La nissaga dels Forcada: fonedors vigatans2018
  CAÑELLAS, Miquel S.La nissaga dels Forcada: fonedors vigatans2018
  CAÑELLAS, Miquel S.La nissaga dels Forcada: fonedors vigatans2018
  CAÑELLAS, Miquel S.La nissaga dels Forcada: fonedors vigatans2018
  CAÑELLAS, Miquel S.La nissaga dels Forcada: fonedors vigatans2018
  CAÑELLAS, Miquel S.La nissaga dels Forcada: fonedors vigatans2018
  CAÑELLAS, Miquel S.La nissaga dels Forcada: fonedors vigatans2018
  CAÑELLAS, Miquel S.La nissaga dels Forcada: fonedors vigatans2018
  CAÑELLAS, Miquel S.La nissaga dels Forcada: fonedors vigatans2018
  CAÑELLAS, Miquel S.La nissaga dels Forcada: fonedors vigatans2018
  CAÑELLAS, Miquel S.De l'hora i els rellotges2018
  CAÑELLAS, Miquel S.Campanarios, campanas y campaneros2018
  CARRASCO LOBO, Juan AntonioPoesía en tiempos de desazón (III). Descubriendo a Juan de Mesa, el poeta.2018
  CARRO CARBAJAL, Eva Belén"El sonido de las campanas" (Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora)2018
  CASTILLO TORRES, Padre RafaelGaitas y campanas2018
  Ch. S.La Virgen de Fátima tendrá por primera vez campanas en la romería de Petisqueira2018
  CHICHISOSCampás e Campaneiros2018
  CHICHISOSCampás e Campaneiros2018
  CLAUDIO PENSO CONSULTORES¿Por qué tañen las campanas?2018
  COLLA DE CAMPANERS D'ONTINYENTEl campanar mòbil a Alcoleja2018
  COLLA DE CAMPANERS D'ONTINYENTAlmaig. Un concert de campanes per a la història2018
  CONFRARIA DE CAMPANERS I CARILLONISTES DE CATALUNYAEl Batall nº 242018
  COUNTRY LIFELearning the ropes: The new breed of church bell ringers2018
  COUNTRY LIFELearning the ropes: The new breed of church bell ringers2018
  COUSAS DE CARRAGALFallecimiento de José Miguel PAZOS GONZÁLEZ. Campanero del cementerio.2018
  CSS. LLEGAT HISTÒRIC - CONSELL VALENCIÀ DE CULTURAInforme sobre la declaración de BIC de 70 campanas góticas de la Comunitat Valenciana2018
  CULTURPLAZAValència radiografía su paisaje sonoro a través de la tradición de las campanas2018
  DECIDE MADRIDEliminar el ruido de las campanas de las iglesias2018
  DIARIO DE XALAPAAl replique de campanas, pobladores se reúnen para linchar a 3 supuestos delincuentes 2018
  DICCIONARI CATALÀ-VALENCIÀ-BALEARSeny2018
  DICCIONARI CATALÀ-VALENCIÀ-BALEARMorlà-na2018
  EFELas bolsas de 61 países celebran un toque de campana simbólico por la igualdad2018
  EL FARIV Trobada de Campaners a Torrelles2018
  EL FARIV Trobada de Campaners a Torrelles2018
  EL NORTEEl campanario de la catedral de Palencia podrá visitarse el próximo año2018
  EL NORTEPalencia reivindicará el sonido de las campanas2018
  EL NORTEPalencia reivindicará el sonido de las campanas2018
  EL PERIÒDICLas Campanas rehabilitadas se exponen en la Iglesia de Santiago2018
  ESPINÀs, Josep MariaLas campanas ya no son protagonistas2018
  EUROPA PRESSUn toque manual de campana resonará desde Albaida a 1.000 municipios europeos para ser Patrimonio Inmaterial2018
  EUROPA PRESSMil tañidos desde Albaida2018
  EUROPA PRESS VALENCIAUn toque manual de campanas que arrancará en Albaida enlazará 1.000 municipios europeos2018
  FARO DE VIGOLa fundición de las campanas, un espectáculo "digno de ver"2018
  FEDERACIÓ VALENCIANA DE CAMPANERSConvocatòria de Junta2018
  FEDERAZIONE NAZIONALE SUONATOI DI CAMPANE58º Raduno Nazionale Suonatori di Campane2018
  FEDERAZIONE NAZIONALE SUONATOI DI CAMPANE58º Raduno Nazionale Suonatori di Campane2018
  FEDERAZIONE NAZIONALE SUONATOI DI CAMPANE58º Raduno Nazionale Suonatori di Campane2018
  FEDERAZIONE NAZIONALE SUONATOI DI CAMPANE58º Raduno Nazionale Suonatori di Campane2018
  FERRANDO MORALES, Jaume JordiLes campanes van dient ¡Ave Maria!2018
  FIDALGO, ÁngelLa capilla de Santa Barbara será restaurada2018
  FRAILE, EmilioEl sonido de las campanas resuena en el Etnográfico2018
  FUNDIDORA BURGOSCatálogo de campanas2018
  FUNDIDORA BURGOSCatálogo proceso de Fundición de campanas2018
  FUNDIDORA SAN JOAQUÍNFundición de campanitas a la cera perdida2018
  FUNDIDORA SAN JOAQUÍNFundición de campanas2018
  GARCÍA MARBÁN, MiguelVillafrades recupera el sonido original de sus campanas 2018
  GARCÍA, SergiOndara posa en valor la Torre del Rellotge fent-la visitable2018
  GARCÍA, SergiOndara posa en valor la Torre del Rellotge fent-la visitable2018
  GAUDIUM PRESS Iglesia en Filipinas reclama respeto por la propiedad de la Iglesia y la integridad histórica en devolución de campanas de Balangiga2018
  GC, ErikaLa campana robada2018
  GINER, ClaraRepicar de campanes2018
  GINER, ClaraRepicar de campanes2018
  GODINA LLOP, JesùsLa campana de las horas2018
  GODSALL, David; OWEN, DaveSt Paul’s Cathedral bells welcomed back to town2018
  GONZÁLEZ, Patricia“El toque de las campanas es necesario, no se debe perder”2018
  GRANERO, NachoLas campanas vuelan hacia su reconocimiento patrimonial2018
  GUALLART FURIÓ, ManoloUna exposición sobre el toque manual de campanas en la Ermita de Santa Lucía2018
  GUILDE DES CARILLONNEURS DE FRANCEJournée Nationale du Carillo, les 13 et 14 octobre 20182018
  HERMIDA, MaríaEl señor de las campanas y los «cacharros»2018
  HISPANIA NOSTRAAbout the bells2018
  HISPANIA NOSTRAAbout the bells2018
  HISPANIA NOSTRALas campanas2018
  HISPANIA NOSTRALas campanas2018
  HISPANIA NOSTRAMúsica de Campanas para celebrar el Año Europeo del Patrimonio Cultural2018
  ICAL El enólogo berciano Raúl Pérez recibe este sábado el premio Salamandra del Bierzo que entrega Atudebial2018
  INTERNATIONAL PRESSCorren maratón con campanas para ahuyentar a osos en Japón2018
  J. C. de A.Las campanas de Teruel tocan a arrebato por la supervivencia de la provincia 2018
  J. D. S.Catorce localidades zamoranas tañerán sus campanas el próximo sábado para celebrar el Año Europeo del Patrimonio Cultural2018
  JIMÉNEZ, F. L.Muere Antonio Medina, uno de los hombres que cimentaron Ensidesa2018
  JIMÉNEZ, F. L.Muere Antonio Medina, uno de los hombres que cimentaron Ensidesa2018
  JUÁREZ, CarlosSe roban hasta las campanas de las iglesias en Altamira2018
  JUDD, XavBack on a peal2018
  LA SEU DE XÀTIVAII Bienal Thesaurus Ecclesiae, Thesaurus Mundi2018
  LARED21Intervención “La caída de las campanas” reclamó justicia para todas las mujeres ante el Poder Judicial2018
  LARED21Intervención “La caída de las campanas” reclamó justicia para todas las mujeres ante el Poder Judicial2018
  LAS PROVINCIASFallas 2018: la Cabalgata del Patrimonio recorre Valencia2018
  LEÓN, V.El montaje de 'Los campaneros', en 40 segundos2018
  LIJARCIO, AndrésCrowdfunding para dar las tres campanadas contra el cáncer 2018
  LINNARD, WilliamSaint Teilo’s bell2018
  LINNARD, WilliamSaint Teilo’s bell2018
  LIRA PACHECO, DanielaAnálisis de posibilidades de intervención en campanas sonoras fracturadas2018
  LIRA PACHECO, DanielaAnálisis de posibilidades de intervención en campanas sonoras fracturadas2018
  LIRA PACHECO, DanielaAnálisis de posibilidades de intervención en campanas sonoras fracturadas2018
  LITA, Jaume'María' volverá a sonar en Campanar2018
  LITA, Jaume¿Dónde está la mayor campana de uso litúrgico de Valencia?2018
  LITA, Jaume¿Dónde está la mayor campana de uso litúrgico de Valencia?2018
  LITA, Jaume¿Dónde está la mayor campana de uso litúrgico de Valencia?2018
  LITA, Jaume¿Dónde está la mayor campana de uso litúrgico de Valencia?2018
  LLOP i ÁLVARO, FrancescPropuesta de restauración de las campanas de Nuestra Señora de los Ángeles - Castielfabib2018
  LLOP i BAYO, FrancescProtección de las campanas y sus toques: queda todo por hacer2018
  LLOP i BAYO, FrancescIn memoriam: Maria Teresa OLLER2018
  LLOP i BAYO, FrancescUn gremi que no és un gremi i un ofici que si que ho va ser2018
  LLOP i BAYO, FrancescInforme sobre els rellotges i els tocs de campanes municipals de L’Arboç (El Baix Penedès)2018
  LLOP i BAYO, FrancescCampana contra sismos, campanas tras los sismos2018
  LÓPEZ, RenéEligen autoridades mediante casilla en la Mixteca de Oaxaca2018
  LOUZAO VILLAR, JosebaEl sonido de las campanas: una aproximación al paisaje sonoro católico en la España contemporánea2018
  LOZANO, RicardoA lavarse los ojos cuando escuchemos las campanas2018
  LUJANO, OnofreSe prepara Acámbaro para que parroquia se convierta en santuario2018
  M. M.El PSOE pedirá que se exija a la Junta frenar los recortes sanitarios2018
  M. PRIETO, ÓscarPor quién doblan las campanas 2018
  MARTÍN, RafaArrancan las fiestas patronales de Segorbe2018
  MARTÍNEZ APARICIO, MiguelLas campanas de San Martín2018
  MARTÍNEZ APARICIO, MiguelLas campanas de San Martín2018
  MARTÍNEZ BLANCO, MaiteUn tañido en defensa propia2018
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoLas campanas del Brosquil de Cullera. Usos y restauración2018
  MARTÍNEZ ROIG, Eliseo¿Por qué hablar de campaneros?2018
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoCampaners valencians i valencians campaners2018
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoBell Ringing Nowadays: New Perspectives for an Intangible Heritage2018
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoBell Ringing Nowadays: New Perspectives for an Intangible Heritage2018
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoInforme sobre el estado de conservación de las campanas del templo de la Virgen del Pilar del Mareny de Sant Llorenç de Cullera2018
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoLa música de campanas en Europa: Un patrimonio que vuelve a sonar.2018
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoLa música de campanas en Europa: Un patrimonio que vuelve a sonar.2018
  MARTÍNEZ ROIG, EliseuPer què parlar de campaners?2018
  MÉNDEZ VARO, JuanEchemos las campanas al vuelo el próximo día 21 de abril a las 12 horas2018
  MÉNDEZ VARO, JuanEchemos las campanas al vuelo el próximo día 21 de abril a las 12 horas2018
  MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTEEl ‘Paseo del Prado y el Retiro. Paisaje de las Artes y las Ciencias’, candidata española a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO2018
  MONTELL TORMO, IsaacCampanes de la Seu de Xàtiva2018
  MONTELL TORMO, IsaacInventario de campanas - Parroquia de la Transfiguración - Millares2018
  MONTELL TORMO, IsaacInventario de campanas - Parroquia de la Transfiguración - Millares2018
  MONTELL TORMO, IsaacInventari de campanes - Parròquia de Sant Pere Apòstol - Xàtiva2018
  MONTESINOS, María JoséLas campanas de auroros de Rincón de Seca ya tienen local para sus ensayos2018
  MONTESINOS, María JoséLas campanas de auroros de Rincón de Seca ya tienen local para sus ensayos2018
  MORALEDA, AlbaLas campanas tocan a rebato en defensa propia2018
  MORALEDA, AlbaLos aficionados que hacen repicar las campanas manualmente2018
  MORALEDA, AlbaLos aficionados que hacen repicar las campanas manualmente2018
  MORALEDA, AlbaLos aficionados que hacen repicar las campanas manualmente2018
  MORALEDA, AlbaLos aficionados que hacen repicar las campanas manualmente2018
  MORILLO CRESPO, AntonioCampanas2018
  MUÑOZ, NorianLa Catedral participa mañana en un toque simultáneo de campanas junto a mil iglesias de toda Europa2018
  MUSEO REINA SOFÍALlorenç Barber. Música volante.2018
  NAVARRO ARIAS, J. A.Un toque de campana2018
  NCV NOTICIASEl Tio de la Porra, els Fatxos i els Campaners, en la Cavalcada del Patrimoni2018
  OCADIZDIGITALQue sigan sonando las campanas2018
  ORTIZ, MiguelExperto en yuyos serranos y en los campanazos de Brochero2018
  PALAO PONS, PedroEl sonido mágico de los cuencos y campanas tibetanos2018
  PALLÀS MARIANI, XavierMai que els haguéssim vistos...2018
  PALLÀS MARIANI, XavierMai que els haguéssim vistos...2018
  PALLÀS MARIANI, XavierMai que els haguéssim vistos...2018
  PALLÀS MARIANI, XavierMai que els haguéssim vistos...2018
  PALLÀS MARIANI, XavierMai que els haguéssim vistos...2018
  PALLÀS MARIANI, XavierMai que els haguéssim vistos...2018
  PALLÀS MARIANI, XavierMai que els haguéssim vistos...2018
  PALLÀS MARIANI, XavierMai que els haguéssim vistos...2018
  PALLÀS MARIANI, XavierMai que els haguéssim vistos...2018
  PALLÀS MARIANI, XavierMai que els haguéssim vistos...2018
  PALLÀS MARIANI, XavierMai que els haguéssim vistos...2018
  PALLÀS MARIANI, XavierMai que els haguéssim vistos...2018
  PALLÀS MARIANI, Xavier; SOLÀ COLOMER, Xavier Rellotges, campanars i campanes a la Garrotxa.2018
  PALLÀS MARIANI, Xavier; SOLÀ COLOMER, Xavier Rellotges, campanars i campanes a la Garrotxa.2018
  PARROQUIA DE SANTIAGOCampanas de la iglesia arcedianal Santiago Apóstol - Villena2018
  POMARES ESPARZA, JesúsEl toque del Ángelus2018
  R. C. V.El toque de campanas está cada vez más cerca de ser Patrimonio Cultural2018
  REDACCIÓL’Olleria serà la seu del 24è Aplec de Campaners Valencians2018
  REDACCIÓL’Olleria serà la seu del 24è Aplec de Campaners Valencians2018
  REDACCIÓEls repics contra la despoblació s'estenen també a l'Alt Urgell2018
  REDACCIÓNIglesia de Sant Martí de Torrelles2018
  REDACCIÓNIglesia de Sant Martí de Torrelles2018
  REVISTA CARAMELLACampanes, Campaners i Campanars2018
  REVISTA CARAMELLACampanes, Campaners i Campanars2018
  REVISTA CARAMELLACampanes, Campaners i Campanars2018
  REVISTA CARAMELLACampanes, Campaners i Campanars2018
  REVISTA CARAMELLACampanes, Campaners i Campanars2018
  REVISTA CARAMELLACampanes, Campaners i Campanars2018
  REVISTA CARAMELLACampanes, Campaners i Campanars2018
  ROCHA, ReyesRepique de campanas al modo de Utrera2018
  RODRÍGUEZ, AnaY los relojes se sincronizaron con los palacios2018
  ROSELLÓ, TomàsL'Ideco continua fent comarca amb els seus premis2018
  SAAVEDRA, AraceliToque de "arrebato" en Ribadelago2018
  SALEGI, AndreEl rincón que esconde la iglesia en sus alturas2018
  SANTISTEBAN OTEGUI, OlgaLas campanas doblan por ti2018
  SATO BASOAIN, EduardoCon mi voz sonora (tesis doctoral)2018
  SECRETARÍA DE CULTURA / UNIÓN EUROPEA1er. Simposio Internacional "Estrategias de intervención para el patrimonio cultural afectado por los sismos"2018
  SHARING HERITAGE" May it's First Peals Utter 'Peace' " - Ringing Bells Across Europe for the International Day of Peace2018
  SHARING HERITAGERinging Bells Across Europe2018
  SHARING HERITAGERinging Bells Across Europe2018
  SHARING HERITAGE" May it's First Peals Utter 'Peace' " - Ringing Bells Across Europe for the International Day of Peace2018
  STREBE, BertUnbekannte flexen Hakenkreuz von Kirchenglocke2018
  T. G.Un GPS con badajo 2018
  TCHORSKILe classement Monument Historique2018
  TCHORSKILe classement Monument Historique2018
  TCHORSKILe classement Monument Historique2018
  TOMÀS, RuthDeclaran bien cultural tres campanas góticas de Ontinyent y una de l'Olleria2018
  TROIANO CARRIL, XoséSan Vicente de Vigo (Carral, A Coruña)2018
  TROIANO CARRIL, XoséJuán Liste Pereira, José Liste Villanueva2018
  TROIANO CARRIL, XoséJuán Liste Pereira, José Liste Villanueva2018
  TROIANO CARRIL, XoséJuán Liste Pereira, José Liste Villanueva2018
  VALÈNCIA EXTRAEl Consell declara BIC el conjunto de las setenta campanas góticas valencianas2018
  VÁSQUEZ, Ana LauraArranca fiesta con concierto de campanas2018
  VEGA, XosepeCuando suenan las campanas 2018
  VELERT, RobertoHablemos de la muerte, no con los muertos 2018
  VIQUIPÈDIACatedral de Barcelona2018
  WALS, PilarLas campanas del santuario patronal vuelven a sonar once años después2018
  WIKIPEDIAReloj de la catedral de Barbastro2018
  2001 TÉCNICA Y ARTESANÍACampanas de Alloza - Iglesia Purísima Concepción2019
  2001 TÉCNICA Y ARTESANÍACampanas de Alloza - Iglesia Purísima Concepción2019
  A. A.Las campanas originales de Mangana volverán a sonar a diario de 8 a 23 horas a partir de septiembre2019
  A. C."El año de la victoria" y el águila de San Juan, en las campanas de Alboraia2019
  ACI PRENSAIglesias en Hong Kong doblan las campanas por el fin de la violencia2019
  AGUILAR, SergioTierra olvidada2019
  AGUILAR, SergioTierra olvidada2019
  AJUNTAMENT DE MIRAMARExposició i visita de la restauració de les campanes i el campanar2019
  AJUNTAMENT DE MIRAMARExposició i visita de la restauració de les campanes i el campanar2019
  AL SOL DE LA COSTAQuirónsalud Marbella incorpora la Campana de los Sueños en su Hospital de Día2019
  ALBORÉS, CarmenEjercicios de poder2019
  ALTEA DIGITALInfraestructuras restaura la campana de la Ermita de San Isidre2019
  ARAYA, Valentina; URIBE, RicardoDocumentos para una historia del tiempo social en Hispanoamérica2019
  ARAYA, Valentina; URIBE, RicardoDocumentos para una historia del tiempo social en Hispanoamérica2019
  ARMERO, Antonio J.Medio mundo toca campanas extremeñas2019
  ARQUEBISBAT DE TARRAGONAVisita al campanar de la Catedral de Tarragona amb els Amics de la Catedral2019
  ASOCIACIÓN CULTURAL TORRALBA DEL BURGOJornada para la recuperación de toques y repiques de campanas2019
  ASOCIACIÓN CULTURAL TORRALBA DEL BURGOJornada para la recuperación de toques y repiques de campanas2019
  ASOCIACIÓN CULTURAL TORRALBA DEL BURGOJornada para la recuperación de toques y repiques de campanas2019
  ASOCIACIÓN CULTURAL TORRALBA DEL BURGOJornada para la recuperación de toques y repiques de campanas2019
  ASOCIACIÓN CULTURAL TORRALBA DEL BURGOJornada para la recuperación de toques y repiques de campanas2019
  ASOCIACIÓN CULTURAL TORRALBA DEL BURGOJornada para la recuperación de toques y repiques de campanas2019
  ASOCIACIÓN CULTURAL TORRALBA DEL BURGOJornada para la recuperación de toques y repiques de campanas2019
  AVANCampaneros de la Catedral de València participan en Ávila en el “Toque del cumpleaños” de Santa Teresa de Jesús 2019
  AVANLas nuevas campanas de la parroquia de San Agustín de Valencia son subidas con una grúa al campanario2019
  AVENALI, MicheleLinee guida per la tutela del Patrimonio Campanario2019
  ÁVILA CON NIÑOSConcierto de campanas2019
  BARCELL, ManuelCampanas de Jerez2019
  BECERRA, AbrilInvestigadores restauran campanario de Las Cruces en honor a Nicanor Parra2019
  BÉTERA.COMLa Campana Divina Pastora de l’Ermita de Bétera ja es troba en el seu lloc habitual2019
  BRETOS, Miguel ÁngelCampana Gabriela, 111 años muda2019
  BRETOS, Miguel ÁngelCampana Gabriela, 111 años muda2019
  BRETOS, Miguel ÁngelCampana Gabriela, 111 años muda2019
  CABELLO CARRO, PazEl Toque manual de campanas como Patrimonio Cultural Inmaterial.2019
  CABRERA, MartaLas campanas y su lenguaje se dan cita en las fiestas de San Bartolomé 2019
  CAMPANERS DE LA VALL BLANCAInventari de campanes - Parròquia de Sant Antoni de Padua i Sant Dídac d'Alcalà - Rafelcofer2019
  CANDELA, José MiguelSato Besoaín, Eduardo. 2018. Con mi voz sonora.2019
  CAÑELLAS, Miquel S.Silvestre II: el Papa "rellotger"2019
  CAÑELLAS, Miquel S.Silvestre II: el Papa "rellotger"2019
  CAÑELLAS, Miquel S.Refranys populars i dites relacionades amb les campanes i els rellotges2019
  CANTÓN, EvaUn gallo en el banquillo2019
  CANTÓN, EvaUn gallo en el banquillo2019
  CANTÓN, EvaUn gallo en el banquillo2019
  CAPONNETTO, AntonioLas campanas: ejércitos angélicos2019
  CARREIRA, XoséO reloxeiro que propón aos curas de Lugo apostar polo sancristán electrónico2019
  CARREIRA, XoséO reloxeiro que propón aos curas de Lugo apostar polo sancristán electrónico2019
  CINCO CAMPANADASHecho con mimo, para todo el mundo2019
  CITY OF BRANTFORDChapter 554 of the City of Brantford Municipal Code outlines all noise regulations and restrictions within the City of Brantford2019
  COLÁS, TaniaLos sonidos rurales, ¿patrimonio inmaterial de la Humanidad?2019
  COLÁS, TaniaLos sonidos rurales, ¿patrimonio inmaterial de la Humanidad?2019
  COORDINACIÓN NACIONAL DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (INAH)Curso registro de campanas2019
  CORDERO, V.Alberto Cortez: un poeta popular que amaba la ternura2019
  CULTURPLAZA'Barrejat de vida i de mort', la muerte se pone a debate2019
  CUYÀS GIBERT, ManuelCampaners i artillers 2019
  DÁVILA SOTA, EsperanzaLa fundación de Saltillo2019
  DE ARCO, JorgeEn las torres del tiempo2019
  DEL RÍO, C.«'Campaneros' era una historia tabú porque no interesan los temas incómodos»2019
  DEPARTAMENT DE CULTURAHomenatge a Artur Tomás, campaner centenari de la Catedral de Tarragona 2019
  DIONISIO, Miguel ÁngelLa torre de San Miguel2019
  DIONISIO, Miguel ÁngelLa torre de San Miguel2019
  EFCultura reconoce el gran papel de Albacete en la recuperación del arte del toque de campanas2019
  EFCultura reconoce el gran papel de Albacete en la recuperación del arte del toque de campanas2019
  EFEMínima y respetuosa: todos los detalles de la restauración de la torre de la Catedral de Toledo2019
  EFELos reencuentros inician la 50 Semana de Música Antigua de Estella2019
  EFE; GARCÍA, AntonioLas campanas de Ávila repican a júbilo en el cumpleaños de Santa Teresa2019
  EFE; GARCÍA, AntonioLas campanas de Ávila repican a júbilo en el cumpleaños de Santa Teresa2019
  EL PERIÓDICOLa UB tañe de nuevo sus históricas campanas2019
  EL SOL DE SAN JUANLas campanas escondidas de calle Rivadavia2019
  ELÍO, Javier Salvados por la campana: el ingenioso ataúd con el que podías avisar de que te habían enterrado vivo 2019
  ENCRYMConvocatoria Segundo Congreso de Conservación de Campanas2019
  ENCRYMConvocatoria Segundo Congreso de Conservación de Campanas2019
  ESCRICHE, ElisabetLes campanes del segle XVI, les paelles del segle XXI2019
  ESCUELA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE / SEMINARIO TALLER DE RESTAURACIÓN DE METALESSeminario permanente para el estudio y la conservación de las campanas del Occidente de México2019
  ESPERÓN RECARY, Juan JoséAs Campás de Cerponzons2019
  ESTABA ROJAS, MélidaEl poeta Ramón Ordaz, académico de la historia2019
  EUROPA NOSTRARinging bells across Europe for the International Day of Peace2019
  EUROPA NOSTRARinging bells across Europe for the International Day of Peace2019
  FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA, Estanislao; TROIANO CARRIL, XoséPresentamos a célebre campá de Anllóns (Ponteceso, A Coruña)2019
  FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA, Estanislao; TROIANO CARRIL, XoséPresentamos a célebre campá de Anllóns (Ponteceso, A Coruña)2019
  FERNÁNDEZ VILLARROEL, DavidCampanas2019
  FERNÁNDEZ VILLARROEL, DavidCampanas2019
  FERNÁNDEZ VILLARROEL, DavidCampanas2019
  FESTES DE VALÈNCIACampanes de Corpus: La més alta música2019
  FESTES DE VALÈNCIACampanes de Corpus: La més alta música2019
  FESTES DE VALÈNCIACampanes de Corpus: La més alta música2019
  FUNDACIÓN ALFREDO HARP HELÚ OAXACASegundo Congreso de Conservación de Campanas EN VIVO2019
  GALINDO, MiguelSonidos o ruídos2019
  GARROTXA DIGITALOlot recupera la figura del campaner el dia de Sant Esteve, de la mà de Xavier Pallàs2019
  GIBB, BillScots youngsters find fresh appeal in the ancient skills of bell ringing2019
  GIBB, BillScots youngsters find fresh appeal in the ancient skills of bell ringing2019
  GIBBONS, KatieOld skill of bellringing chimes with the young2019
  GIL, CarlosFiestas con un toque de campanas2019
  GIL, CarlosFiestas con un toque de campanas2019
  GRAS, F.Visites guiades al Campanar de Reus per evitar el vandalisme2019
  GRAS, F.Visites guiades al Campanar de Reus per evitar el vandalisme2019
  GRASA, RicardoAntoni Ruiz i Engra y Pau M. Sarrió Andrés: "Con estas grabaciones, se inmortalizan los toques y se pueden recuperar"2019
  GRASA, RicardoAntoni Ruiz i Engra y Pau M. Sarrió Andrés: "Con estas grabaciones, se inmortalizan los toques y se pueden recuperar"2019
  GRASA, RicardoAntoni Ruiz i Engra y Pau M. Sarrió Andrés: "Con estas grabaciones, se inmortalizan los toques y se pueden recuperar"2019
  GRASA, RicardoAntoni Ruiz i Engra y Pau M. Sarrió Andrés: "Con estas grabaciones, se inmortalizan los toques y se pueden recuperar"2019
  GRASA, RicardoAntoni Ruiz i Engra y Pau M. Sarrió Andrés: "Con estas grabaciones, se inmortalizan los toques y se pueden recuperar"2019
  HERNÁNDEZ, Ana B.Las cigüeñas impiden abrir al público una ruta por las cubiertas de la catedral de Plasencia2019
  HERNÁNDEZ, Mª ÁngelesÁvila felicita a Santa Teresa2019
  HERNÁNDEZ, Mª ÁngelesÁvila felicita a Santa Teresa2019
  ICAZA M., KarlaEl día que toqué la campana2019
  InfoPalanciaMúsica de campanas para Segorbe2019
  JERÓNIMOA fundição de Sinos de Braga2019
  KULTURA ARABADoinu berean. Kanpaiak: ondare materiala eta inmateriala2019
  KULTURA ARABADoinu berean. Kanpaiak: ondare materiala eta inmateriala2019
  KULTURA ARABADoinu berean. Kanpaiak: ondare materiala eta inmateriala2019
  KULTURA ARABADoinu berean. Kanpaiak: ondare materiala eta inmateriala2019
  KULTURA ARABAAl mismo son. Campanas: patrimonio material e inmaterial2019
  KULTURA ARABAAl mismo son. Campanas: patrimonio material e inmaterial2019
  KULTURA ARABAAl mismo son. Campanas: patrimonio material e inmaterial2019
  KULTURA ARABAAl mismo son. Campanas: patrimonio material e inmaterial2019
  LA NOCHE CON BEATRIZ PÉREZ OTÍNLos últimos campaneros de España encuentran herederos2019
  LA NOCHE CON BEATRIZ PÉREZ OTÍNLos últimos campaneros de España encuentran herederos2019
  La VanguardiaUnos ladrones roban las campanas de un santuario de Lleida2019
  LA VERDADLa electrificación masiva que se hizo en la segunda mitad del siglo XX aniquiló el toque manual en muchos sitios2019
  LEVANTE-EMV XÀTIVAUn año para el Encuentro Interdiocesano de Xàtiva2019
  LLÁCER BARRACHINA, JustoPoema al campanario de mi pueblo2019
  LLOP i BAYO, FrancescVicent TOMÀS CALATAYUD: IN MEMORIAM2019
  LLOP i BAYO, FrancescQui té dret a canviar els tocs de campana?2019
  LLOP i BAYO, FrancescQui té dret a canviar els tocs de campana?2019
  LLOP i BAYO, FrancescEl registro de campanas de Oaxaca: una actuación ejemplar2019
  LLOP i BAYO, FrancescLos toques de campanas manuales: la más alta música comunitaria2019
  LLOP i BAYO, FrancescLos toques de campanas manuales: la más alta música comunitaria2019
  LLOP i BAYO, FrancescLos toques de campanas manuales: la más alta música comunitaria2019
  LLOP i BAYO, FrancescObservaciones sobre los electromazos2019
  LLOP i BAYO, FrancescEl registro de campanas de Oaxaca: una actuación ejemplar2019
  LÓPEZ, AntonioLas campanas de Santa María regresan tras ocho meses de restauración2019
  LÓPEZ, AntonioLas campanas de Santa María regresan tras ocho meses de restauración2019
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoTowers, bells and bell ringings. The recovery of a traditional comunitarian music2019
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoTowers, bells and bell ringings. The recovery of a traditional comunitarian music2019
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoTEDxTalks about Bell Ringing in Europe2019
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoTEDxTalks about Bell Ringing in Europe2019
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoTEDxTalks about Bell Ringing in Europe2019
  MARTÍNEZ ROIG, Eliseo; ROMBOUTS, LucBells. The Silence of War, the Sound of Peace.2019
  MARTÍNEZ ROIG, Eliseo; ROMBOUTS, LucBells. The Silence of War, the Sound of Peace.2019
  MARTÍNEZ ROIG, Eliseo; ROMBOUTS, LucBells. The Silence of War, the Sound of Peace.2019
  MARTÍNEZ ROIG, Eliseo; ROMBOUTS, LucBells. The Silence of War, the Sound of Peace.2019
  MASEGOSA, José LuisEl frustrado sueño de una torre2019
  MASEGOSA, José LuisEl frustrado sueño de una torre2019
  MATAS, RosaLos mensajes ‘encriptados’ de las campanas2019
  MAZKIARAN, NereaRepiques en Lakuntza en el encuentro de campaneros2019
  MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTEResolución... por la que se incoa expediente de declaración del toque manual de campana...2019
  MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTELa ‘Cultura del esparto’ y el ‘Toque manual de campanas’, declaradas Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial2019
  MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTEReal Decreto 296/2019, de 22 de abril, por el que se declara el Toque Manual de Campana como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial2019
  MONTELL TORMO, IsaacInventari de campanes - Santuari de la Verge de Loreto - L'Olleria (La Vall d'Albaida)2019
  MONTELL TORMO, IsaacInventari de campanes - Santuari de la Verge de Loreto - L'Olleria (La Vall d'Albaida)2019
  MONTES, PabloCuando la Catedral de Salamanca sufrió un incendio que fundió una campana 2019
  MORALES, ElpidioA la memoria de Noé Domínguez Carreto... Descanse en paz2019
  MORTE, AdriàEls Campaners de Reus denuncien els greus desperfectes que s’ocasionen al campanar2019
  NERUDA, PabloAquí2019
  NOTRE-DAME DE PARISOrdre des sonneries2019
  ORTIZ, Anni10 profesiones que dejaron de existir en la última década2019
  OSA MILLÁN, SergioResidència Nostra Senyora del Rebollet (Oliva) - Fitxes de les campanes2019
  OSA MILLÁN, SergioResidència Nostra Senyora del Rebollet (Oliva) - Fitxes de les campanes2019
  P. B.Un vecino de Nocito dona una campana a la iglesia parroquial de la localidad2019
  PALLÀS, XavierCampanes i campanars de la Garrotxa2019
  PAMPLONAACTUALConstituida la Asociación de Campaneros de Navarra2019
  PAMPLONAACTUALConstituida la Asociación de Campaneros de Navarra2019
  PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE GRACIAActos de presentación de la restauración, y bendición de la campanas de Santa María2019
  PÉREZ BONED, PedroUn estudio recoge el inventario de todas las campanas existentes en la comarca2019
  PÉREZ ZAPATER, Brenda / EFELa escritora Maria Fusco da voz a obras de la colección "La Caixa" en Londres2019
  PÉREZ, Leire«Tocar las campanas de Zeanuri 40 años ha sido un orgullo» 2019
  PERIS, Luis CarlosEscalar la Giganta, esa aventura2019
  PERIS, Luis CarlosEscalar la Giganta, esa aventura2019
  PERROS DEL EBROLa leyenda de la campana2019
  PUCHOL TEN, José ManuelAquella Semana Santa alcorina. Historia personal2019
  R. L. V.Actes municipals per a difondre la festa del Corpus2019
  R. P.El reloj del campanario revoluciona a un pueblo de Teruel: su ruido, a referéndum2019
  RÀDIO LES BORGESLes Borges acollirà aquest dissabte la 5a edició del Concurs de campaners2019
  RADIO PALENCIASan Martín de Perapertú, Villota del Páramo y Fuentes de Nava, premios "A huebra"2019
  RADIO PALENCIASan Martín de Perapertú, Villota del Páramo y Fuentes de Nava, premios "A huebra"2019
  REDACCIÓN En el Etnográfico se habló de campanas y tradiciones seculares2019
  REDACCIÓN En el Etnográfico se habló de campanas y tradiciones seculares2019
  REDACCIÓNTres campanas de Altura en proceso de restauración2019
  REDACCIÓNTres campanas de Altura en proceso de restauración2019
  REDACCIÓNTres campanas de Altura en proceso de restauración2019
  REDACCIÓNVuelven restauradas las campanas de Altura2019
  REDACCIÓNVuelven restauradas las campanas de Altura2019
  REDACCIÓNLas campanas serán protagonistas en este mes de diciembre en Segorbe2019
  REDACCIÓNMás de 300 personas en el concierto de campanas de Segorbe2019
  REDACCIÓNLas imágenes del niño Jesús abarrotan las iglesias de Bolivia en Reyes Magos2019
  RIBERA, B.La Colla de Campaners celebra els 25 anys des que tornara a donar veu al Campanar2019
  RIBERA, B.La Colla de Campaners celebra els 25 anys des que tornara a donar veu al Campanar2019
  RIBERA, B.La Colla de Campaners celebra els 25 anys des que tornara a donar veu al Campanar2019
  RIOJA ACTUALMuseo de Relojes y Campanas en Santo Domingo de La Calzada 2019
  ROMERA SOTILLO, ÁlvaroInforme sobre las campanas y sus toques en la torre de Santo Tomás Cantuariense de Alcabón (Toledo)2019
  RUIZ, EmmanuelVuelven a sonar las campanas de Ocuituco 2019
  SÁNCHEZ, NataliaEl lenguaje de las campanas2019
  SEGORBINOReparan dos campanas del Campanario de Segorbe2019
  SEMINARIO TALLER DE RESTAURACIÓN DE METALES ECRORegistrando campanas de Guadalajara (Jalisco)2019
  SEMINARIO TALLER DE RESTAURACIÓN DE METALES ECROSegunda Sesión2019
  SEMINARIO TALLER DE RESTAURACIÓN DE METALES ECROSegunda Sesión2019
  SEMINARIO TALLER DE RESTAURACIÓN DE METALES ECROTercera Sesión2019
  SERRANO, ÁlexSan Agustín recupera su voz2019
  SMITH, Charles Saumarez'A catastrophe for the system of protecting historic buildings': the saga of London's Whitechapel Bell Foundry2019
  SMITH, Charles Saumarez'A catastrophe for the system of protecting historic buildings': the saga of London's Whitechapel Bell Foundry2019
  SURVEY OF LO0NDONWhitechapel Bell Foundry2019
  TICKETEAMil Campanas en Madrid (Teatros Luchana)2019
  TOSTAT.FRLes cloches de Tostat2019
  YBARRA BORES, PedroCarlos Ros reedita su biografía sobre Sor Bárbara de la Giralda2019
  ZAPATA, CarlosEste domingo a las 8:00 pm repicarán campanas de todos los templos en Táchira por Venezuela2019
  ZARAEVENTConcierto de campanas en conmemoración del nacimiento de Santa Teresa de Jesús en Ávila2019
  LA VUELTA AL DÍA EN 80 MUNDOSHomenaje al etnomusicólogo Xavier Bellenger2020
  A. P. F.Cae el reloj de la iglesia gótica de Xàbia2020
  A. P. F.Cae el reloj de la iglesia gótica de Xàbia2020
  ABCLas campanas de la catedral de Toledo recordarán diariamente a los fallecidos por Covid-192020
  AGENCIASCeuta pide a A Coruña la estatua de Millán-Astray retirada por la Ley de Memoria Histórica2020
  AGINAGA GARCÍA, Jokin; CLAVER ALBA, Adrián; IRIARTE GOÑI, Xabier; PINTOR BOROBIA, Jesús MaríaLa familia Yeregui. Cinco generaciones de mecánicos relojeros.2020
  AGINAGA GARCÍA, Jokin; CLAVER ALBA, Adrián; IRIARTE GOÑI, Xabier; PINTOR BOROBIA, Jesús MaríaLa familia Yeregui. Cinco generaciones de mecánicos relojeros.2020
  AGINAGA GARCÍA, Jokin; CLAVER ALBA, Adrián; IRIARTE GOÑI, Xabier; PINTOR BOROBIA, Jesús MaríaLa familia Yeregui. Cinco generaciones de mecánicos relojeros.2020
  AGINAGA GARCÍA, Jokin; CLAVER ALBA, Adrián; IRIARTE GOÑI, Xabier; PINTOR BOROBIA, Jesús MaríaLa familia Yeregui. Cinco generaciones de mecánicos relojeros.2020
  AGINAGA GARCÍA, Jokin; CLAVER ALBA, Adrián; IRIARTE GOÑI, Xabier; PINTOR BOROBIA, Jesús MaríaLa familia Yeregui. Cinco generaciones de mecánicos relojeros.2020
  AJUNTAMENT D'ALBERICAlberic restaura el seu rellotge mecànic centenari i el converteix en una peça monumental única2020
  ALFIERI, RoxanaA un paso de la beatificación de fray Mamerto Esquiú2020
  ALLASIA, ValérieMarie Chantal Chastel, seule femme du Comté de Nice à faire (encore) sonner les cloches2020
  AMADOR, BrendaNetflix lanza el tráiler de su nueva serie de terror italiana2020
  APARICIO, BertaEquilibrios y prioridades2020
  ARGÜELLO GARCÍA, Luis J. - Obispo Auxiliar de ValladolidCampanas de Pascua2020
  ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA Webinar “Campanas: la música de nuestra vida” 20 julio: 18:00 - 20:00 | Gratuito2020
  AVANEl temporal de viento derriba el reloj del campanario de San Bartolomé de Xàbia2020
  AVANLa diócesis de Valencia invita a tocar las campanas de los templos a la hora del Ángelus por los afectados por el coronavirus2020
  AVANLa Archidiócesis de Valencia se suma a la iniciativa de la Conferencia Episcopal de hacer sonar las campanas este Domingo de Resurrección2020
  AYUNTAMIENTO DE ABARCA DE CAMPOSTorre Carillón2020
  AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAFUENTETic-tac: el reloj del Ayuntamiento2020
  BALLÓ, JordiEl retorno de la campana2020
  BARBERÀ i GUILLEM, LluísLes campanes, la religiositat popular medieval i els Sants de la Pedra2020
  BAUDELAIRE, CharlesPoemas Traducidos: Las Flores del Mal/Spleen (IV)2020
  BBCBell from 'England's smallest church' in Wiltshire stolen2020
  BENLLOCH, LoliLas campanas con toque manual callan en fiestas: los campaneros están en casa2020
  BENLLOCH, LoliLas campanas con toque manual callan en fiestas: los campaneros están en casa2020
  BETERA.COMLa campana Carmen Luisa torna al col.legi Nostra Senyora del Carme de Bétera amb un aspecte renovat2020
  BIBILONI, GabrielToc de queda, cobrefoc, seny del lladre2020
  BUIGUES METOLA, MarcosBatalletes de la guerra: vigilant des del Micalet2020
  CAMPANERS DE L'ARBOÇCampaners i Campaneres2020
  CAMPANERS DE L'ARBOÇCampaners i Campaneres2020
  CAMPANERS DE L'ARBOÇCampaners i Campaneres2020
  CAMPANERS DE L'ARBOÇCampaners i Campaneres2020
  CAMPANERS DE L'ARBOÇCampaners i Campaneres2020
  CAMPANERS DE LA VALL BLANCAInventari de campanes - Parròquia de la Puríssima Concepció - Otos2020
  Cofradía de la Virgen de la Salud y del Cristo del Buen SucesoFESTIVIDAD DE SANTA ANA- DOMINGO 26 DE JULIO DE 20202020
  COLÓN, CarlosLa llamada de las campanas2020
  COLÓN, CarlosLa llamada de las campanas2020
  Conferencia Episcopal EspañolaLa CEE invita a tocar las campanas a la hora del Ángelus2020
  COORDINACIÓN NACIONAL DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (INAH)La importancia de las campanas históricas2020
  COORDINACIÓN NACIONAL DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (INAH)La importancia de las campanas históricas2020
  CREANDO TU PROVINCIAAdjudicada la segunda fase de la restauración del reloj mecánico del s.XVIII y del campanario del Monasterio de San Clodio2020
  CRUZ, RubénLas campanas de las iglesias de España suenan a las 12:00 durante la cuarentena por sanitarios y enfermos de coronavirus2020
  CURIEL, BegoñaLas sobrantes2020
  CURIEL, BegoñaLas sobrantes2020
  D.S.El valor de las campanas en la comarca del Río Pirón2020
  DELL'ERA, RomeoDue campane medievali di fattura tedesca in Lavizzara (Vallemaggia, Canton Ticino) / Zwei mittelalterliche Glocken deutscher Produktion im Val Lavizzara (Vallemaggia, Kanton Tessin)2020
  DOMÈNECH GOÑI, CarlosCristóbal ‘Tòful’ Conesa, el periodista de campanar2020
  DUPONT, DenisPerpignan: le festival international de carillon sonnera malgré la crise sanitaire2020
  DUPONT, DenisPerpignan: le festival international de carillon sonnera malgré la crise sanitaire2020
  ECRO - ESCUELA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE De Re Metallica - Charlas en línea sobre Conservación y Restauración del Patrimonio Metálico2020
  ECRO - ESCUELA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACION DE OCCIDENTEDaniela Lira - Campanas, patrimonio sonoro, histórico y litúrgico2020
  ECRO - ESCUELA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTEConferencia: La campana de Santuario Mapethé, Hidalgo. Estudio de Caso2020
  EFELas campanas de las iglesias suenan a mediodía por las víctimas del COVID-192020
  EMPORDA INFOLes campanes de l'església Sant Pere repicaran per la festa petita de Figueres2020
  EÑEEl oficio que se encuentra en un claro peligro de extinción2020
  EURONEWSLas campanas de Mafra vuelven a tañer 20 años después2020
  EURONEWSLas campanas de Mafra vuelven a tañer 20 años después2020
  EUROPA NOSTRAPortugal: After 20 years of silence, the restored Carillons of the Mafra National Palace played for over 6,000 people2020
  EUROPA NOSTRAPortugal: After 20 years of silence, the restored Carillons of the Mafra National Palace played for over 6,000 people2020
  Europa PressEl fuerte viento arranca el reloj del campanario de San Bartolomé de Xàbia2020
  Europa PressEl fuerte viento arranca el reloj del campanario de San Bartolomé de Xàbia2020
  EUROPA PRESSLa campana de La Mora, de las más antiguas de España, uno de los misterios de la Catedral de Murcia2020
  FANJUL, ManuelToque de oración y silencio2020
  GALLARDO, LuisCon campanadas el sur del país recordará el "Terremoto de Valdivia"2020
  GARCÍA GIMÉNEZ, AlfredoVai cambiar o tempo, que se oe moi ben a campá da Choza2020
  GAUDIUM PRESSCon el toque de campanas, benditas y exorcizadas, Italia busca liberar al país del mal del coronavirus2020
  GEELINK, DaphneDit is waarom het cijfer 4 op de klokken van de Grote Kerk verkeerd geschreven is2020
  GUTIÉRREZ BARCALA, F. M.Festiva, primaveral y multitudinaria celebración de las Águedas en Cantaracillo 2020
  GUTIÉRREZ PULIDO, DavidAlmenas de la Iglesia de San Bartolomé de Xàbia ¿realidad o invención?2020
  HERNÁNDEZ, EsterCampaneros de la Catedral de Valencia en Santa Ana2020
  IES “ENRIQUE TIERNO GALVÁN” MONTCADA DEPARTAMENT D’ELECTRICITAT-ELECTRÒNICAProjecte electromecànic d'automatització d'una campana tradicional valenciana mitjançant lògica programable2020
  LA RIOJAUna avería en las campanas de Palacio impide dormir a los vecinos del Casco Antiguo logroñés2020
  LA VOZUn paso máis na restauración do reloxo e do campanario de San Clodio2020
  LANFRE, EdgardoEmociones encontradas: Arnaldo Velázquez 2020
  LIZARTE, RobertProcés de soldadura de la campana Jesús i Maria d'Encamp2020
  LLOP i BAYO, FrancescLas campanas deben callar2020
  LLOP i BAYO, FrancescLa reparación de las campanas de Altea: un caso de destrucción patrimonial2020
  LLOP i BAYO, FrancescLa «restauración» del reloj de Alberic: un caso de destrucción patrimonial2020
  LLOP i BAYO, FrancescXavier BELLENGER: IN MEMORIAM2020
  LLOP i BAYO, FrancescDoctor PATAY Pál: in memoriam2020
  LLOP i BAYO, FrancescFixar allò efímer: la documentació del patrimoni immaterial2020
  LLOP i BAYO, FrancescPropostes de vocabulari / Propuestas de vocabulario2020
  LLOP i BAYO, FrancescPropostes de vocabulari / Propuestas de vocabulario2020
  LLOP i BAYO, FrancescPropostes de vocabulari / Propuestas de vocabulario2020
  LLOP i BAYO, FrancescPropostes de vocabulari / Propuestas de vocabulario2020
  LLOP i BAYO, FrancescPropostes de vocabulari / Propuestas de vocabulario2020
  LLOP i BAYO, FrancescHerramientas para el inventario de campanas, instalaciones y toques2020
  LLOP i BAYO, FrancescUtilidad de las campanas2020
  LLOP i BAYO, FrancescUtilidad de las campanas2020
  LUENGO, A.Com sonava el segle XVI?2020
  M. PRIETO, ÓscarSixte viator 2020
  MADRIGAL CALDERÓN, JuanReloj y Carrillón2020
  MANCLÚS, SalvadorActuación de cuartos de final del coro ‘Tócame’ 2020
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoMúsica y silencio. Los toques de campanas en tiempos de pandemia2020
  MÁS DE UNOManuel Olivares, concejal de Turismo: "La ciudad de Granada es un museo en sí misma. Cada rincón esconde un secreto"2020
  MASEGOSA, José LuisEl aceite de las ánimas2020
  MATAS VELASCO, ManuelCampanarios, campanas y usos tradicionales de las campanas en la Sierra de Albarracín2020
  MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTELa Unesco inscribe la fiesta de Los caballos del vino, de Caravaca de la Cruz, en la Lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad2020
  MORENO, PacoLa catedral da el toque de queda desde la Edad Media2020
  MORENO, PacoLa catedral da el toque de queda desde la Edad Media2020
  MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PARA PUNOCAS N° 002 - CÓDIGO 06: CAMPANERO2020
  N. S.El Cabildo se propone restaurar la mítica "Bomba" de la Catedral2020
  N. S.El Cabildo se propone restaurar la mítica "Bomba" de la Catedral2020
  N. S.El Cabildo se propone restaurar la mítica "Bomba" de la Catedral2020
  N. S.El Cabildo se propone restaurar la mítica "Bomba" de la Catedral2020
  OLANO, MarivíBurdina Taldea se reúne a toque de 'tutu2020
  ON BEATLlega a Caspe el musical “Mil Campanas”, sábado 21 de marzo Teatro Goya2020
  P. CARRATALÁ, ToñoRestauració del rellotge d'Alberic2020
  PANO, José LuisLos descendientes del último campanero regresan a la Torre de la Catedral de Barbastro2020
  PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE GRACIAPrograma de actos de bendición e inauguración de las restauración de las fachadas principal y lateral2020
  PATRIMOINE CAMPANAIRE nº 93La culture des sonneries carillonnées à battant tiré2020
  PATRIMOINE CAMPANAIRE nº 93La culture des sonneries carillonnées à battant tiré2020
  PIJAMA SURFLa teología sonora de Arvo Pärt: purificar el alma hasta que empiece a sonar2020
  PIJAMA SURFLa teología sonora de Arvo Pärt: purificar el alma hasta que empiece a sonar2020
  PINEDA, DoranyUn vendedor de paletas de Los Ángeles se adapta a la vida en el mundo COVID-192020
  PRACOWNIA LUDWISARSKA JANA FELCZYNSKIEGOThe Voice of Unborn blessed by Pope Francis2020
  R. V. L.València tiene "toque de queda" desde hace 32 años2020
  RADIO ALCOYL’art de tocar les campanes2020
  REDACCIÓN ACI PRENSAExorcista explica por qué el demonio odia tanto a las campanas 2020
  RELOJES CENTENARIOReloj Monumental 113-C Tipo Reforma2020
  RELOJES CENTENARIOReloj Monumental 113-C Tipo Reforma2020
  RELOJES CENTENARIOReloj Monumental 10-A Tipo Conquista de Luxe2020
  RELOJES CENTENARIOReloj Monumental 10-A Tipo Conquista de Luxe2020
  RELOJES CENTENARIOReloj Monumental 19-B Tipo Colonial2020
  RELOJES CENTENARIOReloj Monumental 09-A Tipo Conquista de Luxe2020
  RELOJES CENTENARIOReloj Monumental 09-A Tipo Conquista de Luxe2020
  RELOJES CENTENARIOMecatron "BN" Milenio2020
  RELOJES CENTENARIOReloj Monumental 06-A2020
  REVISTA DE LA CATEDRAL DE TOLEDOLas campanas eternas2020
  RIAL, S.G.El origen de las campanas de la Costa da Morte2020
  RIAL, S.G.El origen de las campanas de la Costa da Morte2020
  RIJNMONDEen eeuwenoude traditie verdwijnt omdat één of twee mensen er last van hebben2020
  RIJNMONDEen eeuwenoude traditie verdwijnt omdat één of twee mensen er last van hebben2020
  ROIG, AntoniCom es deia "toc de queda" genuïnament en català?2020
  ROMAGNOLI, GabrieleLa prima cosa bella di giovedì 12 marzo 20202020
  ROMAGNOLI, GabrieleLa prima cosa bella di giovedì 12 marzo 20202020
  RUBIO, DavidGusto Muñiz, el amigo de todos 2020
  RUBIO, JoelCampanas icónicas de la ciudad, repican historia, fe y devoción2020
  RUBIO, JoelCampanas icónicas de la ciudad, repican historia, fe y devoción2020
  S. E."Triste" campana en Aguilar2020
  SARRIÓ, PauEls campanars valencians són espais de dones2020
  SARRIÓ, PauEls campanars valencians són espais de dones2020
  SARRIÓ, PauEls campanars valencians són espais de dones2020
  SAULA TAÑÀ, LauraCampanes: la banda sonora de l’eternitat2020
  SAULA TAÑÀ, LauraCampanes: la banda sonora de l’eternitat2020
  SAULA TAÑÀ, LauraCampanes: la banda sonora de l’eternitat2020
  SEGOVIAUDAZ.ES‘Campanas en la comarca del río Pirón-Turégano’ recoge los detalles de estos instrumentos en 17 municipios2020
  STOLZ, MatthiasDie ältesten Glocken2020
  STOLZ, MatthiasDie ältesten Glocken2020
  TEDESCHI PRADES, SantiagoEl testimonio de Pau, campanero de la Catedral de Valencia: "Hemos vuelto a ver la gente mirar hacia arriba"2020
  TEJEDOR, JoséLa torre, las campanas y el reloj (2ª parte)2020
  TEJEDOR, JoséLa torre, las campanas y el reloj (3ª parte)2020
  TERMCATSobre l'expressió toc de queda2020
  THURSTIN, HerbertCampanas2020
  TIME OUT MADRIDCampanas volantes y efecto Doppler: regresa la música en directo al Reina Sofía2020
  TRADICIÓN EN RELOJES Y CAMPANASRestauración instalación Relojes y Campanas2020
  TROIANO CARRIL, XoséSantuario de Santa María A Real no Cebreiro, Lugo.2020
  VÁRIOS AUTORESOs Carrilhões de Mafra2020
  Vázquez, AlfonsoEl destino azaroso de un artista en la calle2020
  WIKIPÉDIALe Jacquemart de Notre-Dame de Dijon2020
  Xàbia.comEl viento arranca el reloj del campanario de la Iglesia de San Bartolomé de Xàbia2020
  Xàbia.comEl viento arranca el reloj del campanario de la Iglesia de San Bartolomé de Xàbia2020
  YAGÜE, AntonioÁrboles In memoriam 2020
  YBORRA, José JuanCampanas de gloria2020
  YBORRA, José JuanCampanas de gloria2020
  Las campanas de la vieja relojería Sudamericana se mudan al Museo de la Ciudad2021
  A. P. F.Cambian el reloj de esfera de la iglesia gótica de Xàbia por uno cuadrado y minimalista2021
  ALAVEDRA BOSCH, JosepEl Vallès i els tocs de campana2021
  ALAVEDRA BOSCH, JosepEl Vallès i els tocs de campana2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 anys, 18000 campanes, 11000 campanars, 2000 vídeos i molts, molts agraïments.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 anys, 18000 campanes, 11000 campanars, 2000 vídeos i molts, molts agraïments.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 anys, 18000 campanes, 11000 campanars, 2000 vídeos i molts, molts agraïments.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 anys, 18000 campanes, 11000 campanars, 2000 vídeos i molts, molts agraïments.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 anys, 18000 campanes, 11000 campanars, 2000 vídeos i molts, molts agraïments.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 anys, 18000 campanes, 11000 campanars, 2000 vídeos i molts, molts agraïments.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 anys, 18000 campanes, 11000 campanars, 2000 vídeos i molts, molts agraïments.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 anys, 18000 campanes, 11000 campanars, 2000 vídeos i molts, molts agraïments.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 anys, 18000 campanes, 11000 campanars, 2000 vídeos i molts, molts agraïments.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 anys, 18000 campanes, 11000 campanars, 2000 vídeos i molts, molts agraïments.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 anys, 18000 campanes, 11000 campanars, 2000 vídeos i molts, molts agraïments.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 anys, 18000 campanes, 11000 campanars, 2000 vídeos i molts, molts agraïments.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 años, 18000 campanas, 11000 campanarios, 2000 videos y muchos, muchos agradecimientos.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 años, 18000 campanas, 11000 campanarios, 2000 videos y muchos, muchos agradecimientos.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 años, 18000 campanas, 11000 campanarios, 2000 videos y muchos, muchos agradecimientos.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 años, 18000 campanas, 11000 campanarios, 2000 videos y muchos, muchos agradecimientos.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 años, 18000 campanas, 11000 campanarios, 2000 videos y muchos, muchos agradecimientos.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 años, 18000 campanas, 11000 campanarios, 2000 videos y muchos, muchos agradecimientos.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 años, 18000 campanas, 11000 campanarios, 2000 videos y muchos, muchos agradecimientos.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 años, 18000 campanas, 11000 campanarios, 2000 videos y muchos, muchos agradecimientos.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 años, 18000 campanas, 11000 campanarios, 2000 videos y muchos, muchos agradecimientos.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 años, 18000 campanas, 11000 campanarios, 2000 videos y muchos, muchos agradecimientos.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 años, 18000 campanas, 11000 campanarios, 2000 videos y muchos, muchos agradecimientos.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 años, 18000 campanas, 11000 campanarios, 2000 videos y muchos, muchos agradecimientos.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 años, 18000 campanas, 11000 campanarios, 2000 videos y muchos, muchos agradecimientos.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 años, 18000 campanas, 11000 campanarios, 2000 videos y muchos, muchos agradecimientos.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 años, 18000 campanas, 11000 campanarios, 2000 videos y muchos, muchos agradecimientos.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 años, 18000 campanas, 11000 campanarios, 2000 videos y muchos, muchos agradecimientos.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 años, 18000 campanas, 11000 campanarios, 2000 videos y muchos, muchos agradecimientos.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 años, 18000 campanas, 11000 campanarios, 2000 videos y muchos, muchos agradecimientos.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 años, 18000 campanas, 11000 campanarios, 2000 videos y muchos, muchos agradecimientos.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 años, 18000 campanas, 11000 campanarios, 2000 videos y muchos, muchos agradecimientos.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 años, 18000 campanas, 11000 campanarios, 2000 videos y muchos, muchos agradecimientos.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 años, 18000 campanas, 11000 campanarios, 2000 videos y muchos, muchos agradecimientos.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 años, 18000 campanas, 11000 campanarios, 2000 videos y muchos, muchos agradecimientos.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 años, 18000 campanas, 11000 campanarios, 2000 videos y muchos, muchos agradecimientos.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 años, 18000 campanas, 11000 campanarios, 2000 videos y muchos, muchos agradecimientos.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 años, 18000 campanas, 11000 campanarios, 2000 videos y muchos, muchos agradecimientos.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 años, 18000 campanas, 11000 campanarios, 2000 videos y muchos, muchos agradecimientos.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 anys, 18000 campanes, 11000 campanars, 2000 vídeos i molts, molts agraïments.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 años, 18000 campanas, 11000 campanarios, 2000 videos y muchos, muchos agradecimientos.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 anys, 18000 campanes, 11000 campanars, 2000 vídeos i molts, molts agraïments.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 anys, 18000 campanes, 11000 campanars, 2000 vídeos i molts, molts agraïments.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 anys, 18000 campanes, 11000 campanars, 2000 vídeos i molts, molts agraïments.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 anys, 18000 campanes, 11000 campanars, 2000 vídeos i molts, molts agraïments.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 anys, 18000 campanes, 11000 campanars, 2000 vídeos i molts, molts agraïments.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 anys, 18000 campanes, 11000 campanars, 2000 vídeos i molts, molts agraïments.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 anys, 18000 campanes, 11000 campanars, 2000 vídeos i molts, molts agraïments.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 anys, 18000 campanes, 11000 campanars, 2000 vídeos i molts, molts agraïments.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 anys, 18000 campanes, 11000 campanars, 2000 vídeos i molts, molts agraïments.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 anys, 18000 campanes, 11000 campanars, 2000 vídeos i molts, molts agraïments.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 anys, 18000 campanes, 11000 campanars, 2000 vídeos i molts, molts agraïments.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 anys, 18000 campanes, 11000 campanars, 2000 vídeos i molts, molts agraïments.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 anys, 18000 campanes, 11000 campanars, 2000 vídeos i molts, molts agraïments.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 anys, 18000 campanes, 11000 campanars, 2000 vídeos i molts, molts agraïments.2021
  ALEPUZ CHELET, Joan25 anys, 18000 campanes, 11000 campanars, 2000 vídeos i molts, molts agraïments.2021
  AMUSALTradición en Relojes y Campanas SLL expertos en relojería monumental y campanas2021
  ARQUEBISBAT DE BARCELONAVIVOS VOCO - I Jornades de campanologia de l'Arquebisbat de Barcelona2021
  ASOCIACIÓN CULTURAL MI MEJOR BAZALos jóvenes y el patrimonio cultural: las campanas, recurso permanente en el 90 aniversario de La Mayor como Monumento Nacional2021
  AVANLos campaneros de la Catedral realizan este martes el tradicional “repret de les campanes” de San Lorenzo2021
  AVANInvestigadores de todo el mundo en campanas participarán en “Diálogos Campaneros” on line promovidos por los campaneros de la Catedral de Valencia2021
  AVANInvestigadores de todo el mundo en campanas participarán en “Diálogos Campaneros” on line promovidos por los campaneros de la Catedral de Valencia2021
  AVANLa web de los Campaners de la Catedral cumple 25 años divulgando investigaciones, imágenes, vídeos y artículos sobre campanas de todo el mundo 2021
  B. O. Un reloj 'minimalista' en la torre de la iglesia de Sant Bertomeu de Xàbia provoca las críticas de los vecinos2021
  BRETOS, Miguel ÁngelCampana Gabriela. Tres hitos en su historia.2021
  BRETOS, Miguel ÁngelCampana Gabriela. Tres hitos en su historia.2021
  BRISA, RaquelLa web de los Campaners celebra su 25 aniversario2021
  BURGOS CONECTAMonleras: la campana de las ánimas sigue sonando hoy 2021
  CAMPANERS DE LES BORGES BLANQUES / CONFRARIA DE CAMPANERS I CARILLONISTES DE CATALUNYA9è Festival de Repic de Campanes de les Garrigues2021
  CAMPANERS DEL COMTATEl llenguatge de les campanes. Mostra de tocs tradicionals i visita guiada al campanar2021
  CATEDRAL DE VALÈNCIAEl Museo de la Catedral expone la campana valenciana más antigua que existe, datada en el año 12402021
  CATEDRAL DE VALENCIAInvestigadores de todo el mundo en campanas participarán en “Diálogos Campaneros” on line promovidos por los campaneros de la Catedral de Valencia2021
  CATÓNLa otra historia de México. Las campanas mudas.2021
  CLOCK-O-MATIC - GRASSMAYRRestauration de cloches2021
  CLOCK-O-MATIC - GRASSMAYRRestauration de cloches2021
  CLOCK-O-MATIC - GRASSMAYRRestauración de campanas2021
  CLOCK-O-MATIC - GRASSMAYRRestauración de campanas2021
  COLLA DE CAMPANERS DE LA VALL BLANCAInventario de campanas - Parroquia de San Andrés de Carcelén2021
  CON NOMBRE & APELLIDOSCampo Alvarado, Pablo del2021
  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTESAcuerdo de 09/02/2021, del Consejo de Gobierno, por el que se declara Bien de Interés Cultural el Toque Manual de Campanas, en el municipio de Alustante (Guadalajara), con la categoría de Bien Inmaterial. [2021/1433]2021
  COPEEl Ayuntamiento de Lucena busca relojero para su reloj centenario2021
  COPE BILBAOLa campanas de la Diócesis de Vitoria repicarán el 25N por las mujeres que sufren violencia2021
  CREED, MartinTodas las campanas2021
  CREED, MartinTodas las campanas2021
  CRESPO, María RosaLas campanas tradicionales2021
  DE ÁVILA, AlejandraActrices y actores de cine leen poemas de López Velarde 2021
  DE LOMA, José MaríaPolíticos y toques de campana2021
  DIARI SERPISBellreguard recupera el funcionament del rellotge públic del campanar de Sant Miquel2021
  DIARIO DE LEÓNCampanas de una decena de templos de León repicarán mañana por un futuro digno para la España vaciada 2021
  DIÓCESIS DE ZARAGOZAEl arzobispo de Zaragoza invita a tocar las campanas para visibilizar el problema de la ‘España vaciada’2021
  DIPUTACIÓN DE GUADALAJARALa Diputación y el Obispado firman convenios para restauración y promoción de patrimonio artístico2021
  DURANGOLas campanas de Durango realizan un llamamiento a la paz2021
  EFEEl 'campanu', capturado en el río Pas, en Cantabria, el primer día de campaña2021
  EL PERIÒDICLos campaneros de la Catedral de Valencia lanzan los "Diálogos Campaneros" con investigadores de todo el mundo2021
  EL PERIÒDIC¿Sabes cuántos siglos tiene la campana de la conocida ermita de la Muntanyeta dels Sants en Sueca?2021
  ENCRyM - INAHTercer Congreso de Conservación de Campanas2021
  ENCRyM - INAHPrograma Tercer Congreso de Conservación de Campanas2021
  ESCUDÉ, JordiSetanta anys de tocs de campana2021
  FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA NÚÑEZ, Estanislao“EL RELOJ QUE TÚ CAMELAS”: Reloxos monumentales do Concello de Mondariz2021
  FERNÁNDEZ MANZANO, ReynaldoPatrimonio sensorial2021
  FIN DE SEMANA - CON CRISTINA LÓPEZ SCHLICHTINGAsí se construye una campana de 5 toneladas como se hacía en la Edad Media2021
  GARCÍA CUARTANGO, PedroPor quién doblan las campanas2021
  GÁRGOLA CULTURAWebinars campaneras. Un patrimonio de altura2021
  GÁRGOLA CULTURAWebinars campaneras. Un patrimonio de altura2021
  GIL NOÉ, José VicenteLa memoria convocada en los conciertos de ciudades de Llorenç Barber2021
  GOBIERNO DE CANARIAS - DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURALInventarios de campanas históricas2021
  GUDIÑO, AlejandraEl silencioso testigo del tiempo en el primer siglo de Ecatepec2021
  GUIADECADIZ.COMIglesia del Santísimo Cristo de la Vera Cruz2021
  ICOMOS EspañaEls campaners de la Catedral de València guardianes del patrimonio2021
  IGLESIA NACIONAL ESPAÑOLA DE SANTA MARÍA DE MONTSERRATLiturgia de bendición sobre el órgano y las campanas del templo tras su restauración2021
  INFOBAEMiércoles 17 de junio: 5 actividades online para disfrutar en casa2021
  J. B. I.Orgullo rural en Poza de la Vega con 200 participantes2021
  JIMÉNEZ-JIMÉNEZ, Carlos; ROMERA SOTILLO, ÁlvaroLas campanas y sus toques en Torre de Juan Abad2021
  JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO - 2021Património musical da freguesia de S. Victor - I Encontro Ibero-Americano de Sineiros - Braga2021
  JUAN SAHUQUILLO, EnricRellotge de Turballos2021
  JUAN SAHUQUILLO, EnricRellotge de Turballos2021
  La Marina Plaza"El nou rellotge de l'església gòtica de Xàbia és anacrònic, antihistòric i ridícul: una atrocitat"2021
  LEÓN, ManuelEl vicario asegura que las obras de la Catedral cumplen la Ley de Patrimonio2021
  LLOP i BAYO, FrancescCampanes i campanars: elements necessaris de tota comunitat2021
  LLOP i BAYO, FrancescInforme sobre las características patrimoniales del reloj y las campanas de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Cartagena (Región de Murcia)2021
  LLOP i BAYO, FrancescInforme sobre la torre del Reloj de Yecla, su reloj y sus campanas2021
  LLOP i BAYO, FrancescTorres y campanas de Teruel: un patrimonio sonoro y visual2021
  LLOP i BAYO, FrancescManolo Guallart: in Memoriam2021
  LLOP i BAYO, FrancescLas campanas de la Catedral de Canarias y de Nuestra Señora de los Remedios de San Cristóbal de La Laguna2021
  LLOP i BAYO, FrancescLas campanas de la Catedral de Canarias y de Nuestra Señora de los Remedios de San Cristóbal de La Laguna2021
  LLOP i BAYO, FrancescLas campanas de la Catedral de Canarias y de Nuestra Señora de los Remedios de San Cristóbal de La Laguna2021
  LLOP i BAYO, FrancescLas campanas de la Catedral de Canarias y de Nuestra Señora de los Remedios de San Cristóbal de La Laguna2021
  LLOP i BAYO, FrancescLas campanas de la Catedral de Canarias y de Nuestra Señora de los Remedios de San Cristóbal de La Laguna2021
  LLOP i BAYO, FrancescLas campanas de la Catedral de Canarias y de Nuestra Señora de los Remedios de San Cristóbal de La Laguna2021
  LLOP i BAYO, FrancescLas campanas de la Catedral de Canarias y de Nuestra Señora de los Remedios de San Cristóbal de La Laguna2021
  LOMBARDI, Julieta / LAS ÚLTIMAS NOTICIAS"Lo único que nos queda del paisaje sonoro de la Colonia son las campanas"2021
  LÓPEZ MACÍAS, JavierEl cura gallego que robó de sus parroquias una campana de hierro fundido, dos ángeles y trozos de un altar2021
  LÓPEZ MACÍAS, JavierEl cura gallego que robó de sus parroquias una campana de hierro fundido, dos ángeles y trozos de un altar2021
  MACHADO, AntonioA un olmo seco2021
  MANFRIM, RenatoFabricação de sinos: técnica milenar de Minas para mundo2021
  MARTÍN SÁNCHEZ, José MaríaDe Juan Bravo a los Jardines de La Granja…2021
  MARTÍN, Alicia«Teruel es una tierra de silencios de los que aprender»2021
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoImplicació de les institucions públiques i empreses del sector en la restauració de campanes i campanars2021
  MARTÍNEZ ROIG, EliseoImplicació de les institucions públiques i empreses del sector en la restauració de campanes i campanars2021
  MAZKIARAN ZELAIZ, Nerea